Det er ikke opprettet noe innhold for forsiden ennå.

KULTUR – OG FRITIDSLIV PÅ ØSTRE TOTEN

Østre Toten har et rikt og allsidig kultur- og fritidsliv. Kommunen har ca. 70 frivillige lag og foreninger innen kulturfeltet. Her finner vi aktiviteter for både barn- og voksne innen de fleste sjangere. Kommunen har bibliotek, kulturskole, museum, kulturhus, ungdomsklubb, ulike idrettsarenaer og nærmiljøanlegg. Kulturlandskapet er variert, åsen, bygda og Mjøsa kan benyttes til friluftsliv.

Vi oppfordrer lag og foreninger til å melde inn sine arrangementer til kulturkalenderen på denne sida og på kulturkalenderen ”Hva skjer?” på kommunens hjemmeside. Vi inviterer også til fotokonkurranse for å synliggjøre aktivitet og inspirere til deltakelse på kultur- og fritidsaktiviteter. Se ”Fotokonkurranse” for temaer, regler og hvor du skal laste inn bilder.