Our Family History

Notater


Tre:  

Treff 1 til 50 av 106

      1 2 3 Neste»

   Notater   Linket til 
1

1676 ble han lensmann i Luster, og satt i embetet i nesten 40 år. Lars Pedersen bygslet først Lavoll og styrte vissnok på samme tid nabogården Hengesteg, men da faren falt fra ble Skildrum ledig, men Lars flyttet ikke fra Lavoll før 1683.Han kom siden til å være eier av mesteparten av gården. 
PEDERSEN SKILDRUM, Lars (I1066)
 
2
Omrediger | endringshistorikkLagrättsman och Väpnare.
Notater: -
Kilder: Roger de Robelin - Skanke ætten side 111
--------------------
Jens eide halve Västerhus, Frösön.
Fra Hallstein Berre:
"Et dokument av 29.06.1435 stadfester at Jens og brødrene har kjøpt søsterens parter i Hov for 300 gode mark unntatt hennes klær og utstyr som beløp seg til 50 mark. På den tiden kunne et stort gårdsbruk kjøpes for 30 - 50 mark. Dette bekrefter at Hov var et storgods - og at søsteren hadde mye klær og utstyr."
Videre kilde: http://torkil.grindstein.info/slekt/getperson.php?personID=I1373&tree=Grindstein
--------------------
Eide Billstad og halve Vesterhus på Frøsøn Svergie
http://hem.passagen.se/arkis/vendelkraka.htm
Jens Karlsson Skancke. född Hov, Hackås (Z), död 1488 i Billsta, Hackås (Z); son till Karl Pedersson (Carolus Petri) Skancke -82); gift med Katarina Wibjörnsdotter, född 1440, död i Öd, Marieby (Z). Hon var dotter till Wibjörn Laurensson och N.N. Torstensdotter; barn: Ingrid Jensdotter Skancke -90)
--------------------
Jens Karlsson var Ridder
--------------------
Bonde på Billsta i Hackås och ägde även halva Västerhus på Frösön. Blev genom sitt gifte ägare av Öd, Marieby, där han bodde. Benämnd välboren man 1469, då han med sin bror Örjan Karlsson beseglade en köpehandling angående Våle i Hackås, var även väpnare och sannolikt även riddare. Hans son biskop Karl Jenssen benämns vara en Riddermans Mand, d.v.s. son av en riddare. (Källa: Skanke ätten, Roger de Robelin)
Verkade som ställföreträdande syssloman i Jämtland i juni 1449, vilket ej varit känt i tidigare forskning. Tydligen var brodern Erik Karlsson förhindrad från att komma till detta års lagting. (Källa: Supplement till JHD 1999, Olof Holm)
Robelins påståenden att Jens Karlsson skulle ha varit bosatt på Öd, Marieby, varit gift med en Catharina Wibjörnsdotter 'till Öd', och haft en son Vibjörn Jensson i Öd är grundlösa. Vidare är N. Ahnlunds spekulation om att brödernas moder var dotter till Torsten Skeldulvsson, nämnd 1381-1423, orimligt av kronologiska skäl. (Källa: Supplement till JHD 1999, sid 128, Olof Holm)
För att det skulle finnas någon form av rättssäkerhet i landet, uppkom redan på ett tidigt stadium ett ämbete, som skulle sätta upp och hålla reda på vissa rättsregler eller lagar. Detta ämbete kom att beklädas av lagmannen, som av ålder, allt sedan heden tid, var den främste ämbetsmannen i landet. Innan lagarna blev nedtecknade, vilket skedde först i början av 1300-talet, måste han kunna lagarna utantill. Lagmannen valdes ursprungligen av bönderna för att leda det stora tinget på Frösön. Där behandlades inte bara rättsfrågor utan även allmänna ärenden, och det var där man en gång, omkring år 1050, beslöt att Jämtland skulle kristnas. Lagmannen hade länge ingen egen domsrätt, han skulle endast försvara och föreläsa lagen och besvara frågor i rättssaker. Längre fram tillsattes lagmannen av kungen och hans uppgift begränsades till att leda lagtinget, som nu endast behandlade rättstvister. (Källa: Hammerdals och Gåxsjös historia, Gunnar Englund)
Väpnaren var en högättad yngling som under medeltiden gjorde vapentjänst för att uppnå riddarvärdighet. I Norden räknades väpnare (eller svenner) till samma sociala klass som riddarna. (Källa: Bra Böcker)
Vid Hackås vapenting 1448-06-25 beseglas en dom av Örjan, Peder och Jens Karlsöner, (deras måg) Ingemund Olavsson och lagmannen Peder Olavsson. (Supplement till JHD 1999, Olof Holm) -------------------- Lagrättsman och Väpnare.
Notater: -
Kilder: Roger de Robelin - Skanke ætten side 111
--------------------
Jens eide halve Västerhus, Frösön.
Fra Hallstein Berre:
"Et dokument av 29.06.1435 stadfester at Jens og brødrene har kjøpt søsterens parter i Hov for 300 gode mark unntatt hennes klær og utstyr som beløp seg til 50 mark. På den tiden kunne et stort gårdsbruk kjøpes for 30 - 50 mark. Dette bekrefter at Hov var et storgods - og at søsteren hadde mye klær og utstyr."
Videre kilde: http://torkil.grindstein.info/slekt/getperson.php?personID=I1373&tree=Grindstein
--------------------
Eide Billstad og halve Vesterhus på Frøsøn Svergie
http://hem.passagen.se/arkis/vendelkraka.htm
Jens Karlsson Skancke. född Hov, Hackås (Z), död 1488 i Billsta, Hackås (Z); son till Karl Pedersson (Carolus Petri) Skancke -82); gift med Katarina Wibjörnsdotter, född 1440, död i Öd, Marieby (Z). Hon var dotter till Wibjörn Laurensson och N.N. Torstensdotter; barn: Ingrid Jensdotter Skancke -90)
--------------------
Jens Karlsson var Ridder
--------------------
Bonde på Billsta i Hackås och ägde även halva Västerhus på Frösön. Blev genom sitt gifte ägare av Öd, Marieby, där han bodde. Benämnd välboren man 1469, då han med sin bror Örjan Karlsson beseglade en köpehandling angående Våle i Hackås, var även väpnare och sannolikt även riddare. Hans son biskop Karl Jenssen benämns vara en Riddermans Mand, d.v.s. son av en riddare. (Källa: Skanke ätten, Roger de Robelin)
Verkade som ställföreträdande syssloman i Jämtland i juni 1449, vilket ej varit känt i tidigare forskning. Tydligen var brodern Erik Karlsson förhindrad från att komma till detta års lagting. (Källa: Supplement till JHD 1999, Olof Holm)
Robelins påståenden att Jens Karlsson skulle ha varit bosatt på Öd, Marieby, varit gift med en Catharina Wibjörnsdotter 'till Öd', och haft en son Vibjörn Jensson i Öd är grundlösa. Vidare är N. Ahnlunds spekulation om att brödernas moder var dotter till Torsten Skeldulvsson, nämnd 1381-1423, orimligt av kronologiska skäl. (Källa: Supplement till JHD 1999, sid 128, Olof Holm)
För att det skulle finnas någon form av rättssäkerhet i landet, uppkom redan på ett tidigt stadium ett ämbete, som skulle sätta upp och hålla reda på vissa rättsregler eller lagar. Detta ämbete kom att beklädas av lagmannen, som av ålder, allt sedan heden tid, var den främste ämbetsmannen i landet. Innan lagarna blev nedtecknade, vilket skedde först i början av 1300-talet, måste han kunna lagarna utantill. Lagmannen valdes ursprungligen av bönderna för att leda det stora tinget på Frösön. Där behandlades inte bara rättsfrågor utan även allmänna ärenden, och det var där man en gång, omkring år 1050, beslöt att Jämtland skulle kristnas. Lagmannen hade länge ingen egen domsrätt, han skulle endast försvara och föreläsa lagen och besvara frågor i rättssaker. Längre fram tillsattes lagmannen av kungen och hans uppgift begränsades till att leda lagtinget, som nu endast behandlade rättstvister. (Källa: Hammerdals och Gåxsjös historia, Gunnar Englund)
Väpnaren var en högättad yngling som under medeltiden gjorde vapentjänst för att uppnå riddarvärdighet. I Norden räknades väpnare (eller svenner) till samma sociala klass som riddarna. (Källa: Bra Böcker)
Vid Hackås vapenting 1448-06-25 beseglas en dom av Örjan, Peder och Jens Karlsöner, (deras måg) Ingemund Olavsson och lagmannen Peder Olavsson. (Supplement till JHD 1999, Olof Holm) -------------------- Bonde. Eide halve Västerhus, Frösön.
3 barn. -------------------- Roger de Robelin, Skanke ätten, s. 110-111.
-------------------- Generelle notater: Vepner, antakelig ridder
. Jens Karlson Skunck f. **.**.****, Yrke: Ridder, g. Catharina Wibjørnsdatter, f. **.**.1440, Öd, Jämtland, d. **.**.****. Jens døde **.**.1488, Hackås, Jämtland. Et dokument av 29.06.1435 stadfester at Jens og brødrene har kjøpt søsterens parter i Hov for 300 gode mark unntatt hennes klær og utstyr som beløp seg til 50 mark. På den tiden kunne et stort gårdsbruk kjøpes for 30 - 50 mark. Dette bekrefter at Hov var et storgods - og at søsteren hadde mye klær og utstyr.
Örjan, Jöns och Olof Karlsson utlöste år 1435 sin syster Kristin ur Hof i Hackås med 300 mark i pengar och lös egendom till ett värde av 50 mark. Andra gårdar blev vid samma tid värderade till mellan 12 och 40 mark, varför gården i Hof mer är att betrakta som ett gods. Det är ändå inte riktigt att tänka sig denna adelsätt som typiska godsägare utan mer som handelmän. De har fått sina inkomster genom att omsätta skinn och andra varor från jakt och fiske såväl i Trondheim som i Sverige. (Källa: Jemtland og Norge, sid 106, professor Edv. Bull) Bonde på Billsta i Hackås och ägde även halva Västerhus på Frösön. Blev genom sitt gifte ägare av Öd, Marieby, där han bodde. Benämnd välboren man 1469, då han med sin bror Örjan Karlsson beseglade en köpehandling angående Våle i Hackås, var även väpnare och sannolikt även riddare. Hans son biskop Karl Jenssen benämns vara en Riddermans Mand, d.v.s. son av en riddare. (Källa: Skanke ätten, Roger de Robelin) Verkade som ställföreträdande syssloman i Jämtland i juni 1449, vilket ej varit känt i tidigare forskning. Tydligen var brodern Erik Karlsson förhindrad från att komma till detta års lagting. (Källa: Supplement till JHD 1999, Olof Holm) Robelins påståenden att Jens Karlsson skulle ha varit bosatt på Öd, Marieby, varit gift med en Catharina Wibjörnsdotter 'till Öd', och haft en son Vibjörn Jensson i Öd är grundlösa. Vidare är N. Ahnlunds spekulation om att brödernas moder var dotter till Torsten Skeldulvsson, nämnd 1381-1423, orimligt av kronologiska skäl. (Källa: Supplement till JHD 1999, sid 128, Olof Holm) För att det skulle finnas någon form av rättssäkerhet i landet, uppkom redan på ett tidigt stadium ett ämbete, som skulle sätta upp och hålla reda på vissa rättsregler eller lagar. Detta ämbete kom att beklädas av lagmannen, som av ålder, allt sedan heden tid, var den främste ämbetsmannen i landet. Innan lagarna blev nedtecknade, vilket skedde först i början av 1300-talet, måste han kunna lagarna utantill. Lagmannen valdes ursprungligen av bönderna för att leda det stora tinget på Frösön. Där behandlades inte bara rättsfrågor utan även allmänna ärenden, och det var där man en gång, omkring år 1050, beslöt att Jämtland skulle kristnas. Lagmannen hade länge ingen egen domsrätt, han skulle endast försvara och föreläsa lagen och besvara frågor i rättssaker. Längre fram tillsattes lagmannen av kungen och hans uppgift begränsades till att leda lagtinget, som nu endast behandlade rättstvister. (Källa: Hammerdals och Gåxsjös historia, Gunnar Englund) Väpnaren var en högättad yngling som under medeltiden gjorde vapentjänst för att uppnå riddarvärdighet. I Norden räknades väpnare (eller svenner) till samma sociala klass som riddarna. (Källa: Bra Böcker) Vid Hackås vapenting 1448-06-25 beseglas en dom av Örjan, Peder och Jens Karlsöner, (deras måg) Ingemund Olavsson och lagmannen Peder Olavsson. (Supplement till JHD 1999, Olof Holm)
Jens giftet seg med Catharina Wibjørnsdtr [1967] [MRIN: 1272], datter av Wibjørn Laurensson [1968] og Ukjent. Catharina ble født i 1420 i Öd, Jämtland3 og døde i 1490 i Jämtland3 70 år gammel. -------------------- Birth: ABT 1420, Hov,Hackås, Jämtland, Sverige
Occupation: Ridder
Death: 1488, Häckås, Jämtland
Partnership with: Catharina WIBJØRNSDATTER
Child: Carl Jensen JAEMTE Birth: ABT 1460, Oppland
Child: Ingrid Jensdatter SKUNCK Birth: ABT 1460, Sverige
Han var i live i 1469. Han eide en del av godset Hov. Han eide også gården
Billestad i Hackås. Han var død i 1483.
vis mindre 
KARLSSON SCHANCKE, Jens (I221)
 
3  JACOBSEN, Caroline Annette (I71)
 
4 "En mann het Finnvid den fundne; han var funnet i et ørnerede, innviklet i silkesvøp; hans herkomst er ukjent. Fra ham nedstammer den såkalte Arnunge-ætt. Hans sønn var Thoraren bullibak, far til Arnvid, far til Arnmod jarl; fra ham nedstammer den ætt som kalles Arnmødlingene. Hans sønn het Arne; Arnes sønner var Kalv på Egge, Torberg, Torbjørn, Finn jarl og Arne."
Falt for Vagns hånd i Hjørungavåg i 986. -------------------- “En mann het Finnvid den fundne; han var funnet i et ørnerede, innviklet i silkesvøp; hans herkomst er ukjent. Fra ham nedstammer den såkalte Arnunge-ætt. Hans sønn var Thoraren bullibak, far til Arnvid, far til Arnmod jarl; fra ham nedstammer den ætt som kalles Arnmødlingene. Hans sønn het Arne; Arnes sønner var Kalv på Egge, Torberg, Torbjørn, Finn jarl og Arne.”
Kilde: http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=37221&sok=Andres+Plytt&startnr=&antall=&spraak=&nr=1&antinnlegg=342#anker -------------------- Slekta til Kari Øy og Peder Flo er omtalt i Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag. Her er god hjelp i eit offentleg vitneprov som Klemet Håkonson tok ac 12 lagrettemenn 6te sundag etter påske 1676 i eit tvistemål om Søre Helset i Sunylven. Det syner oss at han og systera Helga Håkond. på Nesi i Stryn ætta frå Øystein på Stadheim. Denne var truleg son el. helst soneson av Augustinus på Vinreid/Vereide i Gloppen. 21/6-1603 provar Erik på Rygg og Nils på Vereide for lagtinget i Bjørgvin at dei ætta frå Augustinus på Vereide i 8de led og at "Disse erschreffne Slecter haffeur fuld och følget Stadim Godtz y Sønnoffle på Sundmøre". Sorenskrivar L. Daae som fortel om dette i Personalhistorisk Tidsskrift for 1881, held det ikkje urimeleg at Augustinus på Vereide var etterkomar i 3dje el. 4de led av ein bror eller syster til erkebisp Øystein som døydde 1188. Endå har det ikkje lukkast å finna bindande prov for dette. Men fyrebils kan vi gå inn på tankegangen til hr. Daae som synest å ha mykje for seg. Og dersom han syner seg å vera rett, so kan vi setja op ætterada hans Per/Peder Flo soleis: -------------------- Ætteledd 31 Tradisjonen forteller at ættens stamfar ble funnet i et ørnerede innsvøpt i et silkeklede, og han fikk navne Frivind den fundne. Frivinds sønn var Torarin Bullibak, Torarins sønnvar Arnvid, som igjen var sønn tilArmod jarl -------------------- Arnmod Arnvidarsson of Hjorungavåg Birth: About 0945 in Onundfjord.Iceland Death: 0986 in Hjorungavåg.Norway. Sex: M Father: Arnvid Thorarinson of Møre b. About 0913 in Møre.Norway Mother:
Occupation: Jarl
Children:Arne Arnmodson Giske b. 0963 in Onundfjord.Iceland
http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/581 
ARNVIDSEN GISKE, Arnmod Jarl (I265)
 
5 2304. Gunnar Thorleifsson, Født på Rolid; døde på Markeng i Redalen. Han var sønnen til 4608. Thorleif Tollefsen. Opplysninger om Gunnar Thorleifsson:Diplomatarium NorvegicumDataene er fra Diplomatarium Norvegicum bind I-XXI Forrige brev i trykkrekkefølge(b.7 nr.340)Neste brev i trykkrekkefølge (b.7 nr.342) b.VII s.346Sammendrag: To Mænd kundgjöre, at de hörte Brödrene Erling/k og Gunnar Thorleifssönner holde Odelsskifte efter sine Forældre, hvorved hver af Brödrene erholdt Dele af flere Gaarde i Redal og Snartheimsdal (Birid). Kilder: Efter Orig. Dentur p. Perg. i norske Rigsarkiv. Begge Segl vedhænge.(Jfr. Dipl. Norv. I. No. 421 og 439). Nummer: 341. Dato: 21 Januar 1405. Sted: Markeng. Brevtekst (fra den trykte utgaven): Ollom monnom þæim sem þettæ bref sea æder høyræ sender Eiriker Olafsson ok Bæine Finkiælsson q. g. ok sinæ. mith wilium yder kunnickt gera at mith warom a Markæinghom j Redale j Ringisakers sokn a Hæidmarkenæ a midwikudaghen nestæ firir Paals møsso a xvidæ er rikis okkars wyrduleghs herræ herræ Eiriks med guds naad Noregs konungh þy j hia saghom ok høyrdhom a ordh ok a handerbandh þæiræ at þæir badir brøder Erlinger ok Gunner Þorlæifssynyr lysto ok kendotz firir okker med fulnæde at wm ierdderskifte þau er þæim bar badhom efter fadur siin ok modur lutnædætz þa fyrnemfdhom Erlinge j þæiræ skifte þessær anemfder ierdder fyrst j fyrnemfdhom Markæinghom øyrisbool ok fim hefzeldobool halft Langæsæter j sammre sokn ok j nørddræ Diupædale swa mykyt sem fader þæiræ atte þer j halft fiordæ hefzeldobool j Lynæimom ok fim auræbool j Smidsberghom er liggiæ j Snarttæimsdale. En fyrnemfdhom Gunnære lutnædætz þessær anæmfder ierdder after j mote j siin lutburd j Diupædale halft attændæ hefzeldobol er ligger j fyrsagdo Redale halft Langæsæter ok halft annet øyrisbool ok iiii hefzeldobool j Dofrom ok en j samre sokn. kom ok j fyrsagdo handerbande adernemfdræ brødræ Erlinghs ok Gunners at þettæ ierdder- skifte skilde standæ til æwerdligz odalsskifte ok waro saatter ok al- satter wm oll þæiræ fiar skifte sem þæir hafdo siin j millom at skiftæ efter fadur siin ok modur. Ok til sannynde h[er vm] setto mit okkor incigle firir þettæ bref er giort war a degi ok er sem fyrsegir. TOLLEFSEN, Gunnar (I194)
 
6 About Torbjørn Olufson SkaktavlThorbjørn Olufsen Skaktavl (død 18. juli 1577) var en norsk prest. Han var den siste katolske og første lutherske prest på Toten og kannik i Hamar domkapittel. Han tilhørte en mindre fremtredende, opplandsk adelsslekt som har fått sitt navn etter våpenmerket: Skjoldet delt av en sjakkbrettmønstret skråbjelke, fordi sjakkbrettmønster tidligere ble kalt «skaktavlet».
Han var gift med Rannog Mogensdatter av slekten Handingmann. Det man forøvrig vet om ham, innskrenker seg til at han var rik på jordegods, og at han tok avskjed fra embedet omkring 1568. Hans legitime etterkommere lar seg ettervise på Opplandene til begynnelsen av 1700-tallet. (Kilde: Wikipedia. http://no.wikipedia.org/wiki/Thorbj%F8rn_Olufsen_Skaktavl)
Fra: Norsk prestehiistorie: [Skaktavl], Torbjørn Olavsson, Sogneprest Toten, død 1577 1547: hr. Torbern Olssøn kjøper ½ pund i Serepstad på Toten.[1] 1648: Hans hustru Ingerid Pedersdatter døde 29. november 1548. Hans søstersønn Ture Olufsen Hummer skrev da et latinsk sørgedikt over henne,senere trykt under hans studieopphold i Rostock 1557-63. Se under Ture Olufsen Hummer. 3.3.1556 Oslo: Joen Torszen, Haagen Torszen og Peder Torszen sambaarne brødre i Oslo vedgaar at have solgt til erl. velb. mester Torbjørn sognepræst paa Toten gaarden Helleland paa Ringerike i Røsse fjerd. av årlig skyld 2 pd. for 80 lod sølv, 10 pd kobber, 9 pd malt og 5 kjør.[2] 1557/58: mester Torbjørn gav for thiendrente av Toten 1 ko.[3] 1557/58: 11 (3?) pd malt opborenn aff mester Amundt och mester Torbiørn j affgifft aff Schodine fiskett j Lanndt (må vel være mag. Amund til Gran og mag. Torbjørn til Toten)[4] 1573: Mesther Torbiørn skal betale Helle Bentsen hues frue Anne hans hustru haffuer vdtaget epther thii mesther Torbiørn icke ville suerie at han icke søchte sengh och dysk met henne.[5] 1577: Vardal-missalet: Anno dominj 1577 paulo ante solis ortum 18 juni, Vir reuerendis ex hac miseriarum calomitatumque valle in perpetuam cum o[mn]ibus pijs fælicitatem Magister Torbernus Olaus, Ecclesiæ Totensis pastor, migrauit placideque cum petribus vitam finiuit…..osv.[6] 1577: Mester Niels Snell fik brev på et kannikedømme i Hamar domk. som vaccerer og ledig er etter mester Torbjørn Olssøn.[7] 1593: Se notat under mag. Amund Ellingsen, sogneprest Gran. Andre opplysninger: M. Torbern Olaffson, sogneprest Toten.[8] 1558: M. Torben Olsen, kannik i Hamar domkirke bevitner en vidisse[9] Bang, A.C.: Den Norske Kirkes Geistlighed, Christiania 1897, side 121-22. Internettlink: http://old.genealogi.no/Prestehistorie/Biografier/Skaktavl-Sorenss.htm
-------------------- http://www.hedmarkslekt.no/Stangeboka/del2.htm
http://old.genealogi.no/Prestehistorie/Biografier/Skaktavl-Sorenss.htm
http://no.wikipedia.org/wiki/Thorbj%C3%B8rn_Olufsen_Skaktavl 
OLUFSSON SKAKTAVL, Torbjørn (I203)
 
7 Alt birth date: 266 Alt death date: 300
Yngvi and Alf were two legendary Swedish kings of the House of Yngling.
According to Ynglingatal, Historia Norwegiae and Ynglinga saga, Yngvi and Alf were the sons of Alrik.
Snorri Sturluson relates that Yngvi was an accomplished king: a great warrior who always won his battles, the master of all exercises, generous, happy and sociable. He was both loved and famous.
Alf was unsociable and harsh and stayed at home instead of pillaging in other countries. His mother was Dageid, the daughter of king Dag the Great from whom is descended the Dagling family. Alf was married to Bera who was happy and alert and a very lovable woman.
One day in the autumn, Yngvi returned to Uppsala from a very successful Viking expedition which had rendered him famous. He used to spend time at the drinking table until late in the night, like Bera, and they found it pleasant to talk to each other. Alf, however, preferred to go to bed early and he started to tell her to go to bed early as well so that she did not wake him. Then Bera used to answer that Yngvi was much better for a woman than Alf, an answer that was getting on Alf's nerves.
One evening, the jealous Alf entered the hall and saw Yngvi and Bera converse on the high seat. Yngvi had a short sword in his lap and the other guests were too drunk to see that Alf had arrived. From under his cloak Alf drew a sword and pierced Yngvi. Yngvi, mortally wounded, got up, drew his own short sword and slew Alf. They were buried in two mounds on the Fyrisvellir (Fyris Wolds).
The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation:
His [Agne's] son, Ingjald, was murdered in Sweden by his own brother because he had brought discredit on the latter's wife, whose name was Bera (Ursa in Latin). After him his son Jorund ruled...
-------------------- http://sv.wikipedia.org/wiki/Yngve_och_Alf Yngve och Alf var enligt legenden två bröder av Ynglingaätten i förhistorisk tid. De var söner till Alrik. Enligt Heimskringla var Alf kung av Sverige och gift med Bera. Han kallades Elfse och sades vara tystlåten, äregirig och osällskaplig. Han mördade sin bror Yngve när denne satt på tronen med Alfs fru. Yngve lyckades dock sticka sitt svärd i Alf och båda föll döda ned på golvet.
http://en.wikipedia.org/wiki/Yngvi_and_Alf According to Ynglingatal, Historia Norwegiae and Ynglinga saga, Yngvi and Alf were the sons of Alrik.
Snorri Sturluson relates that Yngvi was an accomplished king: a great warrior who always won his battles, the master of all exercises, generous, happy and sociable. He was both loved and famous.
Alf was unsociable and harsh and stayed at home instead of pillaging in other countries. His mother was Dageid, the daughter of king Dag the Great from whom is descended the Dagling family. Alf was married to Bera who was happy and alert and a very lovable woman.
One day in the autumn, Yngvi returned to Uppsala from a very successful Viking expedition which had rendered him famous. He used to spend time at the drinking table until late in the night, like Bera, and they found it pleasant to talk to each other. Alf, however, preferred to go to bed early and he started to tell her to go to bed early as well so that she did not wake him. Then Bera used to answer that Yngvi was much better for a woman than Alf, an answer that was getting on Alf's nerves.
One evening, the jealous Alf entered the hall and saw Yngvi and Bera converse on the high seat. Yngvi had a short sword in his lap and the other guests were too drunk to see that Alf had arrived. From under his cloak Alf drew a sword and pierced Yngvi. Yngvi, mortally wounded, got up, drew his own short sword and slew Alf. They were buried in two mounds on the Fyrisvellir (Fyris Wolds).
Alf was succeeded by his son Hugleik.
The poem in Ynglingatal:
Ok varð hinn, er Alfr of vá vörðr véstalls, of veginn liggja, er dölingr dreyrgan mæki öfundgjarn á Yngva rauð.Var-a þat bært at Bera skyldi valsœfendr vígs of hvetja, þá er brœðr tveir at bönum urðusk, óþurfendr, of afbrýði.[1][2]I tell you of a horrid thing, A deed of dreadful note I sing -- How by false Bera, wicked queen, The murderous brother-hands were seen Each raised against a brother's life;How wretched Alf with bloody knife Gored Yngve's heart, and Yngve's blade Alf on the bloody threshold laid. Can men resist Fate's iron laws? They slew each other without cause.[3][4]The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation:
Cujus [Hogne, i.e. Agne ] filius Ingialdr in Swethia a fratre suo ob infamiam uxoris ejus occisus est, quæ Bera dicta est (hoc nomen latine sonat ursa). Post hunc filius ejus Jorundr [...][5¨]
His [Agne's] son, Ingjald, was murdered in Sweden by his own brother because he had brought discredit on the latter's wife, whose name was Bera (Ursa in Latin). After him his son Jorund ruled, [...][6] Ingjaldr is held to be an error for Yngvi.[7] Unlike Ynglingatal, Historia Norwegiæ gives Agne as Yngvi's predecessor. Instead Alrekr precedes Agne and Agne is succeeded by Yngvi. The even earlier source Íslendingabók cites the line of descent in Ynglingatal and it gives the same line of succession as Historia Norwegiæ: xi Dagr. xii Alrekr. xiii Agni. xiiii Yngvi. xv Jörundr. -------------------- Konge i Uppsala (Sverige) -------------------- Yngvi and Alf were two legendary Swedish kings of the House of Yngling.
According to Ynglingatal, Historia Norwegiae and Ynglinga saga, Yngvi and Alf were the sons of Alrik.
Snorri Sturluson relates that Yngvi was an accomplished king: a great warrior who always won his battles, the master of all exercises, generous, happy and sociable. He was both loved and famous.
Alf was unsociable and harsh and stayed at home instead of pillaging in other countries. His mother was Dageid, the daughter of king Dag the Great from whom is descended the Dagling family. Alf was married to Bera who was happy and alert and a very lovable woman.
One day in the autumn, Yngvi returned to Uppsala from a very successful Viking expedition which had rendered him famous. He used to spend time at the drinking table until late in the night, like Bera, and they found it pleasant to talk to each other. Alf, however, preferred to go to bed early and he started to tell her to go to bed early as well so that she did not wake him. Then Bera used to answer that Yngvi was much better for a woman than Alf, an answer that was getting on Alf's nerves.
One evening, the jealous Alf entered the hall and saw Yngvi and Bera converse on the high seat. Yngvi had a short sword in his lap and the other guests were too drunk to see that Alf had arrived. From under his cloak Alf drew a sword and pierced Yngvi. Yngvi, mortally wounded, got up, drew his own short sword and slew Alf. They were buried in two mounds on the Fyrisvellir (Fyris Wolds).
Alf was succeeded by his son Hugleik.
The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation: His [Agne's] son, Ingjald, was murdered in Sweden by his own brother because he had brought discredit on the latter's wife, whose name was Bera (Ursa in Latin). After him his son Jorund ruled, [...][6]
Ingjaldr is held to be an error for Yngvi.[7] Unlike Ynglingatal, Historia Norwegiæ gives Agne as Yngvi's predecessor. Instead Alrekr precedes Agne and Agne is succeeded by Yngvi. The even earlier source Íslendingabók cites the line of descent in Ynglingatal and it gives the same line of succession as Historia Norwegiæ: xi Dagr. xii Alrekr. xiii Agni. xiiii Yngvi. xv Jörundr.[8]
http://en.wikipedia.org/wiki/Yngvi_and_Alf -------------------- Yngve (Yngvi) and his brother ruled the Swedes together after their father's death. Yngvi was a beloved, generous, handsome and great warrior, while Alf was harsh, silent and unfriendly, with an agreeable, frisky and gay wife, Bera. After a major viking expedition and during the following celebration, Yngvi and Bera remained up talking while Alf went to bed, ordereing Bera not to wake him when she came to bed. She had repeatedly stated that the woman Yngvi picked would be a happy one, and Alf became jealous. Yngvi's guards did not notice Alf entering the hall with a knife, where he stabbed Yngvi, who managed to kill Alf before he died. They were both buried under mounds in Fyrisvold.
Upon their death, Alf's son Hugleik ruled, reputed as not being a warrior and being quite greedy. Two sea king brothers, Hake and Hagbard, invaded Sweden and killed Hugleik, Hake ruled the Swedes.
Meanwhile, Yngvi's sons, Jorund and Eric, invaded Denmark, taking and hanging the king, Gudlog.at Stromones. They went after Hake next, who killed Eric and cut the brother's banner in two at a great battle on the Fyrisvoid near Uppsala, Hake was wounded enough to have set his boat free with all his men and burned it, falling upon the flames to die. Jorund becmae the king at Uppsala. Heimskringla, Ynglinga Saga, Section 24-27
Yngvi and Alf were two legendary Swedish kings of the House of Yngling.
According to Ynglingatal, Historia Norwegiae and Ynglinga saga, Yngvi and Alf were the sons of Alrik.
Snorri Sturluson relates that Yngvi was an accomplished king: a great warrior who always won his battles, the master of all exercises, generous, happy and sociable. He was both loved and famous.
Alf was unsociable and harsh and stayed at home instead of pillaging in other countries. His mother was Dageid, the daughter of king Dag the Great from whom is descended the Dagling family. Alf was married to Bera who was happy and alert and a very lovable woman.
One day in the autumn, Yngvi returned to Uppsala from a very successful viking expedition which had rendered him famous. He used to spend time at the drinking table until late in the night, like Bera, and they found it pleasant to talk to each other. Alf, however, preferred to go to bed early and he started to tell her to go to bed early as well so that she did not wake him. Then Bera used to answer that Yngvi was much better for a woman than Alf, an answer that was getting on Alf's nerves.
One evening, the jealous Alf entered the hall and saw Yngvi and Bera converse on the high seat. Yngvi had a short sword in his lap and the other guests were too drunk to see that Alf had arrived. From under his cloak Alf drew a sword and pierced Yngvi. Yngvi, mortally wounded, got up, drew his own short sword and slew Alf. They were buried in two mounds on the Fyrisvellir (Fyris Wolds). Alf was succeeded by his son Hugleik.
http://en.wikipedia.org/wiki/Yngvi_and_Alf
-------------------- According to Ynglingatal, Historia Norwegiae and Ynglinga saga, Yngvi and Alf were the sons of Alrik.
Snorri Sturluson relates that Yngvi was an accomplished king: a great warrior who always won his battles, the master of all exercises, generous, happy and sociable. He was both loved and famous.
Alf was unsociable and harsh and stayed at home instead of pillaging in other countries. His mother was Dageid, the daughter of king Dag the Great from whom is descended the Dagling family. Alf was married to Bera who was happy and alert and a very lovable woman.
One day in the autumn, Yngvi returned to Uppsala from a very successful Viking expedition which had rendered him famous. He used to spend time at the drinking table until late in the night, like Bera, and they found it pleasant to talk to each other. Alf, however, preferred to go to bed early and he started to tell her to go to bed early as well so that she did not wake him. Then Bera used to answer that Yngvi was much better for a woman than Alf, an answer that was getting on Alf's nerves.
One evening, the jealous Alf entered the hall and saw Yngvi and Bera converse on the high seat. Yngvi had a short sword in his lap and the other guests were too drunk to see that Alf had arrived. From under his cloak Alf drew a sword and pierced Yngvi. Yngvi, mortally wounded, got up, drew his own short sword and slew Alf. They were buried in two mounds on the Fyrisvellir (Fyris Wolds).
http://en.wikipedia.org/wiki/Yngvi_and_Alf -------------------- Alrekssønene Yngve/Ingjald og Alv var samkongar i Ynglingeætta. Alv er far til Hugleik, medan Yngve er far til Jorund og Eirik Dei er omtala i Ynglingesoga, og i Den eldste Noregshistoria (Historia Norvegiæ), forutan i Ynglingatal. I Historia Norvegiæ har Yngve namnet Ingjald.
Snorre Sturlason fortel at Yngve var den store hermannen, "ovende sigersæl, væn og ein stor idrottsmann, sterk og djerv i slahe, raust på hand og gladværug". Alv var motsett, "tagal, rådrikin og gretten". Mor til Alv var ein Dageid, dotter av Dag den mektuge. Han var gift med Bera, som openberrt var meir oppteken av Yngve, og ein kveld han kom heim frå ferd, vart det til at han vart sitjande i lag med Bera, medan Alv la seg tidleg. Soleis kom Bera til å rø mykje med Yngve, og Alv mislika dette sterkt. Bera sa då at det var betre å vera gift med Yngve enn med Alv, og dette vart Alv harm for.
Ein kveld drog Alv sverd mot bror sin, og stakk det gjennom Yngve. Yngve drog sitt sverd og drap Alv. Dei døydde båe to i same stunda, og er hauglagde på Fyrisvollane.
Tjodolv frå Kvine seier:
Daud laut han liggja, drepin av Alv, herren som vaktar på heilagdomen, då kongen ovundssjuk mot Yngve fór, og med blodut sverd til bane stakk han. Harmelegt var det at hovdingar djerve dronningi skulde til dråp eggja, då bror gav bror banehogg åbruige i utrengsmål. Hugleik, son av Alv, rådde for riket i åra etter.
Historia Norvegiæ [endre]Ingjald (Yngve) er her son av Agne, og forteljinga seier berre at han vart drepen av bror sin for di han krenkte kona hans, Bera (Ursa). Namnet på broren er ikkje kjend i denne framstillinga.
Brordrapet som er skildra her, følgjer spådomen om at frende støtt skulle drepa frende i Ynglingeætta. Nokre forskarar har samanførd Alv-namnet med vestgotarhovdingen Athaulf, som vart drepen av ein frende. Han etterfølgde Alarik (Alrek). Elles kunne namnet Alv knytast til naturvetta med same namn, nært bunde saman med vanekulten og dyrkinga av Frøy, som er opphavet til heile ynglingeætta.
Henta frå «http://nn.wikipedia.org/wiki/Alrekss%C3%B8nene»
-------------------- Alf og Yngve, Alriks Sønner, regjerede derefter sammen. Yngve var en kjæk Stridsmand og Vikingefarer. Alf sad hjemme uvenlig og storsindet. Da Yngve hjemkom fra sine Hærtog og overvintrede, hørte den skjønne Bera, Alfs Dronning, gjerne paa hans Fortællinger om Eventyr og Kamp; en Moro hvormed hun fordrev Qvellerne til langt paa Nat. Alf blev skinsyg, styrtede en Qvel ind med draget Sværd og gjennemborte Yngve; men denne sprang op og gav Alf sin Bane. -------------------- Yngvi Alreksson 355 SmartMatches
Birth: About 466 in , , , Sweden 1 2
Death:
Sex: M
Father: Alrek Agnasson King In Sweden b. About 445 in , , , Sweden
Mother: Dageith Dagsdotter b. About 449 in , , , Sweden
Spouses & ChildrenYngvi Alreksson (Wife) b. About 470 in , , , Sweden1 2
Marriage: Abt 486 in (, , , Sweden) 6 Nov 2004 14:29
Children:
Jorund Yngvasson b. About 487 in , , , Sweden
Erick Yngvasson b. About 489 in , , , Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NotesIndividual:REFN: HWS8890
Ancestral File Number: G6SZ-J4CHAN20 Mar 2001
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SourcesTitle: "FamilySearch® Ancestral Fileâ„¢ v4.19"Author: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Publication: 3 Feb 2001
Title: "Genealogical Research of Kirk Larson"
Author: Larson, Kirk
Publication: Personal Research Works including Bethune & Hohenlohe Desce
ndants, 1981-2001, Kirk Larson, Private Library
-
--------------------
Killed by brother King Alf and Alf was killed in same fight. Yngvi was a successful warrior and his brother Alf sat at home and was unfriendly. Alf's wife. Queen Bera was beautiful and happy. She told Alf that Yngve was really a better catch for a woman and this made him angry. As Yngve and Bera sat by thethrone in Uppsala one night after returning from a raid, Alf ran a sword through Yngvi and Yngve did the same to Alf and both died. They were buried at Fyresvollene. Alf had a son Hugleik. Son of Alrek; joint king with his brother Alf. He and his bro. killed each other in the royal hall by the high-seat. [History of Sweden, p. 36]Reference Number: G6SZ-J4---
Note: Heimskringla or The Chronicle of the Kings of NorwayNote: The Ynglinga Saga, or The Story of the Yngling Family from Odin to Halfdan the BlackNote: 24. OF YNGVE AND ALF.Alric's sons, Yngve and Ali, then succeeded to the kingly power inSweden. Yngve was a great warrior, always victorious; handsome,expert in all exercises, strong and very sharp in battle, generous and full of mirth; so that he was both renowned and beloved. Alf was a silent, harsh, unfriendly man, and sat at home in the land, and never went out on war expeditions. His mother was called Dageid, a daughter of King Dag the Great, from whom the Dagling family is descended. King Alf had a wife named Bera, who was the most agreeable of women, very brisk and gay. One autumn Yngve, Alric's son,had arrived at Upsal from a viking cruise by which he was become very celebrated. He often sat long in the evening at the drinking-table; but Alf went willingly to bed very early. Queen Bera sat often till late in the evening, and she and Yngve conversed together for their amusement; but Alf soon told her that she should not sit up so late in the evening, but should go first to bed, so as not to waken him. She replied, that happy would be the woman who had Yngve instead of Alf for her husband; and as she often repeated the same, he became very angry. One evening Alf went into the hall, where Yngve and Bera sat on the high seat speaking to each other. Yngve had a short sword upon his knees, and the guests were so drunk that they did not observe the king coming in. King Alf went straight to the high seat, drew a sword from under his cloak, and pierced his brother Yngve through and through. Yngve leaped up, drew his short sword, and gave Alf his death-wound; so that both fell dead on the floor. Alf and Yngve were buried under mounds in Fyrisvold.Thus tells Thjodolf of it:"I tell you of a horrid thing, A deed of dreadful note I sing -- How by false Bera, wicked queen, The murderous brother-hands were seen Each raised against a brother's life; How wretched Alf with bloody knife Gored Yngve's heart, and Yngve's blade Alf on the bloody threshold laid. Can men resist Fate's iron laws? They slew each other without cause." -------------------- According to the Ynglinga saga, Alrek and Eirík were sons and heirs of the previous king Agni by his wife Skjálf. They shared the kingship. They were mighty in both war and sports, but were especially skillful horsmen and vied with one another about their horsemanship and their horses.
One day they rode off from their retinue and did not return. They were found dead with their heads battered but no weapons with them save the bridle bits of their horses. Accordingly it was believed that they had quarreled and come to blows and had slain each other with their bridle bits. They were succeeded by Alrik's sons Yngvi and Alf.
Yngvi and Alf were two legendary Swedish kings of the House of Yngling.
According to Ynglingatal, Historia Norwegiae and Ynglinga saga, Yngvi and Alf were the sons of Alrik.
Snorri Sturluson relates that Yngvi was an accomplished king: a great warrior who always won his battles, the master of all exercises, generous, happy and sociable. He was both loved and famous.
Alf was unsociable and harsh and stayed at home instead of pillaging in other countries. His mother was Dageid, the daughter of king Dag the Great from whom is descended the Dagling family. Alf was married to Bera who was happy and alert and a very lovable woman.
One day in the autumn, Yngvi returned to Uppsala from a very successful Viking expedition which had rendered him famous. He used to spend time at the drinking table until late in the night, like Bera, and they found it pleasant to talk to each other. Alf, however, preferred to go to bed early and he started to tell her to go to bed early as well so that she did not wake him. Then Bera used to answer that Yngvi was much better for a woman than Alf, an answer that was getting on Alf's nerves.
One evening, the jealous Alf entered the hall and saw Yngvi and Bera converse on the high seat. Yngvi had a short sword in his lap and the other guests were too drunk to see that Alf had arrived. From under his cloak Alf drew a sword and pierced Yngvi. Yngvi, mortally wounded, got up, drew his own short sword and slew Alf. They were buried in two mounds on the Fyrisvellir (Fyris Wolds).
Alf was succeeded by his son Hugleik.
-------------------- http://en.wikipedia.org/wiki/Yngvi_and_Alf -------------------- Yngvi and Alf were two legendary Swedish kings of the House of Yngling.
According to Ynglingatal, Historia Norwegiae and Ynglinga saga, Yngvi and Alf were the sons of Alrik.
Snorri Sturluson relates that Yngvi was an accomplished king: a great warrior who always won his battles, the master of all exercises, generous, happy and sociable. He was both loved and famous.
Alf was unsociable and harsh and stayed at home instead of pillaging in other countries. His mother was Dageid, the daughter of king Dag the Great from whom is descended the Dagling family. Alf was married to Bera who was happy and alert and a very lovable woman.
One day in the autumn, Yngvi returned to Uppsala from a very successful Viking expedition which had rendered him famous. He used to spend time at the drinking table until late in the night, like Bera, and they found it pleasant to talk to each other. Alf, however, preferred to go to bed early and he started to tell her to go to bed early as well so that she did not wake him. Then Bera used to answer that Yngvi was much better for a woman than Alf, an answer that was getting on Alf's nerves.
One evening, the jealous Alf entered the hall and saw Yngvi and Bera converse on the high seat. Yngvi had a short sword in his lap and the other guests were too drunk to see that Alf had arrived. From under his cloak Alf drew a sword and pierced Yngvi. Yngvi, mortally wounded, got up, drew his own short sword and slew Alf. They were buried in two mounds on the Fyrisvellir (Fyris Wolds).
Alf was succeeded by his son Hugleik.
The poem in Ynglingatal:
Ok varð hinn, er Alfr of vá vörðr véstalls, of veginn liggja, er dölingr dreyrgan mæki öfundgjarn á Yngva rauð.Var-a þat bært at Bera skyldi valsœfendr vígs of hvetja, þá er brœðr tveir at bönum urðusk, óþurfendr, of afbrýði.[1][2]I tell you of a horrid thing, A deed of dreadful note I sing -- How by false Bera, wicked queen, The murderous brother-hands were seen Each raised against a brother's life;How wretched Alf with bloody knife Gored Yngve's heart, and Yngve's blade Alf on the bloody threshold laid. Can men resist Fate's iron laws? They slew each other without cause.[3][4]The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation:
Cujus [Hogne, i.e. Agne ] filius Ingialdr in Swethia a fratre suo ob infamiam uxoris ejus occisus est, quæ Bera dicta est (hoc nomen latine sonat ursa). Post hunc filius ejus Jorundr [...][5]
His [Agne's] son, Ingjald, was murdered in Sweden by his own brother because he had brought discredit on the latter's wife, whose name was Bera (Ursa in Latin). After him his son Jorund ruled, [...][6]
Ingjaldr is held to be an error for Yngvi.[7] Unlike Ynglingatal, Historia Norwegiæ gives Agne as Yngvi's predecessor. Instead Alrekr precedes Agne and Agne is succeeded by Yngvi. The even earlier source Íslendingabók cites the line of descent in Ynglingatal and it gives the same line of succession as Historia Norwegiæ: xi Dagr. xii Alrekr. xiii Agni. xiiii Yngvi. xv Jörundr.[8]
Hervarar Saga and the Saga of Orvar-Odd
In the Hervarar saga and the saga of Orvar-Odd, Yngvi was the father of Ingeborg, the princess who was in love with the Swedish hero Hjalmar.
Ari Frodi's Younger Íslendingabók
According to Ari Frodi's line of Swedish kings Yngvi was the son of Agne, and not of Agne's son Alrik.
Gesta Danorum
In Gesta Danorum, Alf (Alverus) was the father of Yngve (Ing) and Ingjald (Ingild). Ingjald, in his turn was the father of Sigurd Ring and the grandfather of Ragnar Lodbrok. -------------------- Alt birth date: 266 Alt death date: 300
Yngvi and Alf were two legendary Swedish kings of the House of Yngling.
According to Ynglingatal, Historia Norwegiae and Ynglinga saga, Yngvi and Alf were the sons of Alrik.
Snorri Sturluson relates that Yngvi was an accomplished king: a great warrior who always won his battles, the master of all exercises, generous, happy and sociable. He was both loved and famous.
Alf was unsociable and harsh and stayed at home instead of pillaging in other countries. His mother was Dageid, the daughter of king Dag the Great from whom is descended the Dagling family. Alf was married to Bera who was happy and alert and a very lovable woman.
One day in the autumn, Yngvi returned to Uppsala from a very successful Viking expedition which had rendered him famous. He used to spend time at the drinking table until late in the night, like Bera, and they found it pleasant to talk to each other. Alf, however, preferred to go to bed early and he started to tell her to go to bed early as well so that she did not wake him. Then Bera used to answer that Yngvi was much better for a woman than Alf, an answer that was getting on Alf's nerves.
One evening, the jealous Alf entered the hall and saw Yngvi and Bera converse on the high seat. Yngvi had a short sword in his lap and the other guests were too drunk to see that Alf had arrived. From under his cloak Alf drew a sword and pierced Yngvi. Yngvi, mortally wounded, got up, drew his own short sword and slew Alf. They were buried in two mounds on the Fyrisvellir (Fyris Wolds).
The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation:
His [Agne's] son, Ingjald, was murdered in Sweden by his own brother because he had brought discredit on the latter's wife, whose name was Bera (Ursa in Latin). After him his son Jorund ruled...
-------------------- http://sv.wikipedia.org/wiki/Yngve_och_Alf Yngve och Alf var enligt legenden två bröder av Ynglingaätten i förhistorisk tid. De var söner till Alrik. Enligt Heimskringla var Alf kung av Sverige och gift med Bera. Han kallades Elfse och sades vara tystlåten, äregirig och osällskaplig. Han mördade sin bror Yngve när denne satt på tronen med Alfs fru. Yngve lyckades dock sticka sitt svärd i Alf och båda föll döda ned på golvet.
http://en.wikipedia.org/wiki/Yngvi_and_Alf According to Ynglingatal, Historia Norwegiae and Ynglinga saga, Yngvi and Alf were the sons of Alrik.
Snorri Sturluson relates that Yngvi was an accomplished king: a great warrior who always won his battles, the master of all exercises, generous, happy and sociable. He was both loved and famous.
Alf was unsociable and harsh and stayed at home instead of pillaging in other countries. His mother was Dageid, the daughter of king Dag the Great from whom is descended the Dagling family. Alf was married to Bera who was happy and alert and a very lovable woman.
One day in the autumn, Yngvi returned to Uppsala from a very successful Viking expedition which had rendered him famous. He used to spend time at the drinking table until late in the night, like Bera, and they found it pleasant to talk to each other. Alf, however, preferred to go to bed early and he started to tell her to go to bed early as well so that she did not wake him. Then Bera used to answer that Yngvi was much better for a woman than Alf, an answer that was getting on Alf's nerves.
One evening, the jealous Alf entered the hall and saw Yngvi and Bera converse on the high seat. Yngvi had a short sword in his lap and the other guests were too drunk to see that Alf had arrived. From under his cloak Alf drew a sword and pierced Yngvi. Yngvi, mortally wounded, got up, drew his own short sword and slew Alf. They were buried in two mounds on the Fyrisvellir (Fyris Wolds).
Alf was succeeded by his son Hugleik.
The poem in Ynglingatal:
Ok varð hinn, er Alfr of vá vörðr véstalls, of veginn liggja, er dölingr dreyrgan mæki öfundgjarn á Yngva rauð.Var-a þat bært at Bera skyldi valsœfendr vígs of hvetja, þá er brœðr tveir at bönum urðusk, óþurfendr, of afbrýði.[1][2]I tell you of a horrid thing, A deed of dreadful note I sing -- How by false Bera, wicked queen, The murderous brother-hands were seen Each raised against a brother's life;How wretched Alf with bloody knife Gored Yngve's heart, and Yngve's blade Alf on the bloody threshold laid. Can men resist Fate's iron laws? They slew each other without cause.[3][4]The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation:
Cujus [Hogne, i.e. Agne ] filius Ingialdr in Swethia a fratre suo ob infamiam uxoris ejus occisus est, quæ Bera dicta est (hoc nomen latine sonat ursa). Post hunc filius ejus Jorundr [...][5¨]
His [Agne's] son, Ingjald, was murdered in Sweden by his own brother because he had brought discredit on the latter's wife, whose name was Bera (Ursa in Latin). After him his son Jorund ruled, [...][6] Ingjaldr is held to be an error for Yngvi.[7] Unlike Ynglingatal, Historia Norwegiæ gives Agne as Yngvi's predecessor. Instead Alrekr precedes Agne and Agne is succeeded by Yngvi. The even earlier source Íslendingabók cites the line of descent in Ynglingatal and it gives the same line of succession as Historia Norwegiæ: xi Dagr. xii Alrekr. xiii Agni. xiiii Yngvi. xv Jörundr. -------------------- Konge i Uppsala (Sverige) -------------------- Yngvi and Alf were two legendary Swedish kings of the House of Yngling.
According to Ynglingatal, Historia Norwegiae and Ynglinga saga, Yngvi and Alf were the sons of Alrik.
Snorri Sturluson relates that Yngvi was an accomplished king: a great warrior who always won his battles, the master of all exercises, generous, happy and sociable. He was both loved and famous.
Alf was unsociable and harsh and stayed at home instead of pillaging in other countries. His mother was Dageid, the daughter of king Dag the Great from whom is descended the Dagling family. Alf was married to Bera who was happy and alert and a very lovable woman.
One day in the autumn, Yngvi returned to Uppsala from a very successful Viking expedition which had rendered him famous. He used to spend time at the drinking table until late in the night, like Bera, and they found it pleasant to talk to each other. Alf, however, preferred to go to bed early and he started to tell her to go to bed early as well so that she did not wake him. Then Bera used to answer that Yngvi was much better for a woman than Alf, an answer that was getting on Alf's nerves.
One evening, the jealous Alf entered the hall and saw Yngvi and Bera converse on the high seat. Yngvi had a short sword in his lap and the other guests were too drunk to see that Alf had arrived. From under his cloak Alf drew a sword and pierced Yngvi. Yngvi, mortally wounded, got up, drew his own short sword and slew Alf. They were buried in two mounds on the Fyrisvellir (Fyris Wolds).
Alf was succeeded by his son Hugleik.
The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation: His [Agne's] son, Ingjald, was murdered in Sweden by his own brother because he had brought discredit on the latter's wife, whose name was Bera (Ursa in Latin). After him his son Jorund ruled, [...][6]
Ingjaldr is held to be an error for Yngvi.[7] Unlike Ynglingatal, Historia Norwegiæ gives Agne as Yngvi's predecessor. Instead Alrekr precedes Agne and Agne is succeeded by Yngvi. The even earlier source Íslendingabók cites the line of descent in Ynglingatal and it gives the same line of succession as Historia Norwegiæ: xi Dagr. xii Alrekr. xiii Agni. xiiii Yngvi. xv Jörundr.[8]
http://en.wikipedia.org/wiki/Yngvi_and_Alf -------------------- Yngve (Yngvi) and his brother ruled the Swedes together after their father's death. Yngvi was a beloved, generous, handsome and great warrior, while Alf was harsh, silent and unfriendly, with an agreeable, frisky and gay wife, Bera. After a major viking expedition and during the following celebration, Yngvi and Bera remained up talking while Alf went to bed, ordereing Bera not to wake him when she came to bed. She had repeatedly stated that the woman Yngvi picked would be a happy one, and Alf became jealous. Yngvi's guards did not notice Alf entering the hall with a knife, where he stabbed Yngvi, who managed to kill Alf before he died. They were both buried under mounds in Fyrisvold.
Upon their death, Alf's son Hugleik ruled, reputed as not being a warrior and being quite greedy. Two sea king brothers, Hake and Hagbard, invaded Sweden and killed Hugleik, Hake ruled the Swedes.
Meanwhile, Yngvi's sons, Jorund and Eric, invaded Denmark, taking and hanging the king, Gudlog.at Stromones. They went after Hake next, who killed Eric and cut the brother's banner in two at a great battle on the Fyrisvoid near Uppsala, Hake was wounded enough to have set his boat free with all his men and burned it, falling upon the flames to die. Jorund becmae the king at Uppsala. Heimskringla, Ynglinga Saga, Section 24-27
Yngvi and Alf were two legendary Swedish kings of the House of Yngling.
According to Ynglingatal, Historia Norwegiae and Ynglinga saga, Yngvi and Alf were the sons of Alrik.
Snorri Sturluson relates that Yngvi was an accomplished king: a great warrior who always won his battles, the master of all exercises, generous, happy and sociable. He was both loved and famous.
Alf was unsociable and harsh and stayed at home instead of pillaging in other countries. His mother was Dageid, the daughter of king Dag the Great from whom is descended the Dagling family. Alf was married to Bera who was happy and alert and a very lovable woman.
One day in the autumn, Yngvi returned to Uppsala from a very successful viking expedition which had rendered him famous. He used to spend time at the drinking table until late in the night, like Bera, and they found it pleasant to talk to each other. Alf, however, preferred to go to bed early and he started to tell her to go to bed early as well so that she did not wake him. Then Bera used to answer that Yngvi was much better for a woman than Alf, an answer that was getting on Alf's nerves.
One evening, the jealous Alf entered the hall and saw Yngvi and Bera converse on the high seat. Yngvi had a short sword in his lap and the other guests were too drunk to see that Alf had arrived. From under his cloak Alf drew a sword and pierced Yngvi. Yngvi, mortally wounded, got up, drew his own short sword and slew Alf. They were buried in two mounds on the Fyrisvellir (Fyris Wolds). Alf was succeeded by his son Hugleik.
http://en.wikipedia.org/wiki/Yngvi_and_Alf
-------------------- According to Ynglingatal, Historia Norwegiae and Ynglinga saga, Yngvi and Alf were the sons of Alrik.
Snorri Sturluson relates that Yngvi was an accomplished king: a great warrior who always won his battles, the master of all exercises, generous, happy and sociable. He was both loved and famous.
Alf was unsociable and harsh and stayed at home instead of pillaging in other countries. His mother was Dageid, the daughter of king Dag the Great from whom is descended the Dagling family. Alf was married to Bera who was happy and alert and a very lovable woman.
One day in the autumn, Yngvi returned to Uppsala from a very successful Viking expedition which had rendered him famous. He used to spend time at the drinking table until late in the night, like Bera, and they found it pleasant to talk to each other. Alf, however, preferred to go to bed early and he started to tell her to go to bed early as well so that she did not wake him. Then Bera used to answer that Yngvi was much better for a woman than Alf, an answer that was getting on Alf's nerves.
One evening, the jealous Alf entered the hall and saw Yngvi and Bera converse on the high seat. Yngvi had a short sword in his lap and the other guests were too drunk to see that Alf had arrived. From under his cloak Alf drew a sword and pierced Yngvi. Yngvi, mortally wounded, got up, drew his own short sword and slew Alf. They were buried in two mounds on the Fyrisvellir (Fyris Wolds).
http://en.wikipedia.org/wiki/Yngvi_and_Alf -------------------- Alrekssønene Yngve/Ingjald og Alv var samkongar i Ynglingeætta. Alv er far til Hugleik, medan Yngve er far til Jorund og Eirik Dei er omtala i Ynglingesoga, og i Den eldste Noregshistoria (Historia Norvegiæ), forutan i Ynglingatal. I Historia Norvegiæ har Yngve namnet Ingjald.
Snorre Sturlason fortel at Yngve var den store hermannen, "ovende sigersæl, væn og ein stor idrottsmann, sterk og djerv i slahe, raust på hand og gladværug". Alv var motsett, "tagal, rådrikin og gretten". Mor til Alv var ein Dageid, dotter av Dag den mektuge. Han var gift med Bera, som openberrt var meir oppteken av Yngve, og ein kveld han kom heim frå ferd, vart det til at han vart sitjande i lag med Bera, medan Alv la seg tidleg. Soleis kom Bera til å rø mykje med Yngve, og Alv mislika dette sterkt. Bera sa då at det var betre å vera gift med Yngve enn med Alv, og dette vart Alv harm for.
Ein kveld drog Alv sverd mot bror sin, og stakk det gjennom Yngve. Yngve drog sitt sverd og drap Alv. Dei døydde båe to i same stunda, og er hauglagde på Fyrisvollane.
Tjodolv frå Kvine seier:
Daud laut han liggja, drepin av Alv, herren som vaktar på heilagdomen, då kongen ovundssjuk mot Yngve fór, og med blodut sverd til bane stakk han. Harmelegt var det at hovdingar djerve dronningi skulde til dråp eggja, då bror gav bror banehogg åbruige i utrengsmål. Hugleik, son av Alv, rådde for riket i åra etter.
Historia Norvegiæ [endre]
Ingjald (Yngve) er her son av Agne, og forteljinga seier berre at han vart drepen av bror sin for di han krenkte kona hans, Bera (Ursa). Namnet på broren er ikkje kjend i denne framstillinga.
Brordrapet som er skildra her, følgjer spådomen om at frende støtt skulle drepa frende i Ynglingeætta. Nokre forskarar har samanførd Alv-namnet med vestgotarhovdingen Athaulf, som vart drepen av ein frende. Han etterfølgde Alarik (Alrek). Elles kunne namnet Alv knytast til naturvetta med same namn, nært bunde saman med vanekulten og dyrkinga av Frøy, som er opphavet til heile ynglingeætta.
Henta frå «http://nn.wikipedia.org/wiki/Alrekss%C3%B8nene»
-------------------- Alf og Yngve, Alriks Sønner, regjerede derefter sammen. Yngve var en kjæk Stridsmand og Vikingefarer. Alf sad hjemme uvenlig og storsindet. Da Yngve hjemkom fra sine Hærtog og overvintrede, hørte den skjønne Bera, Alfs Dronning, gjerne paa hans Fortællinger om Eventyr og Kamp; en Moro hvormed hun fordrev Qvellerne til langt paa Nat. Alf blev skinsyg, styrtede en Qvel ind med draget Sværd og gjennemborte Yngve; men denne sprang op og gav Alf sin Bane. -------------------- Yngvi Alreksson 355 SmartMatches
Birth: About 466 in , , , Sweden 1 2
Death:
Sex: M
Father: Alrek Agnasson King In Sweden b. About 445 in , , , Sweden
Mother: Dageith Dagsdotter b. About 449 in , , , Sweden
Spouses & ChildrenYngvi Alreksson (Wife) b. About 470 in , , , Sweden1 2
Marriage: Abt 486 in (, , , Sweden) 6 Nov 2004 14:29
Children:
Jorund Yngvasson b. About 487 in , , , Sweden
Erick Yngvasson b. About 489 in , , , Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NotesIndividual:REFN: HWS8890
Ancestral File Number: G6SZ-J4CHAN20 Mar 2001
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SourcesTitle: "FamilySearch® Ancestral Fileâ„¢ v4.19"Author: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Publication: 3 Feb 2001
Title: "Genealogical Research of Kirk Larson"
Author: Larson, Kirk
Publication: Personal Research Works including Bethune & Hohenlohe Desce
ndants, 1981-2001, Kirk Larson, Private Library
-
--------------------
Killed by brother King Alf and Alf was killed in same fight. Yngvi was a successful warrior and his brother Alf sat at home and was unfriendly. Alf's wife. Queen Bera was beautiful and happy. She told Alf that Yngve was really a better catch for a woman and this made him angry. As Yngve and Bera sat by thethrone in Uppsala one night after returning from a raid, Alf ran a sword through Yngvi and Yngve did the same to Alf and both died. They were buried at Fyresvollene. Alf had a son Hugleik. Son of Alrek; joint king with his brother Alf. He and his bro. killed each other in the royal hall by the high-seat. [History of Sweden, p. 36]Reference Number: G6SZ-J4---
Note: Heimskringla or The Chronicle of the Kings of Norway Note: The Ynglinga Saga, or The Story of the Yngling Family from Odin to Halfdan the Black Note: 24. OF YNGVE AND ALF.Alric's sons, Yngve and Ali, then succeeded to the kingly power inSweden. Yngve was a great warrior, always victorious; handsome,expert in all exercises, strong and very sharp in battle, generous and full of mirth; so that he was both renowned and beloved. Alf was a silent, harsh, unfriendly man, and sat at home in the land, and never went out on war expeditions. His mother was called Dageid, a daughter of King Dag the Great, from whom the Dagling family is descended. King Alf had a wife named Bera, who was the most agreeable of women, very brisk and gay. One autumn Yngve, Alric's son,had arrived at Upsal from a viking cruise by which he was become very celebrated. He often sat long in the evening at the drinking-table; but Alf went willingly to bed very early. Queen Bera sat often till late in the evening, and she and Yngve conversed together for their amusement; but Alf soon told her that she should not sit up so late in the evening, but should go first to bed, so as not to waken him. She replied, that happy would be the woman who had Yngve instead of Alf for her husband; and as she often repeated the same, he became very angry. One evening Alf went into the hall, where Yngve and Bera sat on the high seat speaking to each other. Yngve had a short sword upon his knees, and the guests were so drunk that they did not observe the king coming in. King Alf went straight to the high seat, drew a sword from under his cloak, and pierced his brother Yngve through and through. Yngve leaped up, drew his short sword, and gave Alf his death-wound; so that both fell dead on the floor. Alf and Yngve were buried under mounds in Fyrisvold.Thus tells Thjodolf of it:"I tell you of a horrid thing, A deed of dreadful note I sing -- How by false Bera, wicked queen, The murderous brother-hands were seen Each raised against a brother's life; How wretched Alf with bloody knife Gored Yngve's heart, and Yngve's blade Alf on the bloody threshold laid. Can men resist Fate's iron laws? They slew each other without cause." -------------------- According to the Ynglinga saga, Alrek and Eirík were sons and heirs of the previous king Agni by his wife Skjálf. They shared the kingship. They were mighty in both war and sports, but were especially skillful horsmen and vied with one another about their horsemanship and their horses.
One day they rode off from their retinue and did not return. They were found dead with their heads battered but no weapons with them save the bridle bits of their horses. Accordingly it was believed that they had quarreled and come to blows and had slain each other with their bridle bits. They were succeeded by Alrik's sons Yngvi and Alf.
Yngvi and Alf were two legendary Swedish kings of the House of Yngling.
According to Ynglingatal, Historia Norwegiae and Ynglinga saga, Yngvi and Alf were the sons of Alrik.
Snorri Sturluson relates that Yngvi was an accomplished king: a great warrior who always won his battles, the master of all exercises, generous, happy and sociable. He was both loved and famous.
Alf was unsociable and harsh and stayed at home instead of pillaging in other countries. His mother was Dageid, the daughter of king Dag the Great from whom is descended the Dagling family. Alf was married to Bera who was happy and alert and a very lovable woman.
One day in the autumn, Yngvi returned to Uppsala from a very successful Viking expedition which had rendered him famous. He used to spend time at the drinking table until late in the night, like Bera, and they found it pleasant to talk to each other. Alf, however, preferred to go to bed early and he started to tell her to go to bed early as well so that she did not wake him. Then Bera used to answer that Yngvi was much better for a woman than Alf, an answer that was getting on Alf's nerves.
One evening, the jealous Alf entered the hall and saw Yngvi and Bera converse on the high seat. Yngvi had a short sword in his lap and the other guests were too drunk to see that Alf had arrived. From under his cloak Alf drew a sword and pierced Yngvi. Yngvi, mortally wounded, got up, drew his own short sword and slew Alf. They were buried in two mounds on the Fyrisvellir (Fyris Wolds).
Alf was succeeded by his son Hugleik.
-------------------- http://en.wikipedia.org/wiki/Yngvi_and_Alf -------------------- Roi de Uppland -------------------- 12. YNGVE ALRICKSSON - King in Svitjod from 280 until killed by his brother in the year 306 A.D. King Alf was very jealous of his brother Yngve. Alf's wife taunted him by making flattering remarks about Yngve, and preferred the company of her brother-in-law to that of her husband. One night after a drinking bout where the guests were so drunk they did not see the King enter the room, he went to the high seat where his wife sat with Yngve. Alf stabbed Yngve to death, but not before Alf returned the favor, and both fell dead. Yngve's son was:
13. JORUND - King in Uppsala, Sweden from 302 until he was hanged in 312 A.D. -------------------- Sønn av Alrek og svensk konge etter han. Navnet hans ble også skrevet Ingeld.
Yngve og Alv var Alreks sønner. De fikk deretter kongedømme iSvitjod. Yngve var en stor hærmann og alltid seiersæl, vakker,kunne mange idretter,sterk og kvass i strid, gavmild på gods ogalltid glad. For alt dette ble han vidspurt og vennesæl. KongAlv, hans bror, satt hjemme i landet og var ikke på hærtog. Dekalte ham Elvse ("vesle-Alv"). Han var fåmælt, maktsyk oguvennlig. Hans mor het Dageid, datter til kong Dag den mektige,som daglingene er ættet fra. Kong Alv hadde en kone som hetBera, hun var vakrere enn andre kvinner, storslått og gladlynt.Så var det en høst at Yngve Alreksson kom til Uppsala fra vikingigjen, og det ble gjort stor stas på ham. Han satt gjerne lengeog drakk om kvelden, kong Alv gikk oftest tidlig til sengs.Dronning Bera satt ofte oppe om kvelden, og hun og Yngve satt ogfjaset med hverandre. Alv snakket mange ganger til henne omdette, og ba hun skulle gå og legge seg før. Han ville ikkeligge våke nog vente på henne, sa han. Hun svarte ham og sa atden kvinn ekunne være glad som fikk Yngve til mann og ikke Alv.Han ble svært sint, for hun sa dette flere anger. En kveld kom Alv inn i hallen mens Yngve og Bera satt i høgsetetog talte med hverandre. Yngve hadde sverdet liggende overknærne. Folk var svært drukne og la ikke merke til at kongenkom inn .Kong Alv gikk til høgsetet, dro sverdet fram av kappenog stak kdet gjennom Yngve, broren. Yngve sprang opp, drosverdet og hogg Alv banehogg, og de falt begge to døde pågulvet. Alv og Yngve ble hauglagt på Fyresvollene. -------------------- BIOGRAFI:
Nicknames: "Yngve", "Yngvi", "????????", "King of Svitjod", "King of Uppsala", "King of Sweden"
Birthdate: cirka 460
Birthplace: Sweden
Death: Died 525 in Gravlagt Fyrisvollane
Occupation: King in Uppsala, Swedish King, King of Sweden, Konge i Uppsala, King in Sweden, King of Upsala, Roi de Svitjod (Novgorod, Russie; Uppsala, Suede et Vingulmark Norvege), Konge, ????, King of Upsal, Swedish King of the House of Yngling, @occu00534@
Ingjald (Yngve) er her son av Agne, og forteljinga seier berre at han vart drepen av bror sin for di han krenkte kona hans, Bera (Ursa). Namnet på broren er ikkje kjend i denne framstillinga.
Brordrapet som er skildra her, følgjer spådomen om at frende støtt skulle drepa frende i Ynglingeætta. Nokre forskarar har samanførd Alv-namnet med vestgotarhovdingen Athaulf, som vart drepen av ein frende. Han etterfølgde Alarik (Alrek). Elles kunne namnet Alv knytast til naturvetta med same namn, nært bunde saman med vanekulten og dyrkinga av Frøy, som er opphavet til heile ynglingeætta.
Birth: About 466 in , , , Sweden 1 2
Death:
Sex: M
Father: Alrek Agnasson King In Sweden b. About 445 in , , , Sweden
Mother: Dageith Dagsdotter b. About 449 in , , , Sweden
Spouses & Children
Yngvi Alreksson (Wife) b. About 470 in , , , Sweden
1 2
Marriage: Abt 486 in (, , , Sweden) 6 Nov 2004 14:29
Children:
Jorund Yngvasson b. About 487 in , , , Sweden
Erick Yngvasson b. About 489 in , , , Sweden
vis mindre 
ALREKSSON, KING OF SVITJOD, UPPSALA & SWEDEN, Yngve (I295)
 
8 Ancestor of the "Arnunge" family. According to Arnmødingatal, he was found in an eagle's nest, wrapped in a silk scarf; his parents are thus known to be unknown.
2909--------------------
Finnvid den fundne; han var funnet i et ørnerede, innviklet i silkesvøp; hans herkomst er ukjent. Fra ham nedstammer den såkalte Arnunge-ætt.
GISKE ligger i Giske kommune, Møre og Romsdal. Beliggenheten er på vestsiden av øya Giske. Dette var blant de eldste herregårdene i Norge. Og her hadde den mektige Giske-ætten, også kalt Arnung- eller Arnmødlig-ætten, sitt utspring. Helt fra 900-tallet og fram til 1582 kan en ubrutt ættelinje følges. Ættens opprinnelse er omspunnet med sagn. Stamfaren, Finnvid Funnen, skal ifølge Arnungatal ha blitt funnet i et ørnereir innsvøpt i silke. Noen av etterkommerne hadde ledd som -arin og -arn i navnene, noe som rett og slett betyr ørn. Den første av denne ætten som en vet bodde på Giske var Torberg Arnesson, bror av Kalv Arnesson på Egge og Finn Arnesson på Austrått. De var etterkommere i 6. ledd etter Finnvid.
--------------------
Finnvid Fundni of Møre
Birth: About 0857 in Møre.Norway
Death: About 0880 in Møre.Norway
Sex: M
Father:
Mother:
Children: Thorarin Bullibak Finnvidsson of Møre b. About 0881 in Møre.Norway
http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/3106 
FUNDNE, Finnvid (I268)
 
9 Anetavle for Anne Paulsdtr. Ekern (32878) --- 1. generasjon --- 1. Anne Paulsdtr.1 Ekern (32878) giftet seg med Engebret Olsen Ekern (32858). Hun ble født cirka 1701 på Biri. Hun døde den 6 okt 1778 på Biri. --- 2. generasjon --- 2. Paul Pedersen2 Ekern (32876) giftet seg med Anne Kristoffersdtr. Vatterud (32877). Han ble født cirka 1659 på Biri. Han døde i 1710 på Biri. Hans bo ble skiftet den 30 aug 1710 på Biri. 3. Anne Kristoffersdtr.2 Vatterud (32877) giftet seg med Paul Pedersen Ekern (32876). Opplysning gitt av Richard Fauskerud, Lillehammer. Hun ble født cirka 1660 på Jevnaker. Hun døde den 2 okt 1732 på Biri. --- 3. generasjon --- 4. Peder Olsen3 Ekern (32875) giftet seg med Rønne Engebretsdtr. (32882). Han ble født cirka 1607 på Biri. Han døde i 1675 på Biri. Hans bo ble skiftet den 13 jan 1675/76 på Biri. 5. Rønne3 Engebretsdtr. (32882) giftet seg med Peder Olsen Ekern (32875). Nevnt som enke i 1684, iflg. tingboka. 6. Kristoffer Jonsen3 Vatterud (32879) giftet seg med Sønnøv Kåresdtr. (32880). 7. Sønnøv3 Kåresdtr. (32880) giftet seg med Kristoffer Jonsen Vatterud (32879). --- 4. generasjon --- 8. Ole4 Ekern (32883) giftet seg med en ukjent person. 10. Engebret (Huskelhus4 ?) (32829) giftet seg med NN Dagfinsdatter Hasli (32828). 11. NN Dagfinsdatter4 Hasli (32828) giftet seg med Engebret (Huskelhus ?) (32829). 12. Jon Brynhildsen4 Gunstad (32881). --- 5. generasjon --- 22. Dagfin Torgersen5 Hegge (32827) giftet seg med NN Gunnarsdatter Hasli (32826). Nevnt 1572, levde 1612. Han ble født mellom 1540 og 1550. 23. NN Gunnarsdatter5 Hasli (32826) giftet seg med Dagfin Torgersen Hegge (32827). --- 6. generasjon --- 44. Torger Jonsen6 Hegge (32830). Nevnt 1560/61. 46. Gunnar Finboson ?6 Hasli (32825). Nevnt som bruker 1557/58/60/61. Han ble født mellom 1500 og 1510. --- 7. generasjon --- 88. Jon Torgersen7 Hegge (32831). Nevnt ved gjengjerden 1528. 92. Finbo7 Hasli (32824). Nevnt ved gjengjerden i 1528, har trolig forbindelse til Fjellstad på Ringsaker (jmjr. Finbo Gunnarson Fjølstad f.ca.1465. Teoretisk samme person). Han ble født mellom 1490 og 1500. --- 8. generasjon --- 176. Torger Jonsen8 Hegge (32832). Nevnt i 1528, kjøpte da Hovde av en Erling Gunnarson (Opplyst i et skinnbrev som oppbevares lokalt og ikke finnes i diplomataria).Hilsen Liv Marit Haakenstad OLSEN EKEREN, Engebret (I476)
 
10 Arbeider paa Mustads fiskekrogfabrik  OLAFSDATTER, Emilie (I7)
 
11 B: 449, 445, 453
D: 476, 481, 521 -------------------- Dageith Dagsdotter
Birth: About 449 in , , , Sweden 1 2
Death:
Sex: F
Father: Dag "The Powerful" Van Sweden b. About 431 in (, , , Sweden)
Mother: Dag De Sweden b. About 434 in (, , , Sweden)
Spouses & ChildrenAlrek Agnasson King In Sweden (Husband) b. About 445 in , , , Sweden1 2
Marriage: Abt 465 in (, , , Sweden) 6 Nov 2004 14:29
Children:
Yngvi Alreksson b. About 466 in , , , Sweden
Alf Alreksson King In Sweden b. About 468 in , , , Sweden
Thorborg Alreksdotter b. About 470 in , , , Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NotesIndividual:REFN: HWS8894
Ancestral File Number: G6SZ-HXCHAN20 Mar 2001
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SourcesTitle: "FamilySearch® Ancestral Fileâ„¢ v4.19"Author: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Publication: 3 Feb 2001
Title: "Genealogical Research of Kirk Larson"
Author: Larson, Kirk
Publication: Personal Research Works including Bethune & Hohenlohe Desce
ndants, 1981-2001, Kirk Larson, Private Library 
QUEEN OF SWEDEN DAGSSDATTER, Dagreid (I322)
 
12 bgr. 21.januar 1734 JONSDATTER EKERN, Gunhild (I506)
 
13 BIOGRAFI:
Nicknames: "Domalde Vanlandassanl", "Dómaldr", "Dómaldi", "Domaldi"
Birthdate: cirka 320
Birthplace: Uppsala, Sweden
Death: Died 380 in Uppsala, Sweden
Occupation: Swedish King of the House of Yngling, King of Sweden, Ruler of Sweden, Konge, @occu00539@, Kung i Svealand, Swedish King, Roi d'Uppsal, Konge i Uppsala, Kung., Roi de Svitjod (Novgorod, Russie; Uppsala, Suede et Vingulmark Norvege), Kung
I henhold til Ynglingesagaen var han sønn av Visbur, far til Domar, og konge av Svitjod. Domalde var konge i Uppsala i rekke år med misvekst og uår. Ettersom ingen av hans ofringer av mennesker eller dyr hadde noen effekt, ble han til slutt selv ofret til gudene.
Carl Larssons kjente monumentalmaleri Midvinterblot skildrer offeret av Domalde. Den norske kunstneren Halfdan Egedius har også skildret dette motivet i sine illustrasjoner til Ynglingesagaen [1].
Domalde omtales i Tjodolf av Hvins Ynglingatal og i Snorre Sturlassons Ynglingesaga. Også Historia Norvegiæ inneholder en referanse til Domalde, som et resyme av Ynglingatal.
Birth: About 340 in , Uppsala, Uppsala, Sweden 1 2
Death:
Sex: M
Father: Visbur Vanlandasson b. About 319 in , Uppsala, Uppsala, Sweden
Mother: Visbur Vanlandasson Princess Of Finland b. About 323 in , , , Sweden
Spouses & Children
Domaldi Visbursson (Wife) b. About 344 in , , , Sweden
1 2
Marriage: Abt 360 6 Nov 2004 14:29
Children:
Domar Domaldasson b. About 361 in , , , Sweden 
VISBURRSON YNGLING, KONGE AV UPPSALA, Domaldr (I301)
 
14 BIOGRAFI:
Nicknames: "Dyggve Domarson", "Dygve", "Dyggvi", "Domarsson", "Dyggve", "Dyggvi Domarsson /King/"
Birthdate: cirka 360
Birthplace: Uppsala, Sweden
Death: Died 410 in Sverige
Occupation: King of Uppsala, konge sverne, Swedish King of House of Yngling, King of Sweden 162, King Sverne 162, King of Sweden, Ruler of Sweden, King in Sweden, @occu00536@, Kung i Svealand, Swedish King, Roi d'Uppsala, Konge i Sverige.
Det er usikkert hva Dyggves virkelige navn var. Han har nok båret et trakisk eller persisk navn som var uforståelig for våre forfedre. Snorre beretter i Heimskringla at Dyggves mor het Drott og var datter av kong Danp, hvis far, Rig, var den første som kaltes konge. Dyggve skulle også være den første i sin ætt som kaltes konge, mens de tidligere ble kalt drotner. Dette kan være en indikasjon på at det fra omkring år 164 foregikk en forandring i navnebruken fra de uforståelige norrøne navn som vi kjenner idag. Det heter at Dyggves mar, Drott, var søster av kong Dan, og dermed skulle hun i tilfelle være datter av kong Rig, alias Hodd, Balders banemann, og kongen ved Dnjepr i Russland var hennes morfar og ikke far. 
DOMARSSON, Kong Dyggvi (I299)
 
15 BIOGRAFI:
Nicknames: "Fjölner", "Fjolne", "Fjolner", "Fjölnir", "Fjoiner", "Fjolnar", "Fjølner", "Fjolnir", "Freysson", "Rey de Suecia", "Swedes", "Yngveson", "Yngvi", "Fjölne", "Fjolni", "Frøysson", "Yngvi Freysson", "Yngvi-Frysson"
Birthdate: cirka 240
Birthplace: Upsala, Sweden
Death: Died 300 in Selund, Leidra, Near Roskilde, Now, Hleithra, Denmark
Occupation: ???????? ? ??????, Konge, Konge i Uppsala, King of Sweden, Swedish King of the House of Yngling, King of Svitjod and Uppsala, konge svitjord og uppsala, Drotne över Svear och Uppsala, konge i Uppsala, King Svitjord Og Uppsala b34BC-d14AD
Fjölner eller Fjolner var i den nordiska asatron Frejs och jättinnan Gerds son, och ska enligt sagorna ha varit kung över svearna. Enligt Grottesången var han samtida med kejsar Augustus, och lär i så fall ha levat någon gång under första århundradet f.Kr och i början av första århundradet e.Kr..
Fjölner skall enligt Ynglingasagans regentlängd, vars första kungar enbart har mytiska namn, ha varit kung över svearna. Legenden förtäljer att han under ett besök hos den danske kungen Frode på Själland ska ha druckit sig så berusad att han i sömnyra drunknat i ett mjödkar hos densamme. Om detta skaldades det sedan att Fjölner hade drunknat i "vindlös våg". Han ska också ha sålt trälinnorna Fenja och Menja till kung Frode, som sedan lät dem mala guld i kvarnen Grotte.
Birth: About 256 in , Uppsala, Uppsala, Sweden 1 2
Death: Hleithra, Nordjylland, Jutland, Denmark 1 2
Sex: M
Father: Yngvi-Frey Njordsson King Of Swedes b. About 235 in (, Uppsala, Uppsala, Sweden)
Mother: Gerd Gymersdotter Queen Of The Swedes b. About 239 in (, Uppsala, Uppsala, Sweden)
Changed: 20 Mar 2001 00:00
Spouses & Children
Fjolner Yngvi-Freysson (Wife) b. About 260 in (, Uppsala, Uppsala, Sweden)
1 2
Marriage: Abt 276 6 Nov 2004 14:29
Children:
Svegdi Fjolnarsson b. About 277 in , Uppsala, Uppsala, Sweden 
YNGVI-FREYRSSON YNGLINGA, Fjolnir (I305)
 
16 BIOGRAFI:
Nicknames: "Vanlande Sveigdeson Svegdassal", "Vanland", "Vanlandi", "Svegdasson", "Vanlade", "Svegdisson", "Sveigðisson", "Svegdasson of Vanlande", "*Vanlandi /Svegdasson/"
Birthdate: cirka 280
Birthplace: Upland, Sweden
Death: Died 340 in Uppsala, Skuta, Sweden
Occupation: Kung
Vanlande eller Vanland (fornvästnordiska Vanlandi) var kung av Svitjod av Ynglingaätten och satt i Uppsala. Han är omnämnd i Ynglingatal och Ynglingasagan i Heimskringla. Han ska ha varit son till Svegder som han efterträdde som kung.
Vanlande beskrivs av Snorre som en stor krigare som ofta reste ut i världen. En vinter bodde han hos Snjå den gamle (Snær gamli) i Lappland (Finnland) och fick hans dotter Driva till maka. Våren efter for han hem, men lovade att komma tillbaka om tre år. När Vanlande glömde bort detta och inte kom tillbaka på tio år skickade hon deras son Visbur till honom med sejdkvinnan Huld. Hon skulle skicka kungen tillbaka till Driva eller om detta misslyckades skulle hon döda honom. När hon sejdade fick Vanlande lust att fara till Lappland men hindrades av sina män. Huld skickade då en mara som red honom till döds. Han begravdes sedan på Skutåns strand och Visbur efterträdde honom som kung.
Vanlande är troligen bara en mytologisk gestalt och kan då ha tillhört gudastammen vanerna i den nordiska mytologin.
Birth: About 298 in , Uppsala, Uppsala, Sweden 1 2
Death:
Sex: M
Father: Svegdi Fjolnarsson b. About 277 in , Uppsala, Uppsala, Sweden
Mother: Vana De Vanaheim b. About 281 in (, Vänersborg, Älvsborg, Sweden)
LDS Baptism: 10 Nov 1953
LDS Endowment: 8 Jun 1954
LDS Sealing Child: Done
Changed: 20 Dec 2002 00:00
Spouses & Children
Driva Snaersson Princess Of Finland (Wife) b. About 302 in , , , Finland
1 2
Marriage: Abt 318 in (, , , Sweden) 6 Nov 2004 14:29
Children:
Visbur Vanlandasson b. About 319 in , Uppsala, Uppsala, Sweden
vis mindre 
SVEIGDIRSSON, Kung Vandlande i Skuttunge (I303)
 
17 BIOGRAFI:
Nicknames: "Visbur", "Vanlandeson", "Vísburr", "Vanlandesson", "Vanlandasson"
Birthdate: cirka 300
Birthplace: Uppsala, Sweden
Death: Died 360 in Uppsala, Sweden
Occupation: Swedish King of the House of Yngling, King of Sweden, Konge, @occu00539@, Kung i Svealand, Roi d'Uppsal, Kung. Sände bort sin första fru och sönerna. De ville ha det som tillhörde dem men fick det ej och dräpte sin far., Kung
Visbur var en mytologisk kung av Svitjod och Ynglingaätten enligt Heimskringla. Han var son till tidigare kung Vanlande och dennes drottning Driva. Han gifte sig med en dotter till Aude den mäktige, och de fick två söner, Gisl och Önder. Nu fann dock Visbur en ny hustru varpå den gamla reste hem till sin far och tog med sig de två sönerna.
Birth: About 319 in , Uppsala, Uppsala, Sweden 1 2
Death:
Sex: M
Father: Vanlandi Svegdasson b. About 298 in , Uppsala, Uppsala, Sweden
Mother: Driva Snaersson Princess Of Finland b. About 302 in , , , Finland
LDS Baptism: 10 Nov 1953
LDS Endowment: 19 May 1955
LDS Sealing Child: Done
Changed: 20 Mar 2001 00:00
Spouses & Children
Visbur Vanlandasson Princess Of Finland (Wife) b. About 323 in , , , Sweden
1 2
Marriage: Abt 339 6 Nov 2004 14:29
Children:
Domaldi Visbursson b. About 340 in , Uppsala, Uppsala, Sweden
Med sin nya hustru fick Visbur en tredje son, Domalde. När Gisl och Önder var tolv och tretton år gick de till sin far för att få sin mors brudgåva. Visbur nekade och de två sönerna sade att guldhalsbandet skulle bli den bäste av ynglingaättens bane. Därefter red de hem till sin morfar och planerade hur de skulle mörda sin far.
Völvan Huld anlitades för att hjälpa dem, men hon spådde att mordet på deras far skulle leda till en tradition av släktmord inom ätten. De lyssnade inte utan brände sin far till döds i hans hus. 
VANLANDASSON, Kong Visbur (I302)
 
18 Birgit Bårdsdatter – utdypning (NBL-artikkel) Forfatter: Knut Helle
Birgit Bårdsdatter, Fødselsår og fødested ukjent; Antakelig død før 1315. Husfrue. Foreldre: Faren har hett Bård, moren ukjent. Gift med Eindride Kvit (nevnt 1304).
Birgit var en av de økonomisk selvstendige kvinnene som det var flere av i middelalderens norske bysamfunn.
I mars 1308 møtte Birgit for bylagmannen Eindride Simonsson i kongsgården i Bergen for å få en endelig avgjørelse i et odelssøksmål om en del av gården øvre Kvamme i Borgund, Lærdal i Sogn. Hennes mann, Eindride Kvit, hadde tidligere på hennes vegne fremmet søksmålet for lagmannen, og det var avgjort at motparten, Arnfinn Eilivsson, skulle føre vitner for Birgits ombudsmann i Sogn på den rett han mente å ha i Kvamme. Dette hadde Arnfinn ikke maktet, og derfor tildømte Eindride lagmann Birgit jorda for den betaling den var verdsatt til.
Etter tidens lovgivning skulle ektemannen rå for sin kones gods og representere henne i rettssaker, og Birgit lot da også først husbonden fremme sitt odelssøksmål. Men i neste omgang møtte hun selv for lagmannen, muligens fordi hun nå var blitt enke og dermed hadde fått en rettslig mer selvstendig stilling. Hun sikret seg en rettskraftig dom med en rekke fremstående menn som vitner: syslemannen i Bergen, to riddere, en lagmann, en prest, en kongelig notar og andre. Dette viser at Birgit ikke var noen hvem som helst. Hun blir et par ganger omtalt som Birgit “i Grauten”, som var en bergensk bygård, trolig ved Øvrestretet. Birgit var tydeligvis eier i denne gården og dermed en av de kvinnene som gjennom arv eller ekteskap tilhørte det øvre sjiktet av “husfaste” i byen, forløperne til det senere byborgerskapet. Det var bare de husfaste som hadde fulle offentlige rettigheter og plikter i tidens norske byer, og Birgits opptreden for rådmannen viser at hun personlig var i stand til å fylle denne rollen.
Bysamfunnet gav kvinner særlige muligheter til å drive selvstendig økonomisk virksomhet, og som gårdeier hadde Birgit de beste forutsetninger for å utnytte disse mulighetene gjennom utleie og egen handel. Samtidig var hun altså jordeier i Sogn med en egen ombudsmann til å representere seg der. Det var vanlig at tidens ledende bymenn hadde en fot i bygdene og en i byen, enten fordi de stammet fra landet eller investerte i jord der. For Birgit gjaldt begge deler. Hennes odelsrett til øvre Kvamme tyder på at faren, Bård, eide denne gården, der vi senere hører at Birgit satt med hele 19 månedsmatsbol. Samtidig var både hun og mannen Eindride aktive som oppkjøpere av jord i Sogn – i Sogndal, Hafslo og Luster.
Birgits datter Sigrid må ha vært et godt parti. Hun ble gift med Torfinn Sigvaldsson, som 1315 opptrer som rådmann i Bergen og blir kalt “Torfinn i Grauten”. Vi må tro at Birgit da var død, at Sigrid hadde arvet Grauten, og at Torfinn som hennes mann bestyrte denne eiendommen. Han er senere omtalt som ridder. Slik vitner Birgit og hennes ætt om den tette forbindelsen mellom storbønder, fremstående byfolk og lavadel i samtiden.
Kilder og litteratur DN bd. 1 nr. 101, 117, 179; bd. 2 nr. 92, 146, 153, 371; bd. 3 nr. 209 NFH, 2. Hovedafd., del 2, 1862, s. 409 Y. Nielsen: “Om nogle middelalderske slægter i det vestenfjeldske Norge”, i HT, rk. 2, bd. 2, 1880, s. 39–40 O. Sollied: “Bergenske Raadmænd i Middelalderen”, i BHFS nr. 32, 1926 K. Helle: Bergen bys historie, bd. 1, 1982
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Birgit_B%C3%A5rdsdatter/utdypning 
BÅRDSDATTER GRAUTE, Birgit (I242)
 
19 Birthdate: cirka 150
Birthplace: Mesopotamia, Turkey
Death: Died 200 in Mesopotamia, Turkey
Thjazi (Þjazi)
son
Frei
wife
Yngvi Frey, King in Turkey
son
Lnor Frey
father
NN Finn
mother 
TYRKIA, Bengori Frey /av Mesopotamia (I309)
 
20 Biskop og riksråd. Biskop i Hamar fra 1506–12 og riksråd 1505–12. Han er i ettertiden mest kjent for sin konflikt med hertug Christian (den senere kong Christian 2), som endte med at biskopen ble fengslet og døde under overflytting fra Båhus til Trondheim. Biskop og riksråd. Foreldre: Jens Karlsson (død ca. 1480) og (muligens) en datter av Torstein Skjeldulfsson på Kungsnäs i Jemtland. Karl Jensson var biskop på Hamar og riksråd 1505–12. Han er i ettertiden mest kjent for sin konflikt med hertug Christian (den senere kong Christian 2), som endte med at biskopen ble fengslet og døde under overflytting fra Båhus til Trondheim. Karl Jensson var av adelsslekten Skåncke fra Hackås i Jemtland. Han skal ha studert i Rostock og Greifswald i midten av 1480-årene og omtales som mester (magister). Han nevnes første gang som kannik i Hamar bispedømme 1492. Han var også sogneprest på Toten. 1500 omtales han første gang som biskopens officialis (dommer). Etter biskop Hermans død ble Karl valgt til biskop 1504 og innviet året etter. Hertug Christian styrte fra 1506 Norge med tilnærmet fulle kongelige rettigheter. Konflikten mellom hertugen og hamarbiskopen var knyttet til allmueoppstanden på Hedmark 1507–08, som ble ledet av Herlaug Huvudfat og slått ned av Christian på nyåret 1508. Hertugen må ha ment at biskopen hadde støttet oppstanden aktivt eller passivt. Da biskopen noe senere ble tilkalt av Christian for å bistå med tingforhandlinger i Østfold, ble han arrestert. Han ble internert i bispegården i Oslo, og senere satt han fengslet på Båhus festning fordi ingen geistlige ville påta seg forvaring av ham og samtidig garantere for at han ikke ville flykte. 1512 skulle Karl Jensson overgis til erkebiskop Erik Valkendorf i Trondheim, men han døde underveis fra Båhus til Trondheim. Fengslingen av biskop Karl vakte betydelig oppsikt i samtiden og vanskeliggjorde kongens forhold til geistligheten. Overgrep mot kirkens menn førte vanligvis til automatisk bannlysing, men det ser ut til at fengslingen ikke påvirket hertugens forhold til kurien i særlig grad. Christian hadde i sin korrespondanse med Roma fremstilt biskopen som en opprører mot kongemakten, og han fikk i ettertid aksept for denne versjonen av hendelsene og unngikk dermed kirkelig straff. Bakgrunnen for Christians fremferd mot Karl Jensson må søkes dels i den politiske situasjonen, dels i biskopens personlige forbindelser og forhold. Den politiske bakgrunnen for å sende Christian til Norge som “visekonge” var omfattende uro, spesielt på Østlandet, etter opprøret mot kong Hans i Sverige 1501. Opprøret hadde også spredt seg til Norge, spesielt under ledelse av Knut Alvsson. Også etter drapet på Knut Alvsson 1502 var det omfattende uro i grenseområdene på Sørøstlandet og i Båhuslen. Kong Hans hadde grunn til å frykte sviktende lojalitet blant deler av aristokratiet, spesielt blant dem som hadde nære forbindelser til Sverige gjennom eiendom og familie. Karl Jensson tilhørte nettopp denne gruppen. Skåncke-slekten var den fremste adelsslekten i grenselandskapet Jemtland, og det ser ut til at Karl hadde gode forbindelser over grensen bl.a. gjennom svogerskap. I tillegg hadde hans onkel, Örjan Karlsson, vært en av Karl Knutssons fremste menn i kampen mot kongens far, Christian 1, rundt 1450. Det er også mulig at biskop Karl gjennom morsslekten har hatt forbindelser til Hedmark og med den slekten som av senere genealoger har vært kalt Tre Roser, deriblant også opprøreren Knut Alvsson. Om Karl Jensson virkelig har vært en skjult eller åpen motstander av kongen, er det vanskelig å si noe om på bakgrunn av det tynne kildematerialet. Han har uansett tilhørt det kongen og hertugen har ansett som en risikogruppe, og han ble et av de fremste ofrene for det samtiden og ettertiden har bedømt som en hardhendt pasifiseringspolitikk fra hertug Christians side. Kilder og litteraturO. Kolsrud: biografi i NBL1, bd. 7, 1936N. Anhlund: Jämtlands och Härjedalens historia, bd. 1, Stockholm 1948L. Hamre: Norsk historie frå midten av 1400-åra til 1513, 1971O. J. Benedictow: Fra rike til provins 1448–1536, bd. 5 i CNH, 1977H. Skancke: Släkten Skanck/Skåncke/Skanke, Norrköping 1978 JENSSON SKANKE, Karl Jämte (I220)
 
21 Bruker i Lønnum fra 1593 til 1640. Hans slekt har sittet på Lønnum sønn etter far frem til i dag. TORLEIFSSØNN, Lauritz (I192)
 
22 Dag "The Powerful" Van Sweden 1
Birth: About 431 in 2 3
Death:
Sex: M
Father:
Mother:
Unknown: , Uppsala, Uppsala, Sweden 1 3
Spouses & ChildrenDag De Sweden (Wife) b. About 434 in (, , , Sweden)2 3
Marriage: Abt 448 in (, , , Sweden) 6 Nov 2004 14:29
Children:
Dageith Dagsdotter b. About 449 in , , , Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NotesIndividual:Name Prefix: King
REFN: HWS50546
Ancestral File Number: 18JX-72P
OBJE: C:\LEGACY\PICTURES\c_crown.jpg
OBJE: C:\LEGACY\PICTURES\Suede_Moderne.GIF
(Research):DEADEND:CHAN20 Mar 2001
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SourcesTitle: "Héraldique européenne"Author: Arnaud Bunel
Publication: Coats of Arms for European Royalty and Nobility (http://www
.heraldique-europeenne.org, Arnaud Bunel, 1998) , Internet"Armigerous" (ahr-MIJ-ehr-us) adjective
Bearing or entitled to bear heraldicarms.
The reason the notion of a family crest was brought into th
e languagewas that those who were armigerous (entitled to bear arms) used to put their crest or achieveme
Title: "FamilySearch® Ancestral Fileâ„¢ v4.19"
Author: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Publication: 3 Feb 2001
Title: "Genealogical Research of Kirk Larson"
Author: Larson, Kirk
Publication: Personal Research Works including Bethune & Hohenlohe Desce
ndants, 1981-2001, Kirk Larson, Private Library
-
-------------------- The Dagling or Dögling dynasty was a legendary clan of the petty kingdom Ringerike what today is Norway. It was descended from a Dag the Great.
Stanza 18 of the Hyndluljóð reads:
Dagr átti Þóru
drengja móður,
ólusk í ætt þar
æðstir kappar:
Fraðmarr ok Gyrðr
ok Frekar báðir,
Ámr ok Jösurmarr,
Alfr inn gamli.
Varðar, at viti svá.
Viltu enn lengra?[1] The mate of Dag
was a mother of heroes,
Thora, who bore him
the bravest of fighters,
Frathmar and Gyrth
and the Frekis twain,
Am and Jofurmar,
Alf the Old;
It is much to know,--
wilt thou hear yet more?[2]
In the Ynglinga saga, Snorri Sturluson writes that the clan was descended from Dag the Great whose daughter Dageid married the Swedish king Alrekr and was the mother of Yngvi and Alf.
In the later Hversu Noregr byggðist, it is reported that Dag the Great married a woman named Þóra drengjamóður and they had nine sons. Among them were Óli, Ámr, Jöfurr and Arngrim the berserker who married Eyfura.
This fits well the chronology of Ynglinga saga, Hervarar saga and Orvar-Odd's saga, as Arngrim's sons Angantyr and his brother Hjörvard would have been the cousins of the Swedish king Yngvi, whose daughter Hjörvard wanted to marry. This proposal would lead to both Angantyr and his brothers being killed in battle against the Swedish hero Hjalmar and his Norwegian friend Orvar-Odd.
Another one of Dag the Great's sons according to Hversu Noregr Byggðist was Óli, who was the father of Dag, the father of Óleif the father of Hring (the old king Ring of Frithiof's Saga), the father of Olaf, the father of Helgi, the father of Sigurd Hjort, the father of Ragnhild, who was the mother of Harald Fairhair.
This line partially agrees with the one found in Ragnarssona þáttr, where it is told instead that Dag the Great and his wife Þóra drengjamóður were the parents of Hring, the father of Ingi, the father of Ingjald, the father of Olaf, the father of Gudröd and Helgi the Sharp. Helgi married the daughter of Sigurd Snake-in-the-Eye and had the son Sigurd Hjort, the father of Ragnhild, the mother of Harald Fairhair.
[edit] References
1.^ Guðni Jónsson's edition
2.^ Bellow's translation 
DEN MEKTIGE KONGE AV SVERIGE, Dag (I323)
 
23 Døpt 24.10.1897 BJÖRKLUND, Mia Ingeborg (I794)
 
24 Eiede i 1612 5 kalvskinn i gården Hasli i Snertingdalen. TORKILDSEN ALM, Halvor (I433)
 
25 EMP NOTE: I found that some profiles of Halfdan Sveidasson are also marked as "Milde", so I promoted his father's name to a more visible place, and moved "Milde" to the suffix field - Alvestrand.
He is NOT the father of Ivar Opplendingejarl.
Halvdan Milde (Øysteinsson) (Hálfdan hinn mildi) ca 780, PAM
In English: Halfdan the Mild
King in part of Norway: Romerike / Vestfold
http://lind.no/nor/index.asp?lang=gb&emne=asatru&person=Halvdan%20Milde%20%28%D8ysteinsson%29&list=&vis=
http://no.wikipedia.org/wiki/Halvdan_%C3%98ysteinsson_den_gavmilde
http://en.wikipedia.org/wiki/Halfdan_the_Mild
Halvdan Øysteinsson den gavmilde
Halvdan Øysteinsson den gavmilde og matille (født ca. 750 død ca. 800) var ifølge sagaene konge over Vestfold og Romerike. Av ynglingeætten.
Foreldre: Øystein Halvdansson og Hild Eriksdotter
Gift med: Liv Dagsdotter, Helga Dagsdotter, datter av Dag Frode
Barn: Gudrød Halvdansson Veidekonge.
Halvdan var kjent som en stor kriger og han vant store rikdommer på sine ferder. Han lønnet mennene sine bra, og var kjent for sin gavmildhet. Døde sottedød, ble hauglagt i Borre.
Snorre skriver;
Så sier Tjodolv:
Og til møte Lokes møy tredje konge fra livet kalte,
da Halvdan, Holtanbonden,
hadde nytt det norner bød.
Og seierens menn siden gjemte budlungen der i Borre..
--------------------
Hálfdanar saga Eysteinssonar
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Hálfdanar saga Eysteinssonar is a legendary saga from early 14th century Iceland about Halfdan Eysteinsson. The main events appear to take place in the 9th century.
Halfdan's grandfather was Þrándr the eponymous king of Trondheim, who in turn was the son of Sæmingr the king of Halogaland and the son of Odin. Sæmingr had married Naumu who had given her name to Namdalen. Þrándr had married Dagmær, the sister of Svanhvít, the heroine of Hrómundar saga Gripssonar, and they had had the sons Eysteinn and Eirikr inn víðförli who is the hero of Eireks saga víðförla and discovered Ódáinsakr.
Eysteinn married Ása, the daughter of Sigurd Hart and Áslaug, the daughter of Sigurd Snake-in-the-Eye. They had several sons among them Halfdan.
It deals with Eysteinn's adventures in Staraja Ladoga (Aldeigjuborg), his conquest of Alaborg and about the adventures of his son Halfdan.
[edit] External links
An original English translation by George Hardmann at the Northvegr Foundation web site
The saga in Old Norse
A second site with the saga in Old Norse
A third site
[hide]v • d • eNorse mythology and paganism
Æsir Baldr · Bragi · Forseti · Dellingr · Freyr · Heimdall · He
--------------------
Halvdan Øysteinsson den gavmilde og matille (født ca. 750 død ca. 800) var ifølge sagaene konge over Vestfold og Romerike. Av ynglingeætten.
Foreldre: Øystein Halvdansson og Hild Eriksdotter
Gift med: Liv Dagsdotter, Helga Dagsdotter, datter av Dag Frode
Barn: Gudrød Halvdansson Veidekonge.
Halvdan var kjent som en stor kriger og han vant store rikdommer på sine ferder. Han lønnet mennene sine bra, og var kjent for sin gavmildhet. Døde sottedød, ble hauglagt i Borre.
Snorre skriver;
Så sier Tjodolv:
Og til møte Lokes møy tredje konge fra livet kalte,
da Halvdan, Holtanbonden,
hadde nytt det norner bød.
Og seierens menn siden gjemte budlungen der i Borre..
--------------------
Ble kalt "den gamilde" og "matille".
52. OF HALFDAN THE MILD.
Halfdan was the name of King Eystein's son who succeeded him. He was called Halfdan the Mild, but the Bad Entertainer; that is to say, he was reported to be generous, and to give his men as much gold as other kings gave of silver, but he starved them in their diet. He was a great warrior, who had been long on viking cruises, and had collected great property. He was married to Liv, a daughter of King Dag of Westmare. Holtar, in Westfold,
was his chief house; and he died there on the bed of sickness, and was buried at Borre under a mound. So says Thjodolf: --
"By Hel's summons, a great king
Was called away to Odin's Thing:
King Halfdan, he who dwelt of late
At Holtar, must obey grim Fate.
At Borre, in the royal mound,
They laid the hero in the ground."
--------------------
--------------------
Halfdan the Mild was the son of king Öystein Halfdansson, of the House of Yngling and he succeeded his father as king, according to Heimskringla.
From "The Ynglinga Saga":
"52. OF HALFDAN THE MILD.
Halfdan was the name of King Eystein's son who succeeded him. He was called Halfdan the Mild, but the Bad Entertainer; that is to say, he was reported to be generous, and to give his men as much gold as other kings gave of silver, but he starved them in their diet. He was a great warrior, who had been long on viking cruises, and had collected great property. He was married to Liv, a daughter of King Dag of Westmare. Holtar, in Westfold, was his chief house; and he died there on the bed of sickness, and was buried at Borre under a mound. So says Thjodolf: --
'By Hel's summons, a great king
Was called away to Odin's Thing:
King Halfdan, he who dwelt of late
At Holtar, must obey grim Fate.
At Borre, in the royal mound,
They laid the hero in the ground.' "
Noted events in his life were:• He was a king of Romerike and Vestfold.
Halvdan married Liv Dagsdotter.
--------------------
ABT 0750 - AFT ER 780
OCCUPATION: Konge i Vestfold
BIRTH: ABT 0750, "den (Gav)Milde"
DEATH: AFT ER 780, Holtan, Vesterøya, Sandefjord (av sykd.)
BURIAL: Borrestranda (hauglagt)
Father: Øystein HALVDANSSON
Mother: Hild EIRIKSDATTER
Family 1 : Liv DAGSDATTER
+Gudrød Halvdansson VEIDEKONGE
Kilde: nermo.org
--------------------
Halfdan Mildi, King of Westfold
M, #42857, b. 750, d. 802
Last Edited=9 Aug 2004
Halfdan Mildi, King of Westfold was born in 750. He was the son of unknown parent (?). He died in 802.Halfdan Mildi, King of Westfold gained the title of King Halfdan of Westfold.Children of Halfdan Mildi, King of Westfold and Lif (?)
-1. Godefrid, 6th King of Haithabu+ d. 810
-2. Sigurd, 5th King of Haithabu+ d. 810
Forrás:
http://www.thepeerage.com/p4286.htm#i42857
--------------------
Halvdan Øysteinsson den gavmilde og matille (født ca. 750 død ca. 800) var ifølge sagaene konge over Vestfold og Romerike. Av ynglingeætten.
Foreldre: Øystein Halvdansson og Hild Eriksdotter
Gift med: Liv Dagsdotter, Helga Dagsdotter, datter av Dag Frode
Barn: Gudrød Halvdansson Veidekonge.
Halvdan var kjent som en stor kriger og han vant store rikdommer på sine ferder. Han lønnet mennene sine bra, og var kjent for sin gavmildhet. Døde sottedød, ble hauglagt i Borre.
Snorre skriver;
Så sier Tjodolv:
Og til møte Lokes møy tredje konge fra livet kalte,
da Halvdan, Holtanbonden,
hadde nytt det norner bød.
Og seierens menn siden gjemte budlungen der i Borre..
--------------------
King of Vestfold
--------------------
King of Vestfold
--------------------
Halvdan Øysteinsson den gavmilde og matille (født ca. 750 død ca. 800) var ifølge sagaene konge over Vestfold og Romerike. Av ynglingeætten.
Foreldre: Øystein Halvdansson og Hild Eriksdotter
Gift med: Liv Dagsdotter, Helga Dagsdotter, datter av Dag Frode
Barn: Gudrød Halvdansson Veidekonge.
Halvdan var kjent som en stor kriger og han vant store rikdommer på sine ferder. Han lønnet mennene sine bra, og var kjent for sin gavmildhet. Døde sottedød, ble hauglagt i Borre.
Snorre skriver;
Så sier Tjodolv:
Og til møte Lokes møy tredje konge fra livet kalte,
da Halvdan, Holtanbonden,
hadde nytt det norner bød.
Og seierens menn siden gjemte budlungen der i Borre..
http://no.wikipedia.org/wiki/Halvdan_%C3%98ysteinsson_den_gavmilde
--------------------
http://no.wikipedia.org/wiki/Halvdan_%C3%98ysteinsson_den_gavmilde
--------------------
Halvdan Øysteinsson den gavmilde og matille (født ca. 750 død ca. 800) var ifølge sagaene konge over Vestfold og Romerike. Av ynglingeætten.
Foreldre: Øystein Halvdansson og Hild Eriksdotter
Gift med: Liv Dagsdotter, Helga Dagsdotter, datter av Dag Frode
Barn: Gudrød Halvdansson Veidekonge.
Halvdan var kjent som en stor kriger og han vant store rikdommer på sine ferder. Han lønnet mennene sine bra, og var kjent for sin gavmildhet. Døde sottedød, ble hauglagt i Borre.
Snorre skriver;
Så sier Tjodolv:
Og til møte Lokes møy tredje konge fra livet kalte,
da Halvdan, Holtanbonden,
hadde nytt det norner bød.
Og seierens menn siden gjemte budlungen der i Borre..
--------------------
Född: 763
Äktenskap : Liv Dagsdotter
Död : 802 i åldern 39
Buried : Borre , Vestfold , Norge
Allmänna hänvisningar:Halfdan Mild var son till kung Öystein Halfdansson , av huset Yngling och han efterträdde sin far som kung , enligt Heimskringla .
Från "The Ynglinga Saga " :
" 52 . AV Halfdan mild.
Halfdan var namnet på kung Eystein son som efterträdde honom . Han kallades Halvdan Mild , men Bad Entertainer , det vill säga , ska han vara generös och att ge hans män lika mycket guld som andra kungar gav silver , men han svälta dem i deras kost. Han var en stor krigare , som hade varit länge på viking kryssningar, och hade samlat stor egendom. Han var gift med Liv, en dotter till kung Dag för Westmare . Holtar i Västfold , var hans förnämsta hus , och han dog där på sängen av sjukdom och begravdes vid Borre under en kulle . Så säger Thjodolf : -
"Genom Hels stämning , en stor konung
Kallades bort till Odens sak:
Kung Halfdan , han som bodde i slutet av
Vid Holtar , måste lyda bistra ödet.
På Borre , i den kungliga högen ,
De som hjälten i marken . " "
Noterade händelser i hans liv var:• Han var en kung i Romerike och Vestfold .
Halvdan gift Liv Dagsdotter .
Källor
1 Snorre Sturlasson (ca 1179 till 1241 ), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ ( Om 1225 ), The Ynglinga Saga .
2 Wikipedia ( http://en.wikipedia.org/ ).
--------------------
Halvdan Øysteinsson den gavmilde og matille (født ca. 750 død ca. 800) var ifølge sagaene konge over Vestfold og Romerike. Av ynglingeætten.
Foreldre: Øystein Halvdansson og Hild Eriksdotter
Gift med: Liv Dagsdotter, Helga Dagsdotter, datter av Dag Frode
Barn: Gudrød Halvdansson Veidekonge.
Halvdan var kjent som en stor kriger og han vant store rikdommer på sine ferder. Han lønnet mennene sine bra, og var kjent for sin gavmildhet. Døde sottedød, ble hauglagt i Borre.
Snorre skriver;
Så sier Tjodolv:
Og til møte Lokes møy tredje konge fra livet kalte,
da Halvdan, Holtanbonden,
hadde nytt det norner bød.
Og seierens menn siden gjemte budlungen der i Borre..
--------------------
aka Halvdan II OYSTEINSSON `le Debonnaire' King in VESTFOLD (& DENMARK); `the Stingy'--------------------
Blev ca 52 år.
Född: omkring 750
Död: omkring 802
--------------------
Halfdan the Mild (Old Norse: Hálfdan hinn mildi) was the son of king Eystein Halfdansson, of the House of Yngling and he succeeded his father as king, according to Heimskringla. He was king of Romerike and Vestfold.
He was said to be generous in gold but to starve his men with food. He was a great warrior who often pillaged and gathered great booty.
His wife was Liv, the daughter of king Dag of Vestmar. Halfdan the Mild died of illness in his bed.
He was succeeded by his son, Gudrød the Hunter.
--------------------
Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Jump to: navigering, søk
Halvdan den Milde og Mat-ille var ein konge av Ynglingeætta, far til Gudrød Veidekonge og farfar til Halvdan Svarte. Han var son av kong Øystein av ynglingeætta.
Han sat som konge i Holtar, no Holtan i Borre, og er gravlagd der. Han var gift med Liv, dotter til kong Dag på Vestmar, i dag eigna kring Langesund. Namnet og gravstaden hans tyder på ei lekk til Danmark (Borrestil).
--------------------
Eystein, we are told, was succeeded by his son Halfdan the Generous and the Stingy of Food. Halfdan gained this title by paying his men generously in coin but poorly in food. He died of a malady, was duly buried in a mound beside his father Eystein, and was succeeded by his son Gudrod. Gudrod is considered to be a historical personage, although the tales that are told about him are no doubt at least partly legendary.
[Royal Families of Medieval Scandinavia, Flander & Kiev]
--------------------
Eystein, we are told, was succeeded by his son Halfdan the Generous and the Stingy of Food. Halfdan gained this title by paying his men generously in coin but poorly in food. He died of a malady, was duly buried in a mound beside his father
Eystein, and was succeeded by his son Gudrod. Gudrod is considered to be a historical personage, although the tales that are told about him are no doubt at least partly legendary.
--------------------
Halfdan II Eysteinsson King Of Vestfold 1
Birth: About 767 in 2 3
Death: 800 in , Borre, Vestfold, Norway 2 3
Sex: M
Father: Eysteinn I "Fretr" Glumru Halfdansson King Of Vestfold b. About 740 in , , Vestfold, Norway
Mother: Hildi Eiriksdatter b. About 740 in (, , Vestfold, Norway)
Unknown: , , Vestfold, Norway 4 1 3
Changed: 23 Jul 2002 01:00
Spouses & ChildrenHlif Dagsdatter (Wife) b. About 772 in , Holtum, Vestfold, Norway1 2 3
Marriage: Abt 787 in (, , Vestfold, Norway) 6 Nov 2004 14:29
Children:
Oplaendinge Halfdansson Earl Of The Uplands b. After 788 in (, Holtum, Vestfold, Norway)
Gudrod Halfdansson King Of Vesfold b. About 789 in , Holtum, Vestfold, Norway
Rognvald Olafsson b. About 790 in (, Holtum, Vestfold, Norway)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NotesIndividual:Name Suffix: King of Vestfold
REFN: HWS6139
Ancestral File Number:8HS8-CR
OBJE: C:\LEGACY\PICTURES\c_crown.gifCHAN23 Jul 2002
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sourceslbert F. Schmuhl, "Title: "Royal Lines & Adamic Genealogy: Genealogical Research of Albert F. Schmuhl, "Author: Schmuhl, Albert F.
Publication: e-mail documentation, March 1997, Albert F. Schmuhl, Americ
a Online Posting: Genealogy Forum
Title: "FamilySearch® Ancestral Fileâ„¢ v4.19"
Author: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Publication: 3 Feb 2001
Title: "Genealogical Research of Kirk Larson"
Author: Larson, Kirk
Publication: Personal Research Works including Bethune & Hohenlohe Desce
ndants, 1981-2001, Kirk Larson, Private Library
Title: "Héraldique européenne"
Author: Arnaud Bunel
Publication: Coats of Arms for European Royalty and Nobility (http://www
.heraldique-europeenne.org, Arnaud Bunel, 1998) , Internet"Armigerous" (ahr-MIJ-ehr-us) adjective
Bearing or entitled to bear heraldicarms.
The reason the notion of a family crest was brought into th
e languagewas that those who were armigerous (entitled to bear arms) used to put their crest or achieveme
--------------------
Eystein, we are told, was succeeded by his son Halfdan the Generous and the Stingy of Food. Halfdan gained this title by paying his men generously in coin but poorly in food. He died of a malady, was duly buried in a mound beside his father Eystein, and was succeeded by his son Gudrod. Gudrod is considered to be a historical personage, although the tales that are told about him are no doubt at least partly legendary.Note: [Royal Families of Medieval Scandinavia, Flander & Kiev]Note: Title: Ancestral Roots of Certain American Colonists, 7th Edition, by Frederick Lewis Weis, additions by Walter Lee Shippard Jr., 1999Note: Page: 121e-14Note: Text: Halfdan, the Old--------------------
Halfdan the Mild (Old Norse: Hálfdan hinn mildi) was the son of king Eystein Halfdansson, of the House of Yngling and he succeeded his father as king, according to Heimskringla. He was king of Romerike and Vestfold.
He was said to be generous in gold but to starve his men with food. He was a great warrior who often pillaged and gathered great booty.
His wife was Liv, the daughter of king Dag of Vestmar. Halfdan the Mild died of illness in his bed. -------------------- Halfdan the Mild (Old Norse: Hálfdan hinn mildi) was the son of king Eystein Halfdansson, of the House of Yngling and he succeeded his father as king, according to Heimskringla. He was king of Romerike and Vestfold.
He was said to be generous in gold but to starve his men with food. He was a great warrior who often pillaged and gathered great booty.
His wife was Liv, the daughter of king Dag of Vestmar. Halfdan the Mild died of illness in his bed.
He was succeeded by his son, Gudrød the Hunter.
-------------------- Halfdan the Mild (Old Norse: Hálfdan hinn mildi) was the son of king Eystein Halfdansson, of the House of Yngling and he succeeded his father as king, according to Heimskringla. He was king of Romerike and Vestfold.
He was said to be generous in gold but to starve his men with food. He was a great warrior who often pillaged and gathered great booty.
His wife was Liv, the daughter of king Dag of Vestmar. Halfdan the Mild died of illness in his bed.
He was succeeded by his son, Gudrød the Hunter. -------------------- TEMP NOTE: I found that some profiles of Halfdan Sveidasson are also marked as "Milde", so I promoted his father's name to a more visible place, and moved "Milde" to the suffix field - Alvestrand.
He is NOT the father of Ivar Opplendingejarl.
Halvdan Milde (Øysteinsson) (Hálfdan hinn mildi) ca 780, PAM
In English: Halfdan the Mild
King in part of Norway: Romerike / Vestfold
http://lind.no/nor/index.asp?lang=gb&emne=asatru&person=Halvdan%20Milde%20%28%D8ysteinsson%29&list=&vis=
http://no.wikipedia.org/wiki/Halvdan_%C3%98ysteinsson_den_gavmilde
http://en.wikipedia.org/wiki/Halfdan_the_Mild
Halvdan Øysteinsson den gavmilde
Halvdan Øysteinsson den gavmilde og matille (født ca. 750 død ca. 800) var ifølge sagaene konge over Vestfold og Romerike. Av ynglingeætten.
Foreldre: Øystein Halvdansson og Hild Eriksdotter
Gift med: Liv Dagsdotter, Helga Dagsdotter, datter av Dag Frode
Barn: Gudrød Halvdansson Veidekonge.
Halvdan var kjent som en stor kriger og han vant store rikdommer på sine ferder. Han lønnet mennene sine bra, og var kjent for sin gavmildhet. Døde sottedød, ble hauglagt i Borre.
Snorre skriver;
Så sier Tjodolv:
Og til møte Lokes møy tredje konge fra livet kalte,
da Halvdan, Holtanbonden,
hadde nytt det norner bød.
Og seierens menn siden gjemte budlungen der i Borre..
--------------------
Hálfdanar saga Eysteinssonar
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Hálfdanar saga Eysteinssonar is a legendary saga from early 14th century Iceland about Halfdan Eysteinsson. The main events appear to take place in the 9th century.
Halfdan's grandfather was Þrándr the eponymous king of Trondheim, who in turn was the son of Sæmingr the king of Halogaland and the son of Odin. Sæmingr had married Naumu who had given her name to Namdalen. Þrándr had married Dagmær, the sister of Svanhvít, the heroine of Hrómundar saga Gripssonar, and they had had the sons Eysteinn and Eirikr inn víðförli who is the hero of Eireks saga víðförla and discovered Ódáinsakr.
Eysteinn married Ása, the daughter of Sigurd Hart and Áslaug, the daughter of Sigurd Snake-in-the-Eye. They had several sons among them Halfdan.
It deals with Eysteinn's adventures in Staraja Ladoga (Aldeigjuborg), his conquest of Alaborg and about the adventures of his son Halfdan.
[edit] External links
An original English translation by George Hardmann at the Northvegr Foundation web site
The saga in Old Norse
A second site with the saga in Old Norse
A third site
[hide]v • d • eNorse mythology and paganism
Æsir Baldr · Bragi · Forseti · Dellingr · Freyr · Heimdall · He
--------------------
Halvdan Øysteinsson den gavmilde og matille (født ca. 750 død ca. 800) var ifølge sagaene konge over Vestfold og Romerike. Av ynglingeætten.
Foreldre: Øystein Halvdansson og Hild Eriksdotter
Gift med: Liv Dagsdotter, Helga Dagsdotter, datter av Dag Frode
Barn: Gudrød Halvdansson Veidekonge.
Halvdan var kjent som en stor kriger og han vant store rikdommer på sine ferder. Han lønnet mennene sine bra, og var kjent for sin gavmildhet. Døde sottedød, ble hauglagt i Borre.
Snorre skriver;
Så sier Tjodolv:
Og til møte Lokes møy tredje konge fra livet kalte,
da Halvdan, Holtanbonden,
hadde nytt det norner bød.
Og seierens menn siden gjemte budlungen der i Borre..
--------------------
Ble kalt "den gamilde" og "matille".
52. OF HALFDAN THE MILD.
Halfdan was the name of King Eystein's son who succeeded him. He was called Halfdan the Mild, but the Bad Entertainer; that is to say, he was reported to be generous, and to give his men as much gold as other kings gave of silver, but he starved them in their diet. He was a great warrior, who had been long on viking cruises, and had collected great property. He was married to Liv, a daughter of King Dag of Westmare. Holtar, in Westfold,
was his chief house; and he died there on the bed of sickness, and was buried at Borre under a mound. So says Thjodolf: --
"By Hel's summons, a great king
Was called away to Odin's Thing:
King Halfdan, he who dwelt of late
At Holtar, must obey grim Fate.
At Borre, in the royal mound,
They laid the hero in the ground."
--------------------
--------------------
Halfdan the Mild was the son of king Öystein Halfdansson, of the House of Yngling and he succeeded his father as king, according to Heimskringla.
From "The Ynglinga Saga":
"52. OF HALFDAN THE MILD.
Halfdan was the name of King Eystein's son who succeeded him. He was called Halfdan the Mild, but the Bad Entertainer; that is to say, he was reported to be generous, and to give his men as much gold as other kings gave of silver, but he starved them in their diet. He was a great warrior, who had been long on viking cruises, and had collected great property. He was married to Liv, a daughter of King Dag of Westmare. Holtar, in Westfold, was his chief house; and he died there on the bed of sickness, and was buried at Borre under a mound. So says Thjodolf: --
'By Hel's summons, a great king
Was called away to Odin's Thing:
King Halfdan, he who dwelt of late
At Holtar, must obey grim Fate.
At Borre, in the royal mound,
They laid the hero in the ground.' "
Noted events in his life were:• He was a king of Romerike and Vestfold.
Halvdan married Liv Dagsdotter.
--------------------
ABT 0750 - AFT ER 780
OCCUPATION: Konge i Vestfold
BIRTH: ABT 0750, "den (Gav)Milde"
DEATH: AFT ER 780, Holtan, Vesterøya, Sandefjord (av sykd.)
BURIAL: Borrestranda (hauglagt)
Father: Øystein HALVDANSSON
Mother: Hild EIRIKSDATTER
Family 1 : Liv DAGSDATTER
+Gudrød Halvdansson VEIDEKONGE
Kilde: nermo.org
--------------------
Halfdan Mildi, King of Westfold
M, #42857, b. 750, d. 802
Last Edited=9 Aug 2004
Halfdan Mildi, King of Westfold was born in 750. He was the son of unknown parent (?). He died in 802.Halfdan Mildi, King of Westfold gained the title of King Halfdan of Westfold.Children of Halfdan Mildi, King of Westfold and Lif (?)
-1. Godefrid, 6th King of Haithabu+ d. 810
-2. Sigurd, 5th King of Haithabu+ d. 810
Forrás:
http://www.thepeerage.com/p4286.htm#i42857
--------------------
Halvdan Øysteinsson den gavmilde og matille (født ca. 750 død ca. 800) var ifølge sagaene konge over Vestfold og Romerike. Av ynglingeætten.
Foreldre: Øystein Halvdansson og Hild Eriksdotter
Gift med: Liv Dagsdotter, Helga Dagsdotter, datter av Dag Frode
Barn: Gudrød Halvdansson Veidekonge.
Halvdan var kjent som en stor kriger og han vant store rikdommer på sine ferder. Han lønnet mennene sine bra, og var kjent for sin gavmildhet. Døde sottedød, ble hauglagt i Borre.
Snorre skriver;
Så sier Tjodolv:
Og til møte Lokes møy tredje konge fra livet kalte,
da Halvdan, Holtanbonden,
hadde nytt det norner bød.
Og seierens menn siden gjemte budlungen der i Borre..
--------------------
King of Vestfold
--------------------
King of Vestfold
--------------------
Halvdan Øysteinsson den gavmilde og matille (født ca. 750 død ca. 800) var ifølge sagaene konge over Vestfold og Romerike. Av ynglingeætten.
Foreldre: Øystein Halvdansson og Hild Eriksdotter
Gift med: Liv Dagsdotter, Helga Dagsdotter, datter av Dag Frode
Barn: Gudrød Halvdansson Veidekonge.
Halvdan var kjent som en stor kriger og han vant store rikdommer på sine ferder. Han lønnet mennene sine bra, og var kjent for sin gavmildhet. Døde sottedød, ble hauglagt i Borre.
Snorre skriver;
Så sier Tjodolv:
Og til møte Lokes møy tredje konge fra livet kalte,
da Halvdan, Holtanbonden,
hadde nytt det norner bød.
Og seierens menn siden gjemte budlungen der i Borre..
http://no.wikipedia.org/wiki/Halvdan_%C3%98ysteinsson_den_gavmilde
--------------------
http://no.wikipedia.org/wiki/Halvdan_%C3%98ysteinsson_den_gavmilde
--------------------
Halvdan Øysteinsson den gavmilde og matille (født ca. 750 død ca. 800) var ifølge sagaene konge over Vestfold og Romerike. Av ynglingeætten.
Foreldre: Øystein Halvdansson og Hild Eriksdotter
Gift med: Liv Dagsdotter, Helga Dagsdotter, datter av Dag Frode
Barn: Gudrød Halvdansson Veidekonge.
Halvdan var kjent som en stor kriger og han vant store rikdommer på sine ferder. Han lønnet mennene sine bra, og var kjent for sin gavmildhet. Døde sottedød, ble hauglagt i Borre.
Snorre skriver;
Så sier Tjodolv:
Og til møte Lokes møy tredje konge fra livet kalte,
da Halvdan, Holtanbonden,
hadde nytt det norner bød.
Og seierens menn siden gjemte budlungen der i Borre..
--------------------
Född: 763
Äktenskap : Liv Dagsdotter
Död : 802 i åldern 39
Buried : Borre , Vestfold , Norge
Allmänna hänvisningar:Halfdan Mild var son till kung Öystein Halfdansson , av huset Yngling och han efterträdde sin far som kung , enligt Heimskringla .
Från "The Ynglinga Saga " :
" 52 . AV Halfdan mild.
Halfdan var namnet på kung Eystein son som efterträdde honom . Han kallades Halvdan Mild , men Bad Entertainer , det vill säga , ska han vara generös och att ge hans män lika mycket guld som andra kungar gav silver , men han svälta dem i deras kost. Han var en stor krigare , som hade varit länge på viking kryssningar, och hade samlat stor egendom. Han var gift med Liv, en dotter till kung Dag för Westmare . Holtar i Västfold , var hans förnämsta hus , och han dog där på sängen av sjukdom och begravdes vid Borre under en kulle . Så säger Thjodolf : -
"Genom Hels stämning , en stor konung
Kallades bort till Odens sak:
Kung Halfdan , han som bodde i slutet av
Vid Holtar , måste lyda bistra ödet.
På Borre , i den kungliga högen ,
De som hjälten i marken . " "
Noterade händelser i hans liv var:• Han var en kung i Romerike och Vestfold .
Halvdan gift Liv Dagsdotter .
Källor
1 Snorre Sturlasson (ca 1179 till 1241 ), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ ( Om 1225 ), The Ynglinga Saga .
2 Wikipedia ( http://en.wikipedia.org/ ).
--------------------
Halvdan Øysteinsson den gavmilde og matille (født ca. 750 død ca. 800) var ifølge sagaene konge over Vestfold og Romerike. Av ynglingeætten.
Foreldre: Øystein Halvdansson og Hild Eriksdotter
Gift med: Liv Dagsdotter, Helga Dagsdotter, datter av Dag Frode
Barn: Gudrød Halvdansson Veidekonge.
Halvdan var kjent som en stor kriger og han vant store rikdommer på sine ferder. Han lønnet mennene sine bra, og var kjent for sin gavmildhet. Døde sottedød, ble hauglagt i Borre.
Snorre skriver;
Så sier Tjodolv:
Og til møte Lokes møy tredje konge fra livet kalte,
da Halvdan, Holtanbonden,
hadde nytt det norner bød.
Og seierens menn siden gjemte budlungen der i Borre..
--------------------
aka Halvdan II OYSTEINSSON le Debonnaire' King in VESTFOLD (& DENMARK); the Stingy'
--------------------
Blev ca 52 år.
Född: omkring 750
Död: omkring 802
--------------------
Halfdan the Mild (Old Norse: Hálfdan hinn mildi) was the son of king Eystein Halfdansson, of the House of Yngling and he succeeded his father as king, according to Heimskringla. He was king of Romerike and Vestfold.
He was said to be generous in gold but to starve his men with food. He was a great warrior who often pillaged and gathered great booty.
His wife was Liv, the daughter of king Dag of Vestmar. Halfdan the Mild died of illness in his bed.
He was succeeded by his son, Gudrød the Hunter.
--------------------
Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Jump to: navigering, søk
Halvdan den Milde og Mat-ille var ein konge av Ynglingeætta, far til Gudrød Veidekonge og farfar til Halvdan Svarte. Han var son av kong Øystein av ynglingeætta.
Han sat som konge i Holtar, no Holtan i Borre, og er gravlagd der. Han var gift med Liv, dotter til kong Dag på Vestmar, i dag eigna kring Langesund. Namnet og gravstaden hans tyder på ei lekk til Danmark (Borrestil).
--------------------
Eystein, we are told, was succeeded by his son Halfdan the Generous and the Stingy of Food. Halfdan gained this title by paying his men generously in coin but poorly in food. He died of a malady, was duly buried in a mound beside his father Eystein, and was succeeded by his son Gudrod. Gudrod is considered to be a historical personage, although the tales that are told about him are no doubt at least partly legendary.
[Royal Families of Medieval Scandinavia, Flander & Kiev]
--------------------
Eystein, we are told, was succeeded by his son Halfdan the Generous and the Stingy of Food. Halfdan gained this title by paying his men generously in coin but poorly in food. He died of a malady, was duly buried in a mound beside his father
Eystein, and was succeeded by his son Gudrod. Gudrod is considered to be a historical personage, although the tales that are told about him are no doubt at least partly legendary.
--------------------
Halfdan II Eysteinsson King Of Vestfold 1
Birth: About 767 in 2 3
Death: 800 in , Borre, Vestfold, Norway 2 3
Sex: M
Father: Eysteinn I "Fretr" Glumru Halfdansson King Of Vestfold b. About 740 in , , Vestfold, Norway
Mother: Hildi Eiriksdatter b. About 740 in (, , Vestfold, Norway)
Unknown: , , Vestfold, Norway 4 1 3
Changed: 23 Jul 2002 01:00
Spouses & ChildrenHlif Dagsdatter (Wife) b. About 772 in , Holtum, Vestfold, Norway1 2 3
Marriage: Abt 787 in (, , Vestfold, Norway) 6 Nov 2004 14:29
Children:
Oplaendinge Halfdansson Earl Of The Uplands b. After 788 in (, Holtum, Vestfold, Norway)
Gudrod Halfdansson King Of Vesfold b. About 789 in , Holtum, Vestfold, Norway
Rognvald Olafsson b. About 790 in (, Holtum, Vestfold, Norway)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NotesIndividual:Name Suffix: King of Vestfold
REFN: HWS6139
Ancestral File Number:8HS8-CR
OBJE: C:\LEGACY\PICTURES\c_crown.gifCHAN23 Jul 2002
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sourceslbert F. Schmuhl, "Title: "Royal Lines & Adamic Genealogy: Genealogical Research of Albert F. Schmuhl, "Author: Schmuhl, Albert F.
Publication: e-mail documentation, March 1997, Albert F. Schmuhl, Americ
a Online Posting: Genealogy Forum
Title: "FamilySearch® Ancestral Fileâ„¢ v4.19"
Author: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Publication: 3 Feb 2001
Title: "Genealogical Research of Kirk Larson"
Author: Larson, Kirk
Publication: Personal Research Works including Bethune & Hohenlohe Desce
ndants, 1981-2001, Kirk Larson, Private Library
Title: "Héraldique européenne"
Author: Arnaud Bunel
Publication: Coats of Arms for European Royalty and Nobility (http://www
.heraldique-europeenne.org, Arnaud Bunel, 1998) , Internet"Armigerous" (ahr-MIJ-ehr-us) adjective
Bearing or entitled to bear heraldicarms.
The reason the notion of a family crest was brought into th
e languagewas that those who were armigerous (entitled to bear arms) used to put their crest or achieveme
--------------------
Eystein, we are told, was succeeded by his son Halfdan the Generous and the Stingy of Food. Halfdan gained this title by paying his men generously in coin but poorly in food. He died of a malady, was duly buried in a mound beside his father Eystein, and was succeeded by his son Gudrod. Gudrod is considered to be a historical personage, although the tales that are told about him are no doubt at least partly legendary.Note: [Royal Families of Medieval Scandinavia, Flander & Kiev] Note: Title: Ancestral Roots of Certain American Colonists, 7th Edition, by Frederick Lewis Weis, additions by Walter Lee Shippard Jr., 1999 Note: Page: 121e-14 Note: Text: Halfdan, the Old--------------------
Halfdan the Mild (Old Norse: Hálfdan hinn mildi) was the son of king Eystein Halfdansson, of the House of Yngling and he succeeded his father as king, according to Heimskringla. He was king of Romerike and Vestfold.
He was said to be generous in gold but to starve his men with food. He was a great warrior who often pillaged and gathered great booty.
His wife was Liv, the daughter of king Dag of Vestmar. Halfdan the Mild died of illness in his bed. -------------------- Halfdan the Mild (Old Norse: Hálfdan hinn mildi) was the son of king Eystein Halfdansson, of the House of Yngling and he succeeded his father as king, according to Heimskringla. He was king of Romerike and Vestfold.
He was said to be generous in gold but to starve his men with food. He was a great warrior who often pillaged and gathered great booty.
His wife was Liv, the daughter of king Dag of Vestmar. Halfdan the Mild died of illness in his bed.
He was succeeded by his son, Gudrød the Hunter.
-------------------- Halfdan the Mild (Old Norse: Hálfdan hinn mildi) was the son of king Eystein Halfdansson, of the House of Yngling and he succeeded his father as king, according to Heimskringla. He was king of Romerike and Vestfold.
He was said to be generous in gold but to starve his men with food. He was a great warrior who often pillaged and gathered great booty.
His wife was Liv, the daughter of king Dag of Vestmar. Halfdan the Mild died of illness in his bed.
He was succeeded by his son, Gudrød the Hunter. -------------------- http://en.wikipedia.org/wiki/Halfdan_the_Mild -------------------- Halvdan den (Gav)Milde av Vestfold -------------------- King of Vestfold Hálfdan Mildi Eysteinsson was called Halfdan the Mild, but the Bad Entertainer; that is to say, he was reported to be generous, and to give his men as much gold as other kings gave of silver, but he starved them in their diet. He was a great warrior, who had been long on Viking cruises, and had collected great property.
He married Hlíf Dagsdóttir, daughter of konung av Vestmörum Dagr av Vestmörum.
He died at Holtar, Vestfold, Norway, in his chief house, on the bed of sickness. He was buried in Borre, Raden, near Vodle, Vestfold, Norway, under a mound.
So says Thjodolf:
"By Hel's summons, a great king
Was called away to Odin's Thing:
King Halfdan, he who dwelt of late
At Holtar, must obey grim Fate.
At Borre, in the royal mound,
They laid the hero in the ground."
See "My Lines"
( http://homepages.rootsweb.ancestry.com/~cousin/html/p276.htm#i8266 )
from Compiler: R. B. Stewart, Evans, GA
( http://homepages.rootsweb.ancestry.com/~cousin/html/index.htm ) -------------------- Halfdan II 'the Stingy', King of Vestfold Generous with gold, but mean with rations. He married Lifa of Westmare, daughter of Dag of Vestmare, King of Westmore. Halfdan II 'the Stingy', King of Vestfold was born in 738. He died in 800. -------------------- King of the Uplanders in Russia -------------------- Bodde på sin gård i Holte tillsammans med drottning Liv. Han blev sjuk och dog i sin säng.
HALFDAN THE MILD - who was King of Vest fold about 780. He was also called the "Bad Entertainer" as he did not feed his men well. He married Liv, daughter of King Dag of Vestmare and lived at the Holte Farm. He became ill and died in his bed. Their son was:
26. GUDROD HALVDANSON - "Gudrod the Hunter" or Gudrod the Magnificent". He was King of Vestfold and Romerike until he was killed in 821.
-------------------- Halfdan Hvitbeinn
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Halfdan Hvitbeinn (Old Norse: Hálfdan hvítbeinn) was a mythical petty king in Norway, described in Ynglinga saga. The following description is based on the account in Ynglinga saga, written in the 1220s by Snorri Sturluson. The historicity of the kings described in that saga is generally not accepted by modern historians.
He was the son of Olof Trätälja of the House of Yngling. His father was sacrificed to Odin by the Swedish settlers in Värmland because of a famine. Some Swedes, however, realised that the famine was brought by overpopulation and not by the fact that the king had been neglecting his religious duties.
Consequently, they resolved to cross the Ed Forest and settle in Norway and happened to end up in Soleyar where they killed king Sölve and took Halfdan prisoner. The Swedish expatriates elected Halfdan king as he was the son of their old king, Olof. Halfdan subjugated all of Soleyar and took his army into Romerike and subjugated that province as well.
Halfdan was to become a great king, who married Åsa, the daughter of king Eystein, the ruler of Oppland and Hedmark. They had two sons, Öystein Halfdansson and Gudröd.
Halfdan conquered a large part of Hedemark, Toten, Hadeland and a part of Vestfold. When his brother Ingjald Olofsson died, he inherited Värmland. Halfdan died of old age in Toten and was transported to Vestfold where he was buried under a mound in Skiringssal.
Preceded by
Olof Trätälja
Head of the House of Yngling
Succeeded by
Eystein Halfdansson
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Halfdan_Hvitbeinn" -------------------- Halfdan the MildFrom Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search Halfdan the Mild (Old Norse: Hálfdan hinn mildi) was the son of king Eystein Halfdansson, of the House of Yngling and he succeeded his father as king, according to Heimskringla. He was king of Romerike and Vestfold.
He was said to be generous in gold but to starve his men with food. He was a great warrior who often pillaged and gathered great booty.
His wife was Liv, the daughter of king Dag of Vestmar. Halfdan the Mild died of illness in his bed.
He was succeeded by his son, Gudrød the Hunter.
According to the historian Halvdan Koht, Halfdan may have been the one to win independence for Vestfold during the turbulent years of 813-14. The Frankish annals state that the kings of Hedeby had to solve an uprising in Vestfold at this time. According to Ynglingatal, Halfdan´s people "gained victory" in this uprising, and Halfdan is thus the first independent ruler of Vestfold.
-------------------- Also called Halfdan the Old or Halfdan the Generous. He was quite old when he died in 802. Halfdan's wife, Liv, was a daughter of Dag, King of Westmare.
Halvdan bodde på Holtan gård i Borre. Folket hans fikk lite og dårlig kost og han ble derfor kalt matille. Han ble også kalt gavmilde da folket fikk like mange gullpenger som andre konger ga i sølvpenger. Halvdan ble gammel og døde i 802. Fra hans sønn Gudrød gjeve stammet de senere norske ynglinge-kongene, Halvdan svarte, Harald Hårfagre etc. -------------------- BIOGRAFI:
Halvdan Øysteinsson «den gavmilde og matille» er en av de småkongene fra Ynglingeætten som nevnes i Snorre Sturlasons Ynglingesaga i Heimskringla.[1]
Denne hovedsakelige legendariske sagaen er hovedkilden om Halvdan, bortsett fra et kvad av Tjodolv den kvinværske, som ble kvedet rundt 100-150 år senere, noe som indikerer en livlig muntlig tradisjon på Ynglingeætten. Halvdan er også så vidt nevnt i Historia Norvegiæ, skrevet en gang rundt 1170.
Snorre forteller at hans paradoksale tilnavn som «gavemild» og «matille» hadde sin årsak at han var rundhåndet i å lønne mennene sine i rede penger, «like mange gullmynter som andre konger ga sølvmynter», men samtidig sultet dem i kostholdet, uten at det oppgis noen grunn til misforholdet. Årsaken til den økonomiske velstanden var derimot at han hadde vært i viking i lange tider og på den måten skaffet seg store rikdommer.
I den grad Halvdan er historisk var han en småkonge på Vestfold og Romerike en gang kanskje sent på 700-tallet eller rundt 800. Han var sønn av Øystein Halvdansson og Hild, datter av Eirik Agnarsson fra Vestfold. Selv ble Halvdan gift med Liv, datter av en konge «Dag fra Vestmar». Det finnes ingen andre direkte referanser til Vestmar, men det kan ha vært et navn som pekte på kystlandet rundt Langesundsfjorden til Agder.[2] Det eneste avkom etter Halvdan som nevnes er hans direkte etterkommer, Gudrød Halvdansson Veidekonge (eller Stormodige). Gudrød var far til kong Halvdan Svarte og farfar til kong Harald Hårfagre.
Snorre oppgir også at Halvdans hovedgård var Holtan i Vestfold hvor han døde på sotteseng, og ble gravlagt i Borre. I sin oversettelse av Historia Norvegiæ bemerket Halvdan Koht: «No høyrer vi i frankiske krøniker, at i året 813 var det upprør på Vestfold imot dei danske kongane, og kanskje var det denne kong Halvdan som no gjorde Vestfold sjølvstendigt; Det kann vi ha eit minne um i at Tjodolv kallar mennene hans for 'dei som vann siger'»[3]
Tjodolvs kvad, som Halvdan Koht henviser til, har strofen «Og seierens menn / siden gjemte / budlungen / der i Borre». 'Budlungen' er et poetisk ord for konge.
vis mindre 
(DEN MILDE) EYSTEINSSON, Halvdan (I282)
 
26 Endre Esbjug
ABT 1444 - 1527
RESIDENCE: 18 Dec 1527, Fluberg Prestegård (Skifte)BIRTH: ABT 1444, (Eindride) N. Land, OPDEATH: 1527, Esbjug, Nordsinni, N. LandBURIAL: (Bosatt på Thomle, Nordsinni, N. Land ?) 
ESBJUG, Endre (I171)
 
27 Erik Bjuge
____ - ____
BIRTH: (Erik Syvertsen, ev. Erik Olufsen ?)DEATH: Bjuge, Biri 
BJUGE, Erik (I181)
 
28 Erupeisk stamtavle? BJØRNSSON, Cecilia (I737)
 
29 Eystein "Fret/Fjert" Halfdansson, son of Halvdan Olavsson Kvitbein
http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98ystein_Halvdansson
http://en.wikipedia.org/wiki/Eystein_Halfdansson
Øystein Halvdansson / Eystein Halfdansson / Eysteinn Hálfdansson
(In English: Eystein Halfdansson)
King in part of Norway: Romerike / Vestfold
http://lind.no/nor/index.asp?lang=gb&emne=asatru&person=%D8ystein%20Halvdansson
Øystein Halvdansson (levde i tiden rundt 730 e. Kr.) var, i henhold til Snorre Sturlassons Ynglingesagaen, småkonge over Vestfold og Romerike. Han var sønn av Halvdan Kvitbein og Åsa Øysteinsdotter og ble gift med Hild Eiriksdotter, datter til Eirik Agnarsson, småkonge i Vestfold. Deres sønn var Halvdan Øysteinsson, også kalt for den den gavmilde.
Øystein arvet av sin far Solør, store deler av Hedmark, Toten, Hadeland og en del av Vestfold. Etter at svigerfaren Eirik Agnarsson døde sønnesløs arvet Øystein også resten av Vestfold.
Snorre forteller at Øystein dro på plyndringsferd til Varna og tok med seg alt av husdyr og verdisaker. Kongen av Varna var på denne tiden var Skjøld som etter sigende var «en stor trollmann». Da Skjøld kom til stranda og så Øysteins seil vinket han med kappen sin og blåste inn i den. Trolldommen fikk bommen på Øysteins skip til å svinge og slo ham over bord. I sjøen druknet Øystein og det ble hans bane. Liket ble derimot berget og ført til Borre, hvor det ble hauglagt.
Druknet, begravet på Borrestranda (Hauglagt)
Den eldste Noregshistoria frå 1170 fortel at Øystein hadde tilnamnet fjert
--------------------
Eystein Halfdansson (Old Norse: Eysteinn Hálfdansson) was the son of Halfdan Hvitbeinn of the House of Yngling according to Heimskringla. He inherited the throne of Romerike and Vestfold.
His wife was Hild, the daughter of the king of Vestfold, Erik Agnarsson. Erik had no son, so Eystein inherited Vestfold.
Eystein died while pillaging in Varna. King Skjöld of Varna, a great warlock, arrived at the beach and saw the sails of Eystein's ships. He waved his cloak and blew into it which caused a boom of one ship to swing and hit Eystein so that he fell overboard and drowned. His body was salvaged and buried in a mound. Eystein was succeeded by his son Halfdan the Mild.
Preceded by
Halfdan Hvitbeinn Head of the House of Yngling Succeeded by
Halfdan the Mild
--------------------
ABT 0725 - ABT 0780
OCCUPATION: Konge i Romerike/Vestfold
BIRTH: ABT 0725, (704 ?)
DEATH: ABT 0780, Jarlsø (druknet)
BURIAL: Borrestranda (hauglagt)
Father: Halvdan Olavsson KVITBEIN
Mother: Aasa ØYSTEINSDATTER
Family 1 : Hild EIRIKSDATTER
+Halvdan ØYSTEINSSON
Kilde: nermo.org
--------------------
Öystein var son till Halfdan Hvitbeinn av huset Yngling enligt Heimskringla . Han ärvde tronen i Romerike och Västfold .
Hans hustru var Hild , dotter till konungen i Västfold , Erik Agnarsson . Erik hade ingen son så Eystein ärvt Västfold .
Öystein gick till Varna med några fartyg att plundra och transporteras bort alla djur och andra värdesaker . Var dock konungen i Varna kung Skjold som var en stor trollkarl . Skjold kom till stranden och såg seglen för Öystein skepp . Han vinkade sin kappa och blåste in i den som orsakade en boom av ett fartyg att svinga och slå Eystein så att han föll överbord och drunknade. Hans kropp bärgades och begravd i en kulle .
Öystein ärvdes av hans son Halfdan Mild .
Öystein gift Hild Eriksdatter , dotter till Erik Agnarsson och Okänd.
--------------------
Eystein Halfdansson (Old Norse: Eysteinn Hálfdansson) was the son of Halfdan Hvitbeinn of the House of Yngling according to Heimskringla. He inherited the throne of Romerike and Vestfold.
His wife was Hild, the daughter of the king of Vestfold, Erik Agnarsson. Erik had no son, so Eystein inherited Vestfold.
Eystein died while pillaging in Varna. King Skjöld of Varna, a great warlock, arrived at the beach and saw the sails of Eystein's ships. He waved his cloak and blew into it which caused a boom of one ship to swing and hit Eystein so that he fell overboard and drowned. His body was salvaged and buried in a mound. Eystein was succeeded by his son Halfdan the Mild.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Ynglings were the oldest known Scandinavian dynasty. It can refer to the following clans:
The Scylfings (Old Norse: Skilfingar), the semi-legendary royal Swedish clan during the Age of Migrations, with kings such as Eadgils, Onela and Ohthere. When Beowulf and Ynglingatal were composed sometime in the eighth-tenth centuries, the respective scop and skald expected his audience to have a great deal of background information about these kings, which is shown in the allusiveness of the references.
The Fairhair dynasty, descending from the kings of Oppland, Norway. According to surviving early sources, such as Ynglingatal and Íslendingabók, these kings were descended from the Swedish Scylfings of Uppland, Sweden.
The House of Munsö, a Swedish dynasty. The earliest kings of this dynasty that historians generally agree are historical are Eric the Victorious and Olof Skötkonung.
Some early kings were probably mythical, whereas others probably existed in real life. Especially, Egil, Ottar, Ale and Adils are mentioned in several sources and are very likely to have been real kings
In the Scandinavian sources they are the descendants of Yngvi-Frey of Vanaheim. Yngling means descendant of Frey, and in the Gesta Danorum of Saxo Grammaticus they are called the sons of Frey.
Several of these kings appear in Beowulf: Eadgils (Adils), Onela (Ale), and Ohthere (Ottar Vendelkråka), but here they are called Scylfings (see the Beowulf section below). Snorri Sturluson hints at a less divine origin in Skáldskaparmál for this dynasty: One war-king was named Skelfir; and his house is called the House of Skilfings: his kindred is in the Eastern Region (Sweden is the eastern part of Scandinavia, and the Swedish kings could be called east kings).
Another origin for the name skilfing is possible: Snorri described Erik and Alrik, the sons of Skjalf to be the de facto ancestors of this Norse clan.
The kings who resided at Upsal had been the supreme chiefs over the whole Swedish dominions until the death of Agne, when, as before related, the kingdom came to be divided between brothers (Alrek and Erik). After that time the dominions and kingly powers were spread among the branches of the family as these increased; but some kings cleared great tracts of forest-land, and settled them, and thereby increased their domains
From Sweden to Norway
According to Snorri Sturluson, the dynasty led the settlement of the Swedish provinces and established themselves as the kings of its provinces, accepting the overlordship of the Swedish king at Uppsala, until the dynasty all but exterminated itself with Ingjald Ill-Ruler and his downfall. A survivor Olof Trätälja was the ancestor of the Norwegian branch
However, both Snorri (as in the earlier quote) and Saxo described the clan as remaining in Sweden after this date.
Saxo on the Battle of Bråvalla (ca 750):
Now the bravest of the Swedes were these: Arwakki, Keklu-Karl (Kelke-Karl), Krok the Peasant, (from Akr), Gudfast and Gummi from Gislamark. These were kindred of the god Frey, and most faithful witnesses to the gods. Ingi (Yngwe) also, and Oly, Alver, Folki, all sons of Elrik (Alrek), embraced the service of Ring (Sigurd Ring); they were men ready of hand, quick in counsel, and very close friends of Ring. They likewise held the god Frey to be the founder of their race. Amongst these from the town of Sigtun (Old Sigtuna) also came Sigmund, a champion advocate, versed in making contracts of sale and purchase; besides him Frosti surnamed Bowl: allied with him was Alf the Lofty (Proud?) from the district of Upsala (Old Uppsala); this man was a swift spear-thrower, and used to go in the front of the battle.
Moreover, both in Icelandic sources and in the Gesta Danorum, king Sigurd Ring would become the ancestor of the houses of Ragnar Lodbrok and would thus be the semi-legendary ancestor of later Swedish and Danish royal houses. (See the House of Munsö.)
--------------------
Eysteinn I "Fretr" Glumru Halfdansson King Of Vestfold 1 2
Birth: About 740 in , , Vestfold, Norway 3 4
Death:
Sex: M
Father: Halfdan "Hvitbein" Olafsson King Of Uppsala b. 725 in , Ringerike, Buskerud, Norway
Mother: Asa Eysteinsdatter Princess Of Hedmark b. About 710 in (, , Uppsala, Sweden)
Unknown: , , Vestfold, Norway 5 1 2 4
Unknown: 5 1 2 4
Spouses & ChildrenHildi Eiriksdatter (Wife) b. About 740 in (, , Vestfold, Norway)1 2 3 4
Marriage: Abt 755 in (, , Vestfold, Norway) 6 Nov 2004 14:29
Children:
Geva Eysteinsdatter b. About 756 in (, Holtum, Vestfold, Norway)
Halfdan II Eysteinsson King Of Vestfold b. About 767 in (, Holtum, Vestfold, Norway)
Lifa Eysteinsdatter Princess Of Vestfold b. 772 in (, Holtum, Vestfold, Norway)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NotesIndividual:Name Suffix: King of Vestfold
REFN: HWS8564
Ancestral File Number:HRN9-Q6
OBJE: C:\LEGACY\PICTURES\c_crown.gif
OBJE: C:\LEGACY\PICTURES\C_Murale.GIFCHAN20 Mar 2001
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SourcesTitle: "Concise Columbia Electronic Encyclopedia"Author: Ansley, Clarke F.
Publication: (Morningside Heights, New York, Columbia University Press
, Licensed from INSO Corporation, December 31, 1941, 1994), Hard C
lbert F. Schmuhl, "Title: "Royal Lines & Adamic Genealogy: Genealogical Research of A
lbert F. Schmuhl, "Author: Schmuhl, Albert F.
Publication: e-mail documentation, March 1997, Albert F. Schmuhl, Americ
a Online Posting: Genealogy Forum
Title: "FamilySearch® Ancestral Fileâ„¢ v4.19"
Author: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Publication: 3 Feb 2001
Title: "Genealogical Research of Kirk Larson"
Author: Larson, Kirk
Publication: Personal Research Works including Bethune & Hohenlohe Desce
ndants, 1981-2001, Kirk Larson, Private Library
Title: "Héraldique européenne"
Author: Arnaud Bunel
Publication: Coats of Arms for European Royalty and Nobility (http://www
.heraldique-europeenne.org, Arnaud Bunel, 1998) , Internet"Armigerous" (ahr-MIJ-ehr-us) adjective
Bearing or entitled to bear heraldicarms.
The reason the notion of a family crest was brought into th
e languagewas that those who were armigerous (entitled to bear arms) used to put their crest or achieveme
--------------------
After Halfdan Whiteleg's death, according to the sagas, his son Eystein ruled Vestfold until a rival king named Skjold used his magic powers to have Eystein knocked overboard during a sailing expedition. Eystein's body was recovered from the sea and buried with great ceremony.
Note: [Royal Families of Medieval Scandinavia, Flander & Kiev]Note: Title: Royal Families of Medieval Scandinavia, Flanders, and Kiev, by Rupert Alen & Anna Dahlquist, 1997, King's River Publ.Note: Page: 7--------------------
http://en.wikipedia.org/wiki/Eystein_Halfdansson -------------------- Eystein Halfdansson (Old Norse: Eysteinn Hálfdansson) was the son of Halfdan Hvitbeinn of the House of Yngling according to Heimskringla. He inherited the throne of Romerike and Vestfold.
His wife was Hild, the daughter of the king of Vestfold, Erik Agnarsson. Erik had no son, so Eystein inherited Vestfold.
Eystein died while pillaging in Varna. King Skjöld of Varna, a great warlock, arrived at the beach and saw the sails of Eystein's ships. He waved his cloak and blew into it which caused a boom of one ship to swing and hit Eystein so that he fell overboard and drowned. His body was salvaged and buried in a mound. Eystein was succeeded by his son Halfdan the Mild.
-------------------- From http://www.rpi.edu/~holmes/Hobbies/Genealogy/ps05/ps05_090.htm
51. OF KING EYSTEIN'S DEATH.
Eystein, Halfdan Hvitbein's son, became king after in Raumarike
and Westfold. He was married to Hild, a daughter of Eric
Agnarsson, who was king in Westfold. Agnar, Eric's father, was a
son of Sigtryg, king in the Vend district. King Eric had no son,
and died while King Halfdan Hvitbein was still in life. The
father and son, Halfdan and Eystein, then took possession of the
whole of Westfold, which Eystein ruled over as long as he lived.
At that time there lived at Varna a king called Skjold, who was a
great warlock. King Eystein went with some ships of war to
Varna, plundered there, and carried away all he could find of
clothes or other valuables, and of peasants' stock, and killed
cattle on the strand for provision, and then went off. King
Skjold came to the strand with his army, just as Eystein was at
such a distance over the fjord that King Skjold could only see
his sails. Then he took his cloak, waved it, and blew into it.
King Eystein was sitting at the helm as they sailed in past
Jarls, and another ship was sailing at the side of his, when
there came a stroke of a wave, by which the boom of the other
ship struck the king and threw him overboard, which proved his
death. His men fished up his body, and it was carried into
Borre, where a mound was thrown up over it, out towards the sea
at Raden, near Vodle. So says Thjodolf: --
"King Eystein sat upon the poop
Of his good ship: with sudden swoop
The swinging boom dashed him to hell,
And fathoms deep the hero fell
Beneath the brine. The fury whirl
Of Loke, Tempest's brother's girl,
Grim Hel, clutched his soul away;
And now where Vodle's ocean bay
Receives the ice-cold stream, the grave
Of Eystein stands -- the good, the brave!"
****************************Events in the life of Eysteinn "the Fart" Hálfdansson
·King Skjold of Varna came to the strand with his army, just as Eystein was at such a distance over the fjord that King Skjold could only see his sails. Then he took his cloak, waved it, and blew into it. King Eystein was sitting at the helm as they sailed in past Jarls, and another ship was sailing at the side of his, when there came a stroke of a wave, by which the boom of the other ship struck the king and threw him overboard, which proved his death.
event 1 .
·given Vestfold to rule over after his father took possession of Eystein's deceased father-in-law's territory
burial 1 .
in Borre, Raden, near Vodle, Vestfold.
·His men fished up his body, and it was carried into Borre, where a mound was thrown up over it, out towards the sea at Raden, near Vodle. So says Thjodolf: -- "King Eystein sat upon the poop Of his good ship: with sudden swoop The swinging boom dashed him to hell, And fathoms deep the hero fell Beneath the brine. The fury whirl Of Loke, Tempest's brother's girl, Grim Hel, clutched his soul away; And now where Vodle's ocean bay Receives the ice-cold stream, the grave Of Eystein stands -- the good, the brave!"
event 1 .
·went with some ships of war to Varna, the land of King Skjold, and plundered there, and carried away all he could find of clothes or other valuables, and of peasants' stock, and killed cattle on the strand for provision, and then began his return home -------------------- Eystein Halfdansson (Old Norse: Eysteinn Hálfdansson) was the son of Halfdan Hvitbeinn of the House of Yngling according to Heimskringla. He inherited the throne of Romerike. He was known by his nickname Eysteinn Fart, an Old Norse name, possibly meaning "the swift".
His wife was Hild, the daughter of the king of Vestfold, Erik Agnarsson. Erik had no son, so Eystein obtained Vestfold as his wife's inheritence.
Eystein died while pillaging in Varna. King Skjöld of Varna, a great warlock, arrived at the beach and saw the sails of Eystein's ships. He waved his cloak and blew into it which caused a boom of one ship to swing and hit Eystein so that he fell overboard and drowned. His body was salvaged and buried in a mound. Eystein was succeeded by his son Halfdan the Mild. -------------------- Eystein "Fret/Fjert" Halfdansson, son of Halvdan Olavsson Kvitbein
http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98ystein_Halvdansson
http://en.wikipedia.org/wiki/Eystein_Halfdansson
Øystein Halvdansson / Eystein Halfdansson / Eysteinn Hálfdansson
(In English: Eystein Halfdansson)
King in part of Norway: Romerike / Vestfold
http://lind.no/nor/index.asp?lang=gb&emne=asatru&person=%D8ystein%20Halvdansson
Øystein Halvdansson (levde i tiden rundt 730 e. Kr.) var, i henhold til Snorre Sturlassons Ynglingesagaen, småkonge over Vestfold og Romerike. Han var sønn av Halvdan Kvitbein og Åsa Øysteinsdotter og ble gift med Hild Eiriksdotter, datter til Eirik Agnarsson, småkonge i Vestfold. Deres sønn var Halvdan Øysteinsson, også kalt for den den gavmilde.
Øystein arvet av sin far Solør, store deler av Hedmark, Toten, Hadeland og en del av Vestfold. Etter at svigerfaren Eirik Agnarsson døde sønnesløs arvet Øystein også resten av Vestfold.
Snorre forteller at Øystein dro på plyndringsferd til Varna og tok med seg alt av husdyr og verdisaker. Kongen av Varna var på denne tiden var Skjøld som etter sigende var «en stor trollmann». Da Skjøld kom til stranda og så Øysteins seil vinket han med kappen sin og blåste inn i den. Trolldommen fikk bommen på Øysteins skip til å svinge og slo ham over bord. I sjøen druknet Øystein og det ble hans bane. Liket ble derimot berget og ført til Borre, hvor det ble hauglagt.
Druknet, begravet på Borrestranda (Hauglagt)
Den eldste Noregshistoria frå 1170 fortel at Øystein hadde tilnamnet fjert
--------------------
Eystein Halfdansson (Old Norse: Eysteinn Hálfdansson) was the son of Halfdan Hvitbeinn of the House of Yngling according to Heimskringla. He inherited the throne of Romerike and Vestfold.
His wife was Hild, the daughter of the king of Vestfold, Erik Agnarsson. Erik had no son, so Eystein inherited Vestfold.
Eystein died while pillaging in Varna. King Skjöld of Varna, a great warlock, arrived at the beach and saw the sails of Eystein's ships. He waved his cloak and blew into it which caused a boom of one ship to swing and hit Eystein so that he fell overboard and drowned. His body was salvaged and buried in a mound. Eystein was succeeded by his son Halfdan the Mild.
Preceded by
Halfdan Hvitbeinn Head of the House of Yngling Succeeded by
Halfdan the Mild
--------------------
ABT 0725 - ABT 0780
OCCUPATION: Konge i Romerike/Vestfold
BIRTH: ABT 0725, (704 ?)
DEATH: ABT 0780, Jarlsø (druknet)
BURIAL: Borrestranda (hauglagt)
Father: Halvdan Olavsson KVITBEIN
Mother: Aasa ØYSTEINSDATTER
Family 1 : Hild EIRIKSDATTER
+Halvdan ØYSTEINSSON
Kilde: nermo.org
--------------------
Öystein var son till Halfdan Hvitbeinn av huset Yngling enligt Heimskringla . Han ärvde tronen i Romerike och Västfold .
Hans hustru var Hild , dotter till konungen i Västfold , Erik Agnarsson . Erik hade ingen son så Eystein ärvt Västfold .
Öystein gick till Varna med några fartyg att plundra och transporteras bort alla djur och andra värdesaker . Var dock konungen i Varna kung Skjold som var en stor trollkarl . Skjold kom till stranden och såg seglen för Öystein skepp . Han vinkade sin kappa och blåste in i den som orsakade en boom av ett fartyg att svinga och slå Eystein så att han föll överbord och drunknade. Hans kropp bärgades och begravd i en kulle .
Öystein ärvdes av hans son Halfdan Mild .
Öystein gift Hild Eriksdatter , dotter till Erik Agnarsson och Okänd.
--------------------
Eystein Halfdansson (Old Norse: Eysteinn Hálfdansson) was the son of Halfdan Hvitbeinn of the House of Yngling according to Heimskringla. He inherited the throne of Romerike and Vestfold.
His wife was Hild, the daughter of the king of Vestfold, Erik Agnarsson. Erik had no son, so Eystein inherited Vestfold.
Eystein died while pillaging in Varna. King Skjöld of Varna, a great warlock, arrived at the beach and saw the sails of Eystein's ships. He waved his cloak and blew into it which caused a boom of one ship to swing and hit Eystein so that he fell overboard and drowned. His body was salvaged and buried in a mound. Eystein was succeeded by his son Halfdan the Mild.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Ynglings were the oldest known Scandinavian dynasty. It can refer to the following clans:
The Scylfings (Old Norse: Skilfingar), the semi-legendary royal Swedish clan during the Age of Migrations, with kings such as Eadgils, Onela and Ohthere. When Beowulf and Ynglingatal were composed sometime in the eighth-tenth centuries, the respective scop and skald expected his audience to have a great deal of background information about these kings, which is shown in the allusiveness of the references.
The Fairhair dynasty, descending from the kings of Oppland, Norway. According to surviving early sources, such as Ynglingatal and Íslendingabók, these kings were descended from the Swedish Scylfings of Uppland, Sweden.
The House of Munsö, a Swedish dynasty. The earliest kings of this dynasty that historians generally agree are historical are Eric the Victorious and Olof Skötkonung.
Some early kings were probably mythical, whereas others probably existed in real life. Especially, Egil, Ottar, Ale and Adils are mentioned in several sources and are very likely to have been real kings
In the Scandinavian sources they are the descendants of Yngvi-Frey of Vanaheim. Yngling means descendant of Frey, and in the Gesta Danorum of Saxo Grammaticus they are called the sons of Frey.
Several of these kings appear in Beowulf: Eadgils (Adils), Onela (Ale), and Ohthere (Ottar Vendelkråka), but here they are called Scylfings (see the Beowulf section below). Snorri Sturluson hints at a less divine origin in Skáldskaparmál for this dynasty: One war-king was named Skelfir; and his house is called the House of Skilfings: his kindred is in the Eastern Region (Sweden is the eastern part of Scandinavia, and the Swedish kings could be called east kings).
Another origin for the name skilfing is possible: Snorri described Erik and Alrik, the sons of Skjalf to be the de facto ancestors of this Norse clan.
The kings who resided at Upsal had been the supreme chiefs over the whole Swedish dominions until the death of Agne, when, as before related, the kingdom came to be divided between brothers (Alrek and Erik). After that time the dominions and kingly powers were spread among the branches of the family as these increased; but some kings cleared great tracts of forest-land, and settled them, and thereby increased their domains
From Sweden to Norway
According to Snorri Sturluson, the dynasty led the settlement of the Swedish provinces and established themselves as the kings of its provinces, accepting the overlordship of the Swedish king at Uppsala, until the dynasty all but exterminated itself with Ingjald Ill-Ruler and his downfall. A survivor Olof Trätälja was the ancestor of the Norwegian branch
However, both Snorri (as in the earlier quote) and Saxo described the clan as remaining in Sweden after this date.
Saxo on the Battle of Bråvalla (ca 750):
Now the bravest of the Swedes were these: Arwakki, Keklu-Karl (Kelke-Karl), Krok the Peasant, (from Akr), Gudfast and Gummi from Gislamark. These were kindred of the god Frey, and most faithful witnesses to the gods. Ingi (Yngwe) also, and Oly, Alver, Folki, all sons of Elrik (Alrek), embraced the service of Ring (Sigurd Ring); they were men ready of hand, quick in counsel, and very close friends of Ring. They likewise held the god Frey to be the founder of their race. Amongst these from the town of Sigtun (Old Sigtuna) also came Sigmund, a champion advocate, versed in making contracts of sale and purchase; besides him Frosti surnamed Bowl: allied with him was Alf the Lofty (Proud?) from the district of Upsala (Old Uppsala); this man was a swift spear-thrower, and used to go in the front of the battle.
Moreover, both in Icelandic sources and in the Gesta Danorum, king Sigurd Ring would become the ancestor of the houses of Ragnar Lodbrok and would thus be the semi-legendary ancestor of later Swedish and Danish royal houses. (See the House of Munsö.)
--------------------
Eysteinn I "Fretr" Glumru Halfdansson King Of Vestfold 1 2
Birth: About 740 in , , Vestfold, Norway 3 4
Death:
Sex: M
Father: Halfdan "Hvitbein" Olafsson King Of Uppsala b. 725 in , Ringerike, Buskerud, Norway
Mother: Asa Eysteinsdatter Princess Of Hedmark b. About 710 in (, , Uppsala, Sweden)
Unknown: , , Vestfold, Norway 5 1 2 4
Unknown: 5 1 2 4
LDS Baptism: 28 May 1923
LDS Endowment: 16 May 1928 ARIZO
LDS Sealing Child: Done
Changed: 11 Dec 2002 00:00
Spouses & ChildrenHildi Eiriksdatter (Wife) b. About 740 in (, , Vestfold, Norway)1 2 3 4
Marriage: Abt 755 in (, , Vestfold, Norway) 6 Nov 2004 14:29
Children:
Geva Eysteinsdatter b. About 756 in (, Holtum, Vestfold, Norway)
Halfdan II Eysteinsson King Of Vestfold b. About 767 in (, Holtum, Vestfold, Norway)
Lifa Eysteinsdatter Princess Of Vestfold b. 772 in (, Holtum, Vestfold, Norway)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NotesIndividual:Name Suffix: King of Vestfold
REFN: HWS8564
Ancestral File Number:HRN9-Q6
OBJE: C:\LEGACY\PICTURES\c_crown.gif
OBJE: C:\LEGACY\PICTURES\C_Murale.GIFCHAN20 Mar 2001
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SourcesTitle: "Concise Columbia Electronic Encyclopedia"Author: Ansley, Clarke F.
Publication: (Morningside Heights, New York, Columbia University Press
, Licensed from INSO Corporation, December 31, 1941, 1994), Hard C
lbert F. Schmuhl, "Title: "Royal Lines & Adamic Genealogy: Genealogical Research of A
lbert F. Schmuhl, "Author: Schmuhl, Albert F.
Publication: e-mail documentation, March 1997, Albert F. Schmuhl, Americ
a Online Posting: Genealogy Forum
Title: "FamilySearch® Ancestral Fileâ„¢ v4.19"
Author: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Publication: 3 Feb 2001
Title: "Genealogical Research of Kirk Larson"
Author: Larson, Kirk
Publication: Personal Research Works including Bethune & Hohenlohe Desce
ndants, 1981-2001, Kirk Larson, Private Library
Title: "Héraldique européenne"
Author: Arnaud Bunel
Publication: Coats of Arms for European Royalty and Nobility (http://www
.heraldique-europeenne.org, Arnaud Bunel, 1998) , Internet"Armigerous" (ahr-MIJ-ehr-us) adjective
Bearing or entitled to bear heraldicarms.
The reason the notion of a family crest was brought into th
e languagewas that those who were armigerous (entitled to bear arms) used to put their crest or achieveme
--------------------
After Halfdan Whiteleg's death, according to the sagas, his son Eystein ruled Vestfold until a rival king named Skjold used his magic powers to have Eystein knocked overboard during a sailing expedition. Eystein's body was recovered from the sea and buried with great ceremony.
Note: [Royal Families of Medieval Scandinavia, Flander & Kiev] Note: Title: Royal Families of Medieval Scandinavia, Flanders, and Kiev, by Rupert Alen & Anna Dahlquist, 1997, King's River Publ. Note: Page: 7--------------------
http://en.wikipedia.org/wiki/Eystein_Halfdansson -------------------- Eystein Halfdansson (Old Norse: Eysteinn Hálfdansson) was the son of Halfdan Hvitbeinn of the House of Yngling according to Heimskringla. He inherited the throne of Romerike and Vestfold.
His wife was Hild, the daughter of the king of Vestfold, Erik Agnarsson. Erik had no son, so Eystein inherited Vestfold.
Eystein died while pillaging in Varna. King Skjöld of Varna, a great warlock, arrived at the beach and saw the sails of Eystein's ships. He waved his cloak and blew into it which caused a boom of one ship to swing and hit Eystein so that he fell overboard and drowned. His body was salvaged and buried in a mound. Eystein was succeeded by his son Halfdan the Mild.
-------------------- From http://www.rpi.edu/~holmes/Hobbies/Genealogy/ps05/ps05_090.htm
51. OF KING EYSTEIN'S DEATH.
Eystein, Halfdan Hvitbein's son, became king after in Raumarike
and Westfold. He was married to Hild, a daughter of Eric
Agnarsson, who was king in Westfold. Agnar, Eric's father, was a
son of Sigtryg, king in the Vend district. King Eric had no son,
and died while King Halfdan Hvitbein was still in life. The
father and son, Halfdan and Eystein, then took possession of the
whole of Westfold, which Eystein ruled over as long as he lived.
At that time there lived at Varna a king called Skjold, who was a
great warlock. King Eystein went with some ships of war to
Varna, plundered there, and carried away all he could find of
clothes or other valuables, and of peasants' stock, and killed
cattle on the strand for provision, and then went off. King
Skjold came to the strand with his army, just as Eystein was at
such a distance over the fjord that King Skjold could only see
his sails. Then he took his cloak, waved it, and blew into it.
King Eystein was sitting at the helm as they sailed in past
Jarls, and another ship was sailing at the side of his, when
there came a stroke of a wave, by which the boom of the other
ship struck the king and threw him overboard, which proved his
death. His men fished up his body, and it was carried into
Borre, where a mound was thrown up over it, out towards the sea
at Raden, near Vodle. So says Thjodolf: --
"King Eystein sat upon the poop
Of his good ship: with sudden swoop
The swinging boom dashed him to hell,
And fathoms deep the hero fell
Beneath the brine. The fury whirl
Of Loke, Tempest's brother's girl,
Grim Hel, clutched his soul away;
And now where Vodle's ocean bay
Receives the ice-cold stream, the grave
Of Eystein stands -- the good, the brave!"
****************************Events in the life of Eysteinn "the Fart" Hálfdansson
·King Skjold of Varna came to the strand with his army, just as Eystein was at such a distance over the fjord that King Skjold could only see his sails. Then he took his cloak, waved it, and blew into it. King Eystein was sitting at the helm as they sailed in past Jarls, and another ship was sailing at the side of his, when there came a stroke of a wave, by which the boom of the other ship struck the king and threw him overboard, which proved his death.
event 1 .
·given Vestfold to rule over after his father took possession of Eystein's deceased father-in-law's territory
burial 1 .
in Borre, Raden, near Vodle, Vestfold.
·His men fished up his body, and it was carried into Borre, where a mound was thrown up over it, out towards the sea at Raden, near Vodle. So says Thjodolf: -- "King Eystein sat upon the poop Of his good ship: with sudden swoop The swinging boom dashed him to hell, And fathoms deep the hero fell Beneath the brine. The fury whirl Of Loke, Tempest's brother's girl, Grim Hel, clutched his soul away; And now where Vodle's ocean bay Receives the ice-cold stream, the grave Of Eystein stands -- the good, the brave!"
event 1 .
·went with some ships of war to Varna, the land of King Skjold, and plundered there, and carried away all he could find of clothes or other valuables, and of peasants' stock, and killed cattle on the strand for provision, and then began his return home -------------------- Eystein Halfdansson (Old Norse: Eysteinn Hálfdansson) was the son of Halfdan Hvitbeinn of the House of Yngling according to Heimskringla. He inherited the throne of Romerike. He was known by his nickname Eysteinn Fart, an Old Norse name, possibly meaning "the swift".
His wife was Hild, the daughter of the king of Vestfold, Erik Agnarsson. Erik had no son, so Eystein obtained Vestfold as his wife's inheritence.
Eystein died while pillaging in Varna. King Skjöld of Varna, a great warlock, arrived at the beach and saw the sails of Eystein's ships. He waved his cloak and blew into it which caused a boom of one ship to swing and hit Eystein so that he fell overboard and drowned. His body was salvaged and buried in a mound. Eystein was succeeded by his son Halfdan the Mild. -------------------- King of Raumerike and Vestfold Eysteinn "the Fart" Hálfdanarson was given Vestfold to rule over after his father took possession of Eystein's deceased father-in-law's territory. He was King between 750 and 780.
He married Hild Eiríksdóttir, daughter of King of Vestfold Eiríkr Agnarsson.
He went with some ships of war to Varna, the land of King Skjold, and plundered there, and carried away all he could find of clothes or other valuables, and of peasants' stock, and killed cattle on the strand for provision, and then began his return home.
King Skjold of Varna came to the strand with his army, just as Eystein was at such a distance over the fjord that King Skjold could only see his sails. Then he took his cloak, waved it, and blew into it. King Eystein was sitting at the helm as they sailed in past Jarls, and another ship was sailing at the side of his, when there came a stroke of a wave, by which the boom of the other ship struck the king and threw him overboard, which proved his death.
He was buried in Borre, Raden, near Vodle, Vestfold, Norway. His men fished up his body, and it was carried into Borre, where a mound was thrown up over it, out towards the sea at Raden, near Vodle.
So says Thjodolf:
"King Eystein sat upon the poop
Of his good ship: with sudden swoop
The swinging boom dashed him to hell,
And fathoms deep the hero fell
Beneath the brine. The fury whirl
Of Loke, Tempest's brother's girl,
Grim Hel, clutched his soul away;
And now where Vodle's ocean bay
Receives the ice-cold stream, the grave
Of Eystein stands -- the good, the brave!"
See "My Lines"
( http://homepages.rootsweb.ancestry.com/~cousin/html/p278.htm#i9085 )
from Compiler: R. B. Stewart, Evans, GA
( http://homepages.rootsweb.ancestry.com/~cousin/html/index.htm ) -------------------- King of Norway -------------------- Eystein "Fret/Fjert" Halfdansson, son of Halvdan Olavsson Kvitbein
http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98ystein_Halvdansson
http://en.wikipedia.org/wiki/Eystein_Halfdansson
Øystein Halvdansson / Eystein Halfdansson / Eysteinn Hálfdansson
(In English: Eystein Halfdansson)
King in part of Norway: Romerike / Vestfold
http://lind.no/nor/index.asp?lang=gb&emne=asatru&person=%D8ystein%20Halvdansson
Øystein Halvdansson (levde i tiden rundt 730 e. Kr.) var, i henhold til Snorre Sturlassons Ynglingesagaen, småkonge over Vestfold og Romerike. Han var sønn av Halvdan Kvitbein og Åsa Øysteinsdotter og ble gift med Hild Eiriksdotter, datter til Eirik Agnarsson, småkonge i Vestfold. Deres sønn var Halvdan Øysteinsson, også kalt for den den gavmilde.
Øystein arvet av sin far Solør, store deler av Hedmark, Toten, Hadeland og en del av Vestfold. Etter at svigerfaren Eirik Agnarsson døde sønnesløs arvet Øystein også resten av Vestfold.
Snorre forteller at Øystein dro på plyndringsferd til Varna og tok med seg alt av husdyr og verdisaker. Kongen av Varna var på denne tiden var Skjøld som etter sigende var «en stor trollmann». Da Skjøld kom til stranda og så Øysteins seil vinket han med kappen sin og blåste inn i den. Trolldommen fikk bommen på Øysteins skip til å svinge og slo ham over bord. I sjøen druknet Øystein og det ble hans bane. Liket ble derimot berget og ført til Borre, hvor det ble hauglagt.
Druknet, begravet på Borrestranda (Hauglagt)
Den eldste Noregshistoria frå 1170 fortel at Øystein hadde tilnamnet fjert
--------------------
Eystein Halfdansson (Old Norse: Eysteinn Hálfdansson) was the son of Halfdan Hvitbeinn of the House of Yngling according to Heimskringla. He inherited the throne of Romerike and Vestfold.
His wife was Hild, the daughter of the king of Vestfold, Erik Agnarsson. Erik had no son, so Eystein inherited Vestfold.
Eystein died while pillaging in Varna. King Skjöld of Varna, a great warlock, arrived at the beach and saw the sails of Eystein's ships. He waved his cloak and blew into it which caused a boom of one ship to swing and hit Eystein so that he fell overboard and drowned. His body was salvaged and buried in a mound. Eystein was succeeded by his son Halfdan the Mild.
Preceded by
Halfdan Hvitbeinn Head of the House of Yngling Succeeded by
Halfdan the Mild
-------------------- Eystein HalfdanssonFrom Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search Eystein Halfdansson (Old Norse: Eysteinn Hálfdansson) was the son of Halfdan Hvitbeinn of the House of Yngling according to Heimskringla. He inherited the throne of Romerike. He was known by his nickname Eysteinn Fart, an Old Norse name, possibly meaning "the swift".
His wife was Hild, the daughter of the king of Vestfold, Erik Agnarsson. Erik had no son, so Eystein obtained Vestfold as his wife's inheritance.
Eystein died while pillaging in Varna. King Skjöld of Varna, a great warlock, arrived at the beach and saw the sails of Eystein's ships. He waved his cloak and blew into it which caused a boom of one ship to swing and hit Eystein so that he fell overboard and drowned. His body was salvaged and buried in a mound. Eystein was succeeded by his son Halfdan the Mild.[
-------------------- A Norwegian Knight that ruled in the Upplands. King of Vestfold & Roumarike. Øistein was also called Gøte (meaning from Gotland in Sweden) and in the Orkneyingasaga "the Swede", since he was probably fostered in Sweden. In those days often a foster father (even in another country) raised a child. Øistein was king over greater part of Norway south of Dovre. He was buried in Borre. -------------------- BIOGRAFI:
Øystein Halvdansson (levde i tiden rundt 730 e. Kr.) var, i henhold til Snorre Sturlassons Ynglingesagaen, småkonge over Vestfold og Romerike. Han var sønn av Halvdan Kvitbein og Åsa Øysteinsdotter og ble gift med Hild Eiriksdotter, datter til Eirik Agnarsson, småkonge i Vestfold. Deres sønn var Halvdan Øysteinsson, også kalt for den den gavmilde.
Øystein arvet av sin far Solør, store deler av Hedmark, Toten, Hadeland og en del av Vestfold. Etter at svigerfaren Eirik Agnarsson døde sønnesløs arvet Øystein også resten av Vestfold.
Snorre forteller at Øystein dro på plyndringsferd til Varna og tok med seg alt av husdyr og verdisaker. Kongen av Varna var på denne tiden var Skjøld som etter sigende var «en stor trollmann». Da Skjøld kom til stranda og så Øysteins seil vinket han med kappen sin og blåste inn i den. Trolldommen fikk bommen på Øysteins skip til å svinge og slo ham over bord. I sjøen druknet Øystein og det ble hans bane. Liket ble derimot berget og ført til Borre, hvor det ble hauglagt. 
HALFDANSSON, Eystein «Fret/Fjert» (I283)
 
30 Eysteinn (d. ca 600) was the son of Eadgils and Yrsa of Saxony. He was the father of Ingvar.
Snorri Sturluson relates that Eysteinn ruled Sweden at the time when Hrólf Kraki died in Lejre. It was a troubled time when many seakings ravaged the Swedish shores. One of those kings was named Sölve and he was from Jutland (but according to Historia Norwegiae he was Geatish, see below). At this time Sölve was pillaging in the Baltic Sea and so he arrived in Lofond (probably the island of Lovön or the Lagunda Hundred), where Eysteinn was at a feast. It was night-time and Sölve and his men surrounded the house and set it on fire burning everyone inside to death. Then Sölve arrived at Sigtuna (Old Sigtuna) and ordered the Swedes to accept him as king. The Swedes refused and gathered an army that fought against Sölve and his men, but they lost after eleven days. The Swedes had to accept him as king for a while until they rebelled and killed him.
Snorri then quotes a stanza from Þjóðólfr of Hvinir's Ynglingatal:
Veit ek Eysteins enda fólginn lokins lífs á Lofundi; ok sikling með Svíum kváðu Jótska menn inni brenna. Ok bitsótt í brandnói hlíðar þangs á hilmi rann, þá er timbrfastr toptar nökkvi, flotna fullr um fylki brann.[1]For a long time none could tell How Eystein died – but now I know That at Lofond the hero fell; The branch of Odin was laid low, Was burnt by Solve's Jutland men. The raging tree-devourer fire Rushed on the monarch in its ire; First fell the castle timbers, then The roof-beams – Eystein's funeral pyre.[2]The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation (continuing after Eadgils, called Adils or Athisl):
Hic [Adils vel Athisl] genuit Eustein, quem Gautones in domo quadam obtrusum cum suis vivum incenderunt. Hujus filius Ynguar [...][1]. He [Adils] became sire to Øystein, whom the Götar thrust into a house and incinerated alive there with his men. His son Yngvar, [...][2] Thorsteins saga Víkingssonar makes Eysteinn the father of Anund and grandfather of Ingjald and consequently skips Ingvar's generation. It adds a second son to Eysteinn named Olaf, who was the king of Fjordane in Norway. -------------------- 34. ROLF KRAKE'S DEATH.
Eystein, King Adils' son, ruled next over Sweden, and in his lifetime Rolf Krake of Leidre fell. In those days many kings, both Danes and Northmen, ravaged the Swedish dominions; for there were many sea-kings who ruled over many people, but had no lands, and he might well be called a sea-king who never slept beneath sooty roof-timbers.
35. OF EYSTEIN AND THE JUTLAND KING SOLVE.
There was a sea-king called Solve, a son of Hogne of Njardo, who at that time plundered in the Baltic, but had his dominion in Jutland. He came with his forces to Sweden, just as King Eystein was at a feast in a district called Lofond. Solve came unexpectedly in the night on Eystein, surrounded the house in which the king was, and burned him and all his court. Then Solve went to Sigtun, and desired that the Swedes should receive him, and give him the title of king; but they collected an army, and tried to defend the country against him, on which there was a great battle, that lasted, according to report, eleven days. There King Solve was victorious, and was afterwards king of the Swedish dominions for a long time, until at last the Swedes betrayed him, and he was killed. Thjodolf tells of it thus: --
"For a long time none could tell How Eystein died -- but now I know That at Lofond the hero fell; The branch of Odin was laid low, Was burnt by Solve's Jutland men. The raging tree-devourer fire Rushed on the monarch in its ire; First fell the castle timbers, then The roof-beams -- Eystein's funeral pyre."
**********************Events in the life of Eysteinn Adilsson
† death 1 . ·There was a sea-king called Solve, a son of Hogne of Njardo, who at that time plundered in the Baltic, but had his dominion in Jutland. He came with his forces to Sweden, just as King Eystein was at a feast in a district called Lofond. Solve came unexpectedly in the night on Eystein, surrounded the house in which the king was, and burned him and all his court. event 1 . ·succeeded his father to the kingdom of Uppsala -------------------- Øystein. Ved denne Tid brugte Kongerne, forat underholde sine Hofmænd, at reise omkring til de Rigeste i Landet paa Gjæsterie eller Veitslo. Da Øystein saaledes opholdt sig paa Løvøen, blev han overfalden og fældet af den norske Sjøkonge Sølve. Svenskerne ikke nøjde hermed, holdt mod ham et Slag, som varede i elleve Dage. Sølve seirede dog, og herskede en Tid i Upsala, men ihjelsloges omsider af Øysteins Søn. -------------------- Øystein Adilsson var ein konge av Ynglingeætta, skildra hjå Snorre Sturlason og i Den eldste Noregshistoria. Øystein skal ha levd på den tida Rolv Krake fall. Han var son av kong Adils, som er nemnd i fleire kjelder.
Snorre fortel korleis Øystein rådde i ei tid med mykje ufred. Mellom anna hadde Øystein vanskar med ein kong Solve frå Nærøy, som hadde jord på Jylland og i Sverige. Solve kringsette halla til Øystein og brende han inne.
Tjodolv frå Kvine segjer:
Øystein veit eg enden fann på live i Lovund, so lagnaden vilde. Og juten, kvad dei, inne brende Stor-kongen med svia-menn. Den som skogen øyder av på hovdingen fauk i heimen hans eigin då den trauste timber-stogo av kjempur full yvi kongen brann. Yngvar Øysteinsson hemna far sin, seier Snorre.
Den eldste Noregshistoria [endre]Etter denne framstillinga var det gautane som brende Øystein inne. "Juten" i kvadet over er mistydd av Snorre. Dette fell inn i ei problemstilling som og er nemnd i Béowulf, der det er strid mellom svear og gautar.
Henta frå «http://nn.wikipedia.org/wiki/%C3%98ystein_Adilsson»
-------------------- Noteringar Sveakonung i G:a Uppsala under senare hälften av 500-talet. Son till Adils den store och Yrsa av Venden. Under hans tid härjade både danskarna och norrmännen i Svea rike. Även sjökkonungar utan land kom hit och plundrade. En sådan, Sölve son till Högne på Njardö, härjade i österled. Han hade ett eget rike i Jutland. Kung Östen var ute på gästning i Lovund när Sölve kom med sin flotta och överföll honom mitt i natten. Kung Östen blev innebränd med hela sin hird. Sedan drog Sölve till Sigtuna och krävde att få bli kung. Kung Östen höglades i Lovund, tätt intill nuvarande Enköpingsvägen.
-------------------- Eysteinn (d. ca 600), Swedish: Östen, was the son of Eadgils and Yrsa of Saxony. He was the father of Ingvar. The Eysteinn tumulus (Östens hög) in Västerås near Östanbro has been linked to King Eysteinn by some popular historians. The term Hög is derived from the Old Norse word haugr meaning mound or barrow.
Snorri Sturluson relates that Eysteinn ruled Sweden at the time when Hrólf Kraki died in Lejre. It was a troubled time when many sea kings ravaged the Swedish shores. One of those kings was named Sölve and he was from Jutland (but according to Historia Norwegiae he was Geatish, see below). At this time Sölve was pillaging in the Baltic Sea and so he arrived in Lofond (probably the island of Lovön or the Lagunda Hundred), where Eysteinn was at a feast. It was night-time and Sölve and his men surrounded the house and set it on fire burning everyone inside to death. Then Sölve arrived at Sigtuna (Old Sigtuna) and ordered the Swedes to accept him as king. The Swedes refused and gathered an army that fought against Sölve and his men, but they lost after eleven days. The Swedes had to accept him as king for a while until they rebelled and killed him
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%96sten -------------------- Eysteinn (d. ca 600) was the son of Eadgils and Yrsa of Saxony. He was the father of Ingvar.
Snorri Sturluson relates that Eysteinn ruled Sweden at the time when Hrólf Kraki died in Lejre. It was a troubled time when many sea kings ravaged the Swedish shores. One of those kings was named Sölve and he was from Jutland (but according to Historia Norwegiae he was Geatish, see below). At this time Sölve was pillaging in the Baltic Sea and so he arrived in Lofond (probably the island of Lovön or the Lagunda Hundred), where Eysteinn was at a feast. It was night-time and Sölve and his men surrounded the house and set it on fire burning everyone inside to death. Then Sölve arrived at Sigtuna (Old Sigtuna) and ordered the Swedes to accept him as king. The Swedes refused and gathered an army that fought against Sölve and his men, but they lost after eleven days. The Swedes had to accept him as king for a while until they rebelled and killed him.
-------------------- http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%96sten -------------------- From http://www.rpi.edu/~holmes/Hobbies/Genealogy/ps18/ps18_355.htm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 34. ROLF KRAKE'S DEATH.
Eystein, King Adils' son, ruled next over Sweden, and in his lifetime Rolf Krake of Leidre fell. In those days many kings, both Danes and Northmen, ravaged the Swedish dominions; for there were many sea-kings who ruled over many people, but had no lands, and he might well be called a sea-king who never slept beneath sooty roof-timbers.
35. OF EYSTEIN AND THE JUTLAND KING SOLVE.
There was a sea-king called Solve, a son of Hogne of Njardo, who at that time plundered in the Baltic, but had his dominion in Jutland. He came with his forces to Sweden, just as King Eystein was at a feast in a district called Lofond. Solve came unexpectedly in the night on Eystein, surrounded the house in which the king was, and burned him and all his court. Then Solve went to Sigtun, and desired that the Swedes should receive him, and give him the title of king; but they collected an army, and tried to defend the country against him, on which there was a great battle, that lasted, according to report, eleven days. There King Solve was victorious, and was afterwards king of the Swedish dominions for a long time, until at last the Swedes betrayed him, and he was killed. Thjodolf tells of it thus: --
"For a long time none could tell How Eystein died -- but now I know That at Lofond the hero fell; The branch of Odin was laid low, Was burnt by Solve's Jutland men. The raging tree-devourer fire Rushed on the monarch in its ire; First fell the castle timbers, then The roof-beams -- Eystein's funeral pyre."
**********************Events in the life of Eysteinn Adilsson
† death 1 . ·There was a sea-king called Solve, a son of Hogne of Njardo, who at that time plundered in the Baltic, but had his dominion in Jutland. He came with his forces to Sweden, just as King Eystein was at a feast in a district called Lofond. Solve came unexpectedly in the night on Eystein, surrounded the house in which the king was, and burned him and all his court. event 1 . ·succeeded his father to the kingdom of Uppsala --------------------
He was slain in a battle in EsthoniaRuled after his father Audils and was succeeded by his son Yngvar. Was never able to defend his people against the Danes. [WBH - Sweden]FOSTER, MINOR, WAITE, NEWLIN LINESon of King Audils and Yrsa; father of Yngvar. [History of Sweden, p. 38]Son of Adils 'den Mèaktige' Ottarsson and Yrsa Olafsdottir; father of Yngvar 'the Tall' Eysteinsson. [Bob FurtawSon of Adils Ottarsson and Yrsa Helgasdottir; father of: 1. Ingvar 'the Tall' Eysteinsson 2. Brotanund EysteinssonReference Number: G6T0-45 IG---
Note:There was a sea-king called Solve, a son of Hogne of Njardo, who at that time plundered in the Baltic, but had his dominion in Jutland. He came with his forces to Sweden, just as King Eystein was at a feast in a district called Lofond. Solve came unexpectedly in the night on Eystein, surrounded the house in which the king was, and burned him and all his court. Then Solve went to Sigtun, and desired that the Swedes should receive him, and give him the title of king; but they collected an army, and tried to defend the country against him, on which there was a great battle, that lasted, according to report, eleven days. There King Solve was victorious, and was afterwards king of the Swedish dominions for a long time, until at last the Swedes betrayed him, and he was killed. Thjodolf tells of it thus: --"For a long time none could tell How Eystein died -- but now I know That at Lofond the hero fell; The branch of Odin was laid low, Was burnt by Solve's Jutland men. The raging tree-devourer fire Rushed on the monarch in its ire; First fell the castle timbers, then The roof-beams -- Eystein's funeral pyre.[Ayres.FBC.FTW]
--------------------
He was slain in a battle in EsthoniaRuled after his father Audils and was succeeded by his son Yngvar. Was never able to defend his people against the Danes. [WBH - Sweden]FOSTER, MINOR, WAITE, NEWLIN LINESon of King Audils and Yrsa; father of Yngvar. [History of Sweden, p. 38]Son of Adils 'den Mèaktige' Ottarsson and Yrsa Olafsdottir; father of Yngvar 'the Tall' Eysteinsson. [Bob FurtawSon of Adils Ottarsson and Yrsa Helgasdottir; father of: 1. Ingvar 'the Tall' Eysteinsson 2. Brotanund EysteinssonReference Number: G6T0-45 IG---
Note:There was a sea-king called Solve, a son of Hogne of Njardo, who at that time plundered in the Baltic, but had his dominion in Jutland. He came with his forces to Sweden, just as King Eystein was at a feast in a district called Lofond. Solve came unexpectedly in the night on Eystein, surrounded the house in which the king was, and burned him and all his court. Then Solve went to Sigtun, and desired that the Swedes should receive him, and give him the title of king; but they collected an army, and tried to defend the country against him, on which there was a great battle, that lasted, according to report, eleven days. There King Solve was victorious, and was afterwards king of the Swedish dominions for a long time, until at last the Swedes betrayed him, and he was killed. Thjodolf tells of it thus: --"For a long time none could tell How Eystein died -- but now I know That at Lofond the hero fell; The branch of Odin was laid low, Was burnt by Solve's Jutland men. The raging tree-devourer fire Rushed on the monarch in its ire; First fell the castle timbers, then The roof-beams -- Eystein's funeral pyre.[Ayres.FBC.FTW]
-------------------- Eysteinn (Swedish: Östen; died ca 600) was the son of Eadgils and Yrsa of Saxony. He was the father of Ingvar. The Eysteinn tumulus (Östens hög) in Västerås near Östanbro has been linked to King Eysteinn by some popular historians. The term Hög is derived from the Old Norse word haugr meaning mound or barrow.
Snorri Sturluson relates that Eysteinn ruled Sweden at the time when Hrólf Kraki died in Lejre. It was a troubled time when many sea kings ravaged the Swedish shores. One of those kings was named Sölve and he was from Jutland (but according to Historia Norwegiae he was Geatish, see below). At this time Sölve was pillaging in the Baltic Sea and so he arrived in Lofond (probably the island of Lovön or the Lagunda Hundred), where Eysteinn was at a feast. It was night-time and Sölve and his men surrounded the house and set it on fire burning everyone inside to death. Then Sölve arrived at Sigtuna (Old Sigtuna) and ordered the Swedes to accept him as king. The Swedes refused and gathered an army that fought against Sölve and his men, but they lost after eleven days. The Swedes had to accept him as king for a while until they rebelled and killed him.
Snorri then quotes a stanza from Þjóðólfr of Hvinir's Ynglingatal:
Veit ek Eysteins
enda fólginn
lokins lífs
á Lofundi;
ok sikling
með Svíum kváðu
Jótska menn
inni brenna.
Ok bitsótt
í brandnói
hlíðar þangs
á hilmi rann,
þá er timbrfastr
toptar nökkvi,
flotna fullr
um fylki brann.[1] For a long time none could tell
How Eystein died – but now I know
That at Lofond the hero fell;
The branch of Odin was laid low,
Was burnt by Solve's Jutland men.
The raging tree-devourer fire
Rushed on the monarch in its ire;
First fell the castle timbers, then
The roof-beams – Eystein's funeral pyre.[2]
The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation (continuing after Eadgils, called Adils or Athisl):
Hic [Adils vel Athisl] genuit Eustein, quem Gautones in domo quadam obtrusum cum suis vivum incenderunt. Hujus filius Ynguar [...][1].
He [Adils] became sire to Øystein, whom the Götar thrust into a house and incinerated alive there with his men. His son Yngvar, [...][2]Thorsteins saga Víkingssonar makes Eysteinn the father of Anund and grandfather of Ingjald and consequently skips Ingvar's generation. It adds a second son to Eysteinn named Olaf, who was the king of Fjordane in Norway.
[edit] Notes
1.^ Storm, Gustav (editor) (1880). Monumenta historica Norwegiæ: Latinske kildeskrifter til Norges historie i middelalderen, Monumenta Historica Norwegiae (Kristiania: Brøgger), p. 101.
2.^ Ekrem, Inger (editor), Lars Boje Mortensen (editor) and Peter Fisher (translator) (2003). Historia Norwegie. Museum Tusculanum Press. ISBN 8772898135, p. 79.
[edit] Primary sources
Ynglingatal
Ynglinga saga (part of the Heimskringla)
Historia Norwegiae
Thorsteins saga Víkingssonar
[edit] Secondary sources
Nerman, B. Det svenska rikets uppkomst. Stockholm, 1925.
-------------------- Roi de Uppland -------------------- Eysteinn (d. ca 600) was the son of Eadgils and Yrsa of Saxony. He was the father of Ingvar.
Snorri Sturluson relates that Eysteinn ruled Sweden at the time when Hrólf Kraki died in Lejre. It was a troubled time when many seakings ravaged the Swedish shores. One of those kings was named Sölve and he was from Jutland (but according to Historia Norwegiae he was Geatish, see below). At this time Sölve was pillaging in the Baltic Sea and so he arrived in Lofond (probably the island of Lovön or the Lagunda Hundred), where Eysteinn was at a feast. It was night-time and Sölve and his men surrounded the house and set it on fire burning everyone inside to death. Then Sölve arrived at Sigtuna (Old Sigtuna) and ordered the Swedes to accept him as king. The Swedes refused and gathered an army that fought against Sölve and his men, but they lost after eleven days. The Swedes had to accept him as king for a while until they rebelled and killed him.
Snorri then quotes a stanza from Þjóðólfr of Hvinir's Ynglingatal:
Veit ek Eysteins enda fólginn lokins lífs á Lofundi; ok sikling með Svíum kváðu Jótska menn inni brenna. Ok bitsótt í brandnói hlíðar þangs á hilmi rann, þá er timbrfastr toptar nökkvi, flotna fullr um fylki brann.[1]For a long time none could tell How Eystein died – but now I know That at Lofond the hero fell; The branch of Odin was laid low, Was burnt by Solve's Jutland men. The raging tree-devourer fire Rushed on the monarch in its ire; First fell the castle timbers, then The roof-beams – Eystein's funeral pyre.[2]The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation (continuing after Eadgils, called Adils or Athisl):
Hic [Adils vel Athisl] genuit Eustein, quem Gautones in domo quadam obtrusum cum suis vivum incenderunt. Hujus filius Ynguar [...][1]. He [Adils] became sire to Øystein, whom the Götar thrust into a house and incinerated alive there with his men. His son Yngvar, [...][2] Thorsteins saga Víkingssonar makes Eysteinn the father of Anund and grandfather of Ingjald and consequently skips Ingvar's generation. It adds a second son to Eysteinn named Olaf, who was the king of Fjordane in Norway. -------------------- 34. ROLF KRAKE'S DEATH.
Eystein, King Adils' son, ruled next over Sweden, and in his lifetime Rolf Krake of Leidre fell. In those days many kings, both Danes and Northmen, ravaged the Swedish dominions; for there were many sea-kings who ruled over many people, but had no lands, and he might well be called a sea-king who never slept beneath sooty roof-timbers.
35. OF EYSTEIN AND THE JUTLAND KING SOLVE.
There was a sea-king called Solve, a son of Hogne of Njardo, who at that time plundered in the Baltic, but had his dominion in Jutland. He came with his forces to Sweden, just as King Eystein was at a feast in a district called Lofond. Solve came unexpectedly in the night on Eystein, surrounded the house in which the king was, and burned him and all his court. Then Solve went to Sigtun, and desired that the Swedes should receive him, and give him the title of king; but they collected an army, and tried to defend the country against him, on which there was a great battle, that lasted, according to report, eleven days. There King Solve was victorious, and was afterwards king of the Swedish dominions for a long time, until at last the Swedes betrayed him, and he was killed. Thjodolf tells of it thus: --
"For a long time none could tell How Eystein died -- but now I know That at Lofond the hero fell; The branch of Odin was laid low, Was burnt by Solve's Jutland men. The raging tree-devourer fire Rushed on the monarch in its ire; First fell the castle timbers, then The roof-beams -- Eystein's funeral pyre."
**********************Events in the life of Eysteinn Adilsson
† death 1 . ·There was a sea-king called Solve, a son of Hogne of Njardo, who at that time plundered in the Baltic, but had his dominion in Jutland. He came with his forces to Sweden, just as King Eystein was at a feast in a district called Lofond. Solve came unexpectedly in the night on Eystein, surrounded the house in which the king was, and burned him and all his court. event 1 . ·succeeded his father to the kingdom of Uppsala -------------------- Øystein. Ved denne Tid brugte Kongerne, forat underholde sine Hofmænd, at reise omkring til de Rigeste i Landet paa Gjæsterie eller Veitslo. Da Øystein saaledes opholdt sig paa Løvøen, blev han overfalden og fældet af den norske Sjøkonge Sølve. Svenskerne ikke nøjde hermed, holdt mod ham et Slag, som varede i elleve Dage. Sølve seirede dog, og herskede en Tid i Upsala, men ihjelsloges omsider af Øysteins Søn. -------------------- Øystein Adilsson var ein konge av Ynglingeætta, skildra hjå Snorre Sturlason og i Den eldste Noregshistoria. Øystein skal ha levd på den tida Rolv Krake fall. Han var son av kong Adils, som er nemnd i fleire kjelder.
Snorre fortel korleis Øystein rådde i ei tid med mykje ufred. Mellom anna hadde Øystein vanskar med ein kong Solve frå Nærøy, som hadde jord på Jylland og i Sverige. Solve kringsette halla til Øystein og brende han inne.
Tjodolv frå Kvine segjer:
Øystein veit eg enden fann på live i Lovund, so lagnaden vilde. Og juten, kvad dei, inne brende Stor-kongen med svia-menn. Den som skogen øyder av på hovdingen fauk i heimen hans eigin då den trauste timber-stogo av kjempur full yvi kongen brann. Yngvar Øysteinsson hemna far sin, seier Snorre.
Den eldste Noregshistoria [endre]
Etter denne framstillinga var det gautane som brende Øystein inne. "Juten" i kvadet over er mistydd av Snorre. Dette fell inn i ei problemstilling som og er nemnd i Béowulf, der det er strid mellom svear og gautar.
Henta frå «http://nn.wikipedia.org/wiki/%C3%98ystein_Adilsson»
-------------------- Noteringar Sveakonung i G:a Uppsala under senare hälften av 500-talet. Son till Adils den store och Yrsa av Venden. Under hans tid härjade både danskarna och norrmännen i Svea rike. Även sjökkonungar utan land kom hit och plundrade. En sådan, Sölve son till Högne på Njardö, härjade i österled. Han hade ett eget rike i Jutland. Kung Östen var ute på gästning i Lovund när Sölve kom med sin flotta och överföll honom mitt i natten. Kung Östen blev innebränd med hela sin hird. Sedan drog Sölve till Sigtuna och krävde att få bli kung. Kung Östen höglades i Lovund, tätt intill nuvarande Enköpingsvägen.
-------------------- Eysteinn (d. ca 600), Swedish: Östen, was the son of Eadgils and Yrsa of Saxony. He was the father of Ingvar. The Eysteinn tumulus (Östens hög) in Västerås near Östanbro has been linked to King Eysteinn by some popular historians. The term Hög is derived from the Old Norse word haugr meaning mound or barrow.
Snorri Sturluson relates that Eysteinn ruled Sweden at the time when Hrólf Kraki died in Lejre. It was a troubled time when many sea kings ravaged the Swedish shores. One of those kings was named Sölve and he was from Jutland (but according to Historia Norwegiae he was Geatish, see below). At this time Sölve was pillaging in the Baltic Sea and so he arrived in Lofond (probably the island of Lovön or the Lagunda Hundred), where Eysteinn was at a feast. It was night-time and Sölve and his men surrounded the house and set it on fire burning everyone inside to death. Then Sölve arrived at Sigtuna (Old Sigtuna) and ordered the Swedes to accept him as king. The Swedes refused and gathered an army that fought against Sölve and his men, but they lost after eleven days. The Swedes had to accept him as king for a while until they rebelled and killed him
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%96sten -------------------- Eysteinn (d. ca 600) was the son of Eadgils and Yrsa of Saxony. He was the father of Ingvar.
Snorri Sturluson relates that Eysteinn ruled Sweden at the time when Hrólf Kraki died in Lejre. It was a troubled time when many sea kings ravaged the Swedish shores. One of those kings was named Sölve and he was from Jutland (but according to Historia Norwegiae he was Geatish, see below). At this time Sölve was pillaging in the Baltic Sea and so he arrived in Lofond (probably the island of Lovön or the Lagunda Hundred), where Eysteinn was at a feast. It was night-time and Sölve and his men surrounded the house and set it on fire burning everyone inside to death. Then Sölve arrived at Sigtuna (Old Sigtuna) and ordered the Swedes to accept him as king. The Swedes refused and gathered an army that fought against Sölve and his men, but they lost after eleven days. The Swedes had to accept him as king for a while until they rebelled and killed him.
-------------------- http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%96sten -------------------- From http://www.rpi.edu/~holmes/Hobbies/Genealogy/ps18/ps18_355.htm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 34. ROLF KRAKE'S DEATH.
Eystein, King Adils' son, ruled next over Sweden, and in his lifetime Rolf Krake of Leidre fell. In those days many kings, both Danes and Northmen, ravaged the Swedish dominions; for there were many sea-kings who ruled over many people, but had no lands, and he might well be called a sea-king who never slept beneath sooty roof-timbers.
35. OF EYSTEIN AND THE JUTLAND KING SOLVE.
There was a sea-king called Solve, a son of Hogne of Njardo, who at that time plundered in the Baltic, but had his dominion in Jutland. He came with his forces to Sweden, just as King Eystein was at a feast in a district called Lofond. Solve came unexpectedly in the night on Eystein, surrounded the house in which the king was, and burned him and all his court. Then Solve went to Sigtun, and desired that the Swedes should receive him, and give him the title of king; but they collected an army, and tried to defend the country against him, on which there was a great battle, that lasted, according to report, eleven days. There King Solve was victorious, and was afterwards king of the Swedish dominions for a long time, until at last the Swedes betrayed him, and he was killed. Thjodolf tells of it thus: --
"For a long time none could tell How Eystein died -- but now I know That at Lofond the hero fell; The branch of Odin was laid low, Was burnt by Solve's Jutland men. The raging tree-devourer fire Rushed on the monarch in its ire; First fell the castle timbers, then The roof-beams -- Eystein's funeral pyre."
**********************Events in the life of Eysteinn Adilsson
† death 1 . ·There was a sea-king called Solve, a son of Hogne of Njardo, who at that time plundered in the Baltic, but had his dominion in Jutland. He came with his forces to Sweden, just as King Eystein was at a feast in a district called Lofond. Solve came unexpectedly in the night on Eystein, surrounded the house in which the king was, and burned him and all his court. event 1 . ·succeeded his father to the kingdom of Uppsala --------------------
He was slain in a battle in EsthoniaRuled after his father Audils and was succeeded by his son Yngvar. Was never able to defend his people against the Danes. [WBH - Sweden]FOSTER, MINOR, WAITE, NEWLIN LINESon of King Audils and Yrsa; father of Yngvar. [History of Sweden, p. 38]Son of Adils 'den Mèaktige' Ottarsson and Yrsa Olafsdottir; father of Yngvar 'the Tall' Eysteinsson. [Bob FurtawSon of Adils Ottarsson and Yrsa Helgasdottir; father of: 1. Ingvar 'the Tall' Eysteinsson 2. Brotanund EysteinssonReference Number: G6T0-45 IG---
Note:There was a sea-king called Solve, a son of Hogne of Njardo, who at that time plundered in the Baltic, but had his dominion in Jutland. He came with his forces to Sweden, just as King Eystein was at a feast in a district called Lofond. Solve came unexpectedly in the night on Eystein, surrounded the house in which the king was, and burned him and all his court. Then Solve went to Sigtun, and desired that the Swedes should receive him, and give him the title of king; but they collected an army, and tried to defend the country against him, on which there was a great battle, that lasted, according to report, eleven days. There King Solve was victorious, and was afterwards king of the Swedish dominions for a long time, until at last the Swedes betrayed him, and he was killed. Thjodolf tells of it thus: --"For a long time none could tell How Eystein died -- but now I know That at Lofond the hero fell; The branch of Odin was laid low, Was burnt by Solve's Jutland men. The raging tree-devourer fire Rushed on the monarch in its ire; First fell the castle timbers, then The roof-beams -- Eystein's funeral pyre.[Ayres.FBC.FTW]
--------------------
He was slain in a battle in Esthonia
Ruled after his father Audils and was succeeded by his son Yngvar. Was never able to defend his people against the Danes. [WBH - Sweden]FOSTER, MINOR, WAITE, NEWLIN LINESon of King Audils and Yrsa; father of Yngvar. [History of Sweden, p. 38]Son of Adils 'den Mèaktige' Ottarsson and Yrsa Olafsdottir; father of Yngvar 'the Tall' Eysteinsson. [Bob FurtawSon of Adils Ottarsson and Yrsa Helgasdottir; father of: 1. Ingvar 'the Tall' Eysteinsson 2. Brotanund EysteinssonReference Number: G6T0-45 IG---
Note:There was a sea-king called Solve, a son of Hogne of Njardo, who at that time plundered in the Baltic, but had his dominion in Jutland. He came with his forces to Sweden, just as King Eystein was at a feast in a district called Lofond. Solve came unexpectedly in the night on Eystein, surrounded the house in which the king was, and burned him and all his court. Then Solve went to Sigtun, and desired that the Swedes should receive him, and give him the title of king; but they collected an army, and tried to defend the country against him, on which there was a great battle, that lasted, according to report, eleven days. There King Solve was victorious, and was afterwards king of the Swedish dominions for a long time, until at last the Swedes betrayed him, and he was killed. Thjodolf tells of it thus: --"For a long time none could tell How Eystein died -- but now I know That at Lofond the hero fell; The branch of Odin was laid low, Was burnt by Solve's Jutland men. The raging tree-devourer fire Rushed on the monarch in its ire; First fell the castle timbers, then The roof-beams -- Eystein's funeral pyre.[Ayres.FBC.FTW]
-------------------- Eysteinn (Swedish: Östen; died ca 600) was the son of Eadgils and Yrsa of Saxony. He was the father of Ingvar. The Eysteinn tumulus (Östens hög) in Västerås near Östanbro has been linked to King Eysteinn by some popular historians. The term Hög is derived from the Old Norse word haugr meaning mound or barrow.
Snorri Sturluson relates that Eysteinn ruled Sweden at the time when Hrólf Kraki died in Lejre. It was a troubled time when many sea kings ravaged the Swedish shores. One of those kings was named Sölve and he was from Jutland (but according to Historia Norwegiae he was Geatish, see below). At this time Sölve was pillaging in the Baltic Sea and so he arrived in Lofond (probably the island of Lovön or the Lagunda Hundred), where Eysteinn was at a feast. It was night-time and Sölve and his men surrounded the house and set it on fire burning everyone inside to death. Then Sölve arrived at Sigtuna (Old Sigtuna) and ordered the Swedes to accept him as king. The Swedes refused and gathered an army that fought against Sölve and his men, but they lost after eleven days. The Swedes had to accept him as king for a while until they rebelled and killed him.
Snorri then quotes a stanza from Þjóðólfr of Hvinir's Ynglingatal:
Veit ek Eysteins
enda fólginn
lokins lífs
á Lofundi;
ok sikling
með Svíum kváðu
Jótska menn
inni brenna.
Ok bitsótt
í brandnói
hlíðar þangs
á hilmi rann,
þá er timbrfastr
toptar nökkvi,
flotna fullr
um fylki brann.[1] For a long time none could tell
How Eystein died – but now I know
That at Lofond the hero fell;
The branch of Odin was laid low,
Was burnt by Solve's Jutland men.
The raging tree-devourer fire
Rushed on the monarch in its ire;
First fell the castle timbers, then
The roof-beams – Eystein's funeral pyre.[2]
The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation (continuing after Eadgils, called Adils or Athisl):
Hic [Adils vel Athisl] genuit Eustein, quem Gautones in domo quadam obtrusum cum suis vivum incenderunt. Hujus filius Ynguar [...][1].
He [Adils] became sire to Øystein, whom the Götar thrust into a house and incinerated alive there with his men. His son Yngvar, [...][2]
Thorsteins saga Víkingssonar makes Eysteinn the father of Anund and grandfather of Ingjald and consequently skips Ingvar's generation. It adds a second son to Eysteinn named Olaf, who was the king of Fjordane in Norway.
[edit] Notes
1.^ Storm, Gustav (editor) (1880). Monumenta historica Norwegiæ: Latinske kildeskrifter til Norges historie i middelalderen, Monumenta Historica Norwegiae (Kristiania: Brøgger), p. 101.
2.^ Ekrem, Inger (editor), Lars Boje Mortensen (editor) and Peter Fisher (translator) (2003). Historia Norwegie. Museum Tusculanum Press. ISBN 8772898135, p. 79.
[edit] Primary sources
Ynglingatal
Ynglinga saga (part of the Heimskringla)
Historia Norwegiae
Thorsteins saga Víkingssonar
[edit] Secondary sources
Nerman, B. Det svenska rikets uppkomst. Stockholm, 1925.
-------------------- Roi de Uppland -------------------- Eysteinn (Swedish: Östen; died ca 600) was the son of Eadgils and Yrsa of Saxony. He was the father of Ingvar. The Eysteinn tumulus (Östens hög) in Västerås near Östanbro has been linked to King Eysteinn by some popular historians. The term Hög is derived from the Old Norse word haugr meaning mound or barrow.
Snorri Sturluson relates that Eysteinn ruled Sweden at the time when Hrólf Kraki died in Lejre. It was a troubled time when many sea kings ravaged the Swedish shores. One of those kings was named Sölve and he was from Jutland (but according to Historia Norwegiae he was Geatish, see below). At this time Sölve was pillaging in the Baltic Sea and so he arrived in Lofond (probably the island of Lovön or the Lagunda Hundred), where Eysteinn was at a feast. It was night-time and Sölve and his men surrounded the house and set it on fire burning everyone inside to death. Then Sölve arrived at Sigtuna (Old Sigtuna) and ordered the Swedes to accept him as king. The Swedes refused and gathered an army that fought against Sölve and his men, but they lost after eleven days. The Swedes had to accept him as king for a while until they rebelled and killed him.
Snorri then quotes a stanza from Þjóðólfr of Hvinir's Ynglingatal:
Veit ek Eysteins enda fólginn lokins lífs á Lofundi; ok sikling með Svíum kváðu Jótska menn inni brenna. Ok bitsótt í brandnói hlíðar þangs á hilmi rann, þá er timbrfastr toptar nökkvi, flotna fullr um fylki brann.[1]For a long time none could tell How Eystein died – but now I know That at Lofond the hero fell; The branch of Odin was laid low, Was burnt by Solve's Jutland men. The raging tree-devourer fire Rushed on the monarch in its ire; First fell the castle timbers, then The roof-beams – Eystein's funeral pyre.[2]The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation (continuing after Eadgils, called Adils or Athisl):
Hic [Adils vel Athisl] genuit Eustein, quem Gautones in domo quadam obtrusum cum suis vivum incenderunt. Hujus filius Ynguar [...][1].
He [Adils] became sire to Øystein, whom the Götar thrust into a house and incinerated alive there with his men. His son Yngvar, [...][2]
Thorsteins saga Víkingssonar makes Eysteinn the father of Anund and grandfather of Ingjald and consequently skips Ingvar's generation. It adds a second son to Eysteinn named Olaf, who was the king of Fjordane in Norway. -------------------- Dette står om Östen på svensk Wikipedia (2009):
Östen eller Eystein svensk sagokung av ynglingaätten, nämns av Snorre Sturlasson i Ynglingasagan, son till Adils. Under hans tid skall daner och norrmän ha härskat i Svitjod. Han blev innebränd i bygden Lovund av en jutisk kung Sölve, som härskade över Svitjod i många år tills svearna dräpte honom. Efter Sölve blev Östens son Ingvar kung i Svitjod. --------------------
18. EYSTEIN - King in Sweden from 505 Co 531. A marauding sea king surrounded the house where Eystein was sleeping, set it afire, burning the king and all his court. His son was:
19. YNGVAR - King in Sweden from 530 until 545, -------------------- Eysteinn (Swedish: Östen; died ca 600) was the son of Eadgils and Yrsa of Saxony. He was the father of Ingvar. The Eysteinn tumulus (Östens hög) in Västerås near Östanbro has been linked to King Eysteinn by some popular historians. The term Hög is derived from the Old Norse word haugr meaning mound or barrow.
Snorri Sturluson relates that Eysteinn ruled Sweden at the time when Hrólf Kraki died in Lejre. It was a troubled time when many sea kings ravaged the Swedish shores. One of those kings was named Sölve and he was from Jutland (but according to Historia Norwegiae he was Geatish, see below). At this time Sölve was pillaging in the Baltic Sea and so he arrived in Lofond (probably the island of Lovön or the Lagunda Hundred), where Eysteinn was at a feast. It was night-time and Sölve and his men surrounded the house and set it on fire burning everyone inside to death. Then Sölve arrived at Sigtuna (Old Sigtuna) and ordered the Swedes to accept him as king. The Swedes refused and gathered an army that fought against Sölve and his men, but they lost after eleven days. The Swedes had to accept him as king for a while until they rebelled and killed him.
Snorri then quotes a stanza from Þjóðólfr of Hvinir's Ynglingatal:
Veit ek Eysteins enda fólginn lokins lífs á Lofundi; ok sikling með Svíum kváðu Jótska menn inni brenna. Ok bitsótt í brandnói hlíðar þangs á hilmi rann, þá er timbrfastr toptar nökkvi, flotna fullr um fylki brann.[1] For a long time none could tell How Eystein died – but now I know That at Lofond the hero fell; The branch of Odin was laid low, Was burnt by Solve's Jutland men. The raging tree-devourer fire Rushed on the monarch in its ire; First fell the castle timbers, then The roof-beams – Eystein's
-------------------- BIOGRAFI:
Øystein Adilsson var ein konge av Ynglingeætta, skildra hjå Snorre Sturlason og i Den eldste Noregshistoria. Øystein skal ha levd på den tida Rolv Krake fall. Han var son av kong Adils, som er nemnd i fleire kjelder.
Snorre fortel korleis Øystein rådde i ei tid med mykje ufred. Mellom anna hadde Øystein vanskar med ein kong Solve frå Nærøy, som hadde jord på Jylland og i Sverige. Solve kringsette halla til Øystein og brende han inne. I Den eldste Noregshistor var det gautane som brende Øystein inne. "Juten" i kvadet over er mistydd av Snorre. Dette fell inn i ei problemstilling som og er nemnd i Béowulf, der det er strid mellom svear og gautar.
vis mindre 
ADILSSON, KING IN UPPSALA, SWEDEN, Øystein (I289)
 
31 Fostersønn KNUTSEN, Karl Oskar (I39)
 
32 Fra Glæsrud HEKSUM, Lars Kristiansen (I548)
 
33 Fra Heimskringla:
De sier ellers om kong Sigurds måte å være på, at han var svær til å arbeide og tok seg av mye av stellet med gard og gods; han styrte gardsdrifta sjøl. Han var ikke noen praktlysten mann og var nokså fåmælt; han var den klokeste mann av alle som var i Norge dengang, og den rikeste på løsøre, han var fredsommelig og føyelig. Åsta, hans kone, var raus og storlynt. De hadde disse barna: Guttorm, han var eldst, så Gunnhild, Halvdan, Ingerid og Harald.
http://worldconnect.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=wensell&id=I5093 
SIGURDSDOTTER, Gunnhild (I275)
 
34 Fra La ANDERSEN, Mattias (I537)
 
35 Frosti, king in Finland.
Basics
Nothing mentioned of father, mother or wife.Children: Skjalv (daughter) and Loge (son)Source
The mention of Frosti in Yngligesoga is that he was the father of Skjalf, who was captured by king Agne of Sweden.
He is likely to be a different person than the one mentioned in the Orkney saga (frosti son of Kari).
Quote: "Kong Agne fór med hærskjold over Finland og la det under seg og fikk dyktig med hærfang, han tok Skjålv, Frostes datter, og hadde henne med seg hjem, og likeså Loge hennes bror."
Unverified statements
It's been suggested that Froste is the son of Vermund Frodasson, king in Denmark. No source.
It's been suggested that Frosti may be the same as Frosti son of Kari, mentioned in the Orkney saga. The dates and children don't fit, and no source for the statement is found. 
(YNGLINGESOGA), KING IN FINLAND, Frosti (I320)
 
36 Gift to ganger. OLSDATTER NIRIGARD, Kjersti (I657)
 
37 Gifter seg til Faut-Narum NARUM, Johanne Marie Kristiansdatter (I527)
 
38 Halvdan «Gray» Grå (Sigurdsson), konge på Opplandene
http://lind.no/nor/index.asp?lang=gb&emne=nor&person=Halvdan%20Sigurdsson


Halvdan var angivelig sønn til Sigurd Rise og sønnesønn til Harald Hårfagre. Han var ca. 960 konge på Opplandene. I Håkon jarls tid fikk han Hadafylke sammen med sine helbrødre og synes å ha overlevet dem alle.


Fra Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 60: 'Samme vinter dro kong Olav opp på Ringerike og kristnet der. Åsta Gudbrandsdatter giftet seg snart igjen etter Harald Grenskes død, med en mann som het Sigurd Syr (Sugge); han var konge på Ringerike. Sigurd var sønn til Halvdan, og han var sønn til Sigurd Rise, sønn til Harald Hårfagre'.


Det fortelles at han var gift med en datter til Nerid jarl. Dette kan ikke være riktig, da Nerid levde så tidlig som ved 800. Derimot kan hans hustru ha stammet fra ham. (Källa: Tore Nygaard, Linköping)


Hadafylke ble i den senere middelalder brukt som betegnelse for områdene rundt Tyrifjorden og Randsfjorden østover til Toten samt Hadeland og Land i Oppland fylke. I tillegg hørte Ringerike, Modum, Sigdal og Krødsherad i Buskerud fylke til Hadafylke. Navnet kom av hadar, beboerne av Hadeland. (Kilde: Bjørn Markhaus, Norge)


--------------------


ABT 0935 - ____


OCCUPATION: Konge på Ringerike ('i Oplandene' ?)


BIRTH: ABT 0935, (?) Rise på Ringerike


Father: Sigurd Haraldsønn RISE


Mother: NN VEBJØRNSDATTER


Family 1 : NN NERIDSDATTER


+Sigurd Halvdansson SYR


Kilde: nermo.org


--------------------


Småkonge. Levde 960.


Halvdan var angivelig sønn til Sigurd Rise og sønnesønn til Harald Hårfagre.


Han var ca. 960 konge på Opplandene. I Håkon jarls tid fikk han Hadafylke sammen med sine helbrødre og synes å ha overlevet dem alle.


From Snorre Sturlasson: King Olaf Trygvason's Saga:


"67. OLAF HARALDSON BAPTIZED.


Asta, the daughter of Gudbrand, soon after the fall of Harald Grenske married again a man who was called Sigurd Syr, who was a king in Ringerike. Sigurd was a son of Halfdan, and grandson of Sigurd Hrise, who was a son of Harald Harfager. ..."


Det fortelles at han var gift med en datter til Nerid jarl. Dette kan ikke være riktig, da Nerid levde så tidlig som ved 800. Derimot kan hans hustru ha stammet fra ham.


Noted events in his life were:
• He was a King of Hadaflyke


--------------------


Halfdan Sigurdsson, King of Hadaflyke


M, #42756


Last Edited=28 May 2008


Halfdan Sigurdsson, King of Hadaflyke was the son of Sigurd Hrise, King of Hadaflyke.
Halfdan Sigurdsson, King of Hadaflyke gained the title of King Halfdan of Hadaflyke.
Child of Halfdan Sigurdsson, King of Hadaflyke


-1. Sigurd Syr, King of Ringeringe+ d. 1018


Forrás:


http://www.thepeerage.com/p4276.htm#i42756 -------------------- Hadafylke brukades i den senare medeltiden som beteckning för områdena runt Tyrifjorden och Randsfjorden österut till Toten samt Hadeland och Land i Oppland fylke. Ringerike, Modum, Sigdal och Krödsherad i Buskerud fylke hörde till Hadafylke. Namnet kom av hadar, de som bodde Hadeland. (Fra Skanke-släktens historia, G.V.C. Young, stamtavla 1a)


Halfdansson, Sigurd Sow. Died: 1018. Father: Sigurdsson, Halfdan. Father: Haraldsson, Sigurd a-Bush, Underking of Trondhiem. Child 1: Halfdansson, Sigurd Sow. (Directory of Royal Genealogical Data, Hull, England)


http://www.espell.se/saga/pdbcedab4.html -------------------- Halvdan var angivelig sønn til Sigurd Rise og sønnesønn til Harald Hårfagre.


Han var ca. 960 konge på Opplandene. I Håkon jarls tid fikk han Hadafylke sammen med sine helbrødre og synes å ha overlevet dem alle.


Fra Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 60:

Det fortelles at han var gift med en datter til Nerid jarl. Dette kan ikke være riktig, da Nerid levde så tidlig som ved 800. Derimot kan hans hustru ha stammet fra ham. -------------------- Sources: ANCIENTFACES: http://www.ancientfaces.com/research/person/1174601/halvdan-sigurdsson-gray-sigurdsson-gr-konge-p-opp Lars-Erik Stråhlman 
SIGURDSSON GRÅ, Halvdan (I277)
 
39 Harald var bland annat "Sveithövding" ( ? ) för Kung Håkon IV Håkonsson -------------------- http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Bolt/Bolt.htm -------------------- http://www.sigurd.meldal.org/genealogy/getperson.php?personID=I00816&tree=sigurdmeldal -------------------- http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bb6zuHQd-r8J:www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Smoer/Bratt.htm+Halvard+Haraldsen+Bratt+til+Tomb&cd=12&hl=no&ct=clnk&gl=no&source=www.google.no -------------------- 1218 til Stanger i Ullensaker, Akershus. Sysselmann i Hedmark 1227. Var en tid bosatt på Tomb, Råde, Østfold. AGMUNDSSON STANGARFYLJA BOLT, Harald (I257)
 
40 Høyst usikker referanse http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=618344#618344 HAGEN, Ole (I26)
 
41 Hr. Håkon Ogmundsson, ridder og riksråd, som førte Bolt-våpenet 1309-1346

Alv Haraldsson Bolt og Håkon Ogmundsson Bolt førte begge våpen med en halv lilje og to sparrer (Bolt-våpenet).

Bolt våpnseglet brukes som kommunevåpen av Våler Kommune

Ifølge Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, Bolt II, tabell II, kan Håkon Ogmundsson Bolt ha vært bror av av Alv Haraldssons farmor. (Et spørsmålstegn foran viser at han anser dette sannsynlig, men med forbehold.)

--------

1309: var med blandt de hirdmænd, som beseglet fredstraktaten i Kjøbenhavn 17. juli 1309.

1316: ble ridder antakelig omkring 1316 (samtidig som han ble sysselmann)

1316-1327: Sysselmann i Vestfold (Tønsberg) 1316-1327.

1320: 21. juni 1320 (D. N. II. s. 117-118) dømmer Haakon Agmundssøn på Ragnvald Aslakssøn Bolts arvingers vegne til å fullbyrde dennes gave til Kristkirken i Bergen.

1321: Som Riksråd er han i 1321 tilstede i Varberg ved opprettelsen av ekteskapskontrakten mellom Albrecht av Mecklenburg og kong Magnus's søster Eufemia.

1323: Deltok i hirdstevne i Oslo, da Erling Vidkunssøn ble valgt til riksforstander.

1326: Norges gesandt ved avsluttelsen av freden mellem Norge og Novgorod.

1327: Deltok 14 Juni 1327 i Konghelle i fredslutningen mellem kong Magnus og den danske kong Valdemar.

1333-1335: Fehirde i Tønsberg.

1334-1335: Representeres han som kong Magnus kansler, dette var i forbindelse med drottseten Ivar Agmundssøn den kongelige myndighet under kongens fravær i Sverige.

1342: Omtales omkring 1342 som sysselmand på Opplandene og er sannsynligvis død i eller kort etter 1346.

1343: Var med under høvdingemøtet i Varberg, ved utnevnelsen av junker Haakon til Norges konge.

Kilder:

Historisk Tidsskrift Nr.2 2008 "Godsstrukturering og strukturering av gods-Tomb godset....."

RYNNING: "Brunla læn og lensmænd"

--------------------

Halvard Ogmundsson Lagman 1336-1349, väpnare och jordägare i Jämtland.

Född: 1280 Norge 1) Död: 1350 Hackås, Östnår, Z 1)

Familj med: ?

Barn: 1. Kristina Halvardsdotter (1305 - 1360)

Noteringar Utfärdat datum: 27 okt 1339. Utfärdat av: Halvard Ogmundsson, lagman i Jämtland, Lars Djäken, Kettil i Berga, Håkan i Öy. Halvard Ogmundsson, lagman i Jämtland, Lars Djäken, Kettil i Berga, Håkan i Öy, meddelar till kung Magnus om den rannsakning de på kungens befallning anställt rörande ett av Torkil på Olof Pæ begånget mord, samt den dom de fällt. De undrar hur med det s.k. fredköp skall förhållas, eftersom mördaren inte erhållit fred och ingen vet om han är levande eller död. (JHD:38).

Enligt Munchs åsikt (sid 378 f.) var även lagmannen Halvard Ogmundsson nämnd 1336 och 1339 norrman, eftersom han 1347-01-12 visar sig ha deltagit i en dom i Oslo; jämför JHD 61. Han uppträder emellertid i Jämtland 1349-03-18; JHD 76. Den år 1303 omnämnde Halvard lagman, JHD 8, måste ha tillhört en äldre generation. (JHH:I:213, Ahnlund)

1349-03-19 på Frösön var Halvard Ogmundsson en av dom satt med vid tinget och dömde vid ett mål. Han hade då sin lagmanstitel bevarad, men den nuvarande lagmannen hette Jörund Haversin. (JHH:I:237, Ahnlund)

Första gången som alltinget på Frösön nämns är 1339-10-27 då lagmannen i Jämtland, Halvard, rapporterar till kung Magnus Eriksson, kung över både Norge och Sverige - om ett mord begånget i Valla på Frösön. Andra gången är den 18 mars 1345 då lagmannen Lavrans Gunnesson dömer för mord en Nils Hallstensson, här i tingshuset firir berghi. Tredje gången är den 15 mars 1346 då sysslomannen Niklas Petersson och lagmannen Lavrans sammanträtt med allmogen med anledning av en tvist mellan två byar i Brunflo socken. Det har skett i tingshuset firir berghi i Frösö. (Jämtarnas historia till 1319:110, Ekerwald)
För att det skulle finnas någon form av rättssäkerhet i landet, uppkom redan på ett tidigt stadium ett ämbete, som skulle sätta upp och hålla reda på vissa rättsregler eller lagar. Detta ämbete kom att beklädas av lagmannen, som av ålder, allt sedan heden tid, var den främste ämbetsmannen i landet. Innan lagarna blev nedtecknade, vilket skedde först i början av 1300-talet, måste han kunna lagarna utantill. Lagmannen valdes ursprungligen av bönderna för att leda det stora tinget på Frösön. Där behandlades inte bara rättsfrågor utan även allmänna ärenden, och det var där man en gång, omkring år 1050, beslöt att Jämtland skulle kristnas. Lagmannen hade länge ingen egen domsrätt, han skulle endast försvara och föreläsa lagen och besvara frågor i rättssaker. Längre fram tillsattes lagmannen av kungen och hans uppgift begränsades till att leda lagtinget, som nu endast behandlade rättstvister. (HGH, Englund)

Källor

1) Beräkning Allmogens sigill i Jämtland från 1200-talet har en okrönt sköld med det norska lejonet. På vardera sidan finns jägare, som med pilbågar siktar på ekorrar, vars vinterpäls (gråskinn) användes för att betala skatten till norska kronan. Sigillet användes mellan 1274 och 1570, då den danske kungen Fredrik II fråntog jämtarna sigillet efter den svenska ockupationen av Jämtland.

Karta över Hackås socken.

© Forskning av: Björn Espell, Frösön, Jämtland. Uppdaterad 2009-11-14.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9lDlZQk-b44J:www.espell.se/saga/p33f04e0e.html+halvard+ogmundsson&cd=2&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com

------------------ 
OGMUNDSON BOLT, Haakon (I252)
 
42 http://en.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Syr
http://no.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Syr
http://lind.no/nor/index.asp?lang=&emne=nor&person=Sigurd%20Syr%20%28Halvdansson%29
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Sigurd_Halvdansson_Syr/utdypning
Småkongen Sigurd Syr (død ca 1018) og knyttes av sagaen til en storgård på Ringerike, men er kanskje best kjent som stefar til Olav den hellige (995-1030) og far til Harald Hardråde (1015-1066), som begge ble konger over Norge på 1000-tallet.
Sigurd Syr var i følge sagaen sønnesønn av Harald Hårfagres sønn Sigurd Haraldsson Rise. Nyere historikere og slektsforskere mener at det er tvilsomt.
--------------------
Sigurd Syr Halfdansson (sometimes spelled "Halvdansson") (c. 970-1018) was a petty king in Northern Ostlandet of Norway. The traditional view of his pedigree has been that he was a great-grandson of Harald I of Norway, however this is questioned by recent historians and genealogists. He was subking of Ringerike, an ancient territory in the county of Buskerud, southern Norway. Sigurd was stepfather of King Olav II of Norway and father of Harald III of Norway, through his marriage with Åsta Gudbrandsdatter.1
--------------------
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Syr
http://susning.nu/Sigurd_Syr
http://historiska-personer.nu/min-s/p7e540271.html
--------------------
Sigurd Syr Halfdansson (sometimes spelled "Halvdansson") (d. 1018) was a petty king in Northern Ostlandet of Norway. The traditional view of his pedigree has been that he was a great-grandson of Harald I of Norway. He was subking of Ringerike, an ancient territory in the county of Buskerud, southern Norway. Sigurd was stepfather of King Olav II of Norway and father of Harald III of Norway, through his marriage with Åsta Gudbrandsdatter.
The identification that Sigurd's father would have been Halfdan of Hadafylke, a putative male-line grandson of Harald I of Norway (via Harald's son Sigurd Rise), is based on Icelandic saga material.
Sigurd Syr was baptized into the Christian faith in 988. According to the Heimskringla, "...King Olaf Trygvason came to Ringerike to spread Christianity, Sigurd Syr and his wife allowed themselves to be baptized.
His nickname Syr means "sow", and was not complimentary.
Sigurd Syr was a prudent man, taciturn and generally modest, although very wealthy. He was known as a good caretaker of his peoples' businesses, personally involved in their oversight, and he was knowledgeable about the local Norwegian economy. He was not fond of the pomp and ceremony of nobility, but participated in his role.
Sigurd Syr wasn't personally very ambitious, but he fully supported his stepson, King Olaf Haraldsson's ambitions of leadership and command. In 1014, he successfully petitioned his peers, the other Norwegian district Kings, to garner their support for a new war against Sweden, Denmark and England that commenced in 1015. This war was his stepson's cause.
13th century historian and mythographer Snorri Sturluson is the author of the Heimskringla, the source of the information in this description.
-------------------- Man vet inte om vikingarna kan ha känt till kompassen. Först omkring år 1300 dyker den upp inom historiebeskrivningen. Ett gåtfullt navigationsinstrument, en solsten, finns emellertid omtalat i några sagor. En av dem berättar, att kung Olav den Helige och hövdingen Sigurd Syr var ombord på ett skepp och vädret var tjockt och det snöade starkt. Kung Olav lät se efter om himlen var helt molntäckt. Då bad han Sigurd säga sig, vart solen var kommen, och denne sade honom det, och då lät kungen taga fram solstenen och höll upp den och såg var det strålade från stenen. Han slöt därav, att det var som Sigurd hade sagt. Det var ett märkligt instrument Sigurd var i besittning av, men om solstenen varit en primitiv kompass, t. ex. ett stycke magnetisk järnsten flytande på ett stycke trä i vatten, och Sigurd ungefärligen vetat klockslaget, hade det inte varit svårt för honom att säga var solen stod. Hur det kunnat stråla från stenen är en annan fråga, antagligen har sagoberättaren velat förse den med speciellt mystiska egenskaper för att göra historien bättre. (Vikingen, Nordbok 1975)
Halfdansson, Sigurd Sow. Died: 1018. Father: Sigurdsson, Halfdan. Married to Gudbrandsdottir, Asta. Child 1: Sigurdsson, Guthorm. Child 2: Sigurdsdottir, Gunnhild. Child 3: Sigurdsson, Halfdan, b. 995. Child 4: Sigurdsdottir, Ingirid. Child 5: Sigurdsson, Harald III Hardrada of Norway, King of Norway, b. 1015. (Directory of Royal Genealogical Data, Hull, England)
Sigurd Syr var fosterfar till Olav den Helige. (Olav, viking och helgen, Morten Myklebust, 1997)
Sigurd Syr är stamfader till norska kungaätten. Ringerike är området mellan Randsfjord och Tyrifjord i Buskeruds fylke i södra Norge, dvs södra delen av Norge och Bohuslän, Bohuslän kallades vid den tiden för Viken.
--------------------------------------------------------------------------
Little is known about the Vikings may have known about the compass. Only around 1300 does it show up in the description of past events. An enigmatic, navigational instruments, a sunstone, there are underlined in some stories. One of them tells that King Olav the Holy and chieftain Sigurd Syr was on board a ship and the weather was thick and it was snowing heavily. King Olav had to see if the sky was completely overcast. Then he asked Sigurd to say, where the sun had come, and he told him that, and then let the King take the Sun Stone and held it up and saw it was beamed from the stone. He closed hence, it was as Sigurd had said. It was a strange instrument Sigurd was in possession of, but if the Sun Stone was a primitive compass, for example. a piece of magnetic iron stone floating on a piece of wood in water, and Sigurd roughly knew the time, had it not been difficult for him to say where the sun was. How it could radiate from the stone is a different issue, probably the storyteller wanted to provide it with special mystical properties to make the story better. (Viking, Nordbok 1975)
Halfdan's son, Sigurd Sow. Died: 1018th Father: Sigurdsson, Halfdan. Married to Gudbrandsdottir, Asta. Child 1: Sigurdsson, Guthorm. Child 2: Sigurdsdottir, Gunhild. Child 3: Sigurdsson, Halfdan, b. 995th Child 4: Sigurdsdottir, Ingirid. Child 5: Sigurdsson, Harald III Hard Line of Norway, King of Norway, b. 1015th (Directory of Royal Genealogical Data, Hull, England)
Sigurd Syr was foster father to Olav the Holy. (Olav, Vikings and the weekend, Morten Myklebust, 1997)
Sigurd Syr is the ancestor of the Norwegian royal family. Ringerike is the area between Rand Fjord and Tyrifjord of Buskerud in southern Norway, ie the southern part of Norway and Bohuslän Bohuslän was called at the time of the Gulf.
http://www.espell.se/saga/p82c8c3f2.html
----------------------------------------------------------------------------------------------
Sigurd Syr ("suggan") fylkeskung i Ringerike, Norge, i början av 1000-talet, gift med Harald Grenskes änka Åsta och alltså styvfar till Olav Haraldsson, som han gjorde allt för att förhjälpa till makten. Heimskringla skildrar Sigurd Syr närmast som en klok storbonde: "Han bar blå kjortel och blå hosor, skor bundna vid benet, grå kappa och en grå vidhatt som skuggade för ansiktet /han var ute på åkern/ samt i handen en stav med silverholk och silverring i toppen. Han var en mycket driftig man, en som själv skötte sina bestyr och sörjde för gårdsbruket. Han var ingen praktälskande man och rätt fåordig, men han var den klokaste av de män som den tiden fanns i Norge och den rikaste på lösöre, fredlig och aldrig påträngande". Med Åsta blev Sigurd Syr far till den blivande konung Harald Hårdråde, som alltså var Olav Haraldssons halvbror.
Källor: Fornordisk Lexikon s. 291 -------------------- Konge i Oppland. --------------------
Konge i Ringerike-------------------- http://en.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Syr --------------------
Sigurd was a minor king in Ringerike at the beginning of the eleventh century. Dead 1018. Sigurd was married to Aasta Gudbrandsdatter, of the cheif family of the hinterlands. She was a widow of Harald Grenske Gudrødsson, and the had son Olav "the Saint" Haraldsson. Aasta Gudbrandsdatter was born in 970, and died in 1020. Sigurd and Aasta had the following children: Guttorm, the eldest, Gunnhild, Halvdan, Ingerid and Harald. Their daughter Gunnhild was married with Kjetil Kalv from Ringnes, and the had a daughter Sigrid Kjetilsdatter, who was married to Eindride Einarsson, son to Einar Tambarskjelve. Gunnhild Sigurdsdatter and Kjetil Kalv also had two sons Guttorm Gunnhildsson and Finn Gunnhildsson. Their son, Halvdan Sigurdsson had a daughter Bergljot, who was married to Finn Arnesson of Austråt. Their daughter, Ingerid Sigurdsdatter was married to Nevstein Bårdsson, a nephew of Brynjulv Ulvalde of Vättlanda in Skee in Bohuslän, and he was father to Gudrun Nevsteinsdatter (a kinswoman to king Olav "the Saint"), and she was married to Skule Tostensson "Kongsfostre", and she is an ancestor to the family Rein in Trøndelag. Sigurd Syr lived on the farm Bønsnes in Hole in Ringerike. He was a placid man and liked to take care of the farms, thus he obtained his nickname "Syr" (buttered milk). He was a canny, calm and moderate man. Thought to be the wisest man in Norway in his time. He died in about 1018. He was a step father to Olav Haraldsson, and a father to Harald Hardråde.Sigurd "Syr" Halfdansson 246,606 Born: Cir 960-970, Ringerike, Buskerud, Norway. Married: After 995 Died: 1018 General Notes:Sigurd was the last small-king in Norway. He was king på Opplandene,hadde gårdsbruk på Ringerike og bodde etter et gammelt sagn på gårdenBønsnes. Han skildres som en fredsommelig mann som best likte å stellepå gården. Derfor fikk ha navnet «Syr», dvs. so eller purke. Forøvrigvar han forstandig, sindig og måteholden. Han hjalp sin stesønn Olavden Hellige til å vinne overherredømmet etter slaget ved Nesjar.1. Occupation. Småkonge.Syr married Åsta Gudbrandsdatter, daughter of Gudbrand "Kula" Olafssonand Ulfhild, after 995. (Åsta Gudbrandsdatter was born circa 970 inVestfold, Norway, christened circa 998 and died circa 1020.--------- Sigurd Syr (Svin) Halvdansson. Han var Opplandshøvding - som bar kongenavn - og var konge på Ringerike på begynnelsen av 1000-tallet. Død 1018. Sigurd Syr var gift med Aasta Gudbrandsdatter, av høvdingeætt på Opplandene. Hun var enke etter Harald Grenske Gudrødsson, og de hadde sønnen Olav "den hellige" Haraldsson. Aasta Gudbrandsdatter var født i 970, og døde i 1020. Sigurd Syr og Aasta hadde barna Guttorm, som var eldst, Gunnhild, Halvdan, Ingerid og Harald. Datteren Gunnhild ble gift med Kjetil Kalv på Ringnes, og de fikk datteren Sigrid Kjetilsdatter, som ble gift med Eindride Einarsson, sønn til Einar Tambarskjelve. Gunnhild Sigurdsdatter og Kjetil Kalv hadde også sønnene Guttorm Gunnhildsson og Finn Gunnhildsson. Halvdan Sigurdsson fikk datteren Bergljot, som ble gift med Finn Arnesson på Austråt. Ingerid Sigurdsdatter var gift med Nevstein Bårdsson, nevø til Brynjulv Ulvalde på Vättlanda i Skee i Bohuslän, og de ble foreldrene til Gudrun Nevsteinsdatter (en frenke til kong Olav den hellige), som ble gift med Skule Tostensson "Kongsfostre", som er stamfar til ætten Rein i Trøndelag. Sigurd Syr bodde på gården Bønsnes i Hole på Ringerike. Han var en fredsommelig mann og likte best å stelle gården, derav kommer navnet Syr. Som person var han visstnok en forstandig, sindig og måteholden mann.Død ca. 1018, småkonge på Ringerike, stefar til Olav Haraldsson, og far til Harald Hardråde. Ble sagt å være denklokeste mann i Norge i sin samtid.("pig"). 
HALVDANSSON («SOW» SYR), Sigurd (I276)
 
43 http://sv.wikipedia.org/wiki/Agne_Skjalfarbonde Agne Skjalfarbonde var en svensk kung av Ynglingaätten, enligt Heimskringla. Han var son till Dag den vise. Under ett plundringståg i Finland dödade han en hövding vid namn Froste samt förde dennes son Loge och dotter Skjalf som fångar till Sverige.
När de hade kommit in i Mälaren och slagit läger ville Agne tvinga Skjalf att bli hans maka. Skjalf låtsade samtycka härtill, men lät på bröllopsnatten sina män till hämnd för sin faders död hänga Agne i hans eget guldhalsband från grenen på ett träd, varefter hon seglade bort.
Enligt sägnen ska platsen där Skjalf lät hänga Agne ha varit ön som därefter fick namnet Agnefit. Agnefit är ön där Staden mellan broarna (Gamla Stan i Stockholm) ligger. Agne sägs vara höglagd i Agnehögen i Lillhersby. Han efterträddes av sina söner Erik och Alrik.
http://en.wikipedia.org/wiki/Agne Agne, Agni, Hogne or Agni Skjálfarbondi was a mythological king of Sweden, of the House of Yngling.
Snorri Sturluson relates that he was the son of Dag the Wise, and he was mighty and famous. He was also skilled in many ways.
One summer, he went to Finland with his army where he pillaged. The Finns gathered a vast host under a chief named Frosti.[1]
A great battle ensued which Agne won and many Finns were killed together with Frosti. Agne then subdued all of Finland with his army, and captured not only great booty but also Frosti's daughter Skjalf and her kinsman Logi.[2]
Agne returned to Sweden and they arrived at Stocksund (Stockholm) where they put up their tent on the side of the river where it is flat. Agne had a torc which had belonged to Agne's great-great-great-grandfather Visbur (who, interestingly, was the son of Skjalf's niece Drífa). Although, they were related, Agne married Skjalf who became pregnant with two sons, Erik and Alrik.
Skjalf asked Agne to honour her dead father Frosti with a great feast, which he granted. He invited a great many guests, who gladly arrived to the now even more famous Swedish king. They had a drinking competition in which Agne became very drunk. Skjalf saw her opportunity and asked Agne to take care of Visbur's torc which was around his neck. Agne bound it fast around his neck before he went to sleep.
The king's tent was next to the woods and was under the branches of a tall tree for shade. When Agne was fast asleep, Skjalf took a rope which she attached to the torc. Then she had her men remove the tent, and she threw the rope over a bough. Then she told her men to pull the rope and they hanged Agne avenging Skjalf's father. Skjalf and her men ran to the ships and escaped to Finland, leaving her sons behind.
Agne was buried at the place and it is presently called Agnafit, which is east of the Tauren (the Old Norse name for Södertörn) and west of Stocksund.
Þat tel ek undr, ef Agna her Skalfar ráð at sköpum þóttu, þar gœðing með gullmeni Loga dís at lopti hóf svalan hest Signýjar vers.[3][4]How do ye like the high-souled maid, Who, with the grim Fate-goddess' aid, Avenged her sire? – made Swithiod's king Through air in golden halter swing? How do ye like her, Agne's men? Think ye that any chief again Will court the fate your chief befell, To ride on wooden horse to hell?.[5][6]Ynglingatal then gives Alrekr and Eiríkr as Agne's successors.
The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation:
Qui [Dagr] genuit Alrik; hunc frater suus Erikr freno percussit ad mortem. Alricr autem genuit Hogna; istum uxor sua juxta locum Agnafit, qui nunc Stokholmr dicitur, propriis manibus interfecit suspendendo ad arborem cum catena aurea. Cujus filius Ingialdr [...][7] This man [Dag] engendered Alrek, who was beaten to death with a bridle by his brother, Eirik. Alrek was father to Agne, whose wife dispatched him with her own hands by hanging him on a tree with a golden chain near a place called Agnafit. His son, Ingjald, [...][8]
Agne is incorrectly called Hogne[7]. Unlike Ynglingatal, Historia Norwegiæ does not give Dagr as Agne's predecessor, but Alrekr. Instead Alrekr is Agne's predecessor and Agne is succeeded by Yngvi (incorrectly called Ingialdr[7]). The even earlier source Íslendingabók cites the line of descent in Ynglingatal and it gives the same line of succession as Historia Norwegiæ: xii Alrekr. xiii Agni. xiiii Yngvi[9].
The location indicated by Snorri Sturluson as the place of Agne's death has a barrow called Agnehögen (Agne's barrow) in Lillhersby. The barrow was excavated by Oxenstierna and dated to c. 400. -------------------- Konge i Uppsala (Sverige)
-------------------- Agne, English: Agni, Hogne or Agni Skjálfarbondi was a mythological king of Sweden, of the House of Yngling.
Snorri Sturluson relates that he was the son of Dag the Wise, and he was mighty and famous. He was also skilled in many ways.
One summer, he went to Finland with his army where he pillaged. The Finns gathered a vast host under a chief named Frosti.[1]
A great battle ensued which Agne won and many Finns were killed together with Frosti. Agne then subdued all of Finland with his army, and captured not only great booty but also Frosti's daughter Skjalf and her kinsman Logi.[2]
Agne returned to Sweden and they arrived at Stocksund (Stockholm) where they put up their tent on the side of the river where it is flat. Agne had a torc which had belonged to Agne's great-great-great-grandfather Visbur (who, interestingly, was the son of Skjalf's niece Drífa). Although, they were related, Agne married Skjalf who became pregnant with two sons, Erik and Alrik.
Skjalf asked Agne to honour her dead father Frosti with a great feast, which he granted. He invited a great many guests, who gladly arrived to the now even more famous Swedish king. They had a drinking competition in which Agne became very drunk. Skjalf saw her opportunity and asked Agne to take care of Visbur's torc which was around his neck. Agne bound it fast around his neck before he went to sleep.
The king's tent was next to the woods and was under the branches of a tall tree for shade. When Agne was fast asleep, Skjalf took a rope which she attached to the torc. Then she had her men remove the tent, and she threw the rope over a bough. Then she told her men to pull the rope and they hanged Agne avenging Skjalf's father. Skjalf and her men ran to the ships and escaped to Finland, leaving her sons behind.
Agne was buried at the place and it is presently called Agnafit, which is east of the Tauren (the Old Norse name for Södertörn) and west of Stocksund.
http://en.wikipedia.org/wiki/Agne -------------------- Notes for Agne Dagson Ble først hengt og så brent.
Agne var en berømt Kriger og laae stedse paa Vikingtog; hærjede Finland, og overvandt Finnernes Høvding Froste, som faldt i Slaget. Agne bortførte hans Datter Skjalf, og giftede sig med hende. Hun bad ham feire sin Faders Gravøl, og Natten derpaa ophængte hun Agne med det Guldkjæde, som han bar om Halsen, i Træet ved hans Telt. Pladsen hvor dette skede er holdt derefter Navn af Agnefit eller Agnesstrand, hvorpaa siden Stockholm blev anlagt. Alrik og Erik den 1ste, Agnes Sønner og store Stridsmænd, bleve Samkonger efter ham. Paa et Tog ragede de i Strid, toge Bidslerne af sine Heste, da de ingen Vaaben havde med sig, sloges dermed og faldt begge. -------------------- Agne var ein konge av Ynglingeætta, son eller far av Alrek (eller son av Dag Dygveson). Forteljinga om han finst mellom anna i Ynglingesoga.
Snorre Sturlason fortel at Agne fann seg kone i Finland, etter å ha drepe far hennar, Froste. Kona heitte Skjålv, og bror hennar heitte Loge. På veg heim la han til ved Stokksund, ikkje langt frå innseglinga til Stockholm. Han hadde ein halsring av gull, som før hadde vore ått av Visbur. Her gifta Agne seg med Skjålv, og budde til eit stort gilde. Då han var drukken, bad Skjålv at han skulle akte på halsringen sin, og han feste ringen om halsen før han gjekk til sengs. Då han hadde sovna, tok Skjålv eit snøre og feste i halsringen, og slengde snøret over ei grein. Så heiste mennene hennar Agne opp i treet etter ringen, og dette vart banen hans. Etter dette vart staden kalla Agnafit, av di Agne vart bålførd på staden.
Tjodolv frå Kvine seier i Ynglingatal:
Underlegt er det um Agne-heren svik-fulle Skjålv skulle lika, då syster hans Loge upp i lufti drog kongen gode mer gullhalsbande, han som ved Taur temja skulde hesten svale som Hagbard reid. Historia Norvegiæ fortel berre at kona til Agne "drap han med båe hender" på Agnafit.
Kommentar [endre]Forteljinga om Agne tykkjest vera mytologisk, og måten Agne døyr på minner i mangt om menneskeofring, slik dette vart utførd i Uppsala etter skildringa hjå Adam av Bremen. Her kan ein og tenkje på at namnet Agne minner om grøde-offeret som er knytt til vanekulten og Frøydyrkinga i desse områda. Namnet Skjålv (Skjolv), er og eit av namna til Frøya. Skilvingane, som er eit anna namn på kongane av Ynglingeætta, tyder "ætlingar av Skjolv".
Froste og Loge er namn som finst i Fundinn Noregs. Her er Froste son av Fornjot, og Loge er bror til Kåre og Ler. Namna er tydeleg mytiske, og knytt til vinteren, som "bur" i Finland. Dette "Finland" eller "Finnland" er tydeleg ikkje det geografiske Finland, men eit mytisk land der vinteren rår. Det kan samanliknast med Finnmark, og "finnane" i forteljinga er mytiske skapnader. Bak forteljinga om Agne kan ein soleis spore ein kamp mellom sommar og vinter, noko som fell naturleg inn i ein grødekultus.
Halsringen som er skildra i forteljinga gjev minningar om ein keltisk torques, ein ring dei keltiske hovdingane ofte gjekk med. Slike ringar er funne mange stader i søre Skandinavia i funn frå tidleg jernalder.
Henta frå «http://nn.wikipedia.org/wiki/Agne»
-------------------- Agne, Agni, Hogne or Agni Skjálfarbondi was a mythological king of Sweden, of the House of Yngling. Agne being hanged by his wife Skjalf. Artwork by Hugo Hamilton, 1830 Agne's barrow in Sollentuna, Sweden.
Snorri Sturluson relates that he was the son of Dag the Wise, and he was mighty and famous. He was also skilled in many ways.
One summer, he went to Finland with his army where he pillaged. The Finns gathered a vast host under a chief named Frosti.[1]
A great battle ensued which Agne won and many Finns were killed together with Frosti. Agne then subdued all of Finland with his army, and captured not only great booty but also Frosti's daughter Skjalf and her kinsman Logi.[2]
Agne returned to Sweden and they arrived at Stocksund (Stockholm) where they put up their tent on the side of the river where it is flat. Agne had a torc which had belonged to Agne's great-great-great-grandfather Visbur (who, interestingly, was the son of Skjalf's niece Drífa). Although, they were related, Agne married Skjalf who became pregnant with two sons, Erik and Alrik.
Skjalf asked Agne to honour her dead father Frosti with a great feast, which he granted. He invited a great many guests, who gladly arrived to the now even more famous Swedish king. They had a drinking competition in which Agne became very drunk. Skjalf saw her opportunity and asked Agne to take care of Visbur's torc which was around his neck. Agne bound it fast around his neck before he went to sleep.
The king's tent was next to the woods and was under the branches of a tall tree for shade. When Agne was fast asleep, Skjalf took a rope which she attached to the torc. Then she had her men remove the tent, and she threw the rope over a bough. Then she told her men to pull the rope and they hanged Agne avenging Skjalf's father. Skjalf and her men ran to the ships and escaped to Finland, leaving her sons behind.
Agne was buried at the place and it is presently called Agnafit, which is east of the Tauren (the Old Norse name for Södertörn) and west of Stocksund.
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Konung_Agne_blir_om_natten_upph%C3%A4ngd_i_ett_tr%C3%A4d_by_Hugo_Hamilton.jpg/250px-Konung_Agne_blir_om_natten_upph%C3%A4ngd_i_ett_tr%C3%A4d_by_Hugo_Hamilton.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Agne&usg=__VKvUq6lFRleaFTBXk1sYDNsZxl8=&h=198&w=250&sz=26&hl=en&start=1&tbnid=O_krXTcuW2Z97M:&tbnh=88&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dagni%2Bking%2Bof%2Bsweden%26gbv%3D2%26hl%3Den%26sa%3DG -------------------- Noteringar Sveakonung. Dag den vises son. Skilfingaätten = Yngre Ynglingaätten. Han hemförde med våld, från Finland, sin brud Skjalf, dotter till Frosti. Men vid själva inseglingen till Mälaren lät hon sina män hänga Agne i ett träd med hans eget guldsmycke. Han brändes på plats och ligger nu i Agnehögen i Lillhersby
-------------------- Agni Dagsson 39 SmartMatches
Birth: About 424 in , , , Sweden 1 2
Death:
Sex: M
Father: Dag Dyggvasson b. About 403 in , , , Sweden
Mother: Dag Dyggvasson b. About 407 in , , , Sweden
Spouses & ChildrenSkjalf Frostasson (Wife) b. About 428 in , , , Finland1 2
Marriage: Abt 444 6 Nov 2004 14:29
Children:
Alrek Agnasson King In Sweden b. About 445 in , , , Sweden
Eric Agnasson b. About 447 in , , , Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NotesIndividual:REFN: HWS8897
Ancestral File Number: G6SZ-9WCHAN20 Mar 2001
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SourcesTitle: "FamilySearch® Ancestral Fileâ„¢ v4.19"Author: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Publication: 3 Feb 2001
Title: "Genealogical Research of Kirk Larson"
Author: Larson, Kirk
Publication: Personal Research Works including Bethune & Hohenlohe Desce
ndants, 1981-2001, Kirk Larson, Private Library
-------------------- Agne, Agni, Hogne or Agni Skjálfarbondi was a mythological king of Sweden, of the House of Yngling.
Snorri Sturluson relates that he was the son of Dag the Wise, and he was mighty and famous. He was also skilled in many ways.
One summer, he went to Finland with his army where he pillaged. The Finns gathered a vast host under a chief named Frosti.
A great battle ensued which Agne won and many Finns were killed together with Frosti. Agne then subdued all of Finland with his army, and captured not only great booty but also Frosti's daughter Skjalf and her kinsman Logi.
Agne returned to Sweden and they arrived at Stocksund (Stockholm) where they put up their tent on the side of the river where it is flat. Agne had a torc which had belonged to Agne's great-great-great-grandfather Visbur (who, interestingly, was the son of Skjalf's niece Drífa). Although, they were related, Agne married Skjalf who became pregnant with two sons, Erik and Alrik.
Skjalf asked Agne to honour her dead father Frosti with a great feast, which he granted. He invited a great many guests, who gladly arrived to the now even more famous Swedish king. They had a drinking competition in which Agne became very drunk. Skjalf saw her opportunity and asked Agne to take care of Visbur's torc which was around his neck. Agne bound it fast around his neck before he went to sleep.
The king's tent was next to the woods and was under the branches of a tall tree for shade. When Agne was fast asleep, Skjalf took a rope which she attached to the torc. Then she had her men remove the tent, and she threw the rope over a bough. Then she told her men to pull the rope and they hanged Agne avenging Skjalf's father. Skjalf and her men ran to the ships and escaped to Finland, leaving her sons behind.
Agne was buried at the place and it is presently called Agnafit, which is east of the Tauren (the Old Norse name for Södertörn) and west of Stocksund.
-------------------- http://en.wikipedia.org/wiki/Agne -------------------- http://sv.wikipedia.org/wiki/Agne_Skjalfarbonde Agne Skjalfarbonde var en svensk kung av Ynglingaätten, enligt Heimskringla. Han var son till Dag den vise. Under ett plundringståg i Finland dödade han en hövding vid namn Froste samt förde dennes son Loge och dotter Skjalf som fångar till Sverige.
När de hade kommit in i Mälaren och slagit läger ville Agne tvinga Skjalf att bli hans maka. Skjalf låtsade samtycka härtill, men lät på bröllopsnatten sina män till hämnd för sin faders död hänga Agne i hans eget guldhalsband från grenen på ett träd, varefter hon seglade bort.
Enligt sägnen ska platsen där Skjalf lät hänga Agne ha varit ön som därefter fick namnet Agnefit. Agnefit är ön där Staden mellan broarna (Gamla Stan i Stockholm) ligger. Agne sägs vara höglagd i Agnehögen i Lillhersby. Han efterträddes av sina söner Erik och Alrik.
http://en.wikipedia.org/wiki/Agne Agne, Agni, Hogne or Agni Skjálfarbondi was a mythological king of Sweden, of the House of Yngling.
Snorri Sturluson relates that he was the son of Dag the Wise, and he was mighty and famous. He was also skilled in many ways.
One summer, he went to Finland with his army where he pillaged. The Finns gathered a vast host under a chief named Frosti.[1]
A great battle ensued which Agne won and many Finns were killed together with Frosti. Agne then subdued all of Finland with his army, and captured not only great booty but also Frosti's daughter Skjalf and her kinsman Logi.[2]
Agne returned to Sweden and they arrived at Stocksund (Stockholm) where they put up their tent on the side of the river where it is flat. Agne had a torc which had belonged to Agne's great-great-great-grandfather Visbur (who, interestingly, was the son of Skjalf's niece Drífa). Although, they were related, Agne married Skjalf who became pregnant with two sons, Erik and Alrik.
Skjalf asked Agne to honour her dead father Frosti with a great feast, which he granted. He invited a great many guests, who gladly arrived to the now even more famous Swedish king. They had a drinking competition in which Agne became very drunk. Skjalf saw her opportunity and asked Agne to take care of Visbur's torc which was around his neck. Agne bound it fast around his neck before he went to sleep.
The king's tent was next to the woods and was under the branches of a tall tree for shade. When Agne was fast asleep, Skjalf took a rope which she attached to the torc. Then she had her men remove the tent, and she threw the rope over a bough. Then she told her men to pull the rope and they hanged Agne avenging Skjalf's father. Skjalf and her men ran to the ships and escaped to Finland, leaving her sons behind.
Agne was buried at the place and it is presently called Agnafit, which is east of the Tauren (the Old Norse name for Södertörn) and west of Stocksund.
Þat tel ek undr, ef Agna her Skalfar ráð at sköpum þóttu, þar gœðing með gullmeni Loga dís at lopti hóf svalan hest Signýjar vers.[3][4]How do ye like the high-souled maid, Who, with the grim Fate-goddess' aid, Avenged her sire? – made Swithiod's king Through air in golden halter swing? How do ye like her, Agne's men? Think ye that any chief again Will court the fate your chief befell, To ride on wooden horse to hell?.[5][6]Ynglingatal then gives Alrekr and Eiríkr as Agne's successors.
The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation:
Qui [Dagr] genuit Alrik; hunc frater suus Erikr freno percussit ad mortem. Alricr autem genuit Hogna; istum uxor sua juxta locum Agnafit, qui nunc Stokholmr dicitur, propriis manibus interfecit suspendendo ad arborem cum catena aurea. Cujus filius Ingialdr [...][7] This man [Dag] engendered Alrek, who was beaten to death with a bridle by his brother, Eirik. Alrek was father to Agne, whose wife dispatched him with her own hands by hanging him on a tree with a golden chain near a place called Agnafit. His son, Ingjald, [...][8]
Agne is incorrectly called Hogne[7]. Unlike Ynglingatal, Historia Norwegiæ does not give Dagr as Agne's predecessor, but Alrekr. Instead Alrekr is Agne's predecessor and Agne is succeeded by Yngvi (incorrectly called Ingialdr[7]). The even earlier source Íslendingabók cites the line of descent in Ynglingatal and it gives the same line of succession as Historia Norwegiæ: xii Alrekr. xiii Agni. xiiii Yngvi[9].
The location indicated by Snorri Sturluson as the place of Agne's death has a barrow called Agnehögen (Agne's barrow) in Lillhersby. The barrow was excavated by Oxenstierna and dated to c. 400. -------------------- Konge i Uppsala (Sverige)
-------------------- Agne, English: Agni, Hogne or Agni Skjálfarbondi was a mythological king of Sweden, of the House of Yngling.
Snorri Sturluson relates that he was the son of Dag the Wise, and he was mighty and famous. He was also skilled in many ways.
One summer, he went to Finland with his army where he pillaged. The Finns gathered a vast host under a chief named Frosti.[1]
A great battle ensued which Agne won and many Finns were killed together with Frosti. Agne then subdued all of Finland with his army, and captured not only great booty but also Frosti's daughter Skjalf and her kinsman Logi.[2]
Agne returned to Sweden and they arrived at Stocksund (Stockholm) where they put up their tent on the side of the river where it is flat. Agne had a torc which had belonged to Agne's great-great-great-grandfather Visbur (who, interestingly, was the son of Skjalf's niece Drífa). Although, they were related, Agne married Skjalf who became pregnant with two sons, Erik and Alrik.
Skjalf asked Agne to honour her dead father Frosti with a great feast, which he granted. He invited a great many guests, who gladly arrived to the now even more famous Swedish king. They had a drinking competition in which Agne became very drunk. Skjalf saw her opportunity and asked Agne to take care of Visbur's torc which was around his neck. Agne bound it fast around his neck before he went to sleep.
The king's tent was next to the woods and was under the branches of a tall tree for shade. When Agne was fast asleep, Skjalf took a rope which she attached to the torc. Then she had her men remove the tent, and she threw the rope over a bough. Then she told her men to pull the rope and they hanged Agne avenging Skjalf's father. Skjalf and her men ran to the ships and escaped to Finland, leaving her sons behind.
Agne was buried at the place and it is presently called Agnafit, which is east of the Tauren (the Old Norse name for Södertörn) and west of Stocksund.
http://en.wikipedia.org/wiki/Agne -------------------- Notes for Agne Dagson Ble først hengt og så brent.
Agne var en berømt Kriger og laae stedse paa Vikingtog; hærjede Finland, og overvandt Finnernes Høvding Froste, som faldt i Slaget. Agne bortførte hans Datter Skjalf, og giftede sig med hende. Hun bad ham feire sin Faders Gravøl, og Natten derpaa ophængte hun Agne med det Guldkjæde, som han bar om Halsen, i Træet ved hans Telt. Pladsen hvor dette skede er holdt derefter Navn af Agnefit eller Agnesstrand, hvorpaa siden Stockholm blev anlagt. Alrik og Erik den 1ste, Agnes Sønner og store Stridsmænd, bleve Samkonger efter ham. Paa et Tog ragede de i Strid, toge Bidslerne af sine Heste, da de ingen Vaaben havde med sig, sloges dermed og faldt begge. -------------------- Agne var ein konge av Ynglingeætta, son eller far av Alrek (eller son av Dag Dygveson). Forteljinga om han finst mellom anna i Ynglingesoga.
Snorre Sturlason fortel at Agne fann seg kone i Finland, etter å ha drepe far hennar, Froste. Kona heitte Skjålv, og bror hennar heitte Loge. På veg heim la han til ved Stokksund, ikkje langt frå innseglinga til Stockholm. Han hadde ein halsring av gull, som før hadde vore ått av Visbur. Her gifta Agne seg med Skjålv, og budde til eit stort gilde. Då han var drukken, bad Skjålv at han skulle akte på halsringen sin, og han feste ringen om halsen før han gjekk til sengs. Då han hadde sovna, tok Skjålv eit snøre og feste i halsringen, og slengde snøret over ei grein. Så heiste mennene hennar Agne opp i treet etter ringen, og dette vart banen hans. Etter dette vart staden kalla Agnafit, av di Agne vart bålførd på staden.
Tjodolv frå Kvine seier i Ynglingatal:
Underlegt er det um Agne-heren svik-fulle Skjålv skulle lika, då syster hans Loge upp i lufti drog kongen gode mer gullhalsbande, han som ved Taur temja skulde hesten svale som Hagbard reid. Historia Norvegiæ fortel berre at kona til Agne "drap han med båe hender" på Agnafit.
Kommentar [endre]
Forteljinga om Agne tykkjest vera mytologisk, og måten Agne døyr på minner i mangt om menneskeofring, slik dette vart utførd i Uppsala etter skildringa hjå Adam av Bremen. Her kan ein og tenkje på at namnet Agne minner om grøde-offeret som er knytt til vanekulten og Frøydyrkinga i desse områda. Namnet Skjålv (Skjolv), er og eit av namna til Frøya. Skilvingane, som er eit anna namn på kongane av Ynglingeætta, tyder "ætlingar av Skjolv".
Froste og Loge er namn som finst i Fundinn Noregs. Her er Froste son av Fornjot, og Loge er bror til Kåre og Ler. Namna er tydeleg mytiske, og knytt til vinteren, som "bur" i Finland. Dette "Finland" eller "Finnland" er tydeleg ikkje det geografiske Finland, men eit mytisk land der vinteren rår. Det kan samanliknast med Finnmark, og "finnane" i forteljinga er mytiske skapnader. Bak forteljinga om Agne kan ein soleis spore ein kamp mellom sommar og vinter, noko som fell naturleg inn i ein grødekultus.
Halsringen som er skildra i forteljinga gjev minningar om ein keltisk torques, ein ring dei keltiske hovdingane ofte gjekk med. Slike ringar er funne mange stader i søre Skandinavia i funn frå tidleg jernalder.
Henta frå «http://nn.wikipedia.org/wiki/Agne»
-------------------- Agne, Agni, Hogne or Agni Skjálfarbondi was a mythological king of Sweden, of the House of Yngling. Agne being hanged by his wife Skjalf. Artwork by Hugo Hamilton, 1830 Agne's barrow in Sollentuna, Sweden.
Snorri Sturluson relates that he was the son of Dag the Wise, and he was mighty and famous. He was also skilled in many ways.
One summer, he went to Finland with his army where he pillaged. The Finns gathered a vast host under a chief named Frosti.[1]
A great battle ensued which Agne won and many Finns were killed together with Frosti. Agne then subdued all of Finland with his army, and captured not only great booty but also Frosti's daughter Skjalf and her kinsman Logi.[2]
Agne returned to Sweden and they arrived at Stocksund (Stockholm) where they put up their tent on the side of the river where it is flat. Agne had a torc which had belonged to Agne's great-great-great-grandfather Visbur (who, interestingly, was the son of Skjalf's niece Drífa). Although, they were related, Agne married Skjalf who became pregnant with two sons, Erik and Alrik.
Skjalf asked Agne to honour her dead father Frosti with a great feast, which he granted. He invited a great many guests, who gladly arrived to the now even more famous Swedish king. They had a drinking competition in which Agne became very drunk. Skjalf saw her opportunity and asked Agne to take care of Visbur's torc which was around his neck. Agne bound it fast around his neck before he went to sleep.
The king's tent was next to the woods and was under the branches of a tall tree for shade. When Agne was fast asleep, Skjalf took a rope which she attached to the torc. Then she had her men remove the tent, and she threw the rope over a bough. Then she told her men to pull the rope and they hanged Agne avenging Skjalf's father. Skjalf and her men ran to the ships and escaped to Finland, leaving her sons behind.
Agne was buried at the place and it is presently called Agnafit, which is east of the Tauren (the Old Norse name for Södertörn) and west of Stocksund.
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Konung_Agne_blir_om_natten_upph%C3%A4ngd_i_ett_tr%C3%A4d_by_Hugo_Hamilton.jpg/250px-Konung_Agne_blir_om_natten_upph%C3%A4ngd_i_ett_tr%C3%A4d_by_Hugo_Hamilton.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Agne&usg=__VKvUq6lFRleaFTBXk1sYDNsZxl8=&h=198&w=250&sz=26&hl=en&start=1&tbnid=O_krXTcuW2Z97M:&tbnh=88&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dagni%2Bking%2Bof%2Bsweden%26gbv%3D2%26hl%3Den%26sa%3DG -------------------- Noteringar Sveakonung. Dag den vises son. Skilfingaätten = Yngre Ynglingaätten. Han hemförde med våld, från Finland, sin brud Skjalf, dotter till Frosti. Men vid själva inseglingen till Mälaren lät hon sina män hänga Agne i ett träd med hans eget guldsmycke. Han brändes på plats och ligger nu i Agnehögen i Lillhersby
-------------------- Agni Dagsson 39 SmartMatches
Birth: About 424 in , , , Sweden 1 2
Death:
Sex: M
Father: Dag Dyggvasson b. About 403 in , , , Sweden
Mother: Dag Dyggvasson b. About 407 in , , , Sweden
Spouses & ChildrenSkjalf Frostasson (Wife) b. About 428 in , , , Finland1 2
Marriage: Abt 444 6 Nov 2004 14:29
Children:
Alrek Agnasson King In Sweden b. About 445 in , , , Sweden
Eric Agnasson b. About 447 in , , , Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NotesIndividual:REFN: HWS8897
Ancestral File Number: G6SZ-9WCHAN20 Mar 2001
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SourcesTitle: "FamilySearch® Ancestral Fileâ„¢ v4.19"Author: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Publication: 3 Feb 2001
Title: "Genealogical Research of Kirk Larson"
Author: Larson, Kirk
Publication: Personal Research Works including Bethune & Hohenlohe Desce
ndants, 1981-2001, Kirk Larson, Private Library
-------------------- Agne, Agni, Hogne or Agni Skjálfarbondi was a mythological king of Sweden, of the House of Yngling.
Snorri Sturluson relates that he was the son of Dag the Wise, and he was mighty and famous. He was also skilled in many ways.
One summer, he went to Finland with his army where he pillaged. The Finns gathered a vast host under a chief named Frosti.
A great battle ensued which Agne won and many Finns were killed together with Frosti. Agne then subdued all of Finland with his army, and captured not only great booty but also Frosti's daughter Skjalf and her kinsman Logi.
Agne returned to Sweden and they arrived at Stocksund (Stockholm) where they put up their tent on the side of the river where it is flat. Agne had a torc which had belonged to Agne's great-great-great-grandfather Visbur (who, interestingly, was the son of Skjalf's niece Drífa). Although, they were related, Agne married Skjalf who became pregnant with two sons, Erik and Alrik.
Skjalf asked Agne to honour her dead father Frosti with a great feast, which he granted. He invited a great many guests, who gladly arrived to the now even more famous Swedish king. They had a drinking competition in which Agne became very drunk. Skjalf saw her opportunity and asked Agne to take care of Visbur's torc which was around his neck. Agne bound it fast around his neck before he went to sleep.
The king's tent was next to the woods and was under the branches of a tall tree for shade. When Agne was fast asleep, Skjalf took a rope which she attached to the torc. Then she had her men remove the tent, and she threw the rope over a bough. Then she told her men to pull the rope and they hanged Agne avenging Skjalf's father. Skjalf and her men ran to the ships and escaped to Finland, leaving her sons behind.
Agne was buried at the place and it is presently called Agnafit, which is east of the Tauren (the Old Norse name for Södertörn) and west of Stocksund.
-------------------- http://en.wikipedia.org/wiki/Agne -------------------- Agne, English: Agni, Hogne or Agni Skjálfarbondi was a mythological king of Sweden, of the House of Yngling.
Snorri Sturluson relates that he was the son of Dag the Wise, and he was mighty and famous. He was also skilled in many ways.
One summer, he went to Finland with his army where he pillaged. The Finns gathered a vast host under a chief named Frosti.[1]
A great battle ensued which Agne won and many Finns were killed together with Frosti. Agne then subdued all of Finland with his army, and captured not only great booty but also Frosti's daughter Skjalf and her kinsman Logi.[2]
Agne returned to Sweden and they arrived at Stocksund (Stockholm) where they put up their tent on the side of the river where it is flat. Agne had a torc which had belonged to Agne's great-great-great-grandfather Visbur. Agne married Skjalf who became pregnant with two sons, Erik and Alrik.
Skjalf asked Agne to honour her dead father Frosti with a great feast, which he granted. He invited a great many guests, who gladly arrived to the now even more famous Swedish king. They had a drinking competition in which Agne became very drunk. Skjalf saw her opportunity and asked Agne to take care of Visbur's torc which was around his neck. Agne bound it fast around his neck before he went to sleep.
The king's tent was next to the woods and was under the branches of a tall tree for shade. When Agne was fast asleep, Skjalf took a rope which she attached to the torc. Then she had her men remove the tent, and she threw the rope over a bough. Then she told her men to pull the rope and they hanged Agne avenging Skjalf's father. Skjalf and her men ran to the ships and escaped to Finland, leaving her sons behind.
Agne was buried at the place and it is presently called Agnafit, which is east of the Tauren (the Old Norse name for Södertörn) and west of Stocksund.
Þat tel ek undr, ef Agna her Skalfar ráð at sköpum þóttu, þar gœðing með gullmeni Loga dís at lopti hóf svalan hest Signýjar vers.[3][4]How do ye like the high-souled maid, Who, with the grim Fate-goddess' aid, Avenged her sire? – made Swithiod's king Through air in golden halter swing? How do ye like her, Agne's men? Think ye that any chief again Will court the fate your chief befell, To ride on wooden horse to hell?.[5][6]Ynglingatal then gives Alrekr and Eiríkr as Agne's successors.
The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation:
Qui [Dagr] genuit Alrik; hunc frater suus Erikr freno percussit ad mortem. Alricr autem genuit Hogna; istum uxor sua juxta locum Agnafit, qui nunc Stokholmr dicitur, propriis manibus interfecit suspendendo ad arborem cum catena aurea. Cujus filius Ingialdr [...][7]
This man [Dag] engendered Alrek, who was beaten to death with a bridle by his brother, Eirik. Alrek was father to Agne, whose wife dispatched him with her own hands by hanging him on a tree with a golden chain near a place called Agnafit. His son, Ingjald, [...][8]
Agne is incorrectly called Hogne[7]. Unlike Ynglingatal, Historia Norwegiæ does not give Dagr as Agne's predecessor, but Alrekr. Instead Alrekr is Agne's predecessor and Agne is succeeded by Yngvi (incorrectly called Ingialdr[7]). The even earlier source Íslendingabók cites the line of descent in Ynglingatal and it gives the same line of succession as Historia Norwegiæ: xii Alrekr. xiii Agni. xiiii Yngvi[9].
The location indicated by Snorri Sturluson as the place of Agne's death has a barrow called Agnehögen (Agne's barrow) in Lillhersby. The barrow was excavated by Oxenstierna and dated to c. 400.[10] -------------------- 10. AGNE - King from 220 to 260. Agne took an army to Finland where he defeated the chieftain Froste and took his daughter Skjalv and her brother Loge. He married Skjalv and prepared a great burial feast in honor of her father, Froste. Agne now was in possession of the gold ornament which Visbur had refused to return to his first wife. It was securely tied about Agne's neck, when he fell into a drunken stupor after a great drinking bout at the burial feast. Skjalv, his wife, fastened a noose under the ornament while Agne slept, and with the help of her men threw the rope over a branch of the tree above and hanged Agne. His son was:
11. ALRIK - King from 260 until 280. -------------------- Agne became king after his father. Once he was pillaging Finland. He subdued it and took the King Froste's daughter to wife. Her name was Skjalv. After they had left Finalnd, she begged Agne to make a burial feast for her husband, during which he got drunk. Skjalv's men helped her hang Agne, after which they escaped and returned to Finland.
Markhus says that Agne's son, Alrek was the son of Gunhild, the daughter of Hugleik Dansson. Wikipedia shows Skjalf as the mother of both Alrek and Erik.
Agne ble også kalt Skelfir fra Voss. Han ble stamfar for Skelfingene i Uppsala, også kalt Ynglinger. -------------------- BIOGRAFI:
Nicknames: "Agne Skjalfarbonde", "Agni Skjálfarbondi", "Hogne", "Agni", "Agne", "Agni /Dagsson/"
Birthdate: cirka 400
Birthplace: Upsala, Sweden
Death: Died 450 in Stoksund, Now Norrstrom, Sweden
Occupation: Kung i Svealand, Roi d'Uppsal, Konge av Sverige, Kung. Hade erörat hövdingen Froste i fFnland och tog hans dotter och son med hem., Kung
Agne Skjalfarbonde var en svensk kung av Ynglingaätten, enligt Heimskringla. Han var son till Dag den vise. Under ett plundringståg i Finland dödade han en hövding vid namn Froste samt förde dennes son Loge och dotter Skjalf som fångar till Sverige.
När de hade kommit in i Mälaren och slagit läger ville Agne tvinga Skjalf att bli hans maka. Skjalf låtsade samtycka härtill, men lät på bröllopsnatten sina män till hämnd för sin faders död hänga Agne i hans eget guldhalsband från grenen på ett träd, varefter hon seglade bort.
Enligt sägnen ska platsen där Skjalf lät hänga Agne ha varit ön som därefter fick namnet Agnefit. Agnefit är ön där Staden mellan broarna (Gamla Stan i Stockholm) ligger. Agne sägs vara höglagd i Agnehögen i Lillhersby. Han efterträddes av sina söner Erik och Alrik.
Birth: About 424 in , , , Sweden 1 2
Death:
Sex: M
Father: Dag Dyggvasson b. About 403 in , , , Sweden
Mother: Dag Dyggvasson b. About 407 in , , , Sweden
Spouses & Children
Skjalf Frostasson (Wife) b. About 428 in , , , Finland
1 2
Marriage: Abt 444 6 Nov 2004 14:29
Children:
Alrek Agnasson King In Sweden b. About 445 in , , , Sweden
Eric Agnasson b. About 447 in , , , Sweden 
THE POWERFUL KING OF SWEDEN DAGSSON, Agni (I297)
 
44 http://sv.wikipedia.org/wiki/Ane Ane, On, One eller Aun var enligt Heimskringla en sveakung av Ynglingaätten. Han benämns även Ane den gamle. Han blev bortjagad från Svealand två gånger, först av Halvdan d.ä. av Danmark (son till Frode den hugstore, son till Dan), därefter av Ale, eller Åle, (son till Halvdans bror Fridleif) varpå han sökte sin tillflykt i Västergötland. Han återvann också sin tron två gånger. Han offrade sina söner en efter en till Oden för att förlänga sitt liv med tio år varje gång. Till slut var han 200 år gammal och tvungen att dricka mjölk från ett dihorn. Nu fick svearna nog och hindrade honom från att offra sin siste son Egil. Han ska vara höglagd i Gamla Uppsala.
Hans namn har i bland fått ge namn åt runstavens 304-åriga cykel, med anspelning på hans höga ålder. Förnamnet Ane förekommer också som runstensnamn.
http://en.wikipedia.org/wiki/Aun Ane, On, One, Auchun or Aun the Old (Audhun, the same name as the A-S name Edwin) was the son of Jorund and one of the Swedish kings of the House of Yngling, the ancestors of Norway's first king, Harald Fairhair.
Aun was a wise king who sacrificed greatly to the gods, but he was not a warlike king and preferred to live in peace. Consequently, he was attacked by the Danish prince Halfdan (the son of Fróði, the son of Dan the Arrogant, the founder of Denmark). Aun lost the battles and fled to the Geats in Västergötland, where he stayed for 25 years until Halfdan died in his bed in Uppsala and was buried in a mound.
King Aun could return to Uppsala, but he was 60 years old. In order to live longer he sacrificed his own son to Odin who promised him that he could live for another 60 years. However, after 25 years, Aun was attacked by Halfdan's cousin Ale the Strong. Aun lost several battles and had to flee a second time to Västergötland. Ale the Strong ruled in Uppsala for 25 years until he was killed by Starkad the old.
After Ale the Strong's death, Aun could return to Uppsala. Once again, Aun sacrificed a son to Odin, but this time Odin said that he would live as long as he sacrificed a son every ten years and that he had to name one of the Swedish provinces after the number of sons he sacrificed.
When Aun had sacrificed a son for the seventh time, he was so old that he could not walk but had to be carried on a chair. When he had sacrificed a son for the eighth time, he could no longer get out of his bed. When he had sacrificed his ninth son, he was so old that he had to feed by suckling a horn like a little child.
After ten years he wanted to sacrifice his tenth and last son and name the province of Uppsala the ten lands. However, the Swedes refused to allow him this sacrifice and so he died. He was buried in a mound at Uppsala and succeeded by his last son Egil. From that day, dying in bed of old age was called Aun's sickness among the Scandinavians.
Knátti endr at Upsölum ána-sótt Aun of standa, ok þrálífr þiggja skyldi jóðs alað öðru sinni. Ok sveiðurs at sér hverfði mækis hlut enn mjávara, es okhreins óttunga hrjóðr lögðis odd liggjandi drakk; máttit hárr hjarðar mæki austrkonungr upp of halda.[1][2]In Upsal's town the cruel king Slaughtered his sons at Odin's shrine -- Slaughtered his sons with cruel knife, To get from Odin length of life. He lived until he had to turn His toothless mouth to the deer's horn; And he who shed his children's blood Sucked through the ox's horn his food. At length fell Death has tracked him down, Slowly, but sure, in Upsal's town.[3][4]The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation (continuing after Jorund):
Iste genuit Auchun, qui longo vetustatis senio IX annis ante obitum suum densæ usum alimoniæ postponens lac tantum de cornu ut infans suxisse fertur. Auchun vero genuit Eigil cognomento Vendilcraco [...][5] He became the father of Aukun, who, in the feebleness of a protracted old age, during the nine years before his death is said to have abandoned the consumption of solid food and only sucked milk from a horn, like a babe-in-arms. Aukun's son was Egil Vendelkråke, [...][6] The even earlier source Íslendingabók also cites the line of descent in Ynglingatal and it also gives Aun as the successor of Jörundr and the predecessor of Egil Vendelcrow: xv Jörundr. xvi Aun inn gamli. xvii Egill Vendilkráka -------------------- Konge i Uppsala (Sverige) -------------------- Ane, On, One, Auchun or Aun the Old (Audhun), English: Edwin, was the son of Jorund and one of the Swedish kings of the House of Yngling, the ancestors of Norway's first king, Harald Fairhair.
Ruling from his seat in Uppsala, Aun was reputedly a wise king who made sacrifices to the gods. However, as he was not of a warlike disposition and preferred to live in peace. He was attacked and defeated by the Danish prince Halfdan. Aun fled to the Geats in Västergötland, where he stayed for 25 years until Halfdan died in his bed in Uppsala.
Upon Halfdan's death Aun returned to Uppsala. Aun was now 60 years old, and in an attempt to live longer he sacrificed his son to Odin, who had promised that this would mean he would live for another 60 years. After 25 years, Aun was attacked by Halfdan's cousin Ale the Strong. Aun lost several battles and had to flee a second time to Västergötland. Ale the Strong ruled in Uppsala for 25 years until he was killed by Starkad the old.
After Ale the Strong's death, Aun once again returned to Uppsala and once again sacrificed a son to Odin; this time Odin told the king that he would remain living as long as he sacrificed a son every ten years and that he had to name one of the Swedish provinces after the number of sons he sacrificed.
When Aun had sacrificed a son for the seventh time, he was so old that he could not walk but had to be carried on a chair. When he had sacrificed a son for the eighth time, he could no longer get out of his bed. When he had sacrificed his ninth son, he was so old that he had to feed, like a little child, by suckling on a horn.
After ten years he wanted to sacrifice his tenth and last son and name the province of Uppsala The Ten Lands. However, the Swedes refused to allow him to make this sacrifice and so he died. He was buried in a mound at Uppsala and succeeded by his last son Egil. From that day, dying in bed of old age was called Aun's sickness among the Scandinavians.
http://en.wikipedia.org/wiki/Aun -------------------- http://library.gramps-project.org/users/tpf/I1728.html -------------------- Ani den Gamle, Jorunds Søn, var en klog Mand og ivrig Af-gudsdyrker, men blev af de danske Konger Halfdan og Alf hiin Raske togange anfalden og fordreven. Han var saa kjær af Livet, at han forat opnaae høi Alder, offrede ni Sønner til Othin. Tilsidst blev han saa gammel, at han laae tilsengs og pattede af et Horn som et Barn. Efter ham kaldtes det Anesot at døe af Alderdom uden nogen Sygdom. -------------------- Aun den gamle, Åne den gamle eller Auchun, var ein konge av Ynglingeætta, rekna for å ha vorte uhorveleg gamal. Han er far til Egil Vendilkråke og son av Jorund, den eine av Yngvesønene.
Snorre Sturlason fortel korleis Aun kom i strid med skjoldungane, og særleg sønene av Frode den fredsame, Halvdan og Fridleiv. Aun laut røme for dei og fann skjol i Västergötland, etter å ha vore konge i Uppsala i 25 vetrar. Han sat i Gautland i 25 vetrar til, medan Halvdan rådde for Uppsala.
Sidan vart han driven ut av Uppsala av ein kong Åle den frøkne, son av Fridleiv. Han laut då røme til Gautland ein gong til, og budde der i 25 vetrar (han hadde då rådd 60 år i mellomtida). Åle vart drepen av Starkad den gamle, og Aun kom attende til Uppsala og rådde 25 nye vetrar der.
Aun var rekna som meir av ein blotmann enn ein stridsmann, og etter han kom attende, blota han sønene sine for langt liv, og vann seg ti nye år for kvar son. Med tida vart han så gamal at han ikkje kunne gå, og etter kvart låg han i ein seng og saup drikke som eit spedbarn. Då gjorde sveane opprør, og den yngste av dei ti sønene hans vart spard. Dette var Egil Vendilkråke. Aun døydde av alderdom, og til då hadde slikt vore lite kjend. Skaldane kalla sidan alderdomen for "Ånesott", fortel Snorre.
Tjodolv frå Kvine seier i Ynglingatal:
Endeleg kunde i Uppsalir Åne-sott Aun få kjenna, og seigliva skulde han få andre gongen unge-bragd, og den smale odden av kvasse verjo til stuten vende han åt seg. Han som frendar farga med blod, av lange stutehorn liggjande drakk. Ukse-sverde orka kje gråhærd auster-kongen uppe halda.
Den eldste Noregshistoria [endre]Historia Norvegiæ fortel at Aun eller Auchun var so alderdomsveik at han låg i ni år utan å ta til seg fast føde. Halvdan Koht er inne på at namnet kan vera ein variant av Audun.
Kommentar [endre]Forteljinga til Snorre er i røynda prega av oppatt-taking. Aun lyt røme landet to gonger, og er borte like lenge båe gonger (25 år). Dette gjev ein peikepinn om at Snorre har to variantar av same soge, om ein konge som laut gå i utlægd ei tid, for så å koma attende. Namnet Åle finn ein seinare att i forteljinga om Adils, der Åle/Onela i nokre kjelder er bror av Ottar Vendilkråke. Det samla talet på år Aun skal ha levd, er hjå Snorre oppe i over 200, med noggranne tilvisingar: 25 vetrar i Uppsala, 25 i Gautland, 60 vetrar i Uppsala, nye 25 i Gautland, 25 vetrar i Uppsala att, og så hundre år på overtid på grunn av søneblot til Odin - i alt 260 år. Soga om kong Aun har eit mytisk preg berre på grunn av alderen. Andre kjelder minst berre at han vart eldre enn vanleg var på den tida (opp mot hundre år).
Henta frå «http://nn.wikipedia.org/wiki/Aun_den_gamle»
-------------------- Död: omkring 448
Noteringar Sveakonung i G:a Uppsala där han regerade av och till under hela senare delen av 400-talet. Son till Jorund. Blev bortjagad flera gånger och flydde då till Västergötland, men kom ständigt igen. Lär ha offrat nio av sina söner till gudarna för att få ett långt liv. En son per decennium. Till sist ska han ha blivit så gammal att han bara kunde ligga till sängs och dricka mjölk ur ett dryckeshorns smalände. Han dog ca 500 och ligger höglagd i Odinshögen i G:a Uppsala. Den siste sonen, den tionde, Egil Tunnadolg räddades av svearna och gjordes till kung efter faderns död.
-------------------- Aun "The Aged" Jorundsson
Birth: About 509 in , , , Sweden 1 2
Death:
Sex: M
Father: Jorund Yngvasson b. About 487 in , , , Sweden
Mother: Jorund Yngvasson b. About 491 in , , , Sweden
Spouses & ChildrenAun Jorundsson (Wife) b. About 513 in (, , , Sweden)1 2
Marriage: Abt 529 6 Nov 2004 14:29
Children:
Egil "Vendikraka" Aunsson b. About 530 in , , , Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NotesIndividual:REFN: HWS8596
Ancestral File Number: G6SZ-TNCHAN20 Mar 2001
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SourcesTitle: "FamilySearch® Ancestral Fileâ„¢ v4.19"Author: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Publication: 3 Feb 2001
Title: "Genealogical Research of Kirk Larson"
Author: Larson, Kirk
Publication: Personal Research Works including Bethune & Hohenlohe Desce
ndants, 1981-2001, Kirk Larson, Private Library
-------------------- Aun ble gammel , han var en stor blotmann. Men ingen hermann. Han offret stadig sine sønner til Odin, for hvert offer fikk han ti år lenger å leve. Men da han skulle offre sin tiende sønn, nektet folket, og da døde han.
--------------------
Beaten in battle by Halfdan Frodasson of Denmark. He sacrificed 9 sons in order to prolong his life and died of very old age. A wise man who made great sacrifices to the gods. Being no warrior, he lived quietly at home. Twice he fled from Upsala, on account of Danish invasions, remaining in West Gothland 25 years each time, and holding sway at Upsala for an equally long time between his periods of exile. He lived to become 110 years of age. The secret of his longevity was that he sacrificed one of his sons to Odin every 10th year, and was granted in return a decade of prolonged life. When about to sacrifice his 10th son, the people interfered, and he died from old age. The last 10 years of his life he was very feeble, drinking out of a horn like an infant. He was buried in a mound at Upsala. [WBH - Sweden]FOSTER, MINOR, BURR, WAITE, NEWLIN LINESSon of Jorund. He was a wise man who made great sacrifices to the gods. Being no warrior he lived quietly at home. Twice he fled from Upsala, on account of Danish invasions, remaining in West Gothland 25 years each time, and holding sway at Upsala for an equally long time between his periods of exile. He lived to become 110 years of age. The secret of his longevity was that he sacrificed one of his sons to Oden every 10th year, and was granted in return a decade of prolonged life. When about to sacrifice his 10th son, the people interfered, and he died from old age. The last 10 years of his life he was very feeble, drinking out of a horn like an infant. He was bur. in a mound at Upsala. His son Egil succeeded him. [History of Sweden, p. 37]Reference Number: G6SZ-TN---
Note:King Aun sacrificed one of his sons to Odin every ten years in order to prolong his life. After he had sacrificed nine sons and attained to the age of one hundred and ninety, his subjects forbade him to sacrifice his tenth son, and he died of old age, so weak that he had to suck nourishment from a horn like a baby. While his life was ignobly prolonged, he missed out on the greatest glory a Viking could imagine - that of dying nobly in battle. (legends of Swedish kings) [Royal Families of Medieval Scandinavia, Flanders, and Kiev]Note: Title: Royal Families of Medieval Scandinavia, Flanders, and Kiev, by Rupert Alen & Anna Dahlquist, 1997, King's River Publ.Note: Page: 3-------------------- Ane, On, One, Auchun or Aun the Old (Audhun, the same name as the A-S name Edwin) was the son of Jorund and one of the Swedish kings of the House of Yngling, the ancestors of Norway's first king, Harald Fairhair.
Aun was a wise king who sacrificed greatly to the gods, but he was not a warlike king and preferred to live in peace. Consequently, he was attacked by the Danish prince Halfdan (the son of Fróði, the son of Dan the Arrogant, the founder of Denmark). Aun lost the battles and fled to the Geats in Västergötland, where he stayed for 25 years until Halfdan died in his bed in Uppsala and was buried in a mound.
King Aun could return to Uppsala, but he was 60 years old. In order to live longer he sacrificed his own son to Odin who promised him that he could live for another 60 years. However, after 25 years, Aun was attacked by Halfdan's cousin Ale the Strong. Aun lost several battles and had to flee a second time to Västergötland. Ale the Strong ruled in Uppsala for 25 years until he was killed by Starkad the old.
After Ale the Strong's death, Aun could return to Uppsala. Once again, Aun sacrificed a son to Odin, but this time Odin said that he would live as long as he sacrificed a son every ten years and that he had to name one of the Swedish provinces after the number of sons he sacrificed.
When Aun had sacrificed a son for the seventh time, he was so old that he could not walk but had to be carried on a chair. When he had sacrificed a son for the eighth time, he could no longer get out of his bed. When he had sacrificed his ninth son, he was so old that he had to feed by suckling a horn like a little child.
After ten years he wanted to sacrifice his tenth and last son and name the province of Uppsala the ten lands. However, the Swedes refused to allow him this sacrifice and so he died. He was buried in a mound at Uppsala and succeeded by his last son Egil. From that day, dying in bed of old age was called Aun's sickness among the Scandinavians.
He became the father of Aukun, who, in the feebleness of a protracted old age, during the nine years before his death is said to have abandoned the consumption of solid food and only sucked milk from a horn, like a babe-in-arms. Aukun's son was Egil Vendelkråke
-------------------- http://en.wikipedia.org/wiki/Aun -------------------- Aun
From Wikipedia, the free encyclopediaJump to: navigation, search
For the village in Azerbaijan, see Avun. For the airport with IATA code "AUN", see Auburn Municipal Airport (California). For the Asian association "AUN", see ASEAN University Network. For the Japanese transliteration of the word "om", see A-un.
East royal tumulus at Old Upsala, suggested grave of King Edwin the Old (photo: Jacob Truedson Demitz)Ane, On, One, Auchun or Aun the Old (Audhun), English: Edwin, was a mythical Swedish king of the House of Yngling, the ancestors of Norway's first king, Harald Fairhair. He was the son of Jorund, and had ten sons, nine of which he was said to have sacrificed to prolong his own life.
Ruling from his seat in Uppsala, Aun was reputedly a wise king who made sacrifices to the gods. However, as he was not of a warlike disposition and preferred to live in peace. He was attacked and defeated by the Danish prince Halfdan. Aun fled to the Geats in Västergötland, where he stayed for 25 years until Halfdan died in his bed in Uppsala.
Upon Halfdan's death Aun returned to Uppsala. Aun was now 60 years old, and in an attempt to live longer he sacrificed his son to Odin, who had promised that this would mean he would live for another 60 years. After 25 years, Aun was attacked by Halfdan's cousin Ale the Strong. Aun lost several battles and had to flee a second time to Västergötland. Ale the Strong ruled in Uppsala for 25 years until he was killed by Starkad the old.
After Ale the Strong's death, Aun once again returned to Uppsala and once again sacrificed a son to Odin; this time Odin told the king that he would remain living as long as he sacrificed a son every ten years and that he had to name one of the Swedish provinces after the number of sons he sacrificed.
When Aun had sacrificed a son for the seventh time, he was so old that he could not walk but had to be carried on a chair. When he had sacrificed a son for the eighth time, he could no longer get out of his bed. When he had sacrificed his ninth son, he was so old that he had to feed, like a little child, by suckling on a horn.
After ten years he wanted to sacrifice his tenth and last son and name the province of Uppsala The Ten Lands. However, the Swedes refused to allow him to make this sacrifice and so he died. He was buried in a mound at Uppsala and succeeded by his last son Egil. From that day, dying in bed of old age was called Aun's sickness among the Scandinavians.
Knátti endr
at Upsölum
ána-sótt
Aun of standa,
ok þrálífr
þiggja skyldi
jóðs alað
öðru sinni.
Ok sveiðurs
at sér hverfði
mækis hlut
enn mjávara,
es okhreins
óttunga hrjóðr
lögðis odd
liggjandi drakk;
máttit hárr
hjarðar mæki
austrkonungr
upp of halda.[1][2] In Upsal's town the cruel king
Slaughtered his sons at Odin's shrine --
Slaughtered his sons with cruel knife,
To get from Odin length of life.
He lived until he had to turn
His toothless mouth to the deer's horn;
And he who shed his children's blood
Sucked through the ox's horn his food.
At length fell Death has tracked him down,
Slowly, but sure, in Upsal's town.[3][4]
The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation (continuing after Jorund):
Iste genuit Auchun, qui longo vetustatis senio IX annis ante obitum suum densæ usum alimoniæ postponens lac tantum de cornu ut infans suxisse fertur. Auchun vero genuit Eigil cognomento Vendilcraco [...][5]
He became the father of Aukun, who, in the feebleness of a protracted old age, during the nine years before his death is said to have abandoned the consumption of solid food and only sucked milk from a horn, like a babe-in-arms. Aukun's son was Egil Vendelkråke, [...][6]The even earlier source Íslendingabók also cites the line of descent in Ynglingatal and it also gives Aun as the successor of Jörundr and the predecessor of Egil Vendelcrow: xv Jörundr. xvi Aun inn gamli. xvii Egill Vendilkráka[7].
[edit] Notes
This article includes a list of references, but its sources remain unclear because it has insufficient inline citations.Please help to improve this article by introducing more precise citations where appropriate. (October 2009)
1.^ Ynglinga saga at Norrøne Tekster og Kvad
2.^ A second online presentation of Ynglingatal
3.^ Laing's translation at the Internet Sacred Text Archive
4.^ Laing's translation at Northvegr
5.^ Storm, Gustav (editor) (1880). Monumenta historica Norwegiæ: Latinske kildeskrifter til Norges historie i middelalderen, Monumenta Historica Norwegiae (Kristiania: Brøgger), p. 100.
6.^ Ekrem, Inger (editor), Lars Boje Mortensen (editor) and Peter Fisher (translator) (2003). Historia Norwegie. Museum Tusculanum Press. ISBN 8772898135, p. 77.
7.^ Guðni Jónsson's edition of Íslendingabók
[edit] Primary sources
Ynglingatal
Ynglinga saga (part of the Heimskringla)
Historia Norwegiae
[edit] Secondary sources
Nerman, B. Det svenska rikets uppkomst. Stockholm, 1925.
-------------------- Roi de Uppland -------------------- Ane, On, One, Auchun or Aun the Old (Audhun), English: Edwin, was a mythical Swedish king of the House of Yngling, the ancestors of Norway's first king, Harald Fairhair. He was the son of Jorund, and had ten sons, nine of which he was said to have sacrificed to prolong his own life.
Ruling from his seat in Uppsala, Aun was reputedly a wise king who made sacrifices to the gods. However, as he was not of a warlike disposition and preferred to live in peace. He was attacked and defeated by the Danish prince Halfdan. Aun fled to the Geats in Västergötland, where he stayed for 25 years until Halfdan died in his bed in Uppsala.
Upon Halfdan's death Aun returned to Uppsala. Aun was now 60 years old, and in an attempt to live longer he sacrificed his son to Odin, who had promised that this would mean he would live for another 60 years. After 25 years, Aun was attacked by Halfdan's cousin Ale the Strong. Aun lost several battles and had to flee a second time to Västergötland. Ale the Strong ruled in Uppsala for 25 years until he was killed by Starkad the old.
After Ale the Strong's death, Aun once again returned to Uppsala and once again sacrificed a son to Odin; this time Odin told the king that he would remain living as long as he sacrificed a son every ten years and that he had to name one of the Swedish provinces after the number of sons he sacrificed.
When Aun had sacrificed a son for the seventh time, he was so old that he could not walk but had to be carried on a chair. When he had sacrificed a son for the eighth time, he could no longer get out of his bed. When he had sacrificed his ninth son, he was so old that he had to feed, like a little child, by suckling on a horn.
After ten years he wanted to sacrifice his tenth and last son and name the province of Uppsala The Ten Lands. However, the Swedes refused to allow him to make this sacrifice and so he died. He was buried in a mound at Uppsala and succeeded by his last son Egil. From that day, dying in bed of old age was called Aun's sickness among the Scandinavians.
Knátti endr at Upsölum ána-sótt Aun of standa, ok þrálífr þiggja skyldi jóðs alað öðru sinni. Ok sveiðurs at sér hverfði mækis hlut enn mjávara, es okhreins óttunga hrjóðr lögðis odd liggjandi drakk; máttit hárr hjarðar mæki austrkonungr upp of halda.[1][2]In Upsal's town the cruel king Slaughtered his sons at Odin's shrine -- Slaughtered his sons with cruel knife, To get from Odin length of life. He lived until he had to turn His toothless mouth to the deer's horn; And he who shed his children's blood Sucked through the ox's horn his food. At length fell Death has tracked him down, Slowly, but sure, in Upsal's town.[3][4]The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation (continuing after Jorund):
Iste genuit Auchun, qui longo vetustatis senio IX annis ante obitum suum densæ usum alimoniæ postponens lac tantum de cornu ut infans suxisse fertur. Auchun vero genuit Eigil cognomento Vendilcraco [...][5]
He became the father of Aukun, who, in the feebleness of a protracted old age, during the nine years before his death is said to have abandoned the consumption of solid food and only sucked milk from a horn, like a babe-in-arms. Aukun's son was Egil Vendelkråke, [...][6]
The even earlier source Íslendingabók also cites the line of descent in Ynglingatal and it also gives Aun as the successor of Jörundr and the predecessor of Egil Vendelcrow: xv Jörundr. xvi Aun inn gamli. xvii Egill Vendilkráka[7]. -------------------- http://sv.wikipedia.org/wiki/Ane Ane, On, One eller Aun var enligt Heimskringla en sveakung av Ynglingaätten. Han benämns även Ane den gamle. Han blev bortjagad från Svealand två gånger, först av Halvdan d.ä. av Danmark (son till Frode den hugstore, son till Dan), därefter av Ale, eller Åle, (son till Halvdans bror Fridleif) varpå han sökte sin tillflykt i Västergötland. Han återvann också sin tron två gånger. Han offrade sina söner en efter en till Oden för att förlänga sitt liv med tio år varje gång. Till slut var han 200 år gammal och tvungen att dricka mjölk från ett dihorn. Nu fick svearna nog och hindrade honom från att offra sin siste son Egil. Han ska vara höglagd i Gamla Uppsala.
Hans namn har i bland fått ge namn åt runstavens 304-åriga cykel, med anspelning på hans höga ålder. Förnamnet Ane förekommer också som runstensnamn.
http://en.wikipedia.org/wiki/Aun Ane, On, One, Auchun or Aun the Old (Audhun, the same name as the A-S name Edwin) was the son of Jorund and one of the Swedish kings of the House of Yngling, the ancestors of Norway's first king, Harald Fairhair.
Aun was a wise king who sacrificed greatly to the gods, but he was not a warlike king and preferred to live in peace. Consequently, he was attacked by the Danish prince Halfdan (the son of Fróði, the son of Dan the Arrogant, the founder of Denmark). Aun lost the battles and fled to the Geats in Västergötland, where he stayed for 25 years until Halfdan died in his bed in Uppsala and was buried in a mound.
King Aun could return to Uppsala, but he was 60 years old. In order to live longer he sacrificed his own son to Odin who promised him that he could live for another 60 years. However, after 25 years, Aun was attacked by Halfdan's cousin Ale the Strong. Aun lost several battles and had to flee a second time to Västergötland. Ale the Strong ruled in Uppsala for 25 years until he was killed by Starkad the old.
After Ale the Strong's death, Aun could return to Uppsala. Once again, Aun sacrificed a son to Odin, but this time Odin said that he would live as long as he sacrificed a son every ten years and that he had to name one of the Swedish provinces after the number of sons he sacrificed.
When Aun had sacrificed a son for the seventh time, he was so old that he could not walk but had to be carried on a chair. When he had sacrificed a son for the eighth time, he could no longer get out of his bed. When he had sacrificed his ninth son, he was so old that he had to feed by suckling a horn like a little child.
After ten years he wanted to sacrifice his tenth and last son and name the province of Uppsala the ten lands. However, the Swedes refused to allow him this sacrifice and so he died. He was buried in a mound at Uppsala and succeeded by his last son Egil. From that day, dying in bed of old age was called Aun's sickness among the Scandinavians.
Knátti endr at Upsölum ána-sótt Aun of standa, ok þrálífr þiggja skyldi jóðs alað öðru sinni. Ok sveiðurs at sér hverfði mækis hlut enn mjávara, es okhreins óttunga hrjóðr lögðis odd liggjandi drakk; máttit hárr hjarðar mæki austrkonungr upp of halda.[1][2]In Upsal's town the cruel king Slaughtered his sons at Odin's shrine -- Slaughtered his sons with cruel knife, To get from Odin length of life. He lived until he had to turn His toothless mouth to the deer's horn; And he who shed his children's blood Sucked through the ox's horn his food. At length fell Death has tracked him down, Slowly, but sure, in Upsal's town.[3][4]The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation (continuing after Jorund):
Iste genuit Auchun, qui longo vetustatis senio IX annis ante obitum suum densæ usum alimoniæ postponens lac tantum de cornu ut infans suxisse fertur. Auchun vero genuit Eigil cognomento Vendilcraco [...][5] He became the father of Aukun, who, in the feebleness of a protracted old age, during the nine years before his death is said to have abandoned the consumption of solid food and only sucked milk from a horn, like a babe-in-arms. Aukun's son was Egil Vendelkråke, [...][6] The even earlier source Íslendingabók also cites the line of descent in Ynglingatal and it also gives Aun as the successor of Jörundr and the predecessor of Egil Vendelcrow: xv Jörundr. xvi Aun inn gamli. xvii Egill Vendilkráka -------------------- Konge i Uppsala (Sverige) -------------------- Ane, On, One, Auchun or Aun the Old (Audhun), English: Edwin, was the son of Jorund and one of the Swedish kings of the House of Yngling, the ancestors of Norway's first king, Harald Fairhair.
Ruling from his seat in Uppsala, Aun was reputedly a wise king who made sacrifices to the gods. However, as he was not of a warlike disposition and preferred to live in peace. He was attacked and defeated by the Danish prince Halfdan. Aun fled to the Geats in Västergötland, where he stayed for 25 years until Halfdan died in his bed in Uppsala.
Upon Halfdan's death Aun returned to Uppsala. Aun was now 60 years old, and in an attempt to live longer he sacrificed his son to Odin, who had promised that this would mean he would live for another 60 years. After 25 years, Aun was attacked by Halfdan's cousin Ale the Strong. Aun lost several battles and had to flee a second time to Västergötland. Ale the Strong ruled in Uppsala for 25 years until he was killed by Starkad the old.
After Ale the Strong's death, Aun once again returned to Uppsala and once again sacrificed a son to Odin; this time Odin told the king that he would remain living as long as he sacrificed a son every ten years and that he had to name one of the Swedish provinces after the number of sons he sacrificed.
When Aun had sacrificed a son for the seventh time, he was so old that he could not walk but had to be carried on a chair. When he had sacrificed a son for the eighth time, he could no longer get out of his bed. When he had sacrificed his ninth son, he was so old that he had to feed, like a little child, by suckling on a horn.
After ten years he wanted to sacrifice his tenth and last son and name the province of Uppsala The Ten Lands. However, the Swedes refused to allow him to make this sacrifice and so he died. He was buried in a mound at Uppsala and succeeded by his last son Egil. From that day, dying in bed of old age was called Aun's sickness among the Scandinavians.
http://en.wikipedia.org/wiki/Aun -------------------- http://library.gramps-project.org/users/tpf/I1728.html -------------------- Ani den Gamle, Jorunds Søn, var en klog Mand og ivrig Af-gudsdyrker, men blev af de danske Konger Halfdan og Alf hiin Raske togange anfalden og fordreven. Han var saa kjær af Livet, at han forat opnaae høi Alder, offrede ni Sønner til Othin. Tilsidst blev han saa gammel, at han laae tilsengs og pattede af et Horn som et Barn. Efter ham kaldtes det Anesot at døe af Alderdom uden nogen Sygdom. -------------------- Aun den gamle, Åne den gamle eller Auchun, var ein konge av Ynglingeætta, rekna for å ha vorte uhorveleg gamal. Han er far til Egil Vendilkråke og son av Jorund, den eine av Yngvesønene.
Snorre Sturlason fortel korleis Aun kom i strid med skjoldungane, og særleg sønene av Frode den fredsame, Halvdan og Fridleiv. Aun laut røme for dei og fann skjol i Västergötland, etter å ha vore konge i Uppsala i 25 vetrar. Han sat i Gautland i 25 vetrar til, medan Halvdan rådde for Uppsala.
Sidan vart han driven ut av Uppsala av ein kong Åle den frøkne, son av Fridleiv. Han laut då røme til Gautland ein gong til, og budde der i 25 vetrar (han hadde då rådd 60 år i mellomtida). Åle vart drepen av Starkad den gamle, og Aun kom attende til Uppsala og rådde 25 nye vetrar der.
Aun var rekna som meir av ein blotmann enn ein stridsmann, og etter han kom attende, blota han sønene sine for langt liv, og vann seg ti nye år for kvar son. Med tida vart han så gamal at han ikkje kunne gå, og etter kvart låg han i ein seng og saup drikke som eit spedbarn. Då gjorde sveane opprør, og den yngste av dei ti sønene hans vart spard. Dette var Egil Vendilkråke. Aun døydde av alderdom, og til då hadde slikt vore lite kjend. Skaldane kalla sidan alderdomen for "Ånesott", fortel Snorre.
Tjodolv frå Kvine seier i Ynglingatal:
Endeleg kunde i Uppsalir Åne-sott Aun få kjenna, og seigliva skulde han få andre gongen unge-bragd, og den smale odden av kvasse verjo til stuten vende han åt seg. Han som frendar farga med blod, av lange stutehorn liggjande drakk. Ukse-sverde orka kje gråhærd auster-kongen uppe halda.
Den eldste Noregshistoria [endre]
Historia Norvegiæ fortel at Aun eller Auchun var so alderdomsveik at han låg i ni år utan å ta til seg fast føde. Halvdan Koht er inne på at namnet kan vera ein variant av Audun.
Kommentar [endre]
Forteljinga til Snorre er i røynda prega av oppatt-taking. Aun lyt røme landet to gonger, og er borte like lenge båe gonger (25 år). Dette gjev ein peikepinn om at Snorre har to variantar av same soge, om ein konge som laut gå i utlægd ei tid, for så å koma attende. Namnet Åle finn ein seinare att i forteljinga om Adils, der Åle/Onela i nokre kjelder er bror av Ottar Vendilkråke. Det samla talet på år Aun skal ha levd, er hjå Snorre oppe i over 200, med noggranne tilvisingar: 25 vetrar i Uppsala, 25 i Gautland, 60 vetrar i Uppsala, nye 25 i Gautland, 25 vetrar i Uppsala att, og så hundre år på overtid på grunn av søneblot til Odin - i alt 260 år. Soga om kong Aun har eit mytisk preg berre på grunn av alderen. Andre kjelder minst berre at han vart eldre enn vanleg var på den tida (opp mot hundre år).
Henta frå «http://nn.wikipedia.org/wiki/Aun_den_gamle»
-------------------- Död: omkring 448
Noteringar Sveakonung i G:a Uppsala där han regerade av och till under hela senare delen av 400-talet. Son till Jorund. Blev bortjagad flera gånger och flydde då till Västergötland, men kom ständigt igen. Lär ha offrat nio av sina söner till gudarna för att få ett långt liv. En son per decennium. Till sist ska han ha blivit så gammal att han bara kunde ligga till sängs och dricka mjölk ur ett dryckeshorns smalände. Han dog ca 500 och ligger höglagd i Odinshögen i G:a Uppsala. Den siste sonen, den tionde, Egil Tunnadolg räddades av svearna och gjordes till kung efter faderns död.
-------------------- Aun "The Aged" Jorundsson
Birth: About 509 in , , , Sweden 1 2
Death:
Sex: M
Father: Jorund Yngvasson b. About 487 in , , , Sweden
Mother: Jorund Yngvasson b. About 491 in , , , Sweden
Spouses & ChildrenAun Jorundsson (Wife) b. About 513 in (, , , Sweden)1 2
Marriage: Abt 529 6 Nov 2004 14:29
Children:
Egil "Vendikraka" Aunsson b. About 530 in , , , Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NotesIndividual:REFN: HWS8596
Ancestral File Number: G6SZ-TNCHAN20 Mar 2001
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SourcesTitle: "FamilySearch® Ancestral Fileâ„¢ v4.19"Author: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Publication: 3 Feb 2001
Title: "Genealogical Research of Kirk Larson"
Author: Larson, Kirk
Publication: Personal Research Works including Bethune & Hohenlohe Desce
ndants, 1981-2001, Kirk Larson, Private Library
-------------------- Aun ble gammel , han var en stor blotmann. Men ingen hermann. Han offret stadig sine sønner til Odin, for hvert offer fikk han ti år lenger å leve. Men da han skulle offre sin tiende sønn, nektet folket, og da døde han.
--------------------
Beaten in battle by Halfdan Frodasson of Denmark. He sacrificed 9 sons in order to prolong his life and died of very old age. A wise man who made great sacrifices to the gods. Being no warrior, he lived quietly at home. Twice he fled from Upsala, on account of Danish invasions, remaining in West Gothland 25 years each time, and holding sway at Upsala for an equally long time between his periods of exile. He lived to become 110 years of age. The secret of his longevity was that he sacrificed one of his sons to Odin every 10th year, and was granted in return a decade of prolonged life. When about to sacrifice his 10th son, the people interfered, and he died from old age. The last 10 years of his life he was very feeble, drinking out of a horn like an infant. He was buried in a mound at Upsala. [WBH - Sweden]FOSTER, MINOR, BURR, WAITE, NEWLIN LINESSon of Jorund. He was a wise man who made great sacrifices to the gods. Being no warrior he lived quietly at home. Twice he fled from Upsala, on account of Danish invasions, remaining in West Gothland 25 years each time, and holding sway at Upsala for an equally long time between his periods of exile. He lived to become 110 years of age. The secret of his longevity was that he sacrificed one of his sons to Oden every 10th year, and was granted in return a decade of prolonged life. When about to sacrifice his 10th son, the people interfered, and he died from old age. The last 10 years of his life he was very feeble, drinking out of a horn like an infant. He was bur. in a mound at Upsala. His son Egil succeeded him. [History of Sweden, p. 37]Reference Number: G6SZ-TN---
Note:King Aun sacrificed one of his sons to Odin every ten years in order to prolong his life. After he had sacrificed nine sons and attained to the age of one hundred and ninety, his subjects forbade him to sacrifice his tenth son, and he died of old age, so weak that he had to suck nourishment from a horn like a baby. While his life was ignobly prolonged, he missed out on the greatest glory a Viking could imagine - that of dying nobly in battle. (legends of Swedish kings) [Royal Families of Medieval Scandinavia, Flanders, and Kiev]Note: Title: Royal Families of Medieval Scandinavia, Flanders, and Kiev, by Rupert Alen & Anna Dahlquist, 1997, King's River Publ. Note: Page: 3-------------------- Ane, On, One, Auchun or Aun the Old (Audhun, the same name as the A-S name Edwin) was the son of Jorund and one of the Swedish kings of the House of Yngling, the ancestors of Norway's first king, Harald Fairhair.
Aun was a wise king who sacrificed greatly to the gods, but he was not a warlike king and preferred to live in peace. Consequently, he was attacked by the Danish prince Halfdan (the son of Fróði, the son of Dan the Arrogant, the founder of Denmark). Aun lost the battles and fled to the Geats in Västergötland, where he stayed for 25 years until Halfdan died in his bed in Uppsala and was buried in a mound.
King Aun could return to Uppsala, but he was 60 years old. In order to live longer he sacrificed his own son to Odin who promised him that he could live for another 60 years. However, after 25 years, Aun was attacked by Halfdan's cousin Ale the Strong. Aun lost several battles and had to flee a second time to Västergötland. Ale the Strong ruled in Uppsala for 25 years until he was killed by Starkad the old.
After Ale the Strong's death, Aun could return to Uppsala. Once again, Aun sacrificed a son to Odin, but this time Odin said that he would live as long as he sacrificed a son every ten years and that he had to name one of the Swedish provinces after the number of sons he sacrificed.
When Aun had sacrificed a son for the seventh time, he was so old that he could not walk but had to be carried on a chair. When he had sacrificed a son for the eighth time, he could no longer get out of his bed. When he had sacrificed his ninth son, he was so old that he had to feed by suckling a horn like a little child.
After ten years he wanted to sacrifice his tenth and last son and name the province of Uppsala the ten lands. However, the Swedes refused to allow him this sacrifice and so he died. He was buried in a mound at Uppsala and succeeded by his last son Egil. From that day, dying in bed of old age was called Aun's sickness among the Scandinavians.
He became the father of Aukun, who, in the feebleness of a protracted old age, during the nine years before his death is said to have abandoned the consumption of solid food and only sucked milk from a horn, like a babe-in-arms. Aukun's son was Egil Vendelkråke
-------------------- http://en.wikipedia.org/wiki/Aun --------------------
14. AUN (ON OR ANE) THE OLD - King of Sweden until 380 A.D. Aun was not a warrior, but stayed "quietly at home." Several times he fled from attackers, always returning. In return for a long life, Aun sacrificed nine of his sons. At last the people of Sweden refused to let him sacrifice the tenth son. Aun died without pain at a very old age. His son was :
15. EGIL - King in Svitjod until 456. -------------------- Swedish King Aun (also known as Edmund the Old) sacrificed one of his sons to Odin every ten years in order to prolong his life. After he had sacrificed nine sons and attained to the age of 190, his subjects would not have him sacrifice any more and he died of old age. (Wikipdia says he had 9 sons.)
Sønn av Jorund. Han ble også kalt Aun eller Åne og var svensk konge eller Edmund den gamle. -------------------- BIOGRAFI:
Ani den Gamle, Jorunds Søn, var en klog Mand og ivrig Af-gudsdyrker, men blev af de danske Konger Halfdan og Alf hiin Raske togange anfalden og fordreven. Han var saa kjær af Livet, at han forat opnaae høi Alder, offrede ni Sønner til Othin. Tilsidst blev han saa gammel, at han laae tilsengs og pattede af et Horn som et Barn. Efter ham kaldtes det Anesot at døe af Alderdom uden nogen Sygdom. -------------------- Aun den gamle, Åne den gamle eller Auchun, var ein konge av Ynglingeætta, rekna for å ha vorte uhorveleg gamal. Han er far til Egil Vendilkråke og son av Jorund, den eine av Yngvesønene.
Snorre Sturlason fortel korleis Aun kom i strid med skjoldungane, og særleg sønene av Frode den fredsame, Halvdan og Fridleiv. Aun laut røme for dei og fann skjol i Västergötland, etter å ha vore konge i Uppsala i 25 vetrar. Han sat i Gautland i 25 vetrar til, medan Halvdan rådde for Uppsala.
Sidan vart han driven ut av Uppsala av ein kong Åle den frøkne, son av Fridleiv. Han laut då røme til Gautland ein gong til, og budde der i 25 vetrar (han hadde då rådd 60 år i mellomtida). Åle vart drepen av Starkad den gamle, og Aun kom attende til Uppsala og rådde 25 nye vetrar der.
Aun var rekna som meir av ein blotmann enn ein stridsmann, og etter han kom attende, blota han sønene sine for langt liv, og vann seg ti nye år for kvar son. Med tida vart han så gamal at han ikkje kunne gå, og etter kvart låg han i ein seng og saup drikke som eit spedbarn. Då gjorde sveane opprør, og den yngste av dei ti sønene hans vart spard. Dette var Egil Vendilkråke. Aun døydde av alderdom, og til då hadde slikt vore lite kjend. Skaldane kalla sidan alderdomen for "Ånesott", fortel Snorre.
Tjodolv frå Kvine seier i Ynglingatal:
Endeleg kunde i Uppsalir Åne-sott Aun få kjenna, og seigliva skulde han få andre gongen unge-bragd, og den smale odden av kvasse verjo til stuten vende han åt seg. Han som frendar farga med blod, av lange stutehorn liggjande drakk. Ukse-sverde orka kje gråhærd auster-kongen uppe halda.
Noteringar Sveakonung i G:a Uppsala där han regerade av och till under hela senare delen av 400-talet. Son till Jorund. Blev bortjagad flera gånger och flydde då till Västergötland, men kom ständigt igen. Lär ha offrat nio av sina söner till gudarna för att få ett långt liv. En son per decennium. Till sist ska han ha blivit så gammal att han bara kunde ligga till sängs och dricka mjölk ur ett dryckeshorns smalände. Han dog ca 500 och ligger höglagd i Odinshögen i G:a Uppsala. Den siste sonen, den tionde, Egil Tunnadolg räddades av svearna och gjordes till kung efter faderns död.
Birth: About 509 in , , , Sweden 1 2
Death:
Sex: M
Father: Jorund Yngvasson b. About 487 in , , , Sweden
Mother: Jorund Yngvasson b. About 491 in , , , Sweden
Spouses & Children
Aun Jorundsson (Wife) b. About 513 in (, , , Sweden)
1 2
Marriage: Abt 529 6 Nov 2004 14:29
Children:
Egil "Vendikraka" Aunsson b. About 530 in , , , Sweden
vis mindre 
JÖRUNDSSON, KING OF UPPSALA, Aun (I293)
 
45 http://sv.wikipedia.org/wiki/Dag_den_vise Dag den vise (isl. Dagr hinn spaki) eller Dagr Spaka, svensk sagokung. Enligt Heimskringla var han av Ynglingaätten och kung av Svitjod. Han var son till Dyggve och sades kunna förstå fågelsång. Därför hade han en tam sparv som flög vida omkring och kom tillbaka med nyheter.
En dag flög den dock till Reidgotaland där den blev dödad medan den pickade säd i ett fält. Dag bestämde sig för att hämnas sin fågel och angrep Varra i Reidgotaland. När han skulle vända åter blev han dock dödad av en träl som slängde en hötjuga i hans rygg.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dag_the_Wise Dag the Wise or Dagr Spaka (2nd or 3rd century AD) was a mythological Swedish king of the House of Ynglings. He was the son of Dyggvi, the former king. According to legend, he could understand the speech of birds and had a sparrow that gathered news for him from many lands. When the bird was killed on one of these trips, Dag invaded Reidgotaland (considering the date and location, apparently Gothiscandza), in order to avenge it. There he was ambushed by a thrall and killed.
The earliest two versions based on Ynglingatal, i.e. Historia Norwegiæ and Íslendingabók (see below) say that Dag was succeeded by his son Alrekr and Eírikr who in their turn were succeeded by Dag's grandson Agne (in Historia Norwegiæ incorrectly called Hogne[1]):
Historia Norwegiæ:
Cui [Dyggui] successit in regnum filius ejus Dagr, quem Dani in quodam vado, quod Sciotanvath vel Wapnavath dicitur, dum passeris injurias vindicare conaretur, publico bello occiderunt. Qui genuit Alrik; hunc frater suus Erikr freno percussit ad mortem. Alricr autem genuit Hogna[2]
His [Dyggve's] son Dag succeeded to his throne; he was killed by the Danes in a royal battle at a ford named Skjotansvad, while he was trying to avenge the violence done to a sparrow. This man engendered Alrek, who was beaten to death with a bridle by his brother, Eirik. Alrek was father to Agne, [...][3] Íslendingabók only lists the line of succession: x Dyggvi. xi Dagr. xii Alrekr. xiii Agni. xiiii Yngvi[4].
However, in the Ynglinga saga, Snorri Sturluson gives Agne as Dag's son and successor, and the two brothers Alrekr and Eiríkr as his grandsons.
This is what Snorri tells of Dag:
Dagr hét son Dyggva konungs, er konungdóm tók eptir hann; hann var maðr svá spakr, at hann skildi fugls rödd. Hann átti spörr einn, er honum sagði mörg tíðindi; flaug hann á ymsi lönd. Þat var eitt sinn, at spörrinn flaug á Reiðgotaland, á bœ þann, er á Vörva heitir; hann flaug í akr karls ok fékk þar matar. Karl kom þar ok tók upp stein ok laust spörrinn til bana. Dagr konungr varð illa við, er spörrinn kom eigi heim; gékk hann þá til sónarblóts til fréttar, ok fékk þau svör, at spörr hans var drepinn á Vörva. Síðan bauð hann út her miklum ok fór til Gotlands; en er hann kom á Vörva, gékk hann upp með her sinn ok herjaði: fólkit flýði víðs vegar undan. Dagr konungr sneri herinum til skipa, er kveldaði, ok hafði hann drepit mart fólk ok mart handtekit. En er þeir fóru yfir á nökkura, þar sem heitir Skjótansvað eða Vápnavað, þá rann fram ór skógi einn verkþræll á árbakkann ok skaut heytjúgu í lið þeirra, ok kom í höfuð konungi skotit; féll hann þegar af hestinum ok fékk bana. Í þann tíma var sá höfðingi gramr kallaðr er herjaði, en hermennirnir gramir.[5] King Dygve's son, called Dag, succeeded to him, and was so wise a man that he understood the language of birds. He had a sparrow which told him much news, and flew to different countries. Once the sparrow flew to Reidgotaland, to a farm called Varva, where he flew into the peasant's corn-field and took his grain. The peasant came up, took a stone, and killed the sparrow. King Dag was ill-pleased that the sparrow did not come home; and as he, in a sacrifice of expiation, inquired after the sparrow, he got the answer that it was killed at Varva. Thereupon he ordered a great army, and went to Gotland; and when he came to Varva he landed with his men and plundered, and the people fled away before him. King Dag returned in the evening to his ships, after having killed many people and taken many prisoners. As they were going across a river at a place called Skjotan's [the Weapon's] Ford, a labouring thrall came running to the river-side, and threw a hay- fork into their troop. It struck the king on the head, so that he fell instantly from his horse and died. In those times the chief who ravaged a country was called Gram, and the men-at-arms under him Gramer.[6][7] Then Snorri quoted Ynglingatal (9th century):
Frák at Dagr dauða orði frægðar fúss of fara skyldi, þá er valteins til Vörva kom spakfrömuðr spörs at hefna.Ok þat orð á austrvega vísa ferð frá vígi bar, at þann gram af geta skyldi slöngviþref Sleipnis verðar.[8][9]What news is this that the king's men, Flying eastward through the glen, Report? That Dag the Brave, whose name Is sounded far and wide by Fame -- That Dag, who knew so well to wield The battle-axe in bloody field, Where brave men meet, no more will head The brave – that mighty Dag is dead!Varva was wasted with the sword, And vengeance taken for the bird -- The little bird that used to bring News to the ear of the great king. Varva was ravaged, and the strife Was ended, when the monarch's life Was ended too – the great Dag fell By the hay-fork of a base thrall![10][11]The fact that Skjótansvað/Vápnavað appear both in Ynglinga saga and in Historia Norwegiæ's earlier summary of Ynglingatal but not in Snorri's later quotation from it, suggests that all of Ynglingatal was not presented by him. -------------------- Konge i Uppsala (Sverige) -------------------- Dag the Wise or Dagr Spaka (2nd or 3rd century AD) was a mythological Swedish king of the House of Ynglings. He was the son of Dyggvi, the former king. According to legend, he could understand the speech of birds and had a sparrow that gathered news for him from many lands. When the bird was killed on one of these trips, Dag invaded Reidgotaland (considering the date and location, apparently Gothiscandza), in order to avenge it. There he was ambushed by a thrall and killed.
The earliest two versions based on Ynglingatal, i.e. Historia Norwegiæ and Íslendingabók (see below) say that Dag was succeeded by his son Alrekr and Eírikr who in their turn were succeeded by Dag's grandson Agne (in Historia Norwegiæ incorrectly called Hogne[1]):
His [Dyggve's] son Dag succeeded to his throne; he was killed by the Danes in a royal battle at a ford named Skjotansvad, while he was trying to avenge the violence done to a sparrow. This man engendered Alrek, who was beaten to death with a bridle by his brother, Eirik. Alrek was father to Agne, [...]
However, in the Ynglinga saga, Snorri Sturluson gives Agne as Dag's son and successor, and the two brothers Alrekr and Eiríkr as his grandsons.
This is what Snorri tells of Dag: King Dygve's son, called Dag, succeeded to him, and was so wise a man that he understood the language of birds. He had a sparrow which told him much news, and flew to different countries. Once the sparrow flew to Reidgotaland, to a farm called Varva, where he flew into the peasant's corn-field and took his grain. The peasant came up, took a stone, and killed the sparrow. King Dag was ill-pleased that the sparrow did not come home; and as he, in a sacrifice of expiation, inquired after the sparrow, he got the answer that it was killed at Varva. Thereupon he ordered a great army, and went to Gotland; and when he came to Varva he landed with his men and plundered, and the people fled away before him. King Dag returned in the evening to his ships, after having killed many people and taken many prisoners. As they were going across a river at a place called Skjotan's [the Weapon's] Ford, a labouring thrall came running to the river-side, and threw a hay- fork into their troop. It struck the king on the head, so that he fell instantly from his horse and died. In those times the chief who ravaged a country was called Gram, and the men-at-arms under him Gramer.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dag_the_Wise --------------------
http://www.artursson.se/0004/4353.htm -------------------- 21. OF DAG THE WISE.
King Dygve's son, called Dag, succeeded to him, and was so wise a man that he understood the language of birds. He had a sparrow which told him much news, and flew to different countries. Once the sparrow flew to Reidgotaland, to a farm called Varva, where he flew into the peasant's corn-field and took his grain. The peasant came up, took a stone, and killed the sparrow. King Dag was ill-pleased that the sparrow did not come home; and as he, in a sacrifice of expiation, inquired after the sparrow, he got the answer that it was killed at Varva. Thereupon he ordered a great army, and went to Gotland; and when he came to Varva he landed with his men and plundered, and the people fled away before him. King Dag returned in the evening to his ships, after having killed many people and taken many prisoners. As they were going across a river at a place called Skjotan's [the Weapon's] Ford, a labouring thrall came running to the river-side, and threw a hay- fork into their troop. It struck the king on the head, so that he fell instantly from his horse and died. In those times the chief who ravaged a country was called Gram, and the men-at-arms under him Gramer. Thjodolf sings of it thus: --
"What news is this that the king's men, Flying eastward through the glen, Report? That Dag the Brave, whose name Is sounded far and wide by Fame -- That Dag, who knew so well to wield The battle-axe in bloody field, Where brave men meet, no more will head The brave -- that mighty Dag is dead!
"Varva was wasted with the sword, And vengeance taken for the bird -- The little bird that used to bring News to the ear of the great king. Varva was ravaged, and the strife Was ended, when the monarch's life Was ended too -- the great Dag fell By the hay-fork of a base thrall!"
********************Events in the life of Dagr Spaka Dygvesson
† death 1 , 2 . ·As they were going across a river at a place called Skjotan's [the Weapon's] Ford, a labouring thrall came running to the river-side, and threw a hayfork into their troop. It struck the king on the head, so that he fell instantly from his horse and died. In those times the chief who ravaged a country was called Gram, and the men-at-arms under him Gramer. Thjodolf sings of it thus: -- "What news is this that the king's men, Flying eastward through the glen, Report? That Dag the Brave, whose name Is sounded far and wide by Fame -- That Dag, who knew so well to wield The battle-axe in bloody field, Where brave men meet, no more will head The brave -- that mighty Dag is dead! "Varva was wasted with the sword, And vengeance taken for the bird -- The little bird that used to bring News to the ear of the great king. Varva was ravaged, and the strife Was ended, when the monarch's life Was ended too -- the great Dag fell By the hay-fork of a base thrall!" event 1 . ·succeeded his father, and was so wise a man that he understood the language of birds event 1 . ·had a sparrow which told him much news, and flew to different countries. Once the sparrow flew to Reidgotaland, to a farm called Varva, where he flew into the peasant's corn-field and took his grain. The peasant came up, took a stone, and killed the sparrow event 1 . ·ill-pleased that his sparrow did not come home; and as he, in a sacrifice of expiation, inquired after the sparrow, he got the answer that it was killed at Varva. Thereupon he ordered a great army, and went to Gotland; and when he came to Varva he landed with his men and plundered, and the people fled away before him. King Dag returned in the evening to his ships, after having killed many people and taken many prisoners
-------------------- Dag, med Tilnavn Spake eller den Vise, havde Hærtog fore. Han holdtes for at forstaae Fuglenes Sang og at eie en Spurv, som berettede ham Nyheder. Fuglen blev af en Bonde, paa hvis Ager den plukkede Korn, ihjelslaaet i Reid-Gøthaland; og da Kongen, for at hevne sit hellige Dyr, hærjede Landet, kastede en Træl ind mellem Hæren en Høtyv, som traf og dræbte Kongen. -------------------- Biografi Född efter 100. Dag var son till Dyggve och övertog dennes kungadöme. Han var en så klok man att han förstod fåglarnas röster. Han hade en sparv som flög till olika länder och sedan berättade för Dag vad han sett. En gång flög sparven till Reidgotaland till en gård som hette Vörve och blev dödad av gårdens ägare. Dag tog reda på vad som hänt sparven och samlade därför en stor här och reste till Vörve och härjade. Dag dödades då av en arbetsträl som kastat hötjuga mot hären och denna hade träffat kungens huvud. Denne föll av hästen och dog. -------------------- From Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Dag_the_Wise
'Dag the Wise or Dagr Spaka (2nd or 3rd century AD) was a mythological Swedish king of the House of Ynglings. He was the son of Dyggvi, the former king. According to legend, he could understand the speech of birds and had a sparrow that gathered news for him from many lands. When the bird was killed on one of these trips, Dag invaded Reidgotaland (considering the date and location, apparently Gothiscandza), in order to avenge it. There he was ambushed by a thrall and killed.' -------------------- Dag Dyggvasson 105 SmartMatches
Birth: About 403 in , , , Sweden 1 2
Death:
Sex: M
Father: Dyggvi Domarsson b. About 382 in , , , Sweden
Mother: Dyggvi Domarsson b. About 386 in , , , Sweden
Spouses & ChildrenDag Dyggvasson (Wife) b. About 407 in , , , Sweden1 2
Marriage: Abt 423 6 Nov 2004 14:29
Children:
Agni Dagsson b. About 424 in , , , Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NotesIndividual:REFN: HWS8900
Ancestral File Number: G6SZ-7KCHAN20 Mar 2001
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SourcesTitle: "FamilySearch® Ancestral Fileâ„¢ v4.19"Author: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Publication: 3 Feb 2001
Title: "Genealogical Research of Kirk Larson"
Author: Larson, Kirk
Publication: Personal Research Works including Bethune & Hohenlohe Desce
ndants, 1981-2001, Kirk Larson, Private Library
-------------------- Noteringar
Sveakonung i G:a Uppsala på 300-talet. Dyggves son. Påstås ha förstått fågelsång och haft en tam sparv som flög med bud till honom. Sparven dödades då den pickade korn på en åker i Reidgotaland. Dag beslöt att hämnas och startade ett plundringståg i Varra i Reidgotaland. När han skulle bege sig därifrån igen med sitt skepp dödades han av en träl som kastade en hötjuga i ryggen på honom. Höglagd i Estland.
-------------------- Dag the Wise or Dagr Spaka (2nd or 3rd century AD) was a mythological Swedish king of the House of Ynglings. He was the son of Dyggvi, the former king. According to legend, he could understand the speech of birds and had a sparrow that gathered news for him from many lands. When the bird was killed on one of these trips, Dag invaded Reidgotaland (considering the date and location, apparently Gothiscandza), in order to avenge it. There he was ambushed by a thrall and killed.
His [Dyggve's] son Dag succeeded to his throne; he was killed by the Danes in a royal battle at a ford named Skjotansvad, while he was trying to avenge the violence done to a sparrow. This man engendered Alrek, who was beaten to death with a bridle by his brother, Eirik. Alrek was father to Agne.
King Dygve's son, called Dag, succeeded to him, and was so wise a man that he understood the language of birds. He had a sparrow which told him much news, and flew to different countries. Once the sparrow flew to Reidgotaland, to a farm called Varva, where he flew into the peasant's corn-field and took his grain. The peasant came up, took a stone, and killed the sparrow. King Dag was ill-pleased that the sparrow did not come home; and as he, in a sacrifice of expiation, inquired after the sparrow, he got the answer that it was killed at Varva. Thereupon he ordered a great army, and went to Gotland; and when he came to Varva he landed with his men and plundered, and the people fled away before him. King Dag returned in the evening to his ships, after having killed many people and taken many prisoners. As they were going across a river at a place called Skjotan's [the Weapon's] Ford, a labouring thrall came running to the river-side, and threw a hay- fork into their troop. It struck the king on the head, so that he fell instantly from his horse and died. In those times the chief who ravaged a country was called Gram, and the men-at-arms under him Gramer -------------------- Dag the Wise or Dagr Spaka (2nd or 3rd century AD) was a mythological Swedish king of the House of Ynglings. He was the son of Dyggvi, the former king. According to legend, he could understand the speech of birds and had a sparrow that gathered news for him from many lands. When the bird was killed on one of these trips, Dag invaded Reidgotaland (considering the date and location, apparently Gothiscandza), in order to avenge it. There he was ambushed by a thrall and killed.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dag_the_Wise -------------------- http://en.wikipedia.org/wiki/Dag_the_Wise -------------------- http://sv.wikipedia.org/wiki/Dag_den_vise Dag den vise (isl. Dagr hinn spaki) eller Dagr Spaka, svensk sagokung. Enligt Heimskringla var han av Ynglingaätten och kung av Svitjod. Han var son till Dyggve och sades kunna förstå fågelsång. Därför hade han en tam sparv som flög vida omkring och kom tillbaka med nyheter.
En dag flög den dock till Reidgotaland där den blev dödad medan den pickade säd i ett fält. Dag bestämde sig för att hämnas sin fågel och angrep Varra i Reidgotaland. När han skulle vända åter blev han dock dödad av en träl som slängde en hötjuga i hans rygg.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dag_the_Wise Dag the Wise or Dagr Spaka (2nd or 3rd century AD) was a mythological Swedish king of the House of Ynglings. He was the son of Dyggvi, the former king. According to legend, he could understand the speech of birds and had a sparrow that gathered news for him from many lands. When the bird was killed on one of these trips, Dag invaded Reidgotaland (considering the date and location, apparently Gothiscandza), in order to avenge it. There he was ambushed by a thrall and killed.
The earliest two versions based on Ynglingatal, i.e. Historia Norwegiæ and Íslendingabók (see below) say that Dag was succeeded by his son Alrekr and Eírikr who in their turn were succeeded by Dag's grandson Agne (in Historia Norwegiæ incorrectly called Hogne[1]):
Historia Norwegiæ:
Cui [Dyggui] successit in regnum filius ejus Dagr, quem Dani in quodam vado, quod Sciotanvath vel Wapnavath dicitur, dum passeris injurias vindicare conaretur, publico bello occiderunt. Qui genuit Alrik; hunc frater suus Erikr freno percussit ad mortem. Alricr autem genuit Hogna[2]
His [Dyggve's] son Dag succeeded to his throne; he was killed by the Danes in a royal battle at a ford named Skjotansvad, while he was trying to avenge the violence done to a sparrow. This man engendered Alrek, who was beaten to death with a bridle by his brother, Eirik. Alrek was father to Agne, [...][3] Íslendingabók only lists the line of succession: x Dyggvi. xi Dagr. xii Alrekr. xiii Agni. xiiii Yngvi[4].
However, in the Ynglinga saga, Snorri Sturluson gives Agne as Dag's son and successor, and the two brothers Alrekr and Eiríkr as his grandsons.
This is what Snorri tells of Dag:
Dagr hét son Dyggva konungs, er konungdóm tók eptir hann; hann var maðr svá spakr, at hann skildi fugls rödd. Hann átti spörr einn, er honum sagði mörg tíðindi; flaug hann á ymsi lönd. Þat var eitt sinn, at spörrinn flaug á Reiðgotaland, á bœ þann, er á Vörva heitir; hann flaug í akr karls ok fékk þar matar. Karl kom þar ok tók upp stein ok laust spörrinn til bana. Dagr konungr varð illa við, er spörrinn kom eigi heim; gékk hann þá til sónarblóts til fréttar, ok fékk þau svör, at spörr hans var drepinn á Vörva. Síðan bauð hann út her miklum ok fór til Gotlands; en er hann kom á Vörva, gékk hann upp með her sinn ok herjaði: fólkit flýði víðs vegar undan. Dagr konungr sneri herinum til skipa, er kveldaði, ok hafði hann drepit mart fólk ok mart handtekit. En er þeir fóru yfir á nökkura, þar sem heitir Skjótansvað eða Vápnavað, þá rann fram ór skógi einn verkþræll á árbakkann ok skaut heytjúgu í lið þeirra, ok kom í höfuð konungi skotit; féll hann þegar af hestinum ok fékk bana. Í þann tíma var sá höfðingi gramr kallaðr er herjaði, en hermennirnir gramir.[5] King Dygve's son, called Dag, succeeded to him, and was so wise a man that he understood the language of birds. He had a sparrow which told him much news, and flew to different countries. Once the sparrow flew to Reidgotaland, to a farm called Varva, where he flew into the peasant's corn-field and took his grain. The peasant came up, took a stone, and killed the sparrow. King Dag was ill-pleased that the sparrow did not come home; and as he, in a sacrifice of expiation, inquired after the sparrow, he got the answer that it was killed at Varva. Thereupon he ordered a great army, and went to Gotland; and when he came to Varva he landed with his men and plundered, and the people fled away before him. King Dag returned in the evening to his ships, after having killed many people and taken many prisoners. As they were going across a river at a place called Skjotan's [the Weapon's] Ford, a labouring thrall came running to the river-side, and threw a hay- fork into their troop. It struck the king on the head, so that he fell instantly from his horse and died. In those times the chief who ravaged a country was called Gram, and the men-at-arms under him Gramer.[6][7] Then Snorri quoted Ynglingatal (9th century):
Frák at Dagr dauða orði frægðar fúss of fara skyldi, þá er valteins til Vörva kom spakfrömuðr spörs at hefna.Ok þat orð á austrvega vísa ferð frá vígi bar, at þann gram af geta skyldi slöngviþref Sleipnis verðar.[8][9]What news is this that the king's men, Flying eastward through the glen, Report? That Dag the Brave, whose name Is sounded far and wide by Fame -- That Dag, who knew so well to wield The battle-axe in bloody field, Where brave men meet, no more will head The brave – that mighty Dag is dead!Varva was wasted with the sword, And vengeance taken for the bird -- The little bird that used to bring News to the ear of the great king. Varva was ravaged, and the strife Was ended, when the monarch's life Was ended too – the great Dag fell By the hay-fork of a base thrall![10][11]The fact that Skjótansvað/Vápnavað appear both in Ynglinga saga and in Historia Norwegiæ's earlier summary of Ynglingatal but not in Snorri's later quotation from it, suggests that all of Ynglingatal was not presented by him. -------------------- Konge i Uppsala (Sverige) -------------------- Dag the Wise or Dagr Spaka (2nd or 3rd century AD) was a mythological Swedish king of the House of Ynglings. He was the son of Dyggvi, the former king. According to legend, he could understand the speech of birds and had a sparrow that gathered news for him from many lands. When the bird was killed on one of these trips, Dag invaded Reidgotaland (considering the date and location, apparently Gothiscandza), in order to avenge it. There he was ambushed by a thrall and killed.
The earliest two versions based on Ynglingatal, i.e. Historia Norwegiæ and Íslendingabók (see below) say that Dag was succeeded by his son Alrekr and Eírikr who in their turn were succeeded by Dag's grandson Agne (in Historia Norwegiæ incorrectly called Hogne[1]):
His [Dyggve's] son Dag succeeded to his throne; he was killed by the Danes in a royal battle at a ford named Skjotansvad, while he was trying to avenge the violence done to a sparrow. This man engendered Alrek, who was beaten to death with a bridle by his brother, Eirik. Alrek was father to Agne, [...]
However, in the Ynglinga saga, Snorri Sturluson gives Agne as Dag's son and successor, and the two brothers Alrekr and Eiríkr as his grandsons.
This is what Snorri tells of Dag: King Dygve's son, called Dag, succeeded to him, and was so wise a man that he understood the language of birds. He had a sparrow which told him much news, and flew to different countries. Once the sparrow flew to Reidgotaland, to a farm called Varva, where he flew into the peasant's corn-field and took his grain. The peasant came up, took a stone, and killed the sparrow. King Dag was ill-pleased that the sparrow did not come home; and as he, in a sacrifice of expiation, inquired after the sparrow, he got the answer that it was killed at Varva. Thereupon he ordered a great army, and went to Gotland; and when he came to Varva he landed with his men and plundered, and the people fled away before him. King Dag returned in the evening to his ships, after having killed many people and taken many prisoners. As they were going across a river at a place called Skjotan's [the Weapon's] Ford, a labouring thrall came running to the river-side, and threw a hay- fork into their troop. It struck the king on the head, so that he fell instantly from his horse and died. In those times the chief who ravaged a country was called Gram, and the men-at-arms under him Gramer.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dag_the_Wise --------------------
http://www.artursson.se/0004/4353.htm -------------------- 21. OF DAG THE WISE.
King Dygve's son, called Dag, succeeded to him, and was so wise a man that he understood the language of birds. He had a sparrow which told him much news, and flew to different countries. Once the sparrow flew to Reidgotaland, to a farm called Varva, where he flew into the peasant's corn-field and took his grain. The peasant came up, took a stone, and killed the sparrow. King Dag was ill-pleased that the sparrow did not come home; and as he, in a sacrifice of expiation, inquired after the sparrow, he got the answer that it was killed at Varva. Thereupon he ordered a great army, and went to Gotland; and when he came to Varva he landed with his men and plundered, and the people fled away before him. King Dag returned in the evening to his ships, after having killed many people and taken many prisoners. As they were going across a river at a place called Skjotan's [the Weapon's] Ford, a labouring thrall came running to the river-side, and threw a hay- fork into their troop. It struck the king on the head, so that he fell instantly from his horse and died. In those times the chief who ravaged a country was called Gram, and the men-at-arms under him Gramer. Thjodolf sings of it thus: --
"What news is this that the king's men, Flying eastward through the glen, Report? That Dag the Brave, whose name Is sounded far and wide by Fame -- That Dag, who knew so well to wield The battle-axe in bloody field, Where brave men meet, no more will head The brave -- that mighty Dag is dead!
"Varva was wasted with the sword, And vengeance taken for the bird -- The little bird that used to bring News to the ear of the great king. Varva was ravaged, and the strife Was ended, when the monarch's life Was ended too -- the great Dag fell By the hay-fork of a base thrall!"
********************Events in the life of Dagr Spaka Dygvesson
† death 1 , 2 . ·As they were going across a river at a place called Skjotan's [the Weapon's] Ford, a labouring thrall came running to the river-side, and threw a hayfork into their troop. It struck the king on the head, so that he fell instantly from his horse and died. In those times the chief who ravaged a country was called Gram, and the men-at-arms under him Gramer. Thjodolf sings of it thus: -- "What news is this that the king's men, Flying eastward through the glen, Report? That Dag the Brave, whose name Is sounded far and wide by Fame -- That Dag, who knew so well to wield The battle-axe in bloody field, Where brave men meet, no more will head The brave -- that mighty Dag is dead! "Varva was wasted with the sword, And vengeance taken for the bird -- The little bird that used to bring News to the ear of the great king. Varva was ravaged, and the strife Was ended, when the monarch's life Was ended too -- the great Dag fell By the hay-fork of a base thrall!" event 1 . ·succeeded his father, and was so wise a man that he understood the language of birds event 1 . ·had a sparrow which told him much news, and flew to different countries. Once the sparrow flew to Reidgotaland, to a farm called Varva, where he flew into the peasant's corn-field and took his grain. The peasant came up, took a stone, and killed the sparrow event 1 . ·ill-pleased that his sparrow did not come home; and as he, in a sacrifice of expiation, inquired after the sparrow, he got the answer that it was killed at Varva. Thereupon he ordered a great army, and went to Gotland; and when he came to Varva he landed with his men and plundered, and the people fled away before him. King Dag returned in the evening to his ships, after having killed many people and taken many prisoners
-------------------- Dag, med Tilnavn Spake eller den Vise, havde Hærtog fore. Han holdtes for at forstaae Fuglenes Sang og at eie en Spurv, som berettede ham Nyheder. Fuglen blev af en Bonde, paa hvis Ager den plukkede Korn, ihjelslaaet i Reid-Gøthaland; og da Kongen, for at hevne sit hellige Dyr, hærjede Landet, kastede en Træl ind mellem Hæren en Høtyv, som traf og dræbte Kongen. -------------------- Biografi Född efter 100. Dag var son till Dyggve och övertog dennes kungadöme. Han var en så klok man att han förstod fåglarnas röster. Han hade en sparv som flög till olika länder och sedan berättade för Dag vad han sett. En gång flög sparven till Reidgotaland till en gård som hette Vörve och blev dödad av gårdens ägare. Dag tog reda på vad som hänt sparven och samlade därför en stor här och reste till Vörve och härjade. Dag dödades då av en arbetsträl som kastat hötjuga mot hären och denna hade träffat kungens huvud. Denne föll av hästen och dog. -------------------- From Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Dag_the_Wise
'Dag the Wise or Dagr Spaka (2nd or 3rd century AD) was a mythological Swedish king of the House of Ynglings. He was the son of Dyggvi, the former king. According to legend, he could understand the speech of birds and had a sparrow that gathered news for him from many lands. When the bird was killed on one of these trips, Dag invaded Reidgotaland (considering the date and location, apparently Gothiscandza), in order to avenge it. There he was ambushed by a thrall and killed.' -------------------- Dag Dyggvasson 105 SmartMatches
Birth: About 403 in , , , Sweden 1 2
Death:
Sex: M
Father: Dyggvi Domarsson b. About 382 in , , , Sweden
Mother: Dyggvi Domarsson b. About 386 in , , , Sweden
Spouses & ChildrenDag Dyggvasson (Wife) b. About 407 in , , , Sweden1 2
Marriage: Abt 423 6 Nov 2004 14:29
Children:
Agni Dagsson b. About 424 in , , , Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NotesIndividual:REFN: HWS8900
Ancestral File Number: G6SZ-7KCHAN20 Mar 2001
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SourcesTitle: "FamilySearch® Ancestral Fileâ„¢ v4.19"Author: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Publication: 3 Feb 2001
Title: "Genealogical Research of Kirk Larson"
Author: Larson, Kirk
Publication: Personal Research Works including Bethune & Hohenlohe Desce
ndants, 1981-2001, Kirk Larson, Private Library
-------------------- Noteringar
Sveakonung i G:a Uppsala på 300-talet. Dyggves son. Påstås ha förstått fågelsång och haft en tam sparv som flög med bud till honom. Sparven dödades då den pickade korn på en åker i Reidgotaland. Dag beslöt att hämnas och startade ett plundringståg i Varra i Reidgotaland. När han skulle bege sig därifrån igen med sitt skepp dödades han av en träl som kastade en hötjuga i ryggen på honom. Höglagd i Estland.
-------------------- Dag the Wise or Dagr Spaka (2nd or 3rd century AD) was a mythological Swedish king of the House of Ynglings. He was the son of Dyggvi, the former king. According to legend, he could understand the speech of birds and had a sparrow that gathered news for him from many lands. When the bird was killed on one of these trips, Dag invaded Reidgotaland (considering the date and location, apparently Gothiscandza), in order to avenge it. There he was ambushed by a thrall and killed.
His [Dyggve's] son Dag succeeded to his throne; he was killed by the Danes in a royal battle at a ford named Skjotansvad, while he was trying to avenge the violence done to a sparrow. This man engendered Alrek, who was beaten to death with a bridle by his brother, Eirik. Alrek was father to Agne.
King Dygve's son, called Dag, succeeded to him, and was so wise a man that he understood the language of birds. He had a sparrow which told him much news, and flew to different countries. Once the sparrow flew to Reidgotaland, to a farm called Varva, where he flew into the peasant's corn-field and took his grain. The peasant came up, took a stone, and killed the sparrow. King Dag was ill-pleased that the sparrow did not come home; and as he, in a sacrifice of expiation, inquired after the sparrow, he got the answer that it was killed at Varva. Thereupon he ordered a great army, and went to Gotland; and when he came to Varva he landed with his men and plundered, and the people fled away before him. King Dag returned in the evening to his ships, after having killed many people and taken many prisoners. As they were going across a river at a place called Skjotan's [the Weapon's] Ford, a labouring thrall came running to the river-side, and threw a hay- fork into their troop. It struck the king on the head, so that he fell instantly from his horse and died. In those times the chief who ravaged a country was called Gram, and the men-at-arms under him Gramer -------------------- Dag the Wise or Dagr Spaka (2nd or 3rd century AD) was a mythological Swedish king of the House of Ynglings. He was the son of Dyggvi, the former king. According to legend, he could understand the speech of birds and had a sparrow that gathered news for him from many lands. When the bird was killed on one of these trips, Dag invaded Reidgotaland (considering the date and location, apparently Gothiscandza), in order to avenge it. There he was ambushed by a thrall and killed.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dag_the_Wise -------------------- http://en.wikipedia.org/wiki/Dag_the_Wise -------------------- Dag the Wise or Dagr Spaka (2nd or 3rd century AD) was a mythological Swedish king of the House of Ynglings. He was the son of Dyggvi, the former king. According to legend, he could understand the speech of birds and had a sparrow that gathered news for him from many lands. When the bird was killed on one of these trips, Dag invaded Reidgotaland (considering the date and location, apparently Gothiscandza), in order to avenge it. There he was ambushed by a thrall and killed.
The earliest two versions based on Ynglingatal, i.e. Historia Norwegiæ and Íslendingabók (see below) say that Dag was succeeded by his son Alrekr and Eírikr who in their turn were succeeded by Dag's grandson Agne (in Historia Norwegiæ incorrectly called Hogne[1]):
Historia Norwegiæ:
Cui [Dyggui] successit in regnum filius ejus Dagr, quem Dani in quodam vado, quod Sciotanvath vel Wapnavath dicitur, dum passeris injurias vindicare conaretur, publico bello occiderunt. Qui genuit Alrik; hunc frater suus Erikr freno percussit ad mortem. Alricr autem genuit Hogna[2]
His [Dyggve's] son Dag succeeded to his throne; he was killed by the Danes in a royal battle at a ford named Skjotansvad, while he was trying to avenge the violence done to a sparrow. This man engendered Alrek, who was beaten to death with a bridle by his brother, Eirik. Alrek was father to Agne, [...][3]Íslendingabók only lists the line of succession: x Dyggvi. xi Dagr. xii Alrekr. xiii Agni. xiiii Yngvi[4].
However, in the Ynglinga saga, Snorri Sturluson gives Agne as Dag's son and successor, and the two brothers Alrekr and Eiríkr as his grandsons.
This is what Snorri tells of Dag:
Dagr hét son Dyggva konungs, er konungdóm tók eptir hann; hann var maðr svá spakr, at hann skildi fugls rödd. Hann átti spörr einn, er honum sagði mörg tíðindi; flaug hann á ymsi lönd. Þat var eitt sinn, at spörrinn flaug á Reiðgotaland, á bœ þann, er á Vörva heitir; hann flaug í akr karls ok fékk þar matar. Karl kom þar ok tók upp stein ok laust spörrinn til bana. Dagr konungr varð illa við, er spörrinn kom eigi heim; gékk hann þá til sónarblóts til fréttar, ok fékk þau svör, at spörr hans var drepinn á Vörva. Síðan bauð hann út her miklum ok fór til Gotlands; en er hann kom á Vörva, gékk hann upp með her sinn ok herjaði: fólkit flýði víðs vegar undan. Dagr konungr sneri herinum til skipa, er kveldaði, ok hafði hann drepit mart fólk ok mart handtekit. En er þeir fóru yfir á nökkura, þar sem heitir Skjótansvað eða Vápnavað, þá rann fram ór skógi einn verkþræll á árbakkann ok skaut heytjúgu í lið þeirra, ok kom í höfuð konungi skotit; féll hann þegar af hestinum ok fékk bana. Í þann tíma var sá höfðingi gramr kallaðr er herjaði, en hermennirnir gramir.[5]
King Dygve's son, called Dag, succeeded to him, and was so wise a man that he understood the language of birds. He had a sparrow which told him much news, and flew to different countries. Once the sparrow flew to Reidgotaland, to a farm called Varva, where he flew into the peasant's corn-field and took his grain. The peasant came up, took a stone, and killed the sparrow. King Dag was ill-pleased that the sparrow did not come home; and as he, in a sacrifice of expiation, inquired after the sparrow, he got the answer that it was killed at Varva. Thereupon he ordered a great army, and went to Gotland; and when he came to Varva he landed with his men and plundered, and the people fled away before him. King Dag returned in the evening to his ships, after having killed many people and taken many prisoners. As they were going across a river at a place called Skjotan's [the Weapon's] Ford, a labouring thrall came running to the river-side, and threw a hay- fork into their troop. It struck the king on the head, so that he fell instantly from his horse and died. In those times the chief who ravaged a country was called Gram, and the men-at-arms under him Gramer.[6][7]Then Snorri quoted Ynglingatal (9th century):
Frák at Dagr
dauða orði
frægðar fúss
of fara skyldi,
þá er valteins
til Vörva kom
spakfrömuðr
spörs at hefna.
Ok þat orð
á austrvega
vísa ferð
frá vígi bar,
at þann gram
af geta skyldi
slöngviþref
Sleipnis verðar.[5][8] What news is this that the king's men,
Flying eastward through the glen,
Report? That Dag the Brave, whose name
Is sounded far and wide by Fame --
That Dag, who knew so well to wield
The battle-axe in bloody field,
Where brave men meet, no more will head
The brave – that mighty Dag is dead!
Varva was wasted with the sword,
And vengeance taken for the bird --
The little bird that used to bring
News to the ear of the great king.
Varva was ravaged, and the strife
Was ended, when the monarch's life
Was ended too – the great Dag fell
By the hay-fork of a base thrall![6][9]
The fact that Skjótansvað/Vápnavað appear both in Ynglinga saga and in Historia Norwegiæ's earlier summary of Ynglingatal but not in Snorri's later quotation from it, suggests that all of Ynglingatal was not presented by him.
[edit] Sources
Ynglingatal
Ynglinga saga (part of the Heimskringla)
Historia Norwegiae
[edit] Notes
1.^ Storm, Gustav (editor) (1880). Monumenta historica Norwegiæ: Latinske kildeskrifter til Norges historie i middelalderen, Monumenta Historica Norwegiae (Kristiania: Brøgger), p. 99
2.^ Storm, Gustav (editor) (1880). Monumenta historica Norwegiæ: Latinske kildeskrifter til Norges historie i middelalderen, Monumenta Historica Norwegiae (Kristiania: Brøgger), pp. 98-99
3.^ Ekrem, Inger (editor), Lars Boje Mortensen (editor) and Peter Fisher (translator) (2003). Historia Norwegie. Museum Tusculanum Press. ISBN 8772898135, pp. 75-77.
4.^ Guðni Jónsson's edition of Íslendingabók
5.^ a b Ynglinga saga at Norrøne Tekster og Kvad
6.^ a b "Laing's translation at the Internet Sacred Text Archive". Sacred-texts.com. http://www.sacred-texts.com/neu/heim/02ynglga.htm. Retrieved 2010-01-23.
7.^ Northvegr and A. Odhinssen (2003-04-07). "Laing's translation at Northvegr". Northvegr.org. Archived from the original on April 17, 2008. http://web.archive.org/web/20080417210851/http://www.northvegr.org/lore/heim/001_03.php. Retrieved 2010-01-23.
8.^ A second online presentation of Ynglingatal[dead link]
9.^ Northvegr and A. Odhinssen (2003-04-07). "Laing's translation at Northvegr". Northvegr.org. Archived from the original on February 26, 2008. http://web.archive.org/web/20080226053546/http://www.northvegr.org/lore/heim/001_05.php. Retrieved 2010-01-23 -------------------- Dag the Wise or Dagr Spaka (2nd or 3rd century AD) was a mythological Swedish king of the House of Ynglings. He was the son of Dyggvi, the former king. According to legend, he could understand the speech of birds and had a sparrow that gathered news for him from many lands. When the bird was killed on one of these trips, Dag invaded Reidgotaland (considering the date and location, apparently Gothiscandza), in order to avenge it. There he was ambushed by a thrall and killed.
The earliest two versions based on Ynglingatal, i.e. Historia Norwegiæ and Íslendingabók (see below) say that Dag was succeeded by his son Alrekr and Eírikr who in their turn were succeeded by Dag's grandson Agne (in Historia Norwegiæ incorrectly called Hogne[1]):
Historia Norwegiæ:
Cui [Dyggui] successit in regnum filius ejus Dagr, quem Dani in quodam vado, quod Sciotanvath vel Wapnavath dicitur, dum passeris injurias vindicare conaretur, publico bello occiderunt. Qui genuit Alrik; hunc frater suus Erikr freno percussit ad mortem. Alricr autem genuit Hogna[2]
His [Dyggve's] son Dag succeeded to his throne; he was killed by the Danes in a royal battle at a ford named Skjotansvad, while he was trying to avenge the violence done to a sparrow. This man engendered Alrek, who was beaten to death with a bridle by his brother, Eirik. Alrek was father to Agne, [...][3]
Íslendingabók only lists the line of succession: x Dyggvi. xi Dagr. xii Alrekr. xiii Agni. xiiii Yngvi[4].
However, in the Ynglinga saga, Snorri Sturluson gives Agne as Dag's son and successor, and the two brothers Alrekr and Eiríkr as his grandsons.
This is what Snorri tells of Dag:
Dagr hét son Dyggva konungs, er konungdóm tók eptir hann; hann var maðr svá spakr, at hann skildi fugls rödd. Hann átti spörr einn, er honum sagði mörg tíðindi; flaug hann á ymsi lönd. Þat var eitt sinn, at spörrinn flaug á Reiðgotaland, á bœ þann, er á Vörva heitir; hann flaug í akr karls ok fékk þar matar. Karl kom þar ok tók upp stein ok laust spörrinn til bana. Dagr konungr varð illa við, er spörrinn kom eigi heim; gékk hann þá til sónarblóts til fréttar, ok fékk þau svör, at spörr hans var drepinn á Vörva. Síðan bauð hann út her miklum ok fór til Gotlands; en er hann kom á Vörva, gékk hann upp með her sinn ok herjaði: fólkit flýði víðs vegar undan. Dagr konungr sneri herinum til skipa, er kveldaði, ok hafði hann drepit mart fólk ok mart handtekit. En er þeir fóru yfir á nökkura, þar sem heitir Skjótansvað eða Vápnavað, þá rann fram ór skógi einn verkþræll á árbakkann ok skaut heytjúgu í lið þeirra, ok kom í höfuð konungi skotit; féll hann þegar af hestinum ok fékk bana. Í þann tíma var sá höfðingi gramr kallaðr er herjaði, en hermennirnir gramir.[5]
King Dygve's son, called Dag, succeeded to him, and was so wise a man that he understood the language of birds. He had a sparrow which told him much news, and flew to different countries. Once the sparrow flew to Reidgotaland, to a farm called Varva, where he flew into the peasant's corn-field and took his grain. The peasant came up, took a stone, and killed the sparrow. King Dag was ill-pleased that the sparrow did not come home; and as he, in a sacrifice of expiation, inquired after the sparrow, he got the answer that it was killed at Varva. Thereupon he ordered a great army, and went to Gotland; and when he came to Varva he landed with his men and plundered, and the people fled away before him. King Dag returned in the evening to his ships, after having killed many people and taken many prisoners. As they were going across a river at a place called Skjotan's [the Weapon's] Ford, a labouring thrall came running to the river-side, and threw a hay- fork into their troop. It struck the king on the head, so that he fell instantly from his horse and died. In those times the chief who ravaged a country was called Gram, and the men-at-arms under him Gramer.[6][7]
Then Snorri quoted Ynglingatal (9th century):
Frák at Dagr dauða orði frægðar fúss of fara skyldi, þá er valteins til Vörva kom spakfrömuðr spörs at hefna.Ok þat orð á austrvega vísa ferð frá vígi bar, at þann gram af geta skyldi slöngviþref Sleipnis verðar.[5][8]What news is this that the king's men, Flying eastward through the glen, Report? That Dag the Brave, whose name Is sounded far and wide by Fame -- That Dag, who knew so well to wield The battle-axe in bloody field, Where brave men meet, no more will head The brave – that mighty Dag is dead!Varva was wasted with the sword, And vengeance taken for the bird -- The little bird that used to bring News to the ear of the great king. Varva was ravaged, and the strife Was ended, when the monarch's life Was ended too – the great Dag fell By the hay-fork of a base thrall![6][9]The fact that Skjótansvað/Vápnavað appear both in Ynglinga saga and in Historia Norwegiæ's earlier summary of Ynglingatal but not in Snorri's later quotation from it, suggests that all of Ynglingatal was not presented by him. -------------------- Dag kunde kommunisera med fåglarna. Han brukade skicka ut dem för att få information. En gång slog en bonde ihjäl en av hans sparvar. För at hämnas reste Dag ut på plundringsfärd. På väg hemåt igen slängde en arbetsman en högaffel i ryggen på honom och han dog.
9. DAG - King from 190 to 220. The Saga tells that Dag had a special gift and could communicate with the birds. He had a sparrow which he would send to other countries to gather information for him. On one of the sparrow's visits to another country, a peasant killed the sparrow. When Dag heard about this he took a great plundering expedition to avenge the bird's death. After plundering, raiding and killing many people. Dag was returning to his ship when a workman in the field threw a hay fork into the troop, striking the king in the head, killing him. His son was:
10. AGNE - King from 220 to 260. -------------------- King Dag was so wise that he understood the language of the birds. He had a pet sparrow who flew all over and brought him news. One day the sparrow was killed by a farmer. When he discovered that the farmer who killed his sparrow lived in Varva, Gotland, he gathered an army and went plundering. But on that trip a laborer came running and threw a hay-fork which struck Dag in the head and killed him. -------------------- BIOGRAFI:
Nicknames: "Dag Dyggveson", "The Wise", "Dagr hinn spaki", "Dagr Spaka", "Dag the Wise", "Dag", "Den vise", "the Wise"
Birthdate: cirka 380
Birthplace: Uppsala, Uppland
Death: Died 440 in Uppsala, Sweden
Occupation: King, Konge, King of Upsala, ????, King of Upsal, King of Sweden, Swedish King of the House of Yngling, King Sverige, konge sverige, Ruler of Sweden, konge i Uppsala, Kung i Svealand, Mythological Swedish King, Roi d'Uppsal, Konge i Sverige, Kung
Dag den vise (isl. Dagr hinn spaki) eller Dagr Spaka, svensk sagokung. Enligt Heimskringla var han av Ynglingaätten och kung av Svitjod. Han var son till Dyggve och sades kunna förstå fågelsång. Därför hade han en tam sparv som flög vida omkring och kom tillbaka med nyheter.
En dag flög den dock till Reidgotaland där den blev dödad medan den pickade säd i ett fält. Dag bestämde sig för att hämnas sin fågel och angrep Varra i Reidgotaland. När han skulle vända åter blev han dock dödad av en träl som slängde en hötjuga i hans rygg.
Birth: About 403 in , , , Sweden 1 2
Death:
Sex: M
Father: Dyggvi Domarsson b. About 382 in , , , Sweden
Mother: Dyggvi Domarsson b. About 386 in , , , Sweden
Spouses & Children
Dag Dyggvasson (Wife) b. About 407 in , , , Sweden
1 2
Marriage: Abt 423 6 Nov 2004 14:29
Children:
Agni Dagsson b. About 424 in , , , Sweden 
DYGGVASSON, Kong Dag King in Sweden (I298)
 
46 http://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_och_Alrik Alrik och Erik var två bröder av Ynglingaätten enligt Heimskringla. De var söner till Agne Skjalfarbonde.
Alrik och Erik slog ihjäl varandra med sina hästbetsel.
http://en.wikipedia.org/wiki/Alrek_and_Eirik In the Ynglinga saga
According to the Ynglinga saga, Alrek and Eirík were sons and heirs of the previous king Agni by his wife Skjálf. They shared the kingship. They were mighty in both war and sports, but were especially skillful horsmen and vied with one another about their horsemanship and their horses.
One day they rode off from their retinue and did not return. They were found dead with their heads battered but no weapons with them save the bridle bits of their horses. Accordingly it was believed that they had quarreled and come to blows and had slain each other with their bridle bits. They were succeeded by Alrik's sons Yngvi and Alf.
However, in other sources, only Alrek died, and in the piece of Ynglingatal quoted by Snorri Sturluson it is only Alrek who dies explicitly. Erik's death seems to be a misunderstanding on Snorri's part due to an influence from the succeeding kings (see also the other sources below):
Fell Alrekr, þar er Eiríki bróður vápn at bana urðu, ok hnakkmars með höfuðfetlum Dags fríendr of drepask kváðu; frá-at maðr áðr eykja greiði Freys afspring í folk hafa.[1][2]Alrek fell, by Eric slain, Eric's life-blood dyed the plain, Brother fell by brother's hand; And they tell it in the land, That they worked the wicked deed With the sharp bits that guide the steed. Shall it be said of Frey's brave sons, The kingly race, the noble ones, That they have fought in deadly battle With the head-gear of their cattle?[3][4]Ynglingatal then gives Yngvi and Alf as Alrekr's and Eiríkr's successors.
The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation:
Qui [Dagr] genuit Alrik; hunc frater suus Erikr freno percussit ad mortem. Alricr autem genuit Hogna [...][5]This man [Dag] engendered Alrek, who was beaten to death with a bridle by his brother, Eirik. Alrek was father to Agne, [...][6] Hogna is an error for Agne.[5] Unlike Ynglingatal, Historia Norwegiæ gives Dagr as Alrekr's predecessor. Instead Alrekr precedes Agne and Agne is succeeded by Yngvi (incorrectly called Ingialdr[5]). The even earlier source Íslendingabók cites the line of descent in Ynglingatal and it gives the same line of succession as Historia Norwegiæ: xi Dagr. xii Alrekr. xiii Agni. xiiii Yngvi.[7]
In Gautreks saga and Hrólfs saga Gautrekssonar
Gautreks saga also makes Alrek and Eirík sons of Agni by Skjálf and co-kings and it was to them that the warrior Starkad fled after his slaying of King Vikar. Starkad served them first as a companions on their viking expeditions and then, after Alrek and Eirík had settled down, went on further Viking expeditions alone.
But King Alrek had a short life, for Eirík struck Alrek dead with a bridle when they were out to train their horses and then ruled as sole ruler over Sweden. This version says that Eirík reigned for a long time as told in Hrólfs saga Gautrekssonar (Saga of Hrólf son of Gautrek).
This second saga introduces Thornbjörg, the daughter of King Eirík and Queen Ingigerd, who was a skillful shieldmaiden and ruled over part of the kingdom. Thornbjörg even called herself King Thorberg. But eventually she fell in love with Hrólf son of Gautrek and agreed to marry him, at which point she gave up her weapons to her father King Eirík and took up embroidery.
In Gesta Danorum
Saxo Grammaticus in Book 5 of his Gesta Danorum introduces Ericus Desertus, that is Erik the Eloquent, son of a champion named Regnerus (Ragnar), both Norwegians in the service of King Gøtarus (Götar) of Norway, a monarch otherwise unknown. This Erik is likely to be the Eirík the Eloquent or Eiríkr the Wise in Speech mentioned by Snorri Sturluson in the Skáldskaparmál as being of Ylfing lineage. But he otherwise has left no clear record in surviving Norse literature.
Saxo makes up for it by telling at greath length of Erik's amusing deeds. He relates how Erik outwitted all foes with clever tricks and became the counselor of Fróði son of Fridleif, king of Denmark. Erik's expeditions on Fróði's behalf always went well because of Erik's cunning and way with words. Erik finally married Fróði's sister Gunvara and Erik's elder half-brother Rollerus (Roller) was made king of Norway.
Saxo then brings in a king of the Swedes named Alricus (Alrik) who corresponds to Alrek of the Norse tradition. Alrik was at war with Gestiblindus king of the Gautar (Geats) and Gestiblindus now sought Fróði's aid. (In the Norse Hervarar saga Gestumblindi is the name assumed by the disguised Odin and it is possible that this Gestiblindus is also Odin in disguise.)
Erik and Skalk the Scanian pursued the war and slew Alrik's son Gunthiovus (Old Norse Gunnþjófr) leader of the men of Vermland and Solongs. Then occurred a parley and secret interview between Alrik and Erik in which Alrik attempted to win Erik over to his cause. When this failed, Alrik asked that the war be settled by a single combat between himself and Gestiblindus. Erik refused the offer because of Gestiblind's unfitness and advanced years but made a counter-offer to fight such a duel with Alrik himself if Alrik were willing. The fight occurred straightaway. Alrik was slain and Erik seemed to be fatally wounded so that a report actually came to King Fróði that Erik was dead. Indeed Erik was long in recovering. However Fróði was disabused when Erik himself returned announcing that Fróði was now also king of Sweden, Värmland, Helsingland, and Soleyar. Fróði then gave all those lands to Erik to rule directly and also gave Erik the two Laplands, Finland, and Estonia as dependencies paying annual tribute.
Saxo explains that this Erik was the first Swedish king to be called Erik but that after him it became a very common name among the Swedish kings. He also writes that Erik met and helped the champion Arngrim, an account that agrees with Hervarar saga, where Arngrim's sons meet Erik's successor Yngvi (see e.g. Angantyr and Hjalmar).
That the duel occurred at the end of a "secret interview" suggests that Alrik and Erik were alone when they fought just as were their counterparts in the Norse accounts. That Erik was believed to have died suggests knowledge of the Ynglinga saga version in which both fighters met their death. There is no mention of horse bridles. But Erik is not elsewhere a great duelist or champion but instead a trickster who wins through stratagems and deceiving words so that is it likely that Saxo or his source passed over a stratagem in which a horse bridle played a part.
Saxo also mentions Starkad's stay in Sweden in Book 6 in a summary of Starkad's life up to that point in his history. But Saxo does not indicate what king or kings then ruled Sweden, saying only:
... he went into the land of the Swedes, where he lived at leisure for seven years' space with the sons of Frø.Frø is of course the god Frey, the ancestor of the Swedish dynasty.
At the beginning of Book 6, Saxo notes that Erik died of a disease and was succeeded by his son Haldanus (Halfdan). Halfdan was later slain by rivals for the throne but the warrior Starkad established Halfdans' heir Siward as the new king. Siward's daughter Signe was married to King Harald of Denmark who was co-king his brother Fróði. Later Harald's son Halfdan, now king of Denmark, slew Siward in war. But Siward's grandson Erik, the son of Halfdan's uncle Fróði by Signe, the direct heir to the throne, now rose up against Halfdan. After a long war this second Erik was captured by Haldfan and left in the woods in chains to be devoured by beasts. With him, it seems, the Swedish line of Erik the Eloquent, as set forth by Saxo, came to an end.
Commentary
It is not clear whether or not the accounts in the Gesta Danorum and the accounts in the Ynglinga saga' tales of a Danish king named Halfdan who became king of Sweden are at all related. See Halfdan.
Traditions of twin brothers connected with horses appear are a commonplace in Indo-European cultures as are foundation legends about two twin brothers, one of whom kills the other. It is possible that Alrek and Eirik are reflexes of such traditions.
Saxo's identification of the legendary Eirík the Eloquent with the legendary Swedish king Eirík probably originated as a flourish by a pro-Danish or pro-Norwegian story teller. -------------------- Konge i Uppsala (Sverige)
-------------------- Alrek and Eirík (Old Norse Alrekr and Eiríkr ), English: Alaric and Eric, were two legendary kings of Sweden.
According to the Ynglinga saga, Alrek and Eirík were sons and heirs of the previous king Agni by his wife Skjálf. They shared the kingship. They were mighty in both war and sports, but were especially skillful horsmen and vied with one another about their horsemanship and their horses.
One day they rode off from their retinue and did not return. They were found dead with their heads battered but no weapons with them save the bridle bits of their horses. Accordingly it was believed that they had quarreled and come to blows and had slain each other with their bridle bits. They were succeeded by Alrik's sons Yngvi and Alf.
However, in other sources, only Alrek died, and in the piece of Ynglingatal quoted by Snorri Sturluson it is only Alrek who dies explicitly. Erik's death seems to be a misunderstanding on Snorri's part due to an influence from the succeeding kings (see also the other sources below):
Alrek fell, by Eric slain, Eric's life-blood dyed the plain, Brother fell by brother's hand; And they tell it in the land, That they worked the wicked deed With the sharp bits that guide the steed. Shall it be said of Frey's brave sons, The kingly race, the noble ones, That they have fought in deadly battle With the head-gear of their cattle?[3][4]Ynglingatal then gives Yngvi and Alf as Alrekr's and Eiríkr's successors.
The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation: This man [Dag] engendered Alrek, who was beaten to death with a bridle by his brother, Eirik. Alrek was father to Agne, [...][6]
Hogna is an error for Agne.[5] Unlike Ynglingatal, Historia Norwegiæ gives Dagr as Alrekr's predecessor. Instead Alrekr precedes Agne and Agne is succeeded by Yngvi (incorrectly called Ingialdr[5]). The even earlier source Íslendingabók cites the line of descent in Ynglingatal and it gives the same line of succession as Historia Norwegiæ: xi Dagr. xii Alrekr. xiii Agni. xiiii Yngvi.[7]
http://en.wikipedia.org/wiki/Alrek_and_Eir%C3%ADk -------------------- According to the Ynglinga saga, Alrek and Eirík were sons and heirs of the previous king Agni by his wife Skjálf. They shared the kingship. They were mighty in both war and sports, but were especially skillful horsmen and vied with one another about their horsemanship and their horses.
One day they rode off from their retinue and did not return. They were found dead with their heads battered but no weapons with them save the bridle bits of their horses. Accordingly it was believed that they had quarreled and come to blows and had slain each other with their bridle bits. They were succeeded by Alrik's sons Yngvi and Alf.
http://en.wikipedia.org/wiki/Alrek_and_Eir%C3%ADk -------------------- Alrek and his brother ruled the Swedes together after their father's death. Previously, the high king of all the Swedes resided at Uppsala, but the brother's reign was the first to include under kings who ruled in other areas. The brothers, Alrek and Eric were exceptionally talented with horses, training and teaching them, and had the most magnificent horses. One day, the brothers rode out together but did not return. When their people went to look for them, they were found, together, with no weapons but both their heads crushed in, their deaths never to be solved. Heimskringla, Ynglinga Saga, Section 23
According to the Ynglinga saga, Alrek and Eirík were sons and heirs of the previous king Agni by his wife Skjálf. They shared the kingship. They were mighty in both war and sports, but were especially skillful horsmen and vied with one another about their horsemanship and their horses.
One day they rode off from their retinue and did not return. They were found dead with their heads battered but no weapons with them save the bridle bits of their horses. Accordingly it was believed that they had quarreled and come to blows and had slain each other with their bridle bits. They were succeeded by Alrik's sons Yngvi and Alf.
However, in other sources, only Alrek died, and in the piece of Ynglingatal quoted by Snorri Sturluson it is only Alrek who dies explicitly. Erik's death seems to be a misunderstanding on Snorri's part due to an influence from the succeeding kings.
Eyestein's wife was Hild, the daughter of the king of Vestfold, Erik Agnarsson. Erik had no son so Eystein inherited Vestfold.
http://en.wikipedia.org/wiki/Alrek_and_Eir%C3%ADk
-------------------- Alrek og Eirik var kongar av Ynglingeætta. Etter Snorre Sturlason var dei søner av Agne, medan Historia Norvegiæ (Den eldste Noregshistoria) fortel at dei var søner av Dag Dyggveson, og at Alrek var far til Agne.
Om desse to er det fortald at dei var glade i hestar, og kappast med kvarandre om kven som var best til å ri dei. Ein dag vart dei funne på vollen, daude båe to, og hausane deira var krasa. Folk trudde dei hadde drepe kvarandre med beisla til hestane sine.
Tjodolv frå Kvine fortel i Ynglingatal:
Fall der Alrek der som Eirik for bror-våpn sin bane fekk, og med hestens hovud-reimar frendane hans Dag drap kvarandre. Aldri fyrr de spurdest at Ynglingar heste-beisl hadde til verju. Historia Norvegiæ fortel berre at Alrik drap bror sin med eit beisl. Tjodolv kallar brørne "frendene hans Dag", noko som tyder på at dei er nærare knytt til Dag enn til Agne (søner av Dag). I så fall er det Snorre som har snudd om på ættelista.
Nokre forskarar reknar namnet Alrik eller Alrek som ein variant av Alarik, og at forteljinga er knytt til ei minning om vestgotarkongen Alarik på eit eller anna vis. Moglegvis har dette med å gjera at gotarane og var kjende for å bruke hestar (Hreidgotar).
Henta frå «http://nn.wikipedia.org/wiki/Alrek_og_Eirik»
-------------------- Notes for Kong Alrek Agneson Sønnene Alv og Yngve dreper hverandre.
-------------------- Noteringar Sveakonung. Son till Agne Skjafarbonde. Född ca 370, död 410. Nämns så tidigt som 395. Höglagd i Lillhersbyn. Regerade tillsammans med sin bror Erik I. De var mäktiga män, stora krigare och idrottskämpar.De älskade att tävlingsrida mot varandra, men en gång efter en sådan ritt kom de aldrig mer tillbaks. Man fann dem båda två med huvudena sönderslagna. Man fann inga andra vapen än deras hästbetsel och troligt är att de slagit ihjäl varandra i en tvist om vem som egentligen vann ritten. Under flera hundra år fortsatte sedan tvisten bland deras ättlingar om vem som egentligen vunnit. Slutligen stod det klart att det var Alrik. Gift med Dagoid, dotter till Dag den mäktige. Troligen höglagd tillsammans med sin bror Erik i den numer bortodlade kungshögen i G:a Uppsala.
-------------------- Alrek Agnasson King In Sweden 331 SmartMatches
Birth: About 445 in , , , Sweden 1 2
Death:
Sex: M
Father: Agni Dagsson b. About 424 in , , , Sweden
Mother: Skjalf Frostasson b. About 428 in , , , Finland
Unknown: , , , Sweden 3 2
LDS Baptism: 12 Jan 1954
LDS Endowment: 24 Jun 1955
LDS Sealing Child: Done
Changed: 25 Mar 2002 00:00
Spouses & ChildrenDageith Dagsdotter (Wife) b. About 449 in , , , Sweden1 2
Marriage: Abt 465 in (, , , Sweden) 6 Nov 2004 14:29
Children:
Yngvi Alreksson b. About 466 in , , , Sweden
Alf Alreksson King In Sweden b. About 468 in , , , Sweden
Thorborg Alreksdotter b. About 470 in , , , Sweden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NotesIndividual:Name Suffix: King In Sweden
REFN: HWS8893
Ancestral File Number: G6SZ-C8
OBJE: C:\LEGACY\PICTURES\c_crown.gif
OBJE: C:\LEGACY\PICTURES\Suede_Ancien.GIFCHAN20 Mar 2001
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SourcesTitle: "FamilySearch® Ancestral Fileâ„¢ v4.19"Author: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Publication: 3 Feb 2001
Title: "Genealogical Research of Kirk Larson"
Author: Larson, Kirk
Publication: Personal Research Works including Bethune & Hohenlohe Desce
ndants, 1981-2001, Kirk Larson, Private Library
Title: "Héraldique européenne"
Author: Arnaud Bunel
Publication: Coats of Arms for European Royalty and Nobility (http://www
.heraldique-europeenne.org, Arnaud Bunel, 1998) , Internet"Armigerous" (ahr-MIJ-ehr-us) adjective
Bearing or entitled to bear heraldicarms.
The reason the notion of a family crest was brought into th
e languagewas that those who were armigerous (entitled to bear arms) used to put their crest or achieveme
-------------------- According to the Ynglinga saga, Alrek and Eirík were sons and heirs of the previous king Agni by his wife Skjálf. They shared the kingship. They were mighty in both war and sports, but were especially skillful horsmen and vied with one another about their horsemanship and their horses.
One day they rode off from their retinue and did not return. They were found dead with their heads battered but no weapons with them save the bridle bits of their horses. Accordingly it was believed that they had quarreled and come to blows and had slain each other with their bridle bits. They were succeeded by Alrik's sons Yngvi and Alf.
However, in other sources, only Alrek died, and in the piece of Ynglingatal quoted by Snorri Sturluson it is only Alrek who dies explicitly. Erik's death seems to be a misunderstanding on Snorri's part due to an influence from the succeeding kings
Gautreks saga also makes Alrek and Eirík sons of Agni by Skjálf and co-kings and it was to them that the warrior Starkad fled after his slaying of King Vikar. Starkad served them first as a companions on their viking expeditions and then, after Alrek and Eirík had settled down, went on further Viking expeditions alone.
But King Alrek had a short life, for Eirík struck Alrek dead with a bridle when they were out to train their horses and then ruled as sole ruler over Sweden. This version says that Eirík reigned for a long time as told in Hrólfs saga Gautrekssonar (Saga of Hrólf son of Gautrek).
This second saga introduces Thornbjörg, the daughter of King Eirík and Queen Ingigerd, who was a skillful shieldmaiden and ruled over part of the kingdom. Thornbjörg even called herself King Thorberg. But eventually she fell in love with Hrólf son of Gautrek and agreed to marry him, at which point she gave up her weapons to her father King Eirík and took up embroidery.
-------------------- http://en.wikipedia.org/wiki/Alrek_and_Eir%C3%ADk -------------------- Roi de Uppland -------------------- Alrek and Eirík (Old Norse Alrekr and Eiríkr ), English: Alaric and Eric, were two legendary kings of Sweden.
Contents [hide]
1 In the Ynglinga saga
2 In Gautreks saga and Hrólfs saga Gautrekssonar
3 In Gesta Danorum
4 Commentary
5 Notes
6 Secondary sources
[edit] In the Ynglinga saga
According to the Ynglinga saga, Alrek and Eirík were sons and heirs of the previous king Agni by his wife Skjálf. They shared the kingship. They were mighty in both war and sports, but were especially skillful horsmen and vied with one another about their horsemanship and their horses.
One day they rode off from their retinue and did not return. They were found dead with their heads battered but no weapons with them save the bridle bits of their horses. Accordingly it was believed that they had quarreled and come to blows and had slain each other with their bridle bits. They were succeeded by Alrik's sons Yngvi and Alf.
However, in other sources, only Alrek died, and in the piece of Ynglingatal quoted by Snorri Sturluson it is only Alrek who dies explicitly. Erik's death seems to be a misunderstanding on Snorri's part due to an influence from the succeeding kings (see also the other sources below):
Fell Alrekr,
þar er Eiríki
bróður vápn
at bana urðu,
ok hnakkmars
með höfuðfetlum
Dags fríendr
of drepask kváðu;
frá-at maðr áðr
eykja greiði
Freys afspring
í folk hafa.[1][2] Alrek fell, by Eric slain,
Eric's life-blood dyed the plain,
Brother fell by brother's hand;
And they tell it in the land,
That they worked the wicked deed
With the sharp bits that guide the steed.
Shall it be said of Frey's brave sons,
The kingly race, the noble ones,
That they have fought in deadly battle
With the head-gear of their cattle?[3][4]
Ynglingatal then gives Yngvi and Alf as Alrekr's and Eiríkr's successors.
The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation:
Qui [Dagr] genuit Alrik; hunc frater suus Erikr freno percussit ad mortem. Alricr autem genuit Hogna [...][5] This man [Dag] engendered Alrek, who was beaten to death with a bridle by his brother, Eirik. Alrek was father to Agne, [...][6]
Hogna is an error for Agne.[5] Unlike Ynglingatal, Historia Norwegiæ gives Dagr as Alrekr's predecessor. Instead Alrekr precedes Agne and Agne is succeeded by Yngvi (incorrectly called Ingialdr[5]). The even earlier source Íslendingabók cites the line of descent in Ynglingatal and it gives the same line of succession as Historia Norwegiæ: xi Dagr. xii Alrekr. xiii Agni. xiiii Yngvi.[7]
[edit] In Gautreks saga and Hrólfs saga Gautrekssonar
Gautreks saga also makes Alrek and Eirík sons of Agni by Skjálf and co-kings and it was to them that the warrior Starkad fled after his slaying of King Vikar. Starkad served them first as a companions on their viking expeditions and then, after Alrek and Eirík had settled down, went on further Viking expeditions alone.
But King Alrek had a short life, for Eirík struck Alrek dead with a bridle when they were out to train their horses and then ruled as sole ruler over Sweden. This version says that Eirík reigned for a long time as told in Hrólfs saga Gautrekssonar (Saga of Hrólf son of Gautrek).
This second saga introduces Thornbjörg, the daughter of King Eirík and Queen Ingigerd, who was a skillful shieldmaiden and ruled over part of the kingdom. Thornbjörg even called herself King Thorberg. But eventually she fell in love with Hrólf son of Gautrek and agreed to marry him, at which point she gave up her weapons to her father King Eirík and took up embroidery.
[edit] In Gesta Danorum
Saxo Grammaticus in Book 5 of his Gesta Danorum introduces Ericus Desertus, that is Erik the Eloquent, son of a champion named Regnerus (Ragnar), both Norwegians in the service of King Gøtarus (Götar) of Norway, a monarch otherwise unknown. This Erik is likely to be the Eirík the Eloquent or Eiríkr the Wise in Speech mentioned by Snorri Sturluson in the Skáldskaparmál as being of Ylfing lineage. But he otherwise has left no clear record in surviving Norse literature.
Saxo makes up for it by telling at greath length of Erik's amusing deeds. He relates how Erik outwitted all foes with clever tricks and became the counselor of Fróði son of Fridleif, king of Denmark. Erik's expeditions on Fróði's behalf always went well because of Erik's cunning and way with words. Erik finally married Fróði's sister Gunvara and Erik's elder half-brother Rollerus (Roller) was made king of Norway.
Saxo then brings in a king of the Swedes named Alricus (Alrik) who corresponds to Alrek of the Norse tradition. Alrik was at war with Gestiblindus king of the Gautar (Geats) and Gestiblindus now sought Fróði's aid. (In the Norse Hervarar saga Gestumblindi is the name assumed by the disguised Odin and it is possible that this Gestiblindus is also Odin in disguise.)
Erik and Skalk the Scanian pursued the war and slew Alrik's son Gunthiovus (Old Norse Gunnþjófr) leader of the men of Vermland and Solongs. Then occurred a parley and secret interview between Alrik and Erik in which Alrik attempted to win Erik over to his cause. When this failed, Alrik asked that the war be settled by a single combat between himself and Gestiblindus. Erik refused the offer because of Gestiblind's unfitness and advanced years but made a counter-offer to fight such a duel with Alrik himself if Alrik were willing. The fight occurred straightaway. Alrik was slain and Erik seemed to be fatally wounded so that a report actually came to King Fróði that Erik was dead. Indeed Erik was long in recovering. However Fróði was disabused when Erik himself returned announcing that Fróði was now also king of Sweden, Värmland, Helsingland, and Soleyar. Fróði then gave all those lands to Erik to rule directly and also gave Erik the two Laplands, Finland, and Estonia as dependencies paying annual tribute.
Saxo explains that this Erik was the first Swedish king to be called Erik but that after him it became a very common name among the Swedish kings. He also writes that Erik met and helped the champion Arngrim, an account that agrees with Hervarar saga, where Arngrim's sons meet Erik's successor Yngvi (see e.g. Angantyr and Hjalmar).
That the duel occurred at the end of a "secret interview" suggests that Alrik and Erik were alone when they fought just as were their counterparts in the Norse accounts. That Erik was believed to have died suggests knowledge of the Ynglinga saga version in which both fighters met their death. There is no mention of horse bridles. But Erik is not elsewhere a great duelist or champion but instead a trickster who wins through stratagems and deceiving words so that is it likely that Saxo or his source passed over a stratagem in which a horse bridle played a part.
Saxo also mentions Starkad's stay in Sweden in Book 6 in a summary of Starkad's life up to that point in his history. But Saxo does not indicate what king or kings then ruled Sweden, saying only:
... he went into the land of the Swedes, where he lived at leisure for seven years' space with the sons of Frø.
Frø is of course the god Frey, the ancestor of the Swedish dynasty.
At the beginning of Book 6, Saxo notes that Erik died of a disease and was succeeded by his son Haldanus (Halfdan). Halfdan was later slain by rivals for the throne but the warrior Starkad established Halfdans' heir Siward as the new king. Siward's daughter Signe was married to King Harald of Denmark who was co-king his brother Fróði. Later Harald's son Halfdan, now king of Denmark, slew Siward in war. But Siward's grandson Erik, the son of Halfdan's uncle Fróði by Signe, the direct heir to the throne, now rose up against Halfdan. After a long war this second Erik was captured by Haldfan and left in the woods in chains to be devoured by beasts. With him, it seems, the Swedish line of Erik the Eloquent, as set forth by Saxo, came to an end.
[edit] Commentary
It is not clear whether or not the accounts in the Gesta Danorum and the accounts in the Ynglinga saga' tales of a Danish king named Halfdan who became king of Sweden are at all related. See Halfdan.
Traditions of twin brothers connected with horses appear are a commonplace in Indo-European cultures as are foundation legends about two twin brothers, one of whom kills the other. It is possible that Alrek and Eirik are reflexes of such traditions.
Saxo's identification of the legendary Eirík the Eloquent with the legendary Swedish king Eirík probably originated as a flourish by a pro-Danish or pro-Norwegian story teller.
[edit] Notes
1.^ Ynglinga saga at Norrøne Tekster og Kvad
2.^ A second online presentation of Ynglingatal
3.^ Laing's translation at the Internet Sacred Text Archive
4.^ Laing's translation at Northvegr
5.^ a b c Storm, Gustav (editor) (1880). Monumenta historica Norwegiæ: Latinske kildeskrifter til Norges historie i middelalderen, Monumenta Historica Norwegiae (Kristiania: Brøgger), p. 99
6.^ Ekrem, Inger (editor), Lars Boje Mortensen (editor) and Peter Fisher (translator) (2003). Historia Norwegie. Museum Tusculanum Press. ISBN 8772898135, p. 77.
7.^ Guðni Jónsson's edition of Íslendingabók
[edit] Secondary sources
Nerman, B. Det svenska rikets uppkomst. Stockholm, 1925.
-------------------- Alrek and Eirík (Old Norse Alrekr and Eiríkr ), English: Alaric and Eric, were two legendary kings of Sweden.
In the Ynglinga saga
According to the Ynglinga saga, Alrek and Eirík were sons and heirs of the previous king Agni by his wife Skjálf. They shared the kingship. They were mighty in both war and sports, but were especially skillful horsmen and vied with one another about their horsemanship and their horses.
One day they rode off from their retinue and did not return. They were found dead with their heads battered but no weapons with them save the bridle bits of their horses. Accordingly it was believed that they had quarreled and come to blows and had slain each other with their bridle bits. They were succeeded by Alrik's sons Yngvi and Alf.
However, in other sources, only Alrek died, and in the piece of Ynglingatal quoted by Snorri Sturluson it is only Alrek who dies explicitly. Erik's death seems to be a misunderstanding on Snorri's part due to an influence from the succeeding kings (see also the other sources below):
Fell Alrekr, þar er Eiríki bróður vápn at bana urðu, ok hnakkmars með höfuðfetlum Dags fríendr of drepask kváðu; frá-at maðr áðr eykja greiði Freys afspring í folk hafa.[1][2]Alrek fell, by Eric slain, Eric's life-blood dyed the plain, Brother fell by brother's hand; And they tell it in the land, That they worked the wicked deed With the sharp bits that guide the steed. Shall it be said of Frey's brave sons, The kingly race, the noble ones, That they have fought in deadly battle With the head-gear of their cattle?[3][4]Ynglingatal then gives Yngvi and Alf as Alrekr's and Eiríkr's successors.
The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation:
Qui [Dagr] genuit Alrik; hunc frater suus Erikr freno percussit ad mortem. Alricr autem genuit Hogna [...][5]This man [Dag] engendered Alrek, who was beaten to death with a bridle by his brother, Eirik. Alrek was father to Agne, [...][6]
Hogna is an error for Agne.[5] Unlike Ynglingatal, Historia Norwegiæ gives Dagr as Alrekr's predecessor. Instead Alrekr precedes Agne and Agne is succeeded by Yngvi (incorrectly called Ingialdr[5]). The even earlier source Íslendingabók cites the line of descent in Ynglingatal and it gives the same line of succession as Historia Norwegiæ: xi Dagr. xii Alrekr. xiii Agni. xiiii Yngvi.[7]
In Gautreks saga and Hrólfs saga Gautrekssonar
Gautreks saga also makes Alrek and Eirík sons of Agni by Skjálf and co-kings and it was to them that the warrior Starkad fled after his slaying of King Vikar. Starkad served them first as a companions on their viking expeditions and then, after Alrek and Eirík had settled down, went on further Viking expeditions alone.
But King Alrek had a short life, for Eirík struck Alrek dead with a bridle when they were out to train their horses and then ruled as sole ruler over Sweden. This version says that Eirík reigned for a long time as told in Hrólfs saga Gautrekssonar (Saga of Hrólf son of Gautrek).
This second saga introduces Thornbjörg, the daughter of King Eirík and Queen Ingigerd, who was a skillful shieldmaiden and ruled over part of the kingdom. Thornbjörg even called herself King Thorberg. But eventually she fell in love with Hrólf son of Gautrek and agreed to marry him, at which point she gave up her weapons to her father King Eirík and took up embroidery.
In Gesta Danorum
Saxo Grammaticus in Book 5 of his Gesta Danorum introduces Ericus Desertus, that is Erik the Eloquent, son of a champion named Regnerus (Ragnar), both Norwegians in the service of King Gøtarus (Götar) of Norway, a monarch otherwise unknown. This Erik is likely to be the Eirík the Eloquent or Eiríkr the Wise in Speech mentioned by Snorri Sturluson in the Skáldskaparmál as being of Ylfing lineage. But he otherwise has left no clear record in surviving Norse literature.
Saxo makes up for it by telling at greath length of Erik's amusing deeds. He relates how Erik outwitted all foes with clever tricks and became the counselor of Fróði son of Fridleif, king of Denmark. Erik's expeditions on Fróði's behalf always went well because of Erik's cunning and way with words. Erik finally married Fróði's sister Gunvara and Erik's elder half-brother Rollerus (Roller) was made king of Norway.
Saxo then brings in a king of the Swedes named Alricus (Alrik) who corresponds to Alrek of the Norse tradition. Alrik was at war with Gestiblindus king of the Gautar (Geats) and Gestiblindus now sought Fróði's aid. (In the Norse Hervarar saga Gestumblindi is the name assumed by the disguised Odin and it is possible that this Gestiblindus is also Odin in disguise.)
Erik and Skalk the Scanian pursued the war and slew Alrik's son Gunthiovus (Old Norse Gunnþjófr) leader of the men of Vermland and Solongs. Then occurred a parley and secret interview between Alrik and Erik in which Alrik attempted to win Erik over to his cause. When this failed, Alrik asked that the war be settled by a single combat between himself and Gestiblindus. Erik refused the offer because of Gestiblind's unfitness and advanced years but made a counter-offer to fight such a duel with Alrik himself if Alrik were willing. The fight occurred straightaway. Alrik was slain and Erik seemed to be fatally wounded so that a report actually came to King Fróði that Erik was dead. Indeed Erik was long in recovering. However Fróði was disabused when Erik himself returned announcing that Fróði was now also king of Sweden, Värmland, Helsingland, and Soleyar. Fróði then gave all those lands to Erik to rule directly and also gave Erik the two Laplands, Finland, and Estonia as dependencies paying annual tribute.
Saxo explains that this Erik was the first Swedish king to be called Erik but that after him it became a very common name among the Swedish kings. He also writes that Erik met and helped the champion Arngrim, an account that agrees with Hervarar saga, where Arngrim's sons meet Erik's successor Yngvi (see e.g. Angantyr and Hjalmar).
That the duel occurred at the end of a "secret interview" suggests that Alrik and Erik were alone when they fought just as were their counterparts in the Norse accounts. That Erik was believed to have died suggests knowledge of the Ynglinga saga version in which both fighters met their death. There is no mention of horse bridles. But Erik is not elsewhere a great duelist or champion but instead a trickster who wins through stratagems and deceiving words so that is it likely that Saxo or his source passed over a stratagem in which a horse bridle played a part.
Saxo also mentions Starkad's stay in Sweden in Book 6 in a summary of Starkad's life up to that point in his history. But Saxo does not indicate what king or kings then ruled Sweden, saying only:
... he went into the land of the Swedes, where he lived at leisure for seven years' space with the sons of Frø.Frø is of course the god Frey, the ancestor of the Swedish dynasty.
At the beginning of Book 6, Saxo notes that Erik died of a disease and was succeeded by his son Haldanus (Halfdan). Halfdan was later slain by rivals for the throne but the warrior Starkad established Halfdans' heir Siward as the new king. Siward's daughter Signe was married to King Harald of Denmark who was co-king his brother Fróði. Later Harald's son Halfdan, now king of Denmark, slew Siward in war. But Siward's grandson Erik, the son of Halfdan's uncle Fróði by Signe, the direct heir to the throne, now rose up against Halfdan. After a long war this second Erik was captured by Haldfan and left in the woods in chains to be devoured by beasts. With him, it seems, the Swedish line of Erik the Eloquent, as set forth by Saxo, came to an end.
Commentary
It is not clear whether or not the accounts in the Gesta Danorum and the accounts in the Ynglinga saga' tales of a Danish king named Halfdan who became king of Sweden are at all related. See Halfdan.
Traditions of twin brothers connected with horses appear are a commonplace in Indo-European cultures as are foundation legends about two twin brothers, one of whom kills the other. It is possible that Alrek and Eirik are reflexes of such traditions.
Saxo's identification of the legendary Eirík the Eloquent with the legendary Swedish king Eirík probably originated as a flourish by a pro-Danish or pro-Norwegian story teller. -------------------- 11. ALRIK - King from 260 until 280. He was born in 240 A.D. and had a brother, Erik. The Saga tells that the two brothers rode out into the fields one day and did not return. Upon investigating, they were found dead, their heads crushed. As they had no weapons, it was believed they had used the bridles of their horses to beat each other to death. Alrik's son was:
12. YNGVE ALRICKSSON - King in Svitjod from 280 until killed by his brother in the year 306 A.D. -------------------- Fridubald (vand. Fridubalth, lat. Fredibalum) - King of the Vandals-Silings in the beginning of V century, known only by chronicle Idatsius.
birth of male child: Vislav II [Vandals] d. 486
birth of male child: Etichus (Ediko) Skirus (Skirs, Skirer) [Skirer]
Title: Germany, the king of the Vandals
between 449 - 470 Death.
Under his leadership, the Vandals-Silings settled in southern Spain, in the province Betika. The memory of their stay here preserved, according to one version, the name of the Spanish province of Andalusia. The Roman government was forced to admit that the situation officially but secretly sought the means got rid of uninvited guests. In 416 the Romans called for help against Vandals and Alan Valiyu Visigothic king, who defeated Silings, captured their king, and sent him to the emperor Honorius.
Also subjected to the destruction were Alans, who ruled the Vandals and the Svevans, and their king Ataxia was killed. After these events Silings abandoned the political independence and voluntarily submitted to the King of Asdings- Vandals, Gunderih. Their example was followed by Alans. -------------------- Alrekr Agnison ble født ca 445 i Uppsaløa og døde ca 536 i Svitjod,Sverige. Dagreid ble født ca 449 og døde ca 481 i Sverige. De hadde to barn til, Alf Alreksson Konge i Sverige født ca 468, og Thorborg Arleksdotter født ca 470 i Sverige. -------------------- BIOGRAFI:
Nicknames: "Agneson", "Alrekur", "Airek", "Eirik", "Alrik Agneson", "Alrekr", "Alrek", "Skjalksson de Värmland", "Fredebald / ?????????? / ?????????? / Fridubalth", "Fredibalum"
Birthdate: cirka 430
Birthplace: Sverige
Death: Died 470 in Uppsala, Sweden
Occupation: King of Sweden, Konge i Svitjord, King in Sweden, konge, Roi de Svitjod (Novgorod, Russie; Uppsala, Suede et Vingulmark Norvege), ????, Konge i Uppsala, Konge, King of Upsal, Swedish King of the House of Yngling, King.260, konge.260 - 280
Alrek og Eirik var kongar av Ynglingeætta. Etter Snorre Sturlason var dei søner av Agne, medan Historia Norvegiæ (Den eldste Noregshistoria) fortel at dei var søner av Dag Dyggveson, og at Alrek var far til Agne.
Om desse to er det fortald at dei var glade i hestar, og kappast med kvarandre om kven som var best til å ri dei. Ein dag vart dei funne på vollen, daude båe to, og hausane deira var krasa. Folk trudde dei hadde drepe kvarandre med beisla til hestane sine.
Tjodolv frå Kvine fortel i Ynglingatal:
Fall der Alrek der som Eirik for bror-våpn sin bane fekk, og med hestens hovud-reimar frendane hans Dag drap kvarandre. Aldri fyrr de spurdest at Ynglingar heste-beisl hadde til verju. Historia Norvegiæ fortel berre at Alrik drap bror sin med eit beisl. Tjodolv kallar brørne "frendene hans Dag", noko som tyder på at dei er nærare knytt til Dag enn til Agne (søner av Dag). I så fall er det Snorre som har snudd om på ættelista.
Nokre forskarar reknar namnet Alrik eller Alrek som ein variant av Alarik, og at forteljinga er knytt til ei minning om vestgotarkongen Alarik på eit eller anna vis. Moglegvis har dette med å gjera at gotarane og var kjende for å bruke hestar (Hreidgotar).
Birth: About 445 in , , , Sweden 1 2
Death:
Sex: M
Father: Agni Dagsson b. About 424 in , , , Sweden
Mother: Skjalf Frostasson b. About 428 in , , , Finland
Unknown: , , , Sweden 3 2
LDS Baptism: 12 Jan 1954
LDS Endowment: 24 Jun 1955
LDS Sealing Child: Done
Changed: 25 Mar 2002 00:00
Spouses & Children
Dageith Dagsdotter (Wife) b. About 449 in , , , Sweden
1 2
Marriage: Abt 465 in (, , , Sweden) 6 Nov 2004 14:29
Children:
Yngvi Alreksson b. About 466 in , , , Sweden
Alf Alreksson King In Sweden b. About 468 in , , , Sweden
Thorborg Alreksdotter b. About 470 in , , , Sweden 
ALREK AGNASSON, KING OF SWEDEN, Alrek (I296)
 
47 http://sv.wikipedia.org/wiki/Jorund Jorund eller Eorund var en sveakung av Ynglingaätten, enligt Heimskringla. Han var son till Yngve och hämnades sin far genom att dräpa Hake och återvann så den svenska tronen.
Jorund tillbringade somrarna med att plundra i grannländerna. En sommar befann han sig i Danmark och hade slagit läger i Oddasund. Han blev dock upptäckt av den norske kungen Gylaug vars far Jorund och hans bror Erik hade hängt.
Under striden upptäckte danerna vad som var på gång och anslöt sig från alla håll. Jorund blev tillfångatagen och hängd av Gylaug.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jorund Jorund or Jörundr (5th century) was a Swedish king of the House of Yngling. He was the son of Yngvi, and he had reclaimed the throne of Sweden for his dynasty from Haki (the brother of Hagbard, the hero of the legend of Hagbard and Signy, and it should be noted that Snorri cites two kennings from this legend Sigar's steed and Hagard's fell noose, when telling of Jorund).
Snorri Sturluson relates that when Jorund was young he used to travel the seas and plunder with his brother Erik, and they were great warriors. One summer they plundered in Denmark where they met another pillager, King Gudlög of Hålogaland (a province in Norway) with whom they fought. They took him prisoner and carried him ashore at Stromones where they hanged him. Gudlaug's surviving companions raised a mound over him there.
Snorri then cites the poem Háleygjatal by a Norwegian skald named Eyvindr skáldaspillir:
En Guðlaugr grimman tamdi við ofrkapp austrkonunga Sigars jó, er synir Yngva menglötuð við meið reiddu. Og náreiðr á nesi drúpir vingameiðr, þar er víkur deilir, þar er fjölkunnt um fylkis hreyr steini merkt, Straumeyjarnes.[1][2]By the fierce East-kings' cruel pride, Gudlog must on the wild horse ride -- The wildest horse you e'er did see: 'Tis Sigur's steed – the gallows tree. At Stromones the tree did grow, Where Gudlog's corpse waves on the bough. A high stone stands on Stromo's heath, To tell the gallant hero's death.[3][4]This act rendered the Swedish princes, Eric and Jorund, even more famous and they were thought of as even greater men. When they learnt that King Haki no longer had his forces around him, they decided to take care of their enemy. They assembled a large force that was joined by Swedes as they approached. They entered Mälaren (a bay at the time) and steered towards Uppsala. They left their ships at the Fyris Wolds and were met by Haki who had less men. Haki was a brutal fighter and managed to turn the tide of the battle. He slew Erik who held the banner and Jorund retreated with his men. Luckily, Haki had been seriously wounded and died.
Jorund then ruled Sweden at Uppsala, but he usually spent the summers pillaging. One summer, he plundered in Jutland and entered Limfjorden, where he continued the pillaging. They anchored in Oddesund (before a storm in 1825, it was near the innermost part of the fjord and almost 200 km from its mouth) but were discovered by the Norwegian pirate Gylaug of Hålogaland, the son of Gudlaug. Gylaug and his men attacked them and were joined by local forces who wanted revenge. As Jorund was vastly outnumbered (and had to run an almost 200 km long gauntlet to get out of the fjord), he lost the battle, and Gylaug had him hanged.
Snorri illustrates this event with the stanza from Ynglingatal:
Varð Jörundr hinn er endr of dó, lífs of lattr í Limafirði, þá er hábrjóstr hörva Sleipnir bana Goðlaugs of bera skyldi; ok Hagbarðs hersa valdi höðnu leif at halsi gekk.[5][6]Jorund has travelled far and wide, But the same horse he must bestride On which he made brave Gudlog ride. He too must for a necklace wear Hagbert's fell noose in middle air. The army leader thus must ride On Horva's horse, at Lymfjord's side.[7][8]The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation, continuing after Yngvi (called Ingialdr):
Post hunc filius ejus Jorundr, qui cum Danos debellasset, ab eisdem suspensus in loco Oddasund in sinu quodam Daciæ, quem Limafiorth indiginæ appellant, male vitam finivit. Iste genuit Auchun (i.e. Aun) [...][9] After him his son Jorund ruled, who ended his days unhappily once he had fought a war against the Danes, who hanged him at Oddesund, on an arm of the sea in Denmark which the natives call Limfjorden. He became the father of Aukun, [...][10] The even earlier source Íslendingabók also cites the line of descent in Ynglingatal and it gives the same line of succession: xiiii Yngvi. xv Jörundr. xvi Aun inn gamli[11].
The Skjöldunga saga and the Bjarkarímur tell that Jorund was defeated by the Danish king Fróði (corresponds to the Heaðobard Froda in Beowulf), who made him a tributary and took his daughter. The daughter gave birth to Halfdan, but another woman became Fróði's legitimate wife and gave him an heir named Ingjaldr (corresponds to the Heaðobard Ingeld in Beowulf). Together with one of his earls, Swerting, Jorund conspired against Fróði and killed him during the blót. -------------------- Konge i Uppsala (Sverige) -------------------- Jorund or Jörundr (5th century) was a Swedish king of the House of Yngling. He was the son of Yngvi, and he had reclaimed the throne of Sweden for his dynasty from Haki (the brother of Hagbard, the hero of the legend of Hagbard and Signy, and Snorri cites two kennings from this legend Sigar's steed and Hagard's fell noose, when telling of Jorund).
Snorri Sturluson relates that when Jorund was young he used to travel the seas and plunder with his brother Erik, and they were great warriors. One summer they plundered in Denmark where they met another pillager, King Gudlög of Hålogaland (a province in Norway) with whom they fought. They took him prisoner and carried him ashore at Stromones where they hanged him. Gudlaug's surviving companions raised a mound over him there
http://en.wikipedia.org/wiki/Jorund -------------------- 28. JORUND, YNGVE'S SON.
Jorund, King Yngve's son, remained king at Upsal. He ruled the country; but was often in summer out on war expeditions. One summer he went with his forces to Denmark; and having plundered all around in Jutland, he went into Lymfjord in autumn, and marauded there also. While he was thus lying in Oddesund with his people, King Gylog of Halogaland, a son of King Gudlog, of whom mention is made before, came up with a great force, and gave battle to Jorund. When the country people saw this they swarmed from all parts towards the battle, in great ships and small; and Jorund was overpowered by the multitude, and his ships cleared of their men. He sprang overboard, but was made prisoner and carried to the land. Gylog ordered a gallows to be erected, led Jorund to it, and had him hanged there. So ended his life. Thjodolf talks of this event thus: --
"Jorund has travelled far and wide, But the same horse he must bestride On which he made brave Gudlog ride. He too must for a necklace wear Hagbert's fell noose in middle air. The army leader thus must ride On Horva's horse, at Lymfjord's side."
*******************Events in the life of Jörundr Yngvesson
event 1 . ·a great warrior, like his brother Eric, and they bided their time in their warships during the reign of the usurper, Hake, who'd killed their cousin Hugleik, event 1 . ·became more celebrated by this deed, he and his brother, this killing of King Gudlog from Halogaland, and they appeared to be much greater men than before, and they steered for home, Sweden, and gathered together a strong force, for as soon as the Swedes heard that the Yngling brothers were come to them, they flocked to them in multitudes † death 1 . ·Though ruler of a country; he was often in the summer out on war expeditions. One summer he went with his forces to Denmark; and having plundered all around in Jutland, he went into Lymfjord in autumn, and marauded there also. While he was thus lying in Oddesund with his people, King Gylog of Halogaland, a son of King Gudlog, of whom mention is made before, came up with a great force, and gave battle to Jorund. When the country people saw this they swarmed from all parts towards the battle, in great ships and small; and Jorund was overpowered by the multitude, and his ships cleared of their men. He sprang overboard, but was made prisoner and carried to the land. Gylog ordered a gallows to be erected, led Jorund toit, and had him hanged there. So ended his life. Thjodolf talks of this event thus: -- "Jorund has travelled far and wide, But the same horse he must bestride On which he made brave Gudlog ride. He too must for a necklace wear Hagbert's fell noose in middle air. The army leader thus must ride On Horva's horse, at Lymfjord's side." event 1 . ·recovered the lands of his father from Hake, the usurper, -------------------- Jørund and his brother, Eric were very young when their father was killed, so their uncle Alf's son Hugleik ruled, reputed as not being a warrior and being quite greedy. Two sea king brothers, Hake and Hagbard, invaded Sweden and killed Hugleik, Hake ruled the Swedes.
Meanwhile, Yngvi's sons, Jørund and Eric, invaded Denmark, taking and hanging the king, Gudlog at Stromones. They went after Hake next, who killed Eric and cut the brother's banner in two at a great battle on the Fyrisvoid near Uppsala, Hake was wounded enough to have set his boat free with all his men and burned it, falling upon the flames to die. Jorund becmae the king at Uppsala.
Jørund would leave on expeditions to Denmark and Jutland. One year he was marauding at Lymfjord in the autumn when Gudlog's son, King Gylog of Halogaland, attacked, imprisoned and hanged Jørund.
Heimskringla, Ynglinga Saga, Section 25-28
Jørund or Eorund was a Swedish king of the House of Yngling. He was the son of Yngvi, and he had reclaimed the throne of Sweden for his dynasty from Haki (the brother of Hagbard, the hero of the legend of Hagbard and Signy, and it should be noted that Snorri cites two kennings from this legend Sigar's steed and Hagard's fell noose, when telling of Jorund).
Snorri Sturluson relates that when Jørund was young he used to travel the seas and plunder with his brother Erik, and they were great warriors. One summer they plundered in Denmark where they met another pillager, King Gudlög of Hålogaland (a province in Norway) with whom they fought. They took him prisoner and carried him ashore at Stromones where they hanged him. Gudlaug's surviving companions raised a mound over him there.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jorund
-------------------- 28. JORUND, YNGVE'S SON.
Jorund, King Yngve's son, remained king at Upsal. He ruled the country; but was often in summer out on war expeditions. One summer he went with his forces to Denmark; and having plundered all around in Jutland, he went into Lymfjord in autumn, and marauded there also. While he was thus lying in Oddesund with his people, King Gylog of Halogaland, a son of King Gudlog, of whom mention is made before, came up with a great force, and gave battle to Jorund. When the country people saw this they swarmed from all parts towards the battle, in great ships and small; and Jorund was overpowered by the multitude, and his ships cleared of their men. He sprang overboard, but was made prisoner and carried to the land. Gylog ordered a gallows to be erected, led Jorund to it, and had him hanged there. So ended his life. Thjodolf talks of this event thus: --
"Jorund has travelled far and wide, But the same horse he must bestride On which he made brave Gudlog ride. He too must for a necklace wear Hagbert's fell noose in middle air. The army leader thus must ride On Horva's horse, at Lymfjord's side."
*******************Events in the life of Jörundr Yngvesson
event 1 . ·a great warrior, like his brother Eric, and they bided their time in their warships during the reign of the usurper, Hake, who'd killed their cousin Hugleik, event 1 . ·became more celebrated by this deed, he and his brother, this killing of King Gudlog from Halogaland, and they appeared to be much greater men than before, and they steered for home, Sweden, and gathered together a strong force, for as soon as the Swedes heard that the Yngling brothers were come to them, they flocked to them in multitudes † death 1 . ·Though ruler of a country; he was often in the summer out on war expeditions. One summer he went with his forces to Denmark; and having plundered all around in Jutland, he went into Lymfjord in autumn, and marauded there also. While he was thus lying in Oddesund with his people, King Gylog of Halogaland, a son of King Gudlog, of whom mention is made before, came up with a great force, and gave battle to Jorund. When the country people saw this they swarmed from all parts towards the battle, in great ships and small; and Jorund was overpowered by the multitude, and his ships cleared of their men. He sprang overboard, but was made prisoner and carried to the land. Gylog ordered a gallows to be erected, led Jorund toit, and had him hanged there. So ended his life. Thjodolf talks of this event thus: -- "Jorund has travelled far and wide, But the same horse he must bestride On which he made brave Gudlog ride. He too must for a necklace wear Hagbert's fell noose in middle air. The army leader thus must ride On Horva's horse, at Lymfjord's side." event 1 . ·recovered the lands of his father from Hake, the usurper, -------------------- Notes for Kong Jørund Yngveson Ble hengt av Kong Gylaug.
Jorund, som erholdt Styret over Sverige efterat hans Broder Erik var falden mod Hake, blev paa et af sine idelige Sjøtog angreben af den danske Kong Guløg og slagen i Jylland ved Uddesund i Liimfjorden, hvorved han selv blev fangen og hængt. -------------------- Yngvesønene Jorund/Jørund og Eirik var kongar av Ynglingeætta, søner av Yngve, den eine av Alrekssønene i følgje Snorre Sturlason. Dei var det tredje dømet på samkongar eller kongsbrør i Ynglingesoga.
Brørne var berre små då faren Yngve og bror hans drap kvarandre, og det var søskenbarnet Hugleik som rådde for Svitjod medan dei vaks opp. Soga fortel at brørne reiste tidleg på herferd og vart store sjøkongar, og herja mellom anna i Danmark. Her råka dei på ein Gudlaug, konge over håløygene, og dei tok på han og vann. Sidan vende dei seg til Svitjod, der ein dansk hovding, Hake, hadde teke makta og drepe Hugleik. Jorund og Eirik gjekk til slag mot Hake på Fyrisvollane, og Eirik vart drepen der. Hake fekk og banesår, og vart førd ut på sjøen i langskip, som sidan vart brend.
Jorund var sidan konge i Uppsala, og var på herferd om somrane, er det gjete. Han miste livet på Jylland, då kong Gylaug av Hålogaland, son av Gudlaug, vann over han, og Jorund vart hengd der. Jorund var far til Aun den gamle, som vart konge etter han.
Tjodolv frå Kvine fortel i Ynglingatal:
Då Jørund var feig i forne tid live han let i Limfjorden, då stry-hesten høg-bringa banen hans Gudlaug bera skulde og det harde reipe som Hagbard kvævde herse-hovdingen um halsen gjekk. Etter soga er Hake bror av Hagbard. I kvada som omtalar kong Jorund, er det mange tilvisingar til forteljinga om Hagbard og Signe (Hagbard vart og hengd).
Den eldste Noregshistoria [endre]Historia Norvegiæ omtalar berre Jorund, ikkje Eirik. Her er dei søner av ein Ingjald (visseleg eit anna namn på Yngve). Denne framstillinga veit berre av at Jorund miste livet i kamp med danene, og vart hengd der. At det var ein håløyg-konge som valda dette, finst berre attgjeve hjå Snorre (som kan ha hatt andre kjelder).
Historisk fastsetjing [endre]Forteljinga om Hugleik, Eirik og Jorund er knytt både til Hagbard og Signe-forteljinga, og til forteljinga om Starkad den gamle, ein av kjempene hans Hake. Samstundes er det mogleg at Hake er den same som Hoc Healfdene, nemnd i kvædet Béowulf. Har dette noko føre seg, kan ein datere hendingane i livet hans Jorund til første halvdel av 400-talet, ei tid då danene var på frammarsj og la under seg landa aust og vest for øyane dei opphavleg budde på, og slik kom i trette med sveane og jydane. Kjeldene er elles uklåre på kongsrekkja før Jorund, og mykje tyder på at Jorund kan reknast som byrjinga på historisk tid, sidan han og er son av ein Yngve (som er opphavsnamnet til heile slekta). Kongane før Jorund (unnateke sonen Aun), er skildra i meir mytisk/magiske vendingar.
Jorund og Eirik er og omtalt hjå Øyvind Skaldespillar. Dei er soleis måteleg namngjetne.
Henta frå «http://nn.wikipedia.org/wiki/Yngves%C3%B8nene»
-------------------- Noteringar Sveakonung under senare hälften av 400-talet med säte i G.a Uppsala. Son till Yngve. Om somrarna var han ute och härjade i grannländerna. En sommar var han och skövlade i Danmark. Han låg med sitt manskap i Oddasundet då Gylaug Hålögakonung kom med en väldig flotta. Jornund hade tidigare tillsammans med sin bror Erik hängt Gylaugs far Gudlaug. Det blev en stor strid och när landets folk fick reda på vem man stred emot kom de strömmande från alla hörn. Jorund blev infångad och ledd upp på land där kung Gylaug lät hänga honom. Troligen höglagd vid Limfjorden.
--------------------
Jorund and brother Eirik killed King Guthlaug (Gudlagur) of Halogaland. He also killed King Haki of Sweden. Later he was captured by King Gyllaug of Halogaland and hanged.He and his brother Eric, the sons of Yngve, became famous by conquering the King Gudlaug of the Haleygians in Norway, whom they had met in Demnark. Met King Hake and his army af the Fyrisvols. In the battle, Eric was killed and Jorund fled to his ship. King Hake was himself so grievously wounded that he ordered a warship to be loaded with his dead men and their weapons, and himself placed on it. The sails were hoisted and the ship set on fire, and out it flew, with the dying king on board. Jorund now became king in Upsala. When he was maurauding in Jutland one summer, he met a son of King Gudlaug in battle and was overpowered, captured and hanged. [WBH - Sweden]FOSTER, MINOR, BURR, WAITE, NEWLIN LINESWhen Hake had ruled as king of Upsala for three years, Jorund and Eric, the sons of Yngve, returned with warships and warriors. They had grown up and become famous by conquering the king Gudlaug, of the Haleygians in Norway, whom they had met in Denmark. Now they met King Hake and his army at the Fyrisvols. In the battle Eric was killed and Jorund fled to his ship. But King Hake was himself so grievously wounded that he ordered a warship to be loaded with his dead men and their weapons, and himself to be placed upon it. The sails were hoisted and the ship set on fire, and out it flew, with the dying king on board, between the skerries to the sea. Jorund now became king in Upsala. When he was one summer marauding in Jutland, he met a son of King Gudlaug, in the battle with whom he was overpowered, captured and hanged. [History of Sweden, pp. 36-7]Reference Number: G6SZ-Q5---
Note: Heimskringla or The Chronicle of the Kings of NorwayNote: The Ynglinga Saga, or The Story of the Yngling Family from Odin to Halfdan the BlackNote: 28. JORUND, YNGVE'S SON.Jorund, King Yngve's son, remained king at Upsal. He ruled the country; but was often in summer out on war expeditions. One summer he went with his forces to Denmark; and having plundered all around in Jutland, he went into Lymfjord in autumn, and marauded there also. While he was thus lying in Oddesund with his people, King Gylog of Halogaland, a son of King Gudlog, of whom mention is made before, cameup with a great force, and gave battle to Jorund. When the country people saw this they swarmed from all parts towards the battle, in great ships and small; and Jorund was overpowered by the multitude, and his ships cleared of their men. He sprang overboard, but was made prisoner and carried to the land. Gylog ordered a gallows to be erected, led Jorund to it, and had him hanged there. So ended his life. Thjodolf talks of this event thus: --"Jorund has travelled far and wide, But the same horse he must bestride On which he made brave Gudlog ride. He too must for a necklace wear Hagbert's fell noose in middle air. The army leader thus must ride On Horva's horse, at Lymfjord's side." -------------------- Jorund or Jörundr (5th century) was a Swedish king of the House of Yngling. He was the son of Yngvi, and he had reclaimed the throne of Sweden for his dynasty from Haki (the brother of Hagbard, the hero of the legend of Hagbard and Signy, and it should be noted that Snorri cites two kennings from this legend Sigar's steed and Hagard's fell noose, when telling of Jorund).
Snorri Sturluson relates that when Jorund was young he used to travel the seas and plunder with his brother Erik, and they were great warriors. One summer they plundered in Denmark where they met another pillager, King Gudlög of Hålogaland (a province in Norway) with whom they fought. They took him prisoner and carried him ashore at Stromones where they hanged him. Gudlaug's surviving companions raised a mound over him there.
This act rendered the Swedish princes, Eric and Jorund, even more famous and they were thought of as even greater men. When they learnt that King Haki no longer had his forces around him, they decided to take care of their enemy. They assembled a large force that was joined by Swedes as they approached. They entered Mälaren (a bay at the time) and steered towards Uppsala. They left their ships at the Fyris Wolds and were met by Haki who had less men. Haki was a brutal fighter and managed to turn the tide of the battle. He slew Erik who held the banner and Jorund retreated with his men. Luckily, Haki had been seriously wounded and died.
Jorund then ruled Sweden at Uppsala, but he usually spent the summers pillaging. One summer, he plundered in Jutland and entered Limfjorden, where he continued the pillaging. They anchored in Oddesund (before a storm in 1825, it was near the innermost part of the fjord and almost 200 km from its mouth) but were discovered by the Norwegian pirate Gylaug of Hålogaland, the son of Gudlaug. Gylaug and his men attacked them and were joined by local forces who wanted revenge. As Jorund was vastly outnumbered (and had to run an almost 200 km long gauntlet to get out of the fjord), he lost the battle, and Gylaug had him hanged
After him his son Jorund ruled, who ended his days unhappily once he had fought a war against the Danes, who hanged him at Oddesund, on an arm of the sea in Denmark which the natives call Limfjorden. He became the father of Aukun -------------------- http://en.wikipedia.org/wiki/Jorund -------------------- Roi de Uppland -------------------- Jorund or Jörundr (5th century) was a Swedish king of the House of Yngling. He was the son of Yngvi, and he had reclaimed the throne of Sweden for his dynasty from Haki (the brother of Hagbard, the hero of the legend of Hagbard and Signy, and Snorri cites two kennings from this legend Sigar's steed and Hagard's fell noose, when telling of Jorund).
Snorri Sturluson relates that when Jorund was young he used to travel the seas and plunder with his brother Erik, and they were great warriors. One summer they plundered in Denmark where they met another pillager, King Gudlög of Hålogaland (a province in Norway) with whom they fought. They took him prisoner and carried him ashore at Stromones where they hanged him. Gudlaug's surviving companions raised a mound over him there.
Snorri then cites the poem Háleygjatal by a Norwegian skald named Eyvindr skáldaspillir:
En Guðlaugr
grimman tamdi
við ofrkapp
austrkonunga
Sigars jó,
er synir Yngva
menglötuð
við meið reiddu.
Og náreiðr
á nesi drúpir
vingameiðr,
þar er víkur deilir,
þar er fjölkunnt
um fylkis hreyr
steini merkt,
Straumeyjarnes.[1][2] By the fierce East-kings' cruel pride,
Gudlog must on the wild horse ride --
The wildest horse you e'er did see:
'Tis Sigur's steed – the gallows tree.
At Stromones the tree did grow,
Where Gudlog's corpse waves on the bough.
A high stone stands on Stromo's heath,
To tell the gallant hero's death.[3][4]
This act rendered the Swedish princes, Eric and Jorund, even more famous and they were thought of as even greater men. When they learnt that King Haki no longer had his forces around him, they decided to take care of their enemy. They assembled a large force that was joined by Swedes as they approached. They entered Mälaren (a bay at the time) and steered towards Uppsala. They left their ships at the Fyris Wolds and were met by Haki who had less men. Haki was a brutal fighter and managed to turn the tide of the battle. He slew Erik who held the banner and Jorund retreated with his men. Luckily, Haki had been seriously wounded and died.
Jorund then ruled Sweden at Uppsala, but he usually spent the summers pillaging. One summer, he plundered in Jutland and entered Limfjorden, where he continued the pillaging. They anchored in Oddesund (before a storm in 1825, it was near the innermost part of the fjord and almost 200 km from its mouth) but were discovered by the Norwegian pirate Gylaug of Hålogaland, the son of Gudlaug. Gylaug and his men attacked them and were joined by local forces who wanted revenge. As Jorund was vastly outnumbered (and had to run an almost 200 km long gauntlet to get out of the fjord), he lost the battle, and Gylaug had him hanged.
Snorri illustrates this event with the stanza from Ynglingatal:
Varð Jörundr
hinn er endr of dó,
lífs of lattr
í Limafirði,
þá er hábrjóstr
hörva Sleipnir
bana Goðlaugs
of bera skyldi;
ok Hagbarðs
hersa valdi
höðnu leif
at halsi gekk.[2][5] Jorund has travelled far and wide,
But the same horse he must bestride
On which he made brave Gudlog ride.
He too must for a necklace wear
Hagbert's fell noose in middle air.
The army leader thus must ride
On Horva's horse, at Lymfjord's side.[3][4]
The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation, continuing after Yngvi (called Ingialdr):
Post hunc filius ejus Jorundr, qui cum Danos debellasset, ab eisdem suspensus in loco Oddasund in sinu quodam Daciæ, quem Limafiorth indiginæ appellant, male vitam finivit. Iste genuit Auchun (i.e. Aun) [...][6]
After him his son Jorund ruled, who ended his days unhappily once he had fought a war against the Danes, who hanged him at Oddesund, on an arm of the sea in Denmark which the natives call Limfjorden. He became the father of Aukun, [...][7]The even earlier source Íslendingabók also cites the line of descent in Ynglingatal and it gives the same line of succession: xiiii Yngvi. xv Jörundr. xvi Aun inn gamli.[8]
The Skjöldunga saga and the Bjarkarímur tell that Jorund was defeated by the Danish king Fróði (corresponds to the Heaðobard Froda in Beowulf), who made him a tributary and took his daughter. The daughter gave birth to Halfdan, but another woman became Fróði's legitimate wife and gave him an heir named Ingjaldr (corresponds to the Heaðobard Ingeld in Beowulf). Together with one of his earls, Swerting, Jorund conspired against Fróði and killed him during the blót.
[edit] Notes
1.^ Háleygjatal
2.^ a b Ynglinga saga at Norrøne Tekster og Kvad
3.^ a b Laing's translation at the Internet Sacred Text Archive
4.^ a b Laing's translation at Northvegr
5.^ A second online presentation of Ynglingatal
6.^ Storm, Gustav (editor) (1880). Monumenta historica Norwegiæ: Latinske kildeskrifter til Norges historie i middelalderen, Monumenta Historica Norwegiae (Kristiania: Brøgger), pp. 99-100.
7.^ Ekrem, Inger (editor), Lars Boje Mortensen (editor) and Peter Fisher (translator) (2003). Historia Norwegie. Museum Tusculanum Press. ISBN 8772898135, p. 77.
8.^ Guðni Jónsson's edition of Íslendingabók
[edit] Primary sources
Ynglingatal
Ynglinga saga (part of the Heimskringla)
Historia Norwegiae
Skjöldunga saga
Bjarkarímur
[edit] Secondary sources
Nerman, B. Det svenska rikets uppkomst. Stockholm, 1925.
-------------------- http://sv.wikipedia.org/wiki/Jorund Jorund eller Eorund var en sveakung av Ynglingaätten, enligt Heimskringla. Han var son till Yngve och hämnades sin far genom att dräpa Hake och återvann så den svenska tronen.
Jorund tillbringade somrarna med att plundra i grannländerna. En sommar befann han sig i Danmark och hade slagit läger i Oddasund. Han blev dock upptäckt av den norske kungen Gylaug vars far Jorund och hans bror Erik hade hängt.
Under striden upptäckte danerna vad som var på gång och anslöt sig från alla håll. Jorund blev tillfångatagen och hängd av Gylaug.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jorund Jorund or Jörundr (5th century) was a Swedish king of the House of Yngling. He was the son of Yngvi, and he had reclaimed the throne of Sweden for his dynasty from Haki (the brother of Hagbard, the hero of the legend of Hagbard and Signy, and it should be noted that Snorri cites two kennings from this legend Sigar's steed and Hagard's fell noose, when telling of Jorund).
Snorri Sturluson relates that when Jorund was young he used to travel the seas and plunder with his brother Erik, and they were great warriors. One summer they plundered in Denmark where they met another pillager, King Gudlög of Hålogaland (a province in Norway) with whom they fought. They took him prisoner and carried him ashore at Stromones where they hanged him. Gudlaug's surviving companions raised a mound over him there.
Snorri then cites the poem Háleygjatal by a Norwegian skald named Eyvindr skáldaspillir:
En Guðlaugr grimman tamdi við ofrkapp austrkonunga Sigars jó, er synir Yngva menglötuð við meið reiddu. Og náreiðr á nesi drúpir vingameiðr, þar er víkur deilir, þar er fjölkunnt um fylkis hreyr steini merkt, Straumeyjarnes.[1][2]By the fierce East-kings' cruel pride, Gudlog must on the wild horse ride -- The wildest horse you e'er did see: 'Tis Sigur's steed – the gallows tree. At Stromones the tree did grow, Where Gudlog's corpse waves on the bough. A high stone stands on Stromo's heath, To tell the gallant hero's death.[3][4]This act rendered the Swedish princes, Eric and Jorund, even more famous and they were thought of as even greater men. When they learnt that King Haki no longer had his forces around him, they decided to take care of their enemy. They assembled a large force that was joined by Swedes as they approached. They entered Mälaren (a bay at the time) and steered towards Uppsala. They left their ships at the Fyris Wolds and were met by Haki who had less men. Haki was a brutal fighter and managed to turn the tide of the battle. He slew Erik who held the banner and Jorund retreated with his men. Luckily, Haki had been seriously wounded and died.
Jorund then ruled Sweden at Uppsala, but he usually spent the summers pillaging. One summer, he plundered in Jutland and entered Limfjorden, where he continued the pillaging. They anchored in Oddesund (before a storm in 1825, it was near the innermost part of the fjord and almost 200 km from its mouth) but were discovered by the Norwegian pirate Gylaug of Hålogaland, the son of Gudlaug. Gylaug and his men attacked them and were joined by local forces who wanted revenge. As Jorund was vastly outnumbered (and had to run an almost 200 km long gauntlet to get out of the fjord), he lost the battle, and Gylaug had him hanged.
Snorri illustrates this event with the stanza from Ynglingatal:
Varð Jörundr hinn er endr of dó, lífs of lattr í Limafirði, þá er hábrjóstr hörva Sleipnir bana Goðlaugs of bera skyldi; ok Hagbarðs hersa valdi höðnu leif at halsi gekk.[5][6]Jorund has travelled far and wide, But the same horse he must bestride On which he made brave Gudlog ride. He too must for a necklace wear Hagbert's fell noose in middle air. The army leader thus must ride On Horva's horse, at Lymfjord's side.[7][8]The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation, continuing after Yngvi (called Ingialdr):
Post hunc filius ejus Jorundr, qui cum Danos debellasset, ab eisdem suspensus in loco Oddasund in sinu quodam Daciæ, quem Limafiorth indiginæ appellant, male vitam finivit. Iste genuit Auchun (i.e. Aun) [...][9] After him his son Jorund ruled, who ended his days unhappily once he had fought a war against the Danes, who hanged him at Oddesund, on an arm of the sea in Denmark which the natives call Limfjorden. He became the father of Aukun, [...][10] The even earlier source Íslendingabók also cites the line of descent in Ynglingatal and it gives the same line of succession: xiiii Yngvi. xv Jörundr. xvi Aun inn gamli[11].
The Skjöldunga saga and the Bjarkarímur tell that Jorund was defeated by the Danish king Fróði (corresponds to the Heaðobard Froda in Beowulf), who made him a tributary and took his daughter. The daughter gave birth to Halfdan, but another woman became Fróði's legitimate wife and gave him an heir named Ingjaldr (corresponds to the Heaðobard Ingeld in Beowulf). Together with one of his earls, Swerting, Jorund conspired against Fróði and killed him during the blót. -------------------- Konge i Uppsala (Sverige) -------------------- Jorund or Jörundr (5th century) was a Swedish king of the House of Yngling. He was the son of Yngvi, and he had reclaimed the throne of Sweden for his dynasty from Haki (the brother of Hagbard, the hero of the legend of Hagbard and Signy, and Snorri cites two kennings from this legend Sigar's steed and Hagard's fell noose, when telling of Jorund).
Snorri Sturluson relates that when Jorund was young he used to travel the seas and plunder with his brother Erik, and they were great warriors. One summer they plundered in Denmark where they met another pillager, King Gudlög of Hålogaland (a province in Norway) with whom they fought. They took him prisoner and carried him ashore at Stromones where they hanged him. Gudlaug's surviving companions raised a mound over him there
http://en.wikipedia.org/wiki/Jorund -------------------- 28. JORUND, YNGVE'S SON.
Jorund, King Yngve's son, remained king at Upsal. He ruled the country; but was often in summer out on war expeditions. One summer he went with his forces to Denmark; and having plundered all around in Jutland, he went into Lymfjord in autumn, and marauded there also. While he was thus lying in Oddesund with his people, King Gylog of Halogaland, a son of King Gudlog, of whom mention is made before, came up with a great force, and gave battle to Jorund. When the country people saw this they swarmed from all parts towards the battle, in great ships and small; and Jorund was overpowered by the multitude, and his ships cleared of their men. He sprang overboard, but was made prisoner and carried to the land. Gylog ordered a gallows to be erected, led Jorund to it, and had him hanged there. So ended his life. Thjodolf talks of this event thus: --
"Jorund has travelled far and wide, But the same horse he must bestride On which he made brave Gudlog ride. He too must for a necklace wear Hagbert's fell noose in middle air. The army leader thus must ride On Horva's horse, at Lymfjord's side."
*******************Events in the life of Jörundr Yngvesson
event 1 . ·a great warrior, like his brother Eric, and they bided their time in their warships during the reign of the usurper, Hake, who'd killed their cousin Hugleik, event 1 . ·became more celebrated by this deed, he and his brother, this killing of King Gudlog from Halogaland, and they appeared to be much greater men than before, and they steered for home, Sweden, and gathered together a strong force, for as soon as the Swedes heard that the Yngling brothers were come to them, they flocked to them in multitudes † death 1 . ·Though ruler of a country; he was often in the summer out on war expeditions. One summer he went with his forces to Denmark; and having plundered all around in Jutland, he went into Lymfjord in autumn, and marauded there also. While he was thus lying in Oddesund with his people, King Gylog of Halogaland, a son of King Gudlog, of whom mention is made before, came up with a great force, and gave battle to Jorund. When the country people saw this they swarmed from all parts towards the battle, in great ships and small; and Jorund was overpowered by the multitude, and his ships cleared of their men. He sprang overboard, but was made prisoner and carried to the land. Gylog ordered a gallows to be erected, led Jorund toit, and had him hanged there. So ended his life. Thjodolf talks of this event thus: -- "Jorund has travelled far and wide, But the same horse he must bestride On which he made brave Gudlog ride. He too must for a necklace wear Hagbert's fell noose in middle air. The army leader thus must ride On Horva's horse, at Lymfjord's side." event 1 . ·recovered the lands of his father from Hake, the usurper, -------------------- Jørund and his brother, Eric were very young when their father was killed, so their uncle Alf's son Hugleik ruled, reputed as not being a warrior and being quite greedy. Two sea king brothers, Hake and Hagbard, invaded Sweden and killed Hugleik, Hake ruled the Swedes.
Meanwhile, Yngvi's sons, Jørund and Eric, invaded Denmark, taking and hanging the king, Gudlog at Stromones. They went after Hake next, who killed Eric and cut the brother's banner in two at a great battle on the Fyrisvoid near Uppsala, Hake was wounded enough to have set his boat free with all his men and burned it, falling upon the flames to die. Jorund becmae the king at Uppsala.
Jørund would leave on expeditions to Denmark and Jutland. One year he was marauding at Lymfjord in the autumn when Gudlog's son, King Gylog of Halogaland, attacked, imprisoned and hanged Jørund.
Heimskringla, Ynglinga Saga, Section 25-28
Jørund or Eorund was a Swedish king of the House of Yngling. He was the son of Yngvi, and he had reclaimed the throne of Sweden for his dynasty from Haki (the brother of Hagbard, the hero of the legend of Hagbard and Signy, and it should be noted that Snorri cites two kennings from this legend Sigar's steed and Hagard's fell noose, when telling of Jorund).
Snorri Sturluson relates that when Jørund was young he used to travel the seas and plunder with his brother Erik, and they were great warriors. One summer they plundered in Denmark where they met another pillager, King Gudlög of Hålogaland (a province in Norway) with whom they fought. They took him prisoner and carried him ashore at Stromones where they hanged him. Gudlaug's surviving companions raised a mound over him there.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jorund
-------------------- 28. JORUND, YNGVE'S SON.
Jorund, King Yngve's son, remained king at Upsal. He ruled the country; but was often in summer out on war expeditions. One summer he went with his forces to Denmark; and having plundered all around in Jutland, he went into Lymfjord in autumn, and marauded there also. While he was thus lying in Oddesund with his people, King Gylog of Halogaland, a son of King Gudlog, of whom mention is made before, came up with a great force, and gave battle to Jorund. When the country people saw this they swarmed from all parts towards the battle, in great ships and small; and Jorund was overpowered by the multitude, and his ships cleared of their men. He sprang overboard, but was made prisoner and carried to the land. Gylog ordered a gallows to be erected, led Jorund to it, and had him hanged there. So ended his life. Thjodolf talks of this event thus: --
"Jorund has travelled far and wide, But the same horse he must bestride On which he made brave Gudlog ride. He too must for a necklace wear Hagbert's fell noose in middle air. The army leader thus must ride On Horva's horse, at Lymfjord's side."
*******************Events in the life of Jörundr Yngvesson
event 1 . ·a great warrior, like his brother Eric, and they bided their time in their warships during the reign of the usurper, Hake, who'd killed their cousin Hugleik, event 1 . ·became more celebrated by this deed, he and his brother, this killing of King Gudlog from Halogaland, and they appeared to be much greater men than before, and they steered for home, Sweden, and gathered together a strong force, for as soon as the Swedes heard that the Yngling brothers were come to them, they flocked to them in multitudes † death 1 . ·Though ruler of a country; he was often in the summer out on war expeditions. One summer he went with his forces to Denmark; and having plundered all around in Jutland, he went into Lymfjord in autumn, and marauded there also. While he was thus lying in Oddesund with his people, King Gylog of Halogaland, a son of King Gudlog, of whom mention is made before, came up with a great force, and gave battle to Jorund. When the country people saw this they swarmed from all parts towards the battle, in great ships and small; and Jorund was overpowered by the multitude, and his ships cleared of their men. He sprang overboard, but was made prisoner and carried to the land. Gylog ordered a gallows to be erected, led Jorund toit, and had him hanged there. So ended his life. Thjodolf talks of this event thus: -- "Jorund has travelled far and wide, But the same horse he must bestride On which he made brave Gudlog ride. He too must for a necklace wear Hagbert's fell noose in middle air. The army leader thus must ride On Horva's horse, at Lymfjord's side." event 1 . ·recovered the lands of his father from Hake, the usurper, -------------------- Notes for Kong Jørund Yngveson Ble hengt av Kong Gylaug.
Jorund, som erholdt Styret over Sverige efterat hans Broder Erik var falden mod Hake, blev paa et af sine idelige Sjøtog angreben af den danske Kong Guløg og slagen i Jylland ved Uddesund i Liimfjorden, hvorved han selv blev fangen og hængt. -------------------- Yngvesønene Jorund/Jørund og Eirik var kongar av Ynglingeætta, søner av Yngve, den eine av Alrekssønene i følgje Snorre Sturlason. Dei var det tredje dømet på samkongar eller kongsbrør i Ynglingesoga.
Brørne var berre små då faren Yngve og bror hans drap kvarandre, og det var søskenbarnet Hugleik som rådde for Svitjod medan dei vaks opp. Soga fortel at brørne reiste tidleg på herferd og vart store sjøkongar, og herja mellom anna i Danmark. Her råka dei på ein Gudlaug, konge over håløygene, og dei tok på han og vann. Sidan vende dei seg til Svitjod, der ein dansk hovding, Hake, hadde teke makta og drepe Hugleik. Jorund og Eirik gjekk til slag mot Hake på Fyrisvollane, og Eirik vart drepen der. Hake fekk og banesår, og vart førd ut på sjøen i langskip, som sidan vart brend.
Jorund var sidan konge i Uppsala, og var på herferd om somrane, er det gjete. Han miste livet på Jylland, då kong Gylaug av Hålogaland, son av Gudlaug, vann over han, og Jorund vart hengd der. Jorund var far til Aun den gamle, som vart konge etter han.
Tjodolv frå Kvine fortel i Ynglingatal:
Då Jørund var feig i forne tid live han let i Limfjorden, då stry-hesten høg-bringa banen hans Gudlaug bera skulde og det harde reipe som Hagbard kvævde herse-hovdingen um halsen gjekk. Etter soga er Hake bror av Hagbard. I kvada som omtalar kong Jorund, er det mange tilvisingar til forteljinga om Hagbard og Signe (Hagbard vart og hengd).
Den eldste Noregshistoria [endre]
Historia Norvegiæ omtalar berre Jorund, ikkje Eirik. Her er dei søner av ein Ingjald (visseleg eit anna namn på Yngve). Denne framstillinga veit berre av at Jorund miste livet i kamp med danene, og vart hengd der. At det var ein håløyg-konge som valda dette, finst berre attgjeve hjå Snorre (som kan ha hatt andre kjelder).
Historisk fastsetjing [endre]
Forteljinga om Hugleik, Eirik og Jorund er knytt både til Hagbard og Signe-forteljinga, og til forteljinga om Starkad den gamle, ein av kjempene hans Hake. Samstundes er det mogleg at Hake er den same som Hoc Healfdene, nemnd i kvædet Béowulf. Har dette noko føre seg, kan ein datere hendingane i livet hans Jorund til første halvdel av 400-talet, ei tid då danene var på frammarsj og la under seg landa aust og vest for øyane dei opphavleg budde på, og slik kom i trette med sveane og jydane. Kjeldene er elles uklåre på kongsrekkja før Jorund, og mykje tyder på at Jorund kan reknast som byrjinga på historisk tid, sidan han og er son av ein Yngve (som er opphavsnamnet til heile slekta). Kongane før Jorund (unnateke sonen Aun), er skildra i meir mytisk/magiske vendingar.
Jorund og Eirik er og omtalt hjå Øyvind Skaldespillar. Dei er soleis måteleg namngjetne.
Henta frå «http://nn.wikipedia.org/wiki/Yngves%C3%B8nene»
-------------------- Noteringar Sveakonung under senare hälften av 400-talet med säte i G.a Uppsala. Son till Yngve. Om somrarna var han ute och härjade i grannländerna. En sommar var han och skövlade i Danmark. Han låg med sitt manskap i Oddasundet då Gylaug Hålögakonung kom med en väldig flotta. Jornund hade tidigare tillsammans med sin bror Erik hängt Gylaugs far Gudlaug. Det blev en stor strid och när landets folk fick reda på vem man stred emot kom de strömmande från alla hörn. Jorund blev infångad och ledd upp på land där kung Gylaug lät hänga honom. Troligen höglagd vid Limfjorden.
--------------------
Jorund and brother Eirik killed King Guthlaug (Gudlagur) of Halogaland. He also killed King Haki of Sweden. Later he was captured by King Gyllaug of Halogaland and hanged.He and his brother Eric, the sons of Yngve, became famous by conquering the King Gudlaug of the Haleygians in Norway, whom they had met in Demnark. Met King Hake and his army af the Fyrisvols. In the battle, Eric was killed and Jorund fled to his ship. King Hake was himself so grievously wounded that he ordered a warship to be loaded with his dead men and their weapons, and himself placed on it. The sails were hoisted and the ship set on fire, and out it flew, with the dying king on board. Jorund now became king in Upsala. When he was maurauding in Jutland one summer, he met a son of King Gudlaug in battle and was overpowered, captured and hanged. [WBH - Sweden]FOSTER, MINOR, BURR, WAITE, NEWLIN LINESWhen Hake had ruled as king of Upsala for three years, Jorund and Eric, the sons of Yngve, returned with warships and warriors. They had grown up and become famous by conquering the king Gudlaug, of the Haleygians in Norway, whom they had met in Denmark. Now they met King Hake and his army at the Fyrisvols. In the battle Eric was killed and Jorund fled to his ship. But King Hake was himself so grievously wounded that he ordered a warship to be loaded with his dead men and their weapons, and himself to be placed upon it. The sails were hoisted and the ship set on fire, and out it flew, with the dying king on board, between the skerries to the sea. Jorund now became king in Upsala. When he was one summer marauding in Jutland, he met a son of King Gudlaug, in the battle with whom he was overpowered, captured and hanged. [History of Sweden, pp. 36-7]Reference Number: G6SZ-Q5---
Note: Heimskringla or The Chronicle of the Kings of Norway Note: The Ynglinga Saga, or The Story of the Yngling Family from Odin to Halfdan the Black Note: 28. JORUND, YNGVE'S SON.Jorund, King Yngve's son, remained king at Upsal. He ruled the country; but was often in summer out on war expeditions. One summer he went with his forces to Denmark; and having plundered all around in Jutland, he went into Lymfjord in autumn, and marauded there also. While he was thus lying in Oddesund with his people, King Gylog of Halogaland, a son of King Gudlog, of whom mention is made before, cameup with a great force, and gave battle to Jorund. When the country people saw this they swarmed from all parts towards the battle, in great ships and small; and Jorund was overpowered by the multitude, and his ships cleared of their men. He sprang overboard, but was made prisoner and carried to the land. Gylog ordered a gallows to be erected, led Jorund to it, and had him hanged there. So ended his life. Thjodolf talks of this event thus: --"Jorund has travelled far and wide, But the same horse he must bestride On which he made brave Gudlog ride. He too must for a necklace wear Hagbert's fell noose in middle air. The army leader thus must ride On Horva's horse, at Lymfjord's side." -------------------- Jorund or Jörundr (5th century) was a Swedish king of the House of Yngling. He was the son of Yngvi, and he had reclaimed the throne of Sweden for his dynasty from Haki (the brother of Hagbard, the hero of the legend of Hagbard and Signy, and it should be noted that Snorri cites two kennings from this legend Sigar's steed and Hagard's fell noose, when telling of Jorund).
Snorri Sturluson relates that when Jorund was young he used to travel the seas and plunder with his brother Erik, and they were great warriors. One summer they plundered in Denmark where they met another pillager, King Gudlög of Hålogaland (a province in Norway) with whom they fought. They took him prisoner and carried him ashore at Stromones where they hanged him. Gudlaug's surviving companions raised a mound over him there.
This act rendered the Swedish princes, Eric and Jorund, even more famous and they were thought of as even greater men. When they learnt that King Haki no longer had his forces around him, they decided to take care of their enemy. They assembled a large force that was joined by Swedes as they approached. They entered Mälaren (a bay at the time) and steered towards Uppsala. They left their ships at the Fyris Wolds and were met by Haki who had less men. Haki was a brutal fighter and managed to turn the tide of the battle. He slew Erik who held the banner and Jorund retreated with his men. Luckily, Haki had been seriously wounded and died.
Jorund then ruled Sweden at Uppsala, but he usually spent the summers pillaging. One summer, he plundered in Jutland and entered Limfjorden, where he continued the pillaging. They anchored in Oddesund (before a storm in 1825, it was near the innermost part of the fjord and almost 200 km from its mouth) but were discovered by the Norwegian pirate Gylaug of Hålogaland, the son of Gudlaug. Gylaug and his men attacked them and were joined by local forces who wanted revenge. As Jorund was vastly outnumbered (and had to run an almost 200 km long gauntlet to get out of the fjord), he lost the battle, and Gylaug had him hanged
After him his son Jorund ruled, who ended his days unhappily once he had fought a war against the Danes, who hanged him at Oddesund, on an arm of the sea in Denmark which the natives call Limfjorden. He became the father of Aukun -------------------- http://en.wikipedia.org/wiki/Jorund -------------------- Jorund or Jörundr (5th century) was a Swedish king of the House of Yngling. He was the son of Yngvi, and he had reclaimed the throne of Sweden for his dynasty from Haki (the brother of Hagbard, the hero of the legend of Hagbard and Signy, and Snorri cites two kennings from this legend Sigar's steed and Hagard's fell noose, when telling of Jorund).
Snorri Sturluson relates that when Jorund was young he used to travel the seas and plunder with his brother Erik, and they were great warriors. One summer they plundered in Denmark where they met another pillager, King Gudlög of Hålogaland (a province in Norway) with whom they fought. They took him prisoner and carried him ashore at Stromones where they hanged him. Gudlaug's surviving companions raised a mound over him there.
Snorri then cites the poem Háleygjatal by a Norwegian skald named Eyvindr skáldaspillir:
En Guðlaugr grimman tamdi við ofrkapp austrkonunga Sigars jó, er synir Yngva menglötuð við meið reiddu. Og náreiðr á nesi drúpir vingameiðr, þar er víkur deilir, þar er fjölkunnt um fylkis hreyr steini merkt, Straumeyjarnes.[1][2]By the fierce East-kings' cruel pride, Gudlog must on the wild horse ride -- The wildest horse you e'er did see: 'Tis Sigur's steed – the gallows tree. At Stromones the tree did grow, Where Gudlog's corpse waves on the bough. A high stone stands on Stromo's heath, To tell the gallant hero's death.[3][4]This act rendered the Swedish princes, Eric and Jorund, even more famous and they were thought of as even greater men. When they learnt that King Haki no longer had his forces around him, they decided to take care of their enemy. They assembled a large force that was joined by Swedes as they approached. They entered Mälaren (a bay at the time) and steered towards Uppsala. They left their ships at the Fyris Wolds and were met by Haki who had less men. Haki was a brutal fighter and managed to turn the tide of the battle. He slew Erik who held the banner and Jorund retreated with his men. Luckily, Haki had been seriously wounded and died.
Jorund then ruled Sweden at Uppsala, but he usually spent the summers pillaging. One summer, he plundered in Jutland and entered Limfjorden, where he continued the pillaging. They anchored in Oddesund (before a storm in 1825, it was near the innermost part of the fjord and almost 200 km from its mouth) but were discovered by the Norwegian pirate Gylaug of Hålogaland, the son of Gudlaug. Gylaug and his men attacked them and were joined by local forces who wanted revenge. As Jorund was vastly outnumbered (and had to run an almost 200 km long gauntlet to get out of the fjord), he lost the battle, and Gylaug had him hanged.
Snorri illustrates this event with the stanza from Ynglingatal:
Varð Jörundr hinn er endr of dó, lífs of lattr í Limafirði, þá er hábrjóstr hörva Sleipnir bana Goðlaugs of bera skyldi; ok Hagbarðs hersa valdi höðnu leif at halsi gekk.[2][5]Jorund has travelled far and wide, But the same horse he must bestride On which he made brave Gudlog ride. He too must for a necklace wear Hagbert's fell noose in middle air. The army leader thus must ride On Horva's horse, at Lymfjord's side.[3][4]The Historia Norwegiæ presents a Latin summary of Ynglingatal, older than Snorri's quotation, continuing after Yngvi (called Ingialdr):
Post hunc filius ejus Jorundr, qui cum Danos debellasset, ab eisdem suspensus in loco Oddasund in sinu quodam Daciæ, quem Limafiorth indiginæ appellant, male vitam finivit. Iste genuit Auchun (i.e. Aun) [...][6]
After him his son Jorund ruled, who ended his days unhappily once he had fought a war against the Danes, who hanged him at Oddesund, on an arm of the sea in Denmark which the natives call Limfjorden. He became the father of Aukun, [...][7]
The even earlier source Íslendingabók also cites the line of descent in Ynglingatal and it gives the same line of succession: xiiii Yngvi. xv Jörundr. xvi Aun inn gamli.[8]
The Skjöldunga saga and the Bjarkarímur tell that Jorund was defeated by the Danish king Fróði (corresponds to the Heaðobard Froda in Beowulf), who made him a tributary and took his daughter. The daughter gave birth to Halfdan, but another woman became Fróði's legitimate wife and gave him an heir named Ingjaldr (corresponds to the Heaðobard Ingeld in Beowulf). Together with one of his earls, Swerting, Jorund conspired against Fróði and killed him during the blót. -------------------- 13. JORUND - King in Uppsala, Sweden from 302 until he was hanged in 312 A.D. He went on many expeditions, which suddenly ended when he was captured and hanged in 312. His son was:
14. AUN (ON OR ANE) THE OLD - King of Sweden until 380 A.D. -------------------- BIOGRAFI:
Jorund eller Eorund var en sveakung av Ynglingaätten, enligt Heimskringla. Han var son till Yngve och hämnades sin far genom att dräpa Hake och återvann så den svenska tronen.
Jorund tillbringade somrarna med att plundra i grannländerna. En sommar befann han sig i Danmark och hade slagit läger i Oddasund. Han blev dock upptäckt av den norske kungen Gylaug vars far Jorund och hans bror Erik hade hängt.
Under striden upptäckte danerna vad som var på gång och anslöt sig från alla håll. Jorund blev tillfångatagen och hängd av Gylaug. 
YNGVASSON KING OF UPPSALA & SWEDEN, Jorund (I294)
 
48 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bb6zuHQd-r8J:www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Smoer/Bratt.htm+Halvard+Haraldsen+Bratt+til+Tomb&cd=12&hl=no&ct=clnk&gl=no&source=www.google.no HALVARDSSON BRATT, Agmund (I258)
 
49 Husmann med jord KNUDSEN, Engebret (I8)
 
50 Husmann og dagarbeider Johannes Skattumengen fikk betalt for snørydding på kirketomta (ØTP: Nordlien Kapels regnskab, 15. mai 1897). OLSEN SOGSTAD, Johannes (I14)
 

      1 2 3 Neste»